ایران نیک در حدود 280 نام دامنه را برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

دسته بندی نام های دامنه

نام های دامنه دسته بندی های مختلفی دارند که هر یک موارد استفاده خود را دارند. به عنوان مثال برخی اسامی برای استفاده های عمومی هستند که می توان به عنوان نمونه Com, Net, Org و ... را نام برد و یا برخی برای برخی کسب و کارها ارائه می شوند که می توان از جمله آنها به Edu, Academy, Ac و ... اشاره کرد و برخی دیگر نیز متعلق به کشورها و مناطق خاص می باشند. البته انواع دیگری نیز وجود دارند که همگی آنها در زیر آورده شده اند.

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های جاری
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • 
 • COM.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • NET.
 • 42,000
 • 42,000
 • 42,000
 • ORG.
 • 43,000
 • 43,000
 • 43,000
 • BIZ.
 • 41,000
 • 41,000
 • 41,000
 • INFO.
 • 41,000
 • 41,000
 • 41,000
 • ME.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • CO.
 • 88,000
 • 88,000
 • 88,000
 • COOP.
 • 384,000
 • 384,000
 • 384,000
 • CA.
 • 111,000
 • 111,000
 • 111,000
 • US.
 • 29,000
 • 29,000
 • 29,000
 • BZ.
 • 172,000
 • 172,000
 • 172,000
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 35,000
 • 35,000
 • 35,000
 • MOBI.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • PRO.
 • 49,000
 • 49,000
 • 49,000
 • TEL.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • AM.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • ASIA.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • FM.
 • 283,000
 • 283,000
 • 283,000
 • IN.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • CO.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • FIRM.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • GEN.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • IND.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • ORG.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • NET.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • MN.
 • 229,000
 • 229,000
 • 229,000
 • TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • CLUB.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • COM.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • EBIZ.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • GAME.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • IDV.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • ORG.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • AT.
 • 57,000
 • 57,000
 • 57,000
 • CO.AT.
 • 57,000
 • 57,000
 • 57,000
 • OR.AT.
 • 57,000
 • 57,000
 • 57,000
 • BE.
 • 35,000
 • 35,000
 • 35,000
 • CH.
 • 48,000
 • 48,000
 • 48,000
 • DE.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • DK.
 • 38,000
 • 38,000
 • 38,000
 • ES.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • COM.ES.
 • 16,000
 • 16,000
 • 16,000
 • NOM.ES.
 • 16,000
 • 16,000
 • 16,000
 • ORG.ES.
 • 16,000
 • 16,000
 • 16,000
 • EDU.ES.
 • 16,000
 • 16,000
 • 16,000
 • GOB.ES.
 • 16,000
 • 16,000
 • 16,000
 • EU.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • FR.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • IT.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • LI.
 • 52,000
 • 52,000
 • 52,000
 • NL.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • RU.
 • 18,000
 • 18,000
 • 18,000
 • SE.
 • 59,000
 • 59,000
 • 59,000
 • CO.UK.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • ME.UK.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • ORG.UK.
 • 39,000
 • 39,000
 • 39,000
 • COM.AU.
 • 69,000
 • 69,000
 • 69,000
 • NET.AU.
 • 69,000
 • 69,000
 • 69,000
 • CC.
 • 78,000
 • 78,000
 • 78,000
 • NU.
 • 63,000
 • 63,000
 • 63,000
 • CO.NZ.
 • 158,000
 • 158,000
 • 158,000
 • NET.NZ.
 • 158,000
 • 158,000
 • 158,000
 • ORG.NZ.
 • 158,000
 • 158,000
 • 158,000
 • PW.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • TV.
 • 108,000
 • 108,000
 • 108,000
 • WF.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • WS.
 • 74,000
 • 74,000
 • 74,000
 • RE.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • TF.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • YT.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • COM.CO.
 • 47,000
 • 47,000
 • 47,000
 • NET.CO.
 • 47,000
 • 47,000
 • 47,000
 • NOM.CO.
 • 47,000
 • 47,000
 • 47,000
 • PM.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • ACADEMY.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • ACCOUNTANT.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • ACCOUNTANTS.
 • 308,000
 • 308,000
 • 308,000
 • ACTOR.
 • 117,000
 • 117,000
 • 117,000
 • AGENCY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • AUDIO.
 • 44,000
 • 44,000
 • 44,000
 • BAND.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • BLACK.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • BLACKFRIDAY.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • BLUE.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • CAB.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CAFE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CAMERA.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CAMP.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CARDS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CARE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CAREERS.
 • 137,000
 • 137,000
 • 137,000
 • CASH.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CENTER.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • CHAT.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CHEAP.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CITY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • CLICK.
 • 26,000
 • 26,000
 • 26,000
 • CLINIC.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • CLOUD.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • CLUB.
 • 47,000
 • 47,000
 • 47,000
 • CODES.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • COFFEE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • COMMUNITY.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • COMPANY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • COMPUTER.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CONSULTING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • COOKING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • COOL.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • COUNTRY.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CREDIT.
 • 299,000
 • 299,000
 • 299,000
 • CREDITCARD.
 • 469,000
 • 469,000
 • 469,000
 • DANCE.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • DATE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DEALS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DELIVERY.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • DESIGN.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • DENTIST.
 • 117,000
 • 117,000
 • 117,000
 • DIGITAL.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DIRECT.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DIRECTORY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • DISCOUNT.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DOG.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DOMAINS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DOWNLOAD.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • EDUCATION.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • EMAIL.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • ENERGY.
 • 308,000
 • 308,000
 • 308,000
 • ENGINEER.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • ENGINEERING.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • ESTATE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • EVENTS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • EXCHANGE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • EXPERT.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • FAMILY.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • FANS.
 • 210,000
 • 210,000
 • 210,000
 • FASHION.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FEEDBACK.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FINANCE.
 • 138,000
 • 138,000
 • 138,000
 • FINANCIAL.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • FISH.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FIT.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FITNESS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FLOWERS.
 • 74,000
 • 74,000
 • 74,000
 • FOOTBALL.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • FORSALE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FOUNDATION.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FUN.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • FUND.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • GALLERY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • GAME.
 • 1,251,000
 • 1,251,000
 • 1,251,000
 • GIFT.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • GIFTS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • GLASS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • GLOBAL.
 • 234,000
 • 234,000
 • 234,000
 • GOLD.
 • 308,000
 • 308,000
 • 308,000
 • GOLF.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • GRAPHICS.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • GREEN.
 • 234,000
 • 234,000
 • 234,000
 • GUIDE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • GROUP.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • HELP.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • HOLIDAY.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • HOST.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • HOSTING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • HOUSE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • INSTITUTE.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • INTERNATIONAL.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • INVESTMENTS.
 • 308,000
 • 308,000
 • 308,000
 • ISTANBUL.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • KITCHEN.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LAND.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LEGAL.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • LIFE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LIMITED.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LINK.
 • 29,000
 • 29,000
 • 29,000
 • LIVE.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • LOL.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LONDON.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LOVE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LTD.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • LTDA.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • MBA.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MARKET.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MARKETING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MEDIA.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MEN.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MONEY.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • NETWORK.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • NEWS.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • ONLINE.
 • 116,000
 • 116,000
 • 116,000
 • ORGANIC.
 • 229,000
 • 229,000
 • 229,000
 • PARTY.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • PET.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • PHOTO.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • PHOTOS.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • PHOTOGRAPHY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • PICS.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • PICTURES.
 • 37,000
 • 37,000
 • 37,000
 • PINK.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • PIZZA.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • PLACE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • PLUS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • POKER.
 • 124,000
 • 124,000
 • 124,000
 • PRESS.
 • 203,000
 • 203,000
 • 203,000
 • PROMO.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • RACING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • RED.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • REPAIR.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • REPORT.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • REST.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • RESTAURANT.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • REVIEW.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • REVIEWS.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • ROCKS.
 • 37,000
 • 37,000
 • 37,000
 • RUN.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • SALE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SCIENCE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SERVICES.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SCHOOL.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SHOP.
 • 117,000
 • 117,000
 • 117,000
 • SHOES.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SITE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SOCIAL.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SOFTWARE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SOLAR.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SOLUTIONS.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • SPACE.
 • 29,000
 • 29,000
 • 29,000
 • STREAM.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • STORE.
 • 194,000
 • 194,000
 • 194,000
 • STUDIO.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • STYLE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SUPPORT.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • SYSTEMS.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • TAX.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • TAXI.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • TEAM.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TECH.
 • 159,000
 • 159,000
 • 159,000
 • TECHNOLOGY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • TENNIS.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • TIPS.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • TODAY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • TOOLS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TOURS.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • TOWN.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TOYS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TRADE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TRAINING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TRAVEL.
 • 442,000
 • 442,000
 • 442,000
 • UNIVERSITY.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • VIDEO.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • VIP.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • VISION.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • VOTE.
 • 232,000
 • 232,000
 • 232,000
 • WATCH.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WEBCAM.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WEBSITE.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • WEDDING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WIKI.
 • 88,000
 • 88,000
 • 88,000
 • WIN.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WORK.
 • 26,000
 • 26,000
 • 26,000
 • WORKS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WORLD.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • YOGA.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • XYZ.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • ZONE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
کد تخفیف میزان تخفیف تعرفه تخفیفی دامنه بازه زمانی
IN-PROMO5286 درصدTRADE  91,000  12,740
12 دی 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO5182 درصدSTREAM  91,000  16,380
12 دی 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO5074 درصدMEN  91,000  23,660
12 دی 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO4885 درصدACCOUNTANT  91,000  13,650
DATE  91,000  13,650
DOWNLOAD  91,000  13,650
RACING  91,000  13,650
REVIEW  91,000  13,650
SCIENCE  91,000  13,650
TRADE  91,000  13,650
WEBCAM  91,000  13,650
WIN  91,000  13,650
12 دی 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO4537 درصدCLOUD  65,000  40,950
13 فروردین 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO4125 درصدMOBI  65,000  48,750
12 دی 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO3542 درصدSHOP  117,000  67,860
13 بهمن 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO3267 درصدBLACK  149,000  49,170
12 دی 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO3156 درصدBLUE  45,000  19,800
PINK  45,000  19,800
RED  45,000  19,800
12 دی 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO2953 درصدPET  65,000  30,550
PRO  49,000  23,030
PROMO  45,000  21,150
12 دی 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO2658 درصدSPACE  29,000  12,180
11 اسفند 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO2565 درصدTECH  159,000  55,650
11 اسفند 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO2476 درصدSITE  91,000  21,840
11 اسفند 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO1879 درصدONLINE  116,000  24,360
11 اسفند 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO1658 درصدSTORE  194,000  81,480
11 اسفند 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO1460 درصدXYZ  34,000  13,600
12 دی 1395 الی 9 تیر 1396
IN-PROMO548 درصدIN  28,000  14,560
12 دی 1395 الی 9 تیر 1396

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و برای انتقال و یا تمدید دامنه معتبر نیستند.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • COOP.

 • VISION.

 • VIP.

 • TIPS.

 • TRAVEL.

 • TENNIS.

 • STUDIO.

 • RESTAURANT.

 • REST.

 • REPORT.

 • REPAIR.

 • PIZZA.

 • LTDA.

 • LTD.

 • LONDON.

 • ISTANBUL.

 • GROUP.

 • FUN.

 • FOOTBALL.

 • FEEDBACK.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه