انواع لایسنس های سرور

با دریافت لایسنس های معتبر و نصب کنترل پنل های بروز و قدرتمند علاوه بر تامین امنیت سرور خود و سهولت استفاده از منابع سرور ، از بهترین ویژگی ها بهره مند شوید.

لایسنس های روز مورد استفاده

با توجه به نوع لایسنس انتخابی حداکثر بین 30 دقیقه تا 5 ساعت بعد لایسنس خریداری شده در پروفایل کاربر قرار گرفته و می تواند از آن استفاده کند.


 • cPanel & WHM VPS

  لایسنس سرور


 • 62,800 تومان ماهانه
  702,800 تومان یک ساله
  1,376,300 تومان دو ساله
 • cPanel License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

 • cPanel & WHM Dedicated

  لایسنس سرور


 • 134,500 تومان ماهانه
  1,521,550 تومان یک ساله
  3,040,500 تومان دو ساله
 • cPanel License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

 • Direct Admin VPS

  لایسنس سرور


 • 31,900 تومان ماهانه
  310,200 تومان یک ساله
 • Direct Admin License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

 • Direct Admin Dedicated

  لایسنس سرور


 • 58,400 تومان ماهانه
  4,570,800 تومان یک ساله
 • Direct Admin License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

 • Cloud Linux OS

  لایسنس سرور


 • 42,000 تومان ماهانه
  472,000 تومان یک ساله
 • Cloud Linux License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

 • Cloud Linux Kernel Care

  لایسنس سرور


 • 15,000 تومان ماهانه
  184,000 تومان یک ساله
 • Cloud Linux License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

 • Plesk 12 Web App Edition

  لایسنس سرور


 • 23,000 تومان ماهانه
  224,000 تومان یک ساله
 • Plesk License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

 • Plesk 12 Web Admin Edition

  لایسنس سرور


 • 19,000 تومان ماهانه
  222,000 تومان یک ساله
 • Plesk License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

 • Plesk 12 Web Pro Edition VPS

  لایسنس سرور


 • 32,000 تومان ماهانه
 • Plesk License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

 • Plesk 12 Web Pro Edition Dedicated

  لایسنس سرور


 • 68,000 تومان ماهانه
 • Plesk License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

 • Plesk 12 Web Host Edition VPS

  لایسنس سرور


 • 54,000 تومان ماهانه
 • Plesk License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

 • Plesk 12 Web Host Edition Dedicated

  لایسنس سرور


 • 159,000 تومان ماهانه
 • Plesk License
 • قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید
 • ثبت سفارش

برگشت به ابتدای صفحه