ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های لحظه ای
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف لحظه ای)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • 
 • COM.
 • 33,570
 • 37,900
 • 37,900
 • NET.
 • 36,947
 • 50,600
 • 50,600
 • ORG.
 • 23,178
 • 54,100
 • 54,100
 • BIZ.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • INFO.
 • 7,475
 • 47,700
 • 47,700
 • ME.
 • 23,604
 • 71,400
 • 71,400
 • CO.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • US.
 • 41,300
 • 41,300
 • 41,300
 • BZ.
 • 108,800
 • 108,800
 • 108,800
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 42,200
 • 42,200
 • 42,200
 • MOBI.
 • 10,032
 • 36,800
 • 36,800
 • PRO.
 • 13,408
 • 63,800
 • 63,800
 • TEL.
 • 57,300
 • 57,300
 • 57,300
 • ASIA.
 • 64,000
 • 64,000
 • 64,000
 • MN.
 • 230,400
 • 230,400
 • 230,400
 • AT.
 • 53,500
 • 53,500
 • 53,500
 • CO.AT.
 • 53,500
 • 53,500
 • 53,500
 • OR.AT.
 • 53,500
 • 53,500
 • 53,500
 • BE.
 • 28,200
 • 28,200
 • 28,200
 • CH.
 • 46,000
 • 46,000
 • 46,000
 • DE.
 • 22,500
 • 22,500
 • 22,500
 • EU.
 • 11,769
 • 28,500
 • 28,500
 • LI.
 • 46,000
 • 46,000
 • 46,000
 • NL.
 • 28,500
 • 28,500
 • 28,500
 • SE.
 • 74,600
 • 74,600
 • 74,600
 • CO.UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • ME.UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • ORG.UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • CC.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • NU.
 • 78,200
 • 78,200
 • 78,200
 • PW.
 • 6,688
 • 38,400
 • 38,400
 • TV.
 • 160,000
 • 160,000
 • 160,000
 • WS.
 • 121,300
 • 121,300
 • 121,300
 • COM.CO.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • NET.CO.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • ACADEMY.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • ACCOUNTANT.
 • 10,032
 • 10,032
 • 10,032
 • ACCOUNTANTS.
 • 415,800
 • 415,800
 • 415,800
 • ACTOR.
 • 25,178
 • 159,700
 • 159,700
 • AGENCY.
 • 6,688
 • 79,800
 • 79,800
 • APARTMENTS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • AUCTION.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • AUDIO.
 • 57,400
 • 57,400
 • 57,400
 • BAND.
 • 15,113
 • 95,800
 • 95,800
 • BAR.
 • 316,400
 • 316,400
 • 316,400
 • BIKE.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • BLACK.
 • 43,503
 • 188,600
 • 188,600
 • BLACKFRIDAY.
 • 159,800
 • 159,800
 • 159,800
 • BLUE.
 • 10,032
 • 63,700
 • 63,700
 • CAB.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CAFE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CAMERA.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CAMP.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CARDS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CARE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CAREERS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • CASH.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CENTER.
 • 13,408
 • 79,800
 • 79,800
 • CHAT.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CHEAP.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CITY.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • CLICK.
 • 29,800
 • 29,800
 • 29,800
 • CLINIC.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • CLOUD.
 • 23,178
 • 31,700
 • 31,700
 • CLUB.
 • 62,400
 • 62,400
 • 62,400
 • CODES.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • COFFEE.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • COMMUNITY.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • COMPANY.
 • 13,408
 • 79,800
 • 79,800
 • COMPUTER.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CONSULTING.
 • 32,259
 • 124,600
 • 124,600
 • COOKING.
 • 44,700
 • 44,700
 • 44,700
 • COOL.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • COUNTRY.
 • 44,700
 • 44,700
 • 44,700
 • CREDIT.
 • 415,800
 • 415,800
 • 415,800
 • CREDITCARD.
 • 604,700
 • 604,700
 • 604,700
 • DANCE.
 • 15,113
 • 95,800
 • 95,800
 • DATE.
 • 6,688
 • 6,688
 • 6,688
 • DEALS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • DELIVERY.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • DESIGN.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • DIGITAL.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • DIRECT.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • DIRECTORY.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • DISCOUNT.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • DOG.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • DOMAINS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • DOWNLOAD.
 • 6,688
 • 6,688
 • 6,688
 • EDUCATION.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • EMAIL.
 • 13,408
 • 82,900
 • 82,900
 • ENERGY.
 • 415,800
 • 415,800
 • 415,800
 • ENGINEER.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • ENGINEERING.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • ESTATE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • EVENTS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • EXCHANGE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • EXPERT.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • FAMILY.
 • 30,259
 • 95,800
 • 95,800
 • FANS.
 • 316,400
 • 316,400
 • 316,400
 • FASHION.
 • 63,900
 • 63,900
 • 63,900
 • FEEDBACK.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • FINANCE.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • FINANCIAL.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • FISH.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • FIT.
 • 63,900
 • 63,900
 • 63,900
 • FITNESS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • FLOWERS.
 • 111,800
 • 111,800
 • 111,800
 • FOOTBALL.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • FORSALE.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • FOUNDATION.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • FUND.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • GALLERY.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • GAME.
 • 1,884,500
 • 1,884,500
 • 1,884,500
 • GIFT.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • GIFTS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • GLASS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • GLOBAL.
 • 316,400
 • 316,400
 • 316,400
 • GOLD.
 • 415,800
 • 415,800
 • 415,800
 • GOLF.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • GRAPHICS.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • GREEN.
 • 43,503
 • 316,400
 • 316,400
 • GUIDE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • GROUP.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • HELP.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • HOLIDAY.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • HOST.
 • 399,900
 • 399,900
 • 399,900
 • HOSTING.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • HOUSE.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • INSTITUTE.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • INTERNATIONAL.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • INVESTMENTS.
 • 415,800
 • 415,800
 • 415,800
 • KITCHEN.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • LAND.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • LEGAL.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • LIFE.
 • 6,688
 • 124,600
 • 124,600
 • LIMITED.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • LINK.
 • 41,400
 • 41,400
 • 41,400
 • LIVE.
 • 24,194
 • 95,800
 • 95,800
 • LOL.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • LOVE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • LTD.
 • 63,800
 • 63,800
 • 63,800
 • LTDA.
 • 172,500
 • 172,500
 • 172,500
 • MBA.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • MARKET.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • MARKETING.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • MEDIA.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • MEN.
 • 6,688
 • 6,688
 • 6,688
 • MONEY.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • NETWORK.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • NEWS.
 • 24,194
 • 95,800
 • 95,800
 • ONLINE.
 • 10,032
 • 159,700
 • 159,700
 • PARTY.
 • 6,688
 • 6,688
 • 6,688
 • PET.
 • 10,032
 • 63,700
 • 63,700
 • PHOTO.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • PHOTOS.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • PHOTOGRAPHY.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • PICS.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • PICTURES.
 • 44,600
 • 44,600
 • 44,600
 • PINK.
 • 10,032
 • 63,700
 • 63,700
 • PIZZA.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • PLACE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • PLUS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • PRESS.
 • 313,200
 • 313,200
 • 313,200
 • RACING.
 • 6,688
 • 6,688
 • 6,688
 • RED.
 • 10,032
 • 63,700
 • 63,700
 • REPAIR.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • REPORT.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • REST.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • RESTAURANT.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • REVIEW.
 • 6,688
 • 6,688
 • 6,688
 • REVIEWS.
 • 24,194
 • 95,800
 • 95,800
 • ROCKS.
 • 8,065
 • 50,900
 • 50,900
 • RUN.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • SALE.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • SCIENCE.
 • 10,032
 • 10,032
 • 10,032
 • SERVICES.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • SCHOOL.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • SHOES.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • SITE.
 • 6,688
 • 124,600
 • 124,600
 • SOCIAL.
 • 32,259
 • 124,600
 • 124,600
 • SOFTWARE.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • SOLAR.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • SOLUTIONS.
 • 13,408
 • 79,800
 • 79,800
 • SPACE.
 • 6,688
 • 38,200
 • 38,200
 • STREAM.
 • 6,688
 • 6,688
 • 6,688
 • STORE.
 • 13,408
 • 252,400
 • 252,400
 • STUDIO.
 • 24,194
 • 95,800
 • 95,800
 • STYLE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • SUPPORT.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • SYSTEMS.
 • 13,408
 • 79,800
 • 79,800
 • TAX.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • TAXI.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • TECH.
 • 13,408
 • 220,800
 • 220,800
 • TECHNOLOGY.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • TENNIS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • TIPS.
 • 23,473
 • 82,900
 • 82,900
 • TODAY.
 • 6,688
 • 79,800
 • 79,800
 • TOOLS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • TOURS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • TOWN.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • TOYS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • TRADE.
 • 6,688
 • 6,688
 • 6,688
 • TRAINING.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • UNIVERSITY.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • VIDEO.
 • 30,259
 • 95,800
 • 95,800
 • VIP.
 • 63,800
 • 63,800
 • 63,800
 • VISION.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • WATCH.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • WEBCAM.
 • 6,688
 • 6,688
 • 6,688
 • WEBSITE.
 • 6,688
 • 95,700
 • 95,700
 • WEDDING.
 • 63,900
 • 63,900
 • 63,900
 • WIKI.
 • 121,300
 • 121,300
 • 121,300
 • WIN.
 • 6,688
 • 6,688
 • 6,688
 • WORK.
 • 31,700
 • 31,700
 • 31,700
 • WORKS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • WORLD.
 • 6,688
 • 124,600
 • 124,600
 • YOGA.
 • 63,900
 • 63,900
 • 63,900
 • XYZ.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • ZONE.
 • 13,408
 • 124,600
 • 124,600
 • BINGO.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • BOUTIQUE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • BUSINESS.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • CAPITAL.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • CATERING.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • DIET.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • REHAB.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • RIP.
 • 12,064
 • 76,500
 • 76,500
 • IO.
 • 303,600
 • 303,600
 • 303,600
 • BUILD.
 • 316,400
 • 316,400
 • 316,400
 • CLEANING.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CLOTHING.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • COLLEGE.
 • 287,600
 • 287,600
 • 287,600
 • DENTAL.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • EQUIPMENT.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • FARM.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • FISHING.
 • 44,700
 • 44,700
 • 44,700
 • FLIGHTS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • FLORIST.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • FURNITURE.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • GARDEN.
 • 31,900
 • 31,900
 • 31,900
 • GUITARS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • HOLDINGS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • RENT.
 • 284,400
 • 284,400
 • 284,400
 • THEATER.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • VILLAS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • TICKETS.
 • 2,044,500
 • 2,044,500
 • 2,044,500
 • SURGERY.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • SURF.
 • 63,900
 • 63,900
 • 63,900
 • SKI.
 • 43,503
 • 178,100
 • 178,100
 • SINGLES.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 10,032
 • 10,032
 • 10,032
 • LIGHTING.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • INSURE.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • HORSE.
 • 44,700
 • 44,700
 • 44,700
 • GIVES.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • FAITH.
 • 10,032
 • 10,032
 • 10,032
 • FAIL.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • EXPOSED.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • DIAMONDS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • DEGREE.
 • 20,129
 • 191,700
 • 191,700
 • DATING.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • CONSTRUCTION.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • COACH.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • CHRISTMAS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • BUILDERS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • BARGAINS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • ASSOCIATES.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • VENTURES.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • HOCKEY.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • HU.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • EU.COM.
 • 95,700
 • 95,700
 • 95,700
 • CO.COM.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • AC.
 • 303,600
 • 303,600
 • 303,600
 • COM.DE.
 • 25,300
 • 25,300
 • 25,300
 • COM.SE.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • CONDOS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • CONTRACTORS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • AE.ORG.
 • 95,700
 • 95,700
 • 95,700
 • AFRICA.COM.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • AG.
 • 479,900
 • 479,900
 • 479,900
 • AR.COM.
 • 111,700
 • 111,700
 • 111,700
 • AUTO.
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • BAYERN.
 • 139,000
 • 139,000
 • 139,000
 • BEER.
 • 63,900
 • 63,900
 • 63,900
 • BERLIN.
 • 178,100
 • 178,100
 • 178,100
 • BET.
 • 63,700
 • 63,700
 • 63,700
 • BID.
 • 6,688
 • 6,688
 • 6,688
 • BIO.
 • 43,503
 • 246,300
 • 246,300
 • BR.COM.
 • 207,600
 • 207,600
 • 207,600
 • CAR.
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • CARS.
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • CASA.
 • 31,700
 • 31,700
 • 31,700
 • CHURCH.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CLAIMS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • CN.
 • 57,600
 • 57,600
 • 57,600
 • CN.COM.
 • 89,300
 • 89,300
 • 89,300
 • COUPONS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • CRICKET.
 • 10,032
 • 10,032
 • 10,032
 • CRUISES.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • CYMRU.
 • 76,500
 • 76,500
 • 76,500
 • DE.COM.
 • 89,300
 • 89,300
 • 89,300
 • DEMOCRAT.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • ENTERPRISES.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • EXPRESS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • FUTBOL.
 • 8,065
 • 50,900
 • 50,900
 • FYI.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • GB.COM.
 • 319,600
 • 319,600
 • 319,600
 • GB.NET.
 • 47,700
 • 47,700
 • 47,700
 • GR.COM.
 • 76,500
 • 76,500
 • 76,500
 • GRATIS.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • GRIPE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • GURU.
 • 23,473
 • 127,700
 • 127,700
 • HAMBURG.
 • 178,100
 • 178,100
 • 178,100
 • HAUS.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • HEALTHCARE.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • HIPHOP.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • HIV.
 • 1,052,600
 • 1,052,600
 • 1,052,600
 • HU.NET.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • IMMO.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • IMMOBILIEN.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • IN.NET.
 • 38,100
 • 38,100
 • 38,100
 • INDUSTRIES.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • INK.
 • 121,300
 • 121,300
 • 121,300
 • IRISH.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • JETZT.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • JP.NET.
 • 44,500
 • 44,500
 • 44,500
 • JPN.COM.
 • 191,700
 • 191,700
 • 191,700
 • JUEGOS.
 • 57,400
 • 57,400
 • 57,400
 • KAUFEN.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • KIM.
 • 10,032
 • 63,700
 • 63,700
 • KR.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • LA.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • LC.
 • 115,200
 • 115,200
 • 115,200
 • LEASE.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • LIMO.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • LOANS.
 • 415,800
 • 415,800
 • 415,800
 • MAISON.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • MEMORIAL.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • MEX.COM.
 • 63,700
 • 63,700
 • 63,700
 • MODA.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • MOM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • MORTGAGE.
 • 30,259
 • 191,700
 • 191,700
 • NET.UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • NINJA.
 • 12,064
 • 76,500
 • 76,500
 • NO.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • NRW.
 • 178,100
 • 178,100
 • 178,100
 • PARTNERS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • PARTS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • PLC.UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • PLUMBING.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • PRODUCTIONS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • PROPERTIES.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • PROPERTY.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • PROTECTION.
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • PUB.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • QC.COM.
 • 105,300
 • 105,300
 • 105,300
 • RECIPES.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • REISE.
 • 415,800
 • 415,800
 • 415,800
 • REISEN.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • RENTALS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • REPUBLICAN.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • RODEO.
 • 31,900
 • 31,900
 • 31,900
 • RU.COM.
 • 191,700
 • 191,700
 • 191,700
 • RUHR.
 • 142,400
 • 142,400
 • 142,400
 • SA.COM.
 • 191,700
 • 191,700
 • 191,700
 • SARL.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • SC.
 • 479,900
 • 479,900
 • 479,900
 • SCHULE.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • SE.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • SE.NET.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • SECURITY.
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • SH.
 • 303,600
 • 303,600
 • 303,600
 • SHIKSHA.
 • 63,700
 • 63,700
 • 63,700
 • SOCCER.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • SRL.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • SUPPLIES.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • SUPPLY.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • TATTOO.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • THEATRE.
 • 2,969,100
 • 2,969,100
 • 2,969,100
 • TIENDA.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • TIRES.
 • 415,800
 • 415,800
 • 415,800
 • UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • GMBH.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • RADIO.AM.
 • 40,324
 • 40,324
 • 40,324
 • SALON.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • UK.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • UK.NET.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • US.COM.
 • 95,700
 • 95,700
 • 95,700
 • US.ORG.
 • 95,700
 • 95,700
 • 95,700
 • UY.COM.
 • 207,600
 • 207,600
 • 207,600
 • VACATIONS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • VC.
 • 160,000
 • 160,000
 • 160,000
 • VET.
 • 20,129
 • 124,600
 • 124,600
 • VIAJES.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • VIN.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • VOYAGE.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • WALES.
 • 76,500
 • 76,500
 • 76,500
 • WIEN.
 • 128,100
 • 128,100
 • 128,100
 • WTF.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • ZA.COM.
 • 207,600
 • 207,600
 • 207,600
نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
COM.33,570----------
NET.36,946----------
ORG.23,177----------
INFO.7,474----------
AGENCY.6,687----------
ACTOR.25,177----------
AUCTION.20,129----------
BAND.15,113----------
MARKET.20,129----------
BLACK.43,503----------
BLUE.10,031----------
CENTER.13,408----------
COMPANY.13,408----------
EMAIL.13,408----------
ENGINEER.20,129----------
GREEN.43,503----------
LIFE.6,687----------
NEWS.24,194----------
ONLINE.10,031----------
RED.10,031----------
REHAB.20,129----------
RIP.12,064----------
SALE.20,129----------
SOCIAL.32,258----------
SITE.6,687----------
SPACE.6,687----------
TECH.13,408----------
TIPS.23,472----------
VIDEO.30,259----------
WEBSITE.6,687----------
WORLD.6,687----------
ZONE.13,408----------
DATE.6,6876,6876,687
DOWNLOAD.6,6876,6876,687
FORSALE.20,129----------
LIVE.24,194----------
SOFTWARE.20,129----------
SYSTEMS.13,408----------
TRADE.6,6876,6876,687
WEBCAM.6,6876,6876,687
SKI.43,503----------
ROCKS.8,064----------
REVIEW.6,6876,6876,687
LOAN.10,03110,03110,031
GIVES.20,129----------
FAITH.10,03110,03110,031
DEGREE.20,129----------
CONSULTING.32,258----------
ACCOUNTANT.10,03110,03110,031
ME.23,604----------
CLOUD.23,177----------
BID.6,6876,6876,687
BIO.43,503----------
CRICKET.10,03110,03110,031
DANCE.15,113----------
DEMOCRAT.20,129----------
EU.11,769----------
FAMILY.30,259----------
FUTBOL.8,064----------
GURU.23,472----------
HAUS.20,129----------
IMMOBILIEN.20,129----------
KAUFEN.20,129----------
KIM.10,031----------
MEN.6,6876,6876,687
MOBI.10,031----------
MODA.20,129----------
MORTGAGE.30,259----------
NINJA.12,064----------
PARTY.6,6876,6876,687
PET.10,031----------
PINK.10,031----------
PRO.13,408----------
PUB.20,129----------
PW.6,687----------
RACING.6,6876,6876,687
REPUBLICAN.20,129----------
REVIEWS.24,194----------
SCIENCE.10,03110,03110,031
SOLUTIONS.13,408----------
STUDIO.24,194----------
TODAY.6,687----------
VET.20,129----------
WIN.6,6876,6876,687
STORE.13,408----------
STREAM.6,6876,6876,687
RADIO.AM.40,32340,32340,323

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

 • US.ORG.

 • US.COM.

 • UK.NET.

 • UK.COM.

 • UK.

 • TIRES.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه