مراکز داده قدرتمند ایران نیک

ما سعی داریم تا همواره خدمات خود را بر روی قدرتمند ترین و امن ترین مراکز داده ارائه دهیم !

مراکز داده ایران نیک

در ایران نیک با توجه به نیازهای مختلف و با در نظر گرفتن این اصل که در زمان های مختلف و در شرایط متفاوت ممکن است برخی مراکز داده نتوانند پاسخگویی مناسب داشته باشند از مراکز داده مختلف استفاده می کند که این مراکز داده از نظر موقیعت جغرافیایی هم در ایران و هم در سایر نقاط دنیا وجود دارند.

کشورهایی که مراکز داده ایران نیک در آنها واقع شده است به قرار زیر می باشند :
ایران ، آلمان ، فرانسه ، آمریکا ، انگلیس

محل های قرارگیری مراکز داده ایران نیک

ایران نیک همیشه ترافیک شبکه را رسد می کند تا از هرگونه تغییرات احتمالی با خبر شده و به آن رسیدگی کند...

برگشت به ابتدای صفحه