ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های ساعتی
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • COM.
 • 226,200
 • 226,200
 • 226,200
 • NET.
 • 279,200
 • 279,200
 • 279,200
 • ORG.
 • 279,200
 • 279,200
 • 279,200
 • BIZ.
 • 412,500
 • 412,500
 • 412,500
 • INFO.
 • 96,640
 • 386,800
 • 386,800
 • ME.
 • 267,760
 • 465,700
 • 465,700
 • CO.
 • 622,700
 • 622,700
 • 622,700
 • BZ.
 • 709,500
 • 709,500
 • 709,500
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 239,200
 • 239,200
 • 239,200
 • MOBI.
 • 195,200
 • 240,000
 • 240,000
 • PRO.
 • 130,990
 • 416,300
 • 416,300
 • TEL.
 • 373,500
 • 373,500
 • 373,500
 • ASIA.
 • 359,000
 • 359,000
 • 359,000
 • MN.
 • 1,502,500
 • 1,502,500
 • 1,502,500
 • AT.
 • 349,200
 • 349,200
 • 349,200
 • CO.AT.
 • 349,200
 • 349,200
 • 349,200
 • OR.AT.
 • 349,200
 • 349,200
 • 349,200
 • BE.
 • 184,000
 • 184,000
 • 184,000
 • CH.
 • 300,200
 • 300,200
 • 300,200
 • DE.
 • 151,600
 • 113,000
 • 113,000
 • EU.
 • 66,140
 • 160,700
 • 150,600
 • LI.
 • 300,200
 • 300,200
 • 300,200
 • NL.
 • 186,100
 • 186,100
 • 186,100
 • SE.
 • 486,500
 • 486,500
 • 486,500
 • CO.UK.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • ME.UK.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • ORG.UK.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • CC.
 • 331,800
 • 331,800
 • 331,800
 • NU.
 • 509,900
 • 509,900
 • 509,900
 • PW.
 • 49,450
 • 250,400
 • 250,400
 • TV.
 • 1,043,400
 • 1,043,400
 • 1,043,400
 • WS.
 • 790,900
 • 790,900
 • 790,900
 • COM.CO.
 • 331,800
 • 331,800
 • 331,800
 • NET.CO.
 • 331,800
 • 331,800
 • 331,800
 • ACADEMY.
 • 541,290
 • 717,800
 • 717,800
 • ACCOUNTANT.
 • 490,570
 • 490,570
 • 812,800
 • ACCOUNTANTS.
 • 811,610
 • 2,711,800
 • 2,711,800
 • ACTOR.
 • 541,290
 • 897,400
 • 897,400
 • AGENCY.
 • 135,170
 • 466,800
 • 466,800
 • APARTMENTS.
 • 1,184,600
 • 1,184,600
 • 1,184,600
 • APP.
 • 475,800
 • 475,800
 • 475,800
 • ART.
 • 195,200
 • 323,100
 • 323,100
 • AUCTION.
 • 717,800
 • 717,800
 • 717,800
 • AUDIO.
 • 3,735,400
 • 3,735,400
 • 3,735,400
 • BAND.
 • 541,290
 • 538,400
 • 538,400
 • BAR.
 • 2,063,800
 • 2,063,800
 • 2,063,800
 • BIKE.
 • 406,130
 • 832,600
 • 832,600
 • BINGO.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • BLACK.
 • 490,570
 • 1,230,100
 • 1,230,100
 • BLACKFRIDAY.
 • 1,042,400
 • 1,042,400
 • 1,042,400
 • BLUE.
 • 195,200
 • 415,300
 • 415,300
 • BOUTIQUE.
 • 135,170
 • 812,800
 • 812,800
 • BUSINESS.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • CAB.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • CAFE.
 • 406,130
 • 812,800
 • 812,800
 • CAMERA.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • CAMP.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • CARDS.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • CARE.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • CAREERS.
 • 270,330
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • CASH.
 • 216,070
 • 812,800
 • 812,800
 • CENTER.
 • 324,260
 • 520,600
 • 520,600
 • CHAT.
 • 406,130
 • 812,800
 • 812,800
 • CHEAP.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • CITY.
 • 216,070
 • 520,600
 • 520,600
 • CLICK.
 • 162,460
 • 194,100
 • 194,100
 • CLINIC.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • CLOUD.
 • 538,400
 • 270,600
 • 270,600
 • CLUB.
 • 407,000
 • 407,000
 • 407,000
 • CODES.
 • 216,070
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • COFFEE.
 • 324,260
 • 832,600
 • 832,600
 • COMMUNITY.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • COMPANY.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • COMPUTER.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • CONSULTING.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • COOKING.
 • 291,800
 • 291,800
 • 291,800
 • COOL.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • COUNTRY.
 • 291,800
 • 291,800
 • 291,800
 • CREDIT.
 • 324,260
 • 2,711,800
 • 2,711,800
 • CREDITCARD.
 • 3,944,100
 • 3,944,100
 • 3,944,100
 • DANCE.
 • 406,130
 • 625,000
 • 625,000
 • DATE.
 • 98,250
 • 98,250
 • 98,250
 • DEALS.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • DELIVERY.
 • 216,070
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • DESIGN.
 • 490,570
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • DIGITAL.
 • 107,880
 • 812,800
 • 812,800
 • DIRECT.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • DIRECTORY.
 • 135,170
 • 520,600
 • 520,600
 • DISCOUNT.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • DOG.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • DOMAINS.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • DOWNLOAD.
 • 98,250
 • 98,250
 • 98,250
 • EDUCATION.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • EMAIL.
 • 107,880
 • 540,500
 • 540,500
 • ENERGY.
 • 406,130
 • 2,711,800
 • 2,711,800
 • ENGINEER.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • ENGINEERING.
 • 406,130
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • ESTATE.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • EVENTS.
 • 406,130
 • 812,800
 • 812,800
 • EXCHANGE.
 • 406,130
 • 812,800
 • 812,800
 • EXPERT.
 • 324,260
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • FAMILY.
 • 625,000
 • 625,000
 • 625,000
 • FANS.
 • 2,063,800
 • 2,063,800
 • 2,063,800
 • FASHION.
 • 417,000
 • 417,000
 • 417,000
 • FEEDBACK.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • FINANCE.
 • 541,290
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • FINANCIAL.
 • 541,290
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • FISH.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • FIT.
 • 417,000
 • 417,000
 • 417,000
 • FITNESS.
 • 216,070
 • 812,800
 • 812,800
 • FLOWERS.
 • 729,300
 • 729,300
 • 729,300
 • FOOTBALL.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • FORSALE.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • FOUNDATION.
 • 324,260
 • 812,800
 • 812,800
 • FUND.
 • 216,070
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • GALLERY.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • GAME.
 • 12,291,400
 • 12,291,400
 • 12,291,400
 • GAMES.
 • 430,600
 • 430,600
 • 430,600
 • GIFT.
 • 541,500
 • 541,500
 • 541,500
 • GIFTS.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • GLASS.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • GLOBAL.
 • 1,269,750
 • 2,063,800
 • 2,063,800
 • GOLD.
 • 270,330
 • 2,678,100
 • 2,678,100
 • GOLF.
 • 135,170
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • GRAPHICS.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • GREEN.
 • 490,570
 • 2,063,800
 • 2,063,800
 • GUIDE.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • GROUP.
 • 270,330
 • 520,600
 • 520,600
 • HELP.
 • 326,830
 • 541,500
 • 541,500
 • HOLIDAY.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • HOST.
 • 2,608,600
 • 2,608,600
 • 2,608,600
 • HOSTING.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • HOUSE.
 • 406,130
 • 832,600
 • 832,600
 • INSTITUTE.
 • 270,330
 • 320,300
 • 320,300
 • INTERNATIONAL.
 • 324,260
 • 520,600
 • 520,600
 • INVESTMENTS.
 • 541,290
 • 2,711,800
 • 2,711,800
 • IN.
 • 305,700
 • 265,700
 • 305,700
 • IO.
 • 1,507,970
 • 1,507,970
 • 1,507,970
 • KITCHEN.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • LAND.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • LEGAL.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • LIFE.
 • 107,880
 • 812,800
 • 812,800
 • LIMITED.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • LINK.
 • 162,460
 • 261,600
 • 261,600
 • LIVE.
 • 107,880
 • 625,000
 • 625,000
 • LOL.
 • 717,800
 • 717,800
 • 717,800
 • LOVE.
 • 717,800
 • 717,800
 • 717,800
 • LTD.
 • 324,260
 • 416,300
 • 416,300
 • LTDA.
 • 150,900
 • 1,124,800
 • 1,124,800
 • MBA.
 • 541,290
 • 717,800
 • 717,800
 • MARKET.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • MARKETING.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • MEDIA.
 • 406,130
 • 812,800
 • 812,800
 • MEN.
 • 717,200
 • 717,200
 • 717,200
 • MONEY.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • NETWORK.
 • 216,070
 • 520,600
 • 520,600
 • NEWS.
 • 541,290
 • 625,000
 • 625,000
 • ONLINE.
 • 130,990
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • PARTY.
 • 98,250
 • 98,250
 • 98,250
 • PET.
 • 195,200
 • 415,300
 • 415,300
 • PHOTO.
 • 326,830
 • 812,800
 • 812,800
 • PHOTOS.
 • 135,170
 • 520,600
 • 520,600
 • PHOTOGRAPHY.
 • 406,130
 • 520,600
 • 520,600
 • PICS.
 • 326,830
 • 541,500
 • 541,500
 • PICTURES.
 • 291,100
 • 291,100
 • 291,100
 • PINK.
 • 195,200
 • 415,300
 • 415,300
 • PIZZA.
 • 406,130
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • PLACE.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • PLUS.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • PRESS.
 • 2,043,000
 • 2,043,000
 • 2,043,000
 • PRODUCTIONS.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • PROPERTY.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • PROPERTIES.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • PROTECTION.
 • 77,191,200
 • 77,191,200
 • 77,191,200
 • RACING.
 • 229,230
 • 229,230
 • 812,800
 • RED.
 • 195,200
 • 415,300
 • 415,300
 • REPAIR.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • REPORT.
 • 270,330
 • 520,600
 • 520,600
 • REST.
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • RESTAURANT.
 • 541,290
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • REVIEW.
 • 229,230
 • 229,230
 • 812,800
 • REVIEWS.
 • 625,000
 • 625,000
 • 625,000
 • ROCKS.
 • 107,880
 • 331,800
 • 331,800
 • RUN.
 • 135,170
 • 520,600
 • 520,600
 • SALE.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • SCIENCE.
 • 229,230
 • 229,230
 • 812,800
 • SECURITY.
 • 77,191,200
 • 77,191,200
 • 77,191,200
 • SERVICES.
 • 324,260
 • 812,800
 • 812,800
 • SCHOOL.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • SHOES.
 • 1,082,580
 • 812,800
 • 812,800
 • SHOP.
 • 92,150
 • 861,500
 • 861,500
 • SITE.
 • 65,500
 • 812,800
 • 812,800
 • SOCIAL.
 • 216,070
 • 812,800
 • 812,800
 • SOFTWARE.
 • 541,290
 • 717,800
 • 717,800
 • SOLAR.
 • 832,600
 • 832,600
 • 832,600
 • SOLUTIONS.
 • 406,130
 • 520,600
 • 520,600
 • SPACE.
 • 49,450
 • 249,400
 • 249,400
 • STREAM.
 • 717,200
 • 717,200
 • 717,200
 • STORE.
 • 130,990
 • 1,646,500
 • 1,646,500
 • STUDIO.
 • 625,000
 • 625,000
 • 625,000
 • STYLE.
 • 406,130
 • 812,800
 • 812,800
 • SUPPORT.
 • 216,070
 • 520,600
 • 520,600
 • SYSTEMS.
 • 216,070
 • 520,600
 • 520,600
 • TAX.
 • 406,130
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • TAXI.
 • 406,130
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • TECH.
 • 163,740
 • 1,439,900
 • 1,439,900
 • TECHNOLOGY.
 • 216,070
 • 520,600
 • 520,600
 • TENNIS.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • TIPS.
 • 406,130
 • 540,500
 • 540,500
 • TODAY.
 • 107,880
 • 520,600
 • 520,600
 • TOOLS.
 • 324,260
 • 812,800
 • 812,800
 • TOURS.
 • 270,330
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • TOWN.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • TOYS.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • TRADE.
 • 98,250
 • 98,250
 • 98,250
 • TRAINING.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • UK.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • UK.COM.
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • UK.NET.
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • UNIVERSITY.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • US.
 • 233,400
 • 233,400
 • 233,400
 • US.COM.
 • 624,000
 • 624,000
 • 624,000
 • US.ORG.
 • 624,000
 • 624,000
 • 624,000
 • VIDEO.
 • 625,000
 • 625,000
 • 625,000
 • VIP.
 • 416,300
 • 416,300
 • 416,300
 • VISION.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • WATCH.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • WEBCAM.
 • 229,230
 • 229,230
 • 812,800
 • WEBSITE.
 • 49,450
 • 624,000
 • 624,000
 • WEDDING.
 • 417,000
 • 417,000
 • 417,000
 • WIKI.
 • 490,570
 • 790,900
 • 790,900
 • WIN.
 • 98,250
 • 98,250
 • 98,250
 • WORK.
 • 206,600
 • 206,600
 • 206,600
 • WORKS.
 • 162,130
 • 812,800
 • 812,800
 • WORLD.
 • 107,880
 • 812,800
 • 812,800
 • YOGA.
 • 417,000
 • 417,000
 • 417,000
 • XYZ.
 • 57,470
 • 331,800
 • 331,800
 • ZONE.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • CAPITAL.
 • 406,130
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • CATERING.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • DIET.
 • 541,500
 • 541,500
 • 541,500
 • REHAB.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • RIP.
 • 498,800
 • 498,800
 • 498,800
 • BUILD.
 • 2,063,800
 • 2,063,800
 • 2,063,800
 • CLEANING.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • CLOTHING.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • COLLEGE.
 • 654,620
 • 1,876,000
 • 1,876,000
 • DENTAL.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • EQUIPMENT.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • FARM.
 • 406,130
 • 812,800
 • 812,800
 • FISHING.
 • 291,800
 • 291,800
 • 291,800
 • FLIGHTS.
 • 1,082,580
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • FLORIST.
 • 832,600
 • 832,600
 • 832,600
 • FURNITURE.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • GARDEN.
 • 208,300
 • 208,300
 • 208,300
 • GUITARS.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • HOLDINGS.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • RENT.
 • 654,620
 • 1,855,100
 • 1,855,100
 • THEATER.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • VILLAS.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • TICKETS.
 • 13,334,800
 • 13,334,800
 • 13,334,800
 • SURGERY.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • SURF.
 • 417,000
 • 417,000
 • 417,000
 • SKI.
 • 490,570
 • 1,161,700
 • 1,161,700
 • SINGLES.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 98,250
 • 98,250
 • 98,250
 • LIGHTING.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • INSURE.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • HORSE.
 • 291,800
 • 291,800
 • 291,800
 • GIVES.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • FAITH.
 • 229,230
 • 229,230
 • 812,800
 • FAIL.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • EXPOSED.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • DIAMONDS.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • DEGREE.
 • 1,250,000
 • 1,250,000
 • 1,250,000
 • DATING.
 • 811,610
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • CONSTRUCTION.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • COACH.
 • 406,130
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • CHRISTMAS.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • BUILDERS.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • BARGAINS.
 • 406,130
 • 812,800
 • 812,800
 • ASSOCIATES.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • VENTURES.
 • 406,130
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • HOCKEY.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • HU.COM.
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • EU.COM.
 • 624,000
 • 624,000
 • 624,000
 • CO.COM.
 • 832,600
 • 832,600
 • 832,600
 • AC.
 • 1,507,970
 • 1,507,970
 • 1,507,970
 • COM.DE.
 • 164,900
 • 164,900
 • 164,900
 • COM.SE.
 • 331,800
 • 331,800
 • 331,800
 • CONDOS.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • CONTRACTORS.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • AE.ORG.
 • 624,000
 • 624,000
 • 624,000
 • AFRICA.COM.
 • 832,600
 • 832,600
 • 832,600
 • AG.
 • 3,130,200
 • 3,130,200
 • 3,130,200
 • AR.COM.
 • 471,400
 • 471,400
 • 471,400
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 906,400
 • 906,400
 • 906,400
 • BEER.
 • 417,000
 • 417,000
 • 417,000
 • BERLIN.
 • 1,161,700
 • 1,161,700
 • 1,161,700
 • BET.
 • 415,300
 • 415,300
 • 415,300
 • BID.
 • 98,250
 • 98,250
 • 98,250
 • BIO.
 • 490,570
 • 1,606,100
 • 1,606,100
 • BR.COM.
 • 1,354,300
 • 1,354,300
 • 1,354,300
 • CAR.
 • 77,191,200
 • 77,191,200
 • 77,191,200
 • CARS.
 • 77,191,200
 • 77,191,200
 • 77,191,200
 • CASA.
 • 36,040
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 157,740
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 541,290
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 406,130
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 490,570
 • 490,570
 • 812,800
 • CRUISES.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • CYMRU.
 • 498,800
 • 498,800
 • 498,800
 • DE.COM.
 • 582,200
 • 582,200
 • 582,200
 • DEMOCRAT.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • ENTERPRISES.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • EXPRESS.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • FUTBOL.
 • 331,800
 • 331,800
 • 331,800
 • FYI.
 • 270,330
 • 520,600
 • 520,600
 • GB.COM.
 • 2,084,700
 • 2,084,700
 • 2,084,700
 • GB.NET.
 • 310,900
 • 310,900
 • 310,900
 • GR.COM.
 • 498,800
 • 498,800
 • 498,800
 • GRATIS.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • GRIPE.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • GURU.
 • 107,880
 • 832,600
 • 832,600
 • HAMBURG.
 • 1,161,700
 • 1,161,700
 • 1,161,700
 • HAUS.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • HEALTHCARE.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • HIPHOP.
 • 541,500
 • 541,500
 • 541,500
 • HIV.
 • 6,865,700
 • 6,865,700
 • 6,865,700
 • HU.NET.
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • IMMO.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • IMMOBILIEN.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • IN.NET.
 • 248,300
 • 248,300
 • 248,300
 • INDUSTRIES.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • INK.
 • 490,570
 • 790,900
 • 790,900
 • IRISH.
 • 270,330
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • JETZT.
 • 541,500
 • 541,500
 • 541,500
 • JP.NET.
 • 290,100
 • 290,100
 • 290,100
 • JPN.COM.
 • 1,250,000
 • 1,250,000
 • 1,250,000
 • JUEGOS.
 • 374,600
 • 374,600
 • 374,600
 • KAUFEN.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • KIM.
 • 195,200
 • 415,300
 • 415,300
 • KR.COM.
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • LA.
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • LC.
 • 751,300
 • 751,300
 • 751,300
 • LEASE.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • LIMO.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • LOANS.
 • 541,290
 • 2,711,800
 • 2,711,800
 • MAISON.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • MEMORIAL.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • MEX.COM.
 • 415,300
 • 415,300
 • 415,300
 • MODA.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • MOM.
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • MORTGAGE.
 • 1,250,000
 • 1,250,000
 • 1,250,000
 • NET.UK.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • NINJA.
 • 270,330
 • 430,600
 • 430,600
 • NO.COM.
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • NRW.
 • 1,161,700
 • 1,161,700
 • 1,161,700
 • PARTNERS.
 • 541,290
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • PARTS.
 • 541,290
 • 812,800
 • 812,800
 • PLC.UK.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • PLUMBING.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • PUB.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • QC.COM.
 • 686,500
 • 686,500
 • 686,500
 • RECIPES.
 • 270,330
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • REISE.
 • 2,711,800
 • 2,711,800
 • 2,711,800
 • REISEN.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • RENTALS.
 • 270,330
 • 812,800
 • 812,800
 • REPUBLICAN.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • RODEO.
 • 208,300
 • 208,300
 • 208,300
 • RU.COM.
 • 1,250,000
 • 1,250,000
 • 1,250,000
 • RUHR.
 • 928,600
 • 928,600
 • 928,600
 • SA.COM.
 • 1,250,000
 • 1,250,000
 • 1,250,000
 • SARL.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • SC.
 • 3,130,200
 • 3,130,200
 • 3,130,200
 • SCHULE.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • SE.COM.
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • SE.NET.
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • SH.
 • 1,507,970
 • 1,507,970
 • 1,507,970
 • SHIKSHA.
 • 415,300
 • 415,300
 • 415,300
 • SOCCER.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • SRL.
 • 150,900
 • 1,041,300
 • 1,041,300
 • SUPPLIES.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • SUPPLY.
 • 520,600
 • 520,600
 • 520,600
 • TATTOO.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • THEATRE.
 • 19,365,600
 • 19,365,600
 • 19,365,600
 • TIENDA.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • TIRES.
 • 2,711,800
 • 2,711,800
 • 2,711,800
 • GMBH.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • RADIO.AM.
 • 65,500
 • 498,800
 • 498,800
 • SALON.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • UY.COM.
 • 1,354,300
 • 1,354,300
 • 1,354,300
 • VACATIONS.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • VC.
 • 1,043,400
 • 1,043,400
 • 1,043,400
 • VET.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • VIAJES.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • VIN.
 • 270,330
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • VOYAGE.
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • 1,355,300
 • WALES.
 • 498,800
 • 498,800
 • 498,800
 • WIEN.
 • 835,400
 • 835,400
 • 835,400
 • WTF.
 • 135,170
 • 812,800
 • 812,800
 • ZA.COM.
 • 1,354,300
 • 1,354,300
 • 1,354,300
 • DEV.
 • 396,500
 • 396,500
 • 396,500

آخرین بروزرسانی تخفیف ها : 2 مهر 1399 ساعت 07 صبح

نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.96,640----------
ACADEMY.541,290----------
AGENCY.135,170----------
ACTOR.541,290----------
BAND.541,290----------
LINK.162,460----------
MBA.541,290----------
MONEY.270,330----------
BIKE.406,130----------
BOUTIQUE.135,170----------
BLACK.490,570----------
BLUE.195,200----------
CAFE.406,130----------
CAPITAL.406,130----------
CENTER.324,260----------
CLICK.162,460----------
CODES.216,070----------
COMPUTER.541,290----------
CHAT.406,130----------
DESIGN.490,570----------
EMAIL.107,880----------
ENERGY.406,130----------
EXPERT.324,260----------
FINANCE.541,290----------
FITNESS.216,070----------
GOLD.270,330----------
GREEN.490,570----------
HELP.326,830----------
INTERNATIONAL.324,260----------
KITCHEN.541,290----------
LAND.541,290----------
LIFE.107,880----------
NETWORK.216,070----------
NEWS.541,290----------
ONLINE.130,990----------
PHOTO.326,830----------
PIZZA.406,130----------
PLUS.270,330----------
RED.195,200----------
REPORT.270,330----------
RUN.135,170----------
SALE.270,330----------
SOCIAL.216,070----------
SHOES.1,082,580----------
SITE.65,500----------
SCHOOL.270,330----------
SPACE.49,450----------
STYLE.406,130----------
SUPPORT.216,070----------
TAXI.406,130----------
TECH.163,740----------
TECHNOLOGY.216,070----------
TIPS.406,130----------
TOOLS.324,260----------
TOYS.541,290----------
TOWN.270,330----------
WATCH.270,330----------
WEBSITE.49,450----------
WIKI.490,570----------
WORLD.107,880----------
XYZ.57,470----------
ZONE.270,330----------
IO.1,507,9701,507,9701,507,970
CAREERS.270,330----------
CASH.216,070----------
CHEAP.270,330----------
CITY.216,070----------
CLOTHING.270,330----------
COFFEE.324,260----------
COLLEGE.654,620----------
CREDIT.324,260----------
DATE.98,25098,25098,250
DELIVERY.216,070----------
DOWNLOAD.98,25098,25098,250
ESTATE.270,330----------
EVENTS.406,130----------
EXCHANGE.406,130----------
FARM.406,130----------
FLIGHTS.1,082,580----------
FORSALE.541,290----------
FUND.216,070----------
GLOBAL.1,269,750----------
INSTITUTE.270,330----------
LIVE.107,880----------
PICS.326,830----------
MEDIA.406,130----------
RENT.654,620----------
RESTAURANT.541,290----------
SERVICES.324,260----------
SOFTWARE.541,290----------
SYSTEMS.216,070----------
TRADE.98,25098,25098,250
WEBCAM.229,230229,230-----
TRAINING.541,290----------
TOURS.270,330----------
SKI.490,570----------
SINGLES.270,330----------
ROCKS.107,880----------
REVIEW.229,230229,230-----
MARKETING.270,330----------
LOAN.98,25098,25098,250
INVESTMENTS.541,290----------
FINANCIAL.541,290----------
FAITH.229,230229,230-----
ENGINEERING.406,130----------
DIRECTORY.135,170----------
DEALS.270,330----------
DATING.811,610----------
COOL.270,330----------
CONSULTING.541,290----------
CONSTRUCTION.270,330----------
COACH.406,130----------
BARGAINS.406,130----------
ASSOCIATES.541,290----------
ACCOUNTANT.490,570490,570-----
VENTURES.406,130----------
ME.267,760----------
AC.1,507,9701,507,9701,507,970
ACCOUNTANTS.811,610----------
BID.98,25098,25098,250
BIO.490,570----------
CARE.541,290----------
CLAIMS.541,290----------
COUPONS.406,130----------
CRICKET.490,570490,570-----
DANCE.406,130----------
DIGITAL.107,880----------
DIRECT.541,290----------
DOG.270,330----------
ENTERPRISES.541,290----------
EU.66,140----------
EXPRESS.270,330----------
FOUNDATION.324,260----------
FYI.270,330----------
GOLF.135,170----------
GURU.107,880----------
HAUS.541,290----------
HOUSE.406,130----------
INK.490,570----------
IRISH.270,330----------
KIM.195,200----------
LOANS.541,290----------
LTDA.150,900----------
MOBI.195,200----------
NINJA.270,330----------
PARTNERS.541,290----------
PARTS.541,290----------
PARTY.98,25098,25098,250
PET.195,200----------
PHOTOGRAPHY.406,130----------
PHOTOS.135,170----------
PINK.195,200----------
PRO.130,990----------
PRODUCTIONS.270,330----------
PROPERTIES.270,330----------
PW.49,450----------
RACING.229,230229,230-----
RECIPES.270,330----------
RENTALS.270,330----------
REPAIR.270,330----------
SCIENCE.229,230229,230-----
SH.1,507,9701,507,9701,507,970
SOLUTIONS.406,130----------
SRL.150,900----------
TAX.406,130----------
TODAY.107,880----------
VIN.270,330----------
WIN.98,25098,25098,250
WORKS.162,130----------
WTF.135,170----------
STORE.130,990----------
LTD.324,260----------
GROUP.270,330----------
RADIO.AM.65,500----------
ART.195,200----------
SHOP.92,150----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • DEV.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه