ثبت دامنه فارسی

امکان ثبت دامنه های با حروف فارسی

ثبت دامنه فارسی عمومی

قابل ثبت برای دامنه های زیر
Com
Net
Org
Info
Biz