داشتن وب سایت برتر راهی برای رسیدن به تجارت برتر !

تیم طراحی وب سایت و نرم افزار ایران نیک می توانند شما را برای رسیدن به وب سایتی نمونه یاری کنند. طراحی های ایران نیک همواره با جدیدترین تکنولوژی های روز ارائه می شوند.

طراحی وب سایت در ایران نیک

طراحی وب سایت در ایران نیک کاملا پویا و دو طرفه صورت می پذیرد به این شکل که با برگذاری جلسات متعدد تمامی نیازهای مشتریان سنجیده و ثبت می شوند تا در حین اجرای کار همه آنها در نظر گرفته شوند. همچنین لازم به ذکر است مراحل اجرای کار فاز بندی می شوند و در انتهای هر فاز کاری ، حاصل آن فاز به مشتری تحویل داده می شود و مشکلات احتمالی نیز بر طرف می گردند تا کار وارد فاز بعدی شود. در نهایت پس از اتمام کلیه فازهای پروژه ، وب سایت طراحی شده نصب و راه اندازی می شود و به مشتری تحویل داده می شود. البته کار ایران نیک هنوز تمام نشده است و در این زمان فاز نگهداری پروژه شروع می شود...

تعهدات ایران نیک

  • مشاوره و طرح ریزی

  • تخمین هزینه های اجرا

  • تعیین زمانبندی پیاده سازی

  • نصب و راه اندازی رایگان

  • بارگذاری و آماده سازی

  • پشتیبانی و خدمات وب سایت

تیم کاری ایران نیک

تیم کاری ایران نیک عمدتا از کارشناسان نرم افزار ساکن شهر شیراز تشکیل شده است که در پروژه های مختلف هرکدام بخشی از کار را به عهده گرفته و به صورت کاملا گروهی و البته با روحیه کار گروهی بالا ، در مسیر اجرای صحیح پروژه در کنار سایر اعضاء رو به جلو حرکت می کنند. البته در برخی موارد همکاران ممکن است در شهرهای دیگر نیز فعالیت داشته باشند که در این حالت کار به صورت Remote انجام می شود.

برگشت به ابتدای صفحه