ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های ساعتی
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • COM.
 • 196,600
 • 196,600
 • 196,600
 • NET.
 • 227,200
 • 227,200
 • 227,200
 • ORG.
 • 232,200
 • 232,200
 • 232,200
 • BIZ.
 • 401,300
 • 401,300
 • 401,300
 • INFO.
 • 92,050
 • 376,300
 • 376,300
 • ME.
 • 245,750
 • 453,100
 • 453,100
 • CO.
 • 107,530
 • 698,400
 • 698,400
 • BZ.
 • 690,300
 • 690,300
 • 690,300
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 232,800
 • 232,800
 • 232,800
 • MOBI.
 • 185,550
 • 233,500
 • 233,500
 • PRO.
 • 124,480
 • 405,100
 • 405,100
 • TEL.
 • 363,400
 • 363,400
 • 363,400
 • ASIA.
 • 349,300
 • 349,300
 • 349,300
 • MN.
 • 1,461,800
 • 1,461,800
 • 1,461,800
 • AT.
 • 339,800
 • 339,800
 • 339,800
 • CO.AT.
 • 339,800
 • 339,800
 • 339,800
 • OR.AT.
 • 339,800
 • 339,800
 • 339,800
 • BE.
 • 179,000
 • 179,000
 • 179,000
 • CH.
 • 292,100
 • 292,100
 • 292,100
 • DE.
 • 147,500
 • 110,000
 • 110,000
 • EU.
 • 123,310
 • 156,300
 • 146,500
 • LI.
 • 292,100
 • 292,100
 • 292,100
 • NL.
 • 181,000
 • 181,000
 • 181,000
 • SE.
 • 473,400
 • 473,400
 • 473,400
 • CO.UK.
 • 221,300
 • 221,300
 • 221,300
 • ME.UK.
 • 221,300
 • 221,300
 • 221,300
 • ORG.UK.
 • 221,300
 • 221,300
 • 221,300
 • CC.
 • 322,800
 • 322,800
 • 322,800
 • NU.
 • 496,100
 • 496,100
 • 496,100
 • PW.
 • 46,760
 • 243,600
 • 243,600
 • TV.
 • 1,015,200
 • 1,015,200
 • 1,015,200
 • WS.
 • 769,500
 • 769,500
 • 769,500
 • COM.CO.
 • 322,800
 • 322,800
 • 322,800
 • NET.CO.
 • 322,800
 • 322,800
 • 322,800
 • ACADEMY.
 • 499,380
 • 698,400
 • 698,400
 • ACCOUNTANT.
 • 466,650
 • 466,650
 • 790,800
 • ACCOUNTANTS.
 • 748,920
 • 2,638,500
 • 2,638,500
 • ACTOR.
 • 499,380
 • 873,100
 • 873,100
 • AGENCY.
 • 124,480
 • 454,100
 • 454,100
 • APARTMENTS.
 • 1,152,600
 • 1,152,600
 • 1,152,600
 • APP.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • ART.
 • 93,800
 • 314,400
 • 314,400
 • AUCTION.
 • 698,400
 • 698,400
 • 698,400
 • AUDIO.
 • 3,634,400
 • 3,634,400
 • 3,634,400
 • BAND.
 • 499,380
 • 523,800
 • 523,800
 • BAR.
 • 2,008,000
 • 2,008,000
 • 2,008,000
 • BIKE.
 • 374,310
 • 810,100
 • 810,100
 • BINGO.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • BLACK.
 • 466,650
 • 1,196,900
 • 1,196,900
 • BLACKFRIDAY.
 • 1,014,200
 • 1,014,200
 • 1,014,200
 • BLUE.
 • 185,550
 • 404,000
 • 404,000
 • BOUTIQUE.
 • 124,480
 • 790,800
 • 790,800
 • BUSINESS.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • CAB.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • CAFE.
 • 374,310
 • 790,800
 • 790,800
 • CAMERA.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • CAMP.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • CARDS.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • CARE.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • CAREERS.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • CASH.
 • 199,290
 • 790,800
 • 790,800
 • CENTER.
 • 249,540
 • 506,500
 • 506,500
 • CHAT.
 • 374,310
 • 790,800
 • 790,800
 • CHEAP.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • CITY.
 • 199,290
 • 506,500
 • 506,500
 • CLICK.
 • 154,580
 • 188,800
 • 188,800
 • CLINIC.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • CLOUD.
 • 523,800
 • 263,300
 • 263,300
 • CLUB.
 • 395,900
 • 395,900
 • 395,900
 • CODES.
 • 199,290
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • COFFEE.
 • 299,510
 • 810,100
 • 810,100
 • COMMUNITY.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • COMPANY.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • COMPUTER.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • CONSULTING.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • COOKING.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • COOL.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • COUNTRY.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • CREDIT.
 • 299,510
 • 2,638,500
 • 2,638,500
 • CREDITCARD.
 • 3,837,400
 • 3,837,400
 • 3,837,400
 • DANCE.
 • 374,310
 • 608,100
 • 608,100
 • DATE.
 • 93,220
 • 93,220
 • 93,220
 • DEALS.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • DELIVERY.
 • 249,540
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • DESIGN.
 • 466,650
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • DIGITAL.
 • 99,650
 • 790,800
 • 790,800
 • DIRECT.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • DIRECTORY.
 • 124,480
 • 506,500
 • 506,500
 • DISCOUNT.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • DOG.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • DOMAINS.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • DOWNLOAD.
 • 93,220
 • 93,220
 • 93,220
 • EDUCATION.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • EMAIL.
 • 99,650
 • 525,800
 • 525,800
 • ENERGY.
 • 374,310
 • 2,638,500
 • 2,638,500
 • ENGINEER.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • ENGINEERING.
 • 374,310
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • ESTATE.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • EVENTS.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • EXCHANGE.
 • 374,310
 • 790,800
 • 790,800
 • EXPERT.
 • 249,540
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • FAMILY.
 • 608,100
 • 608,100
 • 608,100
 • FANS.
 • 2,008,000
 • 2,008,000
 • 2,008,000
 • FASHION.
 • 405,800
 • 405,800
 • 405,800
 • FEEDBACK.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • FINANCE.
 • 499,380
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • FINANCIAL.
 • 499,380
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • FISH.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • FIT.
 • 405,800
 • 405,800
 • 405,800
 • FITNESS.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • FLOWERS.
 • 709,600
 • 709,600
 • 709,600
 • FOOTBALL.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • FORSALE.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • FOUNDATION.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • FUND.
 • 199,290
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • GALLERY.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • GAME.
 • 11,958,800
 • 11,958,800
 • 11,958,800
 • GAMES.
 • 418,900
 • 418,900
 • 418,900
 • GIFT.
 • 526,900
 • 526,900
 • 526,900
 • GIFTS.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • GLASS.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • GLOBAL.
 • 2,008,000
 • 2,008,000
 • 2,008,000
 • GOLD.
 • 249,540
 • 2,605,700
 • 2,605,700
 • GOLF.
 • 124,480
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • GRAPHICS.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • GREEN.
 • 466,650
 • 2,008,000
 • 2,008,000
 • GUIDE.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • GROUP.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • HELP.
 • 310,910
 • 526,900
 • 526,900
 • HOLIDAY.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • HOST.
 • 2,538,000
 • 2,538,000
 • 2,538,000
 • HOSTING.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • HOUSE.
 • 374,310
 • 810,100
 • 810,100
 • INSTITUTE.
 • 249,540
 • 320,300
 • 320,300
 • INTERNATIONAL.
 • 299,510
 • 506,500
 • 506,500
 • INVESTMENTS.
 • 499,380
 • 2,638,500
 • 2,638,500
 • IN.
 • 297,500
 • 258,600
 • 297,500
 • IO.
 • 1,434,420
 • 1,434,420
 • 1,434,420
 • KITCHEN.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • LAND.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • LEGAL.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • LIFE.
 • 99,650
 • 790,800
 • 790,800
 • LIMITED.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • LINK.
 • 154,580
 • 254,500
 • 254,500
 • LIVE.
 • 99,650
 • 608,100
 • 608,100
 • LOL.
 • 698,400
 • 698,400
 • 698,400
 • LOVE.
 • 698,400
 • 698,400
 • 698,400
 • LTD.
 • 299,510
 • 405,100
 • 405,100
 • LTDA.
 • 143,480
 • 1,094,300
 • 1,094,300
 • MBA.
 • 499,380
 • 698,400
 • 698,400
 • MARKET.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • MARKETING.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • MEDIA.
 • 374,310
 • 790,800
 • 790,800
 • MEN.
 • 697,700
 • 697,700
 • 697,700
 • MONEY.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • NETWORK.
 • 149,610
 • 506,500
 • 506,500
 • NEWS.
 • 499,380
 • 608,100
 • 608,100
 • ONLINE.
 • 124,480
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • PARTY.
 • 93,220
 • 93,220
 • 93,220
 • PET.
 • 185,550
 • 404,000
 • 404,000
 • PHOTO.
 • 310,910
 • 790,800
 • 790,800
 • PHOTOS.
 • 124,480
 • 506,500
 • 506,500
 • PHOTOGRAPHY.
 • 374,310
 • 506,500
 • 506,500
 • PICS.
 • 310,910
 • 526,900
 • 526,900
 • PICTURES.
 • 283,300
 • 283,300
 • 283,300
 • PINK.
 • 185,550
 • 404,000
 • 404,000
 • PIZZA.
 • 374,310
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • PLACE.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • PLUS.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • PRESS.
 • 1,987,700
 • 1,987,700
 • 1,987,700
 • PRODUCTIONS.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • PROPERTY.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • PROPERTIES.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • PROTECTION.
 • 75,102,300
 • 75,102,300
 • 75,102,300
 • RACING.
 • 218,280
 • 218,280
 • 790,800
 • RED.
 • 185,550
 • 404,000
 • 404,000
 • REPAIR.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • REPORT.
 • 249,540
 • 506,500
 • 506,500
 • REST.
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • RESTAURANT.
 • 499,380
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • REVIEW.
 • 218,280
 • 218,280
 • 790,800
 • REVIEWS.
 • 608,100
 • 608,100
 • 608,100
 • ROCKS.
 • 99,650
 • 322,800
 • 322,800
 • RUN.
 • 124,480
 • 506,500
 • 506,500
 • SALE.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • SCIENCE.
 • 218,280
 • 218,280
 • 790,800
 • SECURITY.
 • 75,102,300
 • 75,102,300
 • 75,102,300
 • SERVICES.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • SCHOOL.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • SHOES.
 • 998,750
 • 790,800
 • 790,800
 • SHOP.
 • 267,950
 • 838,200
 • 838,200
 • SITE.
 • 62,240
 • 790,800
 • 790,800
 • SOCIAL.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • SOFTWARE.
 • 499,380
 • 698,400
 • 698,400
 • SOLAR.
 • 810,100
 • 810,100
 • 810,100
 • SOLUTIONS.
 • 299,510
 • 506,500
 • 506,500
 • SPACE.
 • 46,760
 • 242,700
 • 242,700
 • STREAM.
 • 697,700
 • 697,700
 • 697,700
 • STORE.
 • 124,480
 • 1,601,900
 • 1,601,900
 • STUDIO.
 • 608,100
 • 608,100
 • 608,100
 • STYLE.
 • 374,310
 • 790,800
 • 790,800
 • SUPPORT.
 • 199,290
 • 506,500
 • 506,500
 • SYSTEMS.
 • 199,290
 • 506,500
 • 506,500
 • TAX.
 • 374,310
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • TAXI.
 • 374,310
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • TECH.
 • 156,040
 • 1,401,000
 • 1,401,000
 • TECHNOLOGY.
 • 199,290
 • 506,500
 • 506,500
 • TENNIS.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • TIPS.
 • 374,310
 • 525,800
 • 525,800
 • TODAY.
 • 99,650
 • 506,500
 • 506,500
 • TOOLS.
 • 299,510
 • 790,800
 • 790,800
 • TOURS.
 • 249,540
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • TOWN.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • TOYS.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • TRADE.
 • 93,220
 • 93,220
 • 93,220
 • TRAINING.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • UK.
 • 221,300
 • 221,300
 • 221,300
 • UK.COM.
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • UK.NET.
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • UNIVERSITY.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • US.
 • 87,370
 • 227,000
 • 227,000
 • US.COM.
 • 607,000
 • 607,000
 • 607,000
 • US.ORG.
 • 607,000
 • 607,000
 • 607,000
 • VIDEO.
 • 608,100
 • 608,100
 • 608,100
 • VIP.
 • 153,120
 • 405,100
 • 405,100
 • VISION.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • WATCH.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • WEBCAM.
 • 218,280
 • 218,280
 • 790,800
 • WEBSITE.
 • 46,760
 • 607,000
 • 607,000
 • WEDDING.
 • 405,800
 • 405,800
 • 405,800
 • WIKI.
 • 466,650
 • 769,500
 • 769,500
 • WIN.
 • 93,220
 • 93,220
 • 93,220
 • WORK.
 • 87,370
 • 201,000
 • 201,000
 • WORKS.
 • 149,610
 • 790,800
 • 790,800
 • WORLD.
 • 99,650
 • 790,800
 • 790,800
 • YOGA.
 • 405,800
 • 405,800
 • 405,800
 • XYZ.
 • 54,940
 • 322,800
 • 322,800
 • ZONE.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • CAPITAL.
 • 374,310
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • CATERING.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • DIET.
 • 526,900
 • 526,900
 • 526,900
 • REHAB.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • RIP.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • BUILD.
 • 2,008,000
 • 2,008,000
 • 2,008,000
 • CLEANING.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • CLOTHING.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • COLLEGE.
 • 622,980
 • 1,825,200
 • 1,825,200
 • DENTAL.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • EQUIPMENT.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • FARM.
 • 374,310
 • 790,800
 • 790,800
 • FISHING.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • FLIGHTS.
 • 998,750
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • FLORIST.
 • 810,100
 • 810,100
 • 810,100
 • FURNITURE.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • GARDEN.
 • 202,700
 • 202,700
 • 202,700
 • GUITARS.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • HOLDINGS.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • RENT.
 • 622,980
 • 1,805,000
 • 1,805,000
 • THEATER.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • VILLAS.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • TICKETS.
 • 12,973,900
 • 12,973,900
 • 12,973,900
 • SURGERY.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • SURF.
 • 405,800
 • 405,800
 • 405,800
 • SKI.
 • 466,650
 • 1,130,300
 • 1,130,300
 • SINGLES.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 93,220
 • 93,220
 • 93,220
 • LIGHTING.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • INSURE.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • HORSE.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • GIVES.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • FAITH.
 • 218,280
 • 218,280
 • 790,800
 • FAIL.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • EXPOSED.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • DIAMONDS.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • DEGREE.
 • 1,216,100
 • 1,216,100
 • 1,216,100
 • DATING.
 • 748,920
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • CONSTRUCTION.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • COACH.
 • 374,310
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • CHRISTMAS.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • BUILDERS.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • BARGAINS.
 • 374,310
 • 790,800
 • 790,800
 • ASSOCIATES.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • VENTURES.
 • 374,310
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • HOCKEY.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • HU.COM.
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • EU.COM.
 • 607,000
 • 607,000
 • 607,000
 • CO.COM.
 • 810,100
 • 810,100
 • 810,100
 • AC.
 • 1,434,420
 • 1,434,420
 • 1,434,420
 • COM.DE.
 • 160,400
 • 160,400
 • 160,400
 • COM.SE.
 • 322,800
 • 322,800
 • 322,800
 • CONDOS.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • CONTRACTORS.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • AE.ORG.
 • 607,000
 • 607,000
 • 607,000
 • AFRICA.COM.
 • 810,100
 • 810,100
 • 810,100
 • AG.
 • 3,045,500
 • 3,045,500
 • 3,045,500
 • AR.COM.
 • 471,400
 • 471,400
 • 471,400
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 881,900
 • 881,900
 • 881,900
 • BEER.
 • 405,800
 • 405,800
 • 405,800
 • BERLIN.
 • 1,130,300
 • 1,130,300
 • 1,130,300
 • BET.
 • 404,000
 • 404,000
 • 404,000
 • BID.
 • 93,220
 • 93,220
 • 93,220
 • BIO.
 • 466,650
 • 1,562,700
 • 1,562,700
 • BR.COM.
 • 1,317,700
 • 1,317,700
 • 1,317,700
 • CAR.
 • 75,102,300
 • 75,102,300
 • 75,102,300
 • CARS.
 • 75,102,300
 • 75,102,300
 • 75,102,300
 • CASA.
 • 36,040
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 157,740
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 499,380
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 499,380
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 466,650
 • 466,650
 • 790,800
 • CRUISES.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • CYMRU.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • DE.COM.
 • 566,400
 • 566,400
 • 566,400
 • DEMOCRAT.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • ENTERPRISES.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • EXPRESS.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • FUTBOL.
 • 322,800
 • 322,800
 • 322,800
 • FYI.
 • 249,540
 • 506,500
 • 506,500
 • GB.COM.
 • 2,028,300
 • 2,028,300
 • 2,028,300
 • GB.NET.
 • 302,500
 • 302,500
 • 302,500
 • GR.COM.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • GRATIS.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • GRIPE.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • GURU.
 • 99,650
 • 810,100
 • 810,100
 • HAMBURG.
 • 1,130,300
 • 1,130,300
 • 1,130,300
 • HAUS.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • HEALTHCARE.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • HIPHOP.
 • 526,900
 • 526,900
 • 526,900
 • HIV.
 • 6,679,900
 • 6,679,900
 • 6,679,900
 • HU.NET.
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • IMMO.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • IMMOBILIEN.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • IN.NET.
 • 241,600
 • 241,600
 • 241,600
 • INDUSTRIES.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • INK.
 • 466,650
 • 769,500
 • 769,500
 • IRISH.
 • 249,540
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • JETZT.
 • 526,900
 • 526,900
 • 526,900
 • JP.NET.
 • 282,200
 • 282,200
 • 282,200
 • JPN.COM.
 • 1,216,100
 • 1,216,100
 • 1,216,100
 • JUEGOS.
 • 364,500
 • 364,500
 • 364,500
 • KAUFEN.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • KIM.
 • 185,550
 • 404,000
 • 404,000
 • KR.COM.
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • LA.
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • LC.
 • 730,900
 • 730,900
 • 730,900
 • LEASE.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • LIMO.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • LOANS.
 • 499,380
 • 2,638,500
 • 2,638,500
 • MAISON.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • MEMORIAL.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • MEX.COM.
 • 404,000
 • 404,000
 • 404,000
 • MODA.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • MOM.
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • MORTGAGE.
 • 1,216,100
 • 1,216,100
 • 1,216,100
 • NET.UK.
 • 221,300
 • 221,300
 • 221,300
 • NINJA.
 • 249,540
 • 418,900
 • 418,900
 • NO.COM.
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • NRW.
 • 1,130,300
 • 1,130,300
 • 1,130,300
 • PARTNERS.
 • 499,380
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • PARTS.
 • 499,380
 • 790,800
 • 790,800
 • PLC.UK.
 • 221,300
 • 221,300
 • 221,300
 • PLUMBING.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • PUB.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • QC.COM.
 • 668,000
 • 668,000
 • 668,000
 • RECIPES.
 • 249,540
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • REISE.
 • 2,638,500
 • 2,638,500
 • 2,638,500
 • REISEN.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • RENTALS.
 • 249,540
 • 790,800
 • 790,800
 • REPUBLICAN.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • RODEO.
 • 202,700
 • 202,700
 • 202,700
 • RU.COM.
 • 1,216,100
 • 1,216,100
 • 1,216,100
 • RUHR.
 • 903,500
 • 903,500
 • 903,500
 • SA.COM.
 • 1,216,100
 • 1,216,100
 • 1,216,100
 • SARL.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • SC.
 • 3,045,500
 • 3,045,500
 • 3,045,500
 • SCHULE.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • SE.COM.
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • SE.NET.
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • SH.
 • 1,434,420
 • 1,434,420
 • 1,434,420
 • SHIKSHA.
 • 404,000
 • 404,000
 • 404,000
 • SOCCER.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • SRL.
 • 143,480
 • 1,013,100
 • 1,013,100
 • SUPPLIES.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • SUPPLY.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • TATTOO.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • THEATRE.
 • 18,841,600
 • 18,841,600
 • 18,841,600
 • TIENDA.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • TIRES.
 • 2,638,500
 • 2,638,500
 • 2,638,500
 • GMBH.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • RADIO.AM.
 • 62,240
 • 485,200
 • 485,200
 • SALON.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • UY.COM.
 • 1,317,700
 • 1,317,700
 • 1,317,700
 • VACATIONS.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • VC.
 • 1,015,200
 • 1,015,200
 • 1,015,200
 • VET.
 • 790,800
 • 790,800
 • 790,800
 • VIAJES.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • VIN.
 • 249,540
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • VOYAGE.
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • 1,318,700
 • WALES.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • WIEN.
 • 812,800
 • 812,800
 • 812,800
 • WTF.
 • 124,480
 • 790,800
 • 790,800
 • ZA.COM.
 • 1,317,700
 • 1,317,700
 • 1,317,700
 • DEV.
 • 385,800
 • 385,800
 • 385,800

آخرین بروزرسانی تخفیف ها : 17 تیر 1399 ساعت 07 عصر

نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
CO.107,530----------
INFO.92,050----------
US.87,370----------
ACADEMY.499,380----------
AGENCY.124,480----------
ACTOR.499,380----------
BAND.499,380----------
LINK.154,580----------
MBA.499,380----------
MONEY.249,540----------
BIKE.374,310----------
BOUTIQUE.124,480----------
BLACK.466,650----------
BLUE.185,550----------
CAFE.374,310----------
CAPITAL.374,310----------
CENTER.249,540----------
CLICK.154,580----------
CODES.199,290----------
COMPUTER.499,380----------
CHAT.374,310----------
DESIGN.466,650----------
EMAIL.99,650----------
ENERGY.374,310----------
EXPERT.249,540----------
FINANCE.499,380----------
FITNESS.249,540----------
GOLD.249,540----------
GREEN.466,650----------
HELP.310,910----------
INTERNATIONAL.299,510----------
KITCHEN.499,380----------
LAND.499,380----------
LIFE.99,650----------
NETWORK.149,610----------
NEWS.499,380----------
ONLINE.124,480----------
PHOTO.310,910----------
PIZZA.374,310----------
PLUS.249,540----------
RED.185,550----------
REPORT.249,540----------
RUN.124,480----------
SALE.249,540----------
SOCIAL.249,540----------
SHOES.998,750----------
SITE.62,240----------
SPACE.46,760----------
STYLE.374,310----------
SUPPORT.199,290----------
TAXI.374,310----------
TECH.156,040----------
TECHNOLOGY.199,290----------
TIPS.374,310----------
TOOLS.299,510----------
TOYS.499,380----------
TOWN.249,540----------
WATCH.249,540----------
WEBSITE.46,760----------
WIKI.466,650----------
WORK.87,370----------
WORLD.99,650----------
XYZ.54,940----------
ZONE.249,540----------
IO.1,434,4201,434,4201,434,420
CASH.199,290----------
CHEAP.249,540----------
CITY.199,290----------
COFFEE.299,510----------
COLLEGE.622,980----------
CREDIT.299,510----------
DATE.93,22093,22093,220
DELIVERY.249,540----------
DOWNLOAD.93,22093,22093,220
ESTATE.249,540----------
EVENTS.499,380----------
EXCHANGE.374,310----------
FARM.374,310----------
FLIGHTS.998,750----------
FORSALE.499,380----------
FUND.199,290----------
INSTITUTE.249,540----------
LIVE.99,650----------
PICS.310,910----------
MEDIA.374,310----------
RENT.622,980----------
RESTAURANT.499,380----------
SERVICES.249,540----------
SOFTWARE.499,380----------
SYSTEMS.199,290----------
TRADE.93,22093,22093,220
WEBCAM.218,280218,280-----
TRAINING.499,380----------
TOURS.249,540----------
SKI.466,650----------
SINGLES.249,540----------
ROCKS.99,650----------
REVIEW.218,280218,280-----
MARKETING.249,540----------
LOAN.93,22093,22093,220
INVESTMENTS.499,380----------
FINANCIAL.499,380----------
FAITH.218,280218,280-----
ENGINEERING.374,310----------
DIRECTORY.124,480----------
DATING.748,920----------
COOL.249,540----------
CONSULTING.499,380----------
COACH.374,310----------
BARGAINS.374,310----------
ASSOCIATES.499,380----------
ACCOUNTANT.466,650466,650-----
VENTURES.374,310----------
ME.245,750----------
AC.1,434,4201,434,4201,434,420
ACCOUNTANTS.748,920----------
BID.93,22093,22093,220
BIO.466,650----------
CARE.499,380----------
CLAIMS.499,380----------
COUPONS.499,380----------
CRICKET.466,650466,650-----
DANCE.374,310----------
DIGITAL.99,650----------
DIRECT.499,380----------
DOG.249,540----------
ENTERPRISES.499,380----------
EU.123,310----------
EXPRESS.249,540----------
FOUNDATION.249,540----------
FYI.249,540----------
GOLF.124,480----------
GURU.99,650----------
HAUS.499,380----------
HOUSE.374,310----------
INK.466,650----------
IRISH.249,540----------
KIM.185,550----------
LOANS.499,380----------
LTDA.143,480----------
MOBI.185,550----------
NINJA.249,540----------
PARTNERS.499,380----------
PARTS.499,380----------
PARTY.93,22093,22093,220
PET.185,550----------
PHOTOGRAPHY.374,310----------
PHOTOS.124,480----------
PINK.185,550----------
PRO.124,480----------
PRODUCTIONS.249,540----------
PROPERTIES.249,540----------
PW.46,760----------
RACING.218,280218,280-----
RECIPES.249,540----------
RENTALS.249,540----------
REPAIR.249,540----------
SCIENCE.218,280218,280-----
SH.1,434,4201,434,4201,434,420
SOLUTIONS.299,510----------
SRL.143,480----------
TAX.374,310----------
TODAY.99,650----------
VIN.249,540----------
VIP.153,120----------
WIN.93,22093,22093,220
WORKS.149,610----------
WTF.124,480----------
STORE.124,480----------
LTD.299,510----------
RADIO.AM.62,240----------
ART.93,800----------
SHOP.267,950----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • DEV.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه