ایران نیک در حدود 240 نام دامنه را برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

دسته بندی نام های دامنه

نام های دامنه دسته بندی های مختلفی دارند که هر یک موارد استفاده خود را دارند. به عنوان مثال برخی اسامی برای استفاده های عمومی هستند که می توان به عنوان نمونه Com, Net, Org و ... را نام برد و یا برخی برای برخی کسب و کارها ارائه می شوند که می توان از جمله آنها به Edu, Academy, Ac و ... اشاره کرد و برخی دیگر نیز متعلق به کشورها و مناطق خاص می باشند. البته انواع دیگری نیز وجود دارند که همگی آنها در زیر آورده شده اند.

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های جاری
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • 
 • COM.
 • 35,000
 • 35,000
 • 35,000
 • NET.
 • 42,000
 • 42,000
 • 42,000
 • ORG.
 • 43,000
 • 43,000
 • 43,000
 • BIZ.
 • 41,000
 • 41,000
 • 41,000
 • INFO.
 • 41,000
 • 41,000
 • 41,000
 • ME.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • CO.
 • 88,000
 • 88,000
 • 88,000
 • CA.
 • 111,000
 • 111,000
 • 111,000
 • US.
 • 29,000
 • 29,000
 • 29,000
 • BZ.
 • 172,000
 • 172,000
 • 172,000
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 35,000
 • 35,000
 • 35,000
 • MOBI.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • PRO.
 • 49,000
 • 49,000
 • 49,000
 • TEL.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • AM.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • ASIA.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • FM.
 • 283,000
 • 283,000
 • 283,000
 • IN.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • CO.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • FIRM.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • GEN.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • IND.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • ORG.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • NET.IN.
 • 21,000
 • 21,000
 • 21,000
 • MN.
 • 229,000
 • 229,000
 • 229,000
 • TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • CLUB.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • COM.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • EBIZ.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • GAME.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • IDV.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • ORG.TW.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • AT.
 • 57,000
 • 57,000
 • 57,000
 • CO.AT.
 • 57,000
 • 57,000
 • 57,000
 • OR.AT.
 • 57,000
 • 57,000
 • 57,000
 • BE.
 • 35,000
 • 35,000
 • 35,000
 • CH.
 • 48,000
 • 48,000
 • 48,000
 • DE.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • DK.
 • 38,000
 • 38,000
 • 38,000
 • ES.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • COM.ES.
 • 16,000
 • 16,000
 • 16,000
 • NOM.ES.
 • 16,000
 • 16,000
 • 16,000
 • ORG.ES.
 • 16,000
 • 16,000
 • 16,000
 • EDU.ES.
 • 16,000
 • 16,000
 • 16,000
 • GOB.ES.
 • 16,000
 • 16,000
 • 16,000
 • EU.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • FR.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • IT.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • LI.
 • 52,000
 • 52,000
 • 52,000
 • NL.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • RU.
 • 18,000
 • 18,000
 • 18,000
 • SE.
 • 59,000
 • 59,000
 • 59,000
 • CO.UK.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • ME.UK.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • ORG.UK.
 • 39,000
 • 39,000
 • 39,000
 • COM.AU.
 • 69,000
 • 69,000
 • 69,000
 • NET.AU.
 • 69,000
 • 69,000
 • 69,000
 • CC.
 • 78,000
 • 78,000
 • 78,000
 • NU.
 • 63,000
 • 63,000
 • 63,000
 • CO.NZ.
 • 158,000
 • 158,000
 • 158,000
 • NET.NZ.
 • 158,000
 • 158,000
 • 158,000
 • ORG.NZ.
 • 158,000
 • 158,000
 • 158,000
 • PW.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • TV.
 • 108,000
 • 108,000
 • 108,000
 • WF.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • WS.
 • 74,000
 • 74,000
 • 74,000
 • RE.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • TF.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • YT.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • COM.CO.
 • 47,000
 • 47,000
 • 47,000
 • NET.CO.
 • 47,000
 • 47,000
 • 47,000
 • NOM.CO.
 • 47,000
 • 47,000
 • 47,000
 • PM.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • ACADEMY.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • ACCOUNTANT.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • ACCOUNTANTS.
 • 308,000
 • 308,000
 • 308,000
 • ACTOR.
 • 117,000
 • 117,000
 • 117,000
 • AGENCY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • AUDIO.
 • 44,000
 • 44,000
 • 44,000
 • BAND.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • BLACK.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • BLUE.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • CAMERA.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CAMP.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CAREERS.
 • 137,000
 • 137,000
 • 137,000
 • CASH.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CENTER.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • CHAT.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CHEAP.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CITY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • CLICK.
 • 26,000
 • 26,000
 • 26,000
 • CLINIC.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • CLOUD.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • CLUB.
 • 47,000
 • 47,000
 • 47,000
 • CODES.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • COFFEE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • COMMUNITY.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • COMPANY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • COMPUTER.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • COOL.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • CREDIT.
 • 299,000
 • 299,000
 • 299,000
 • CREDITCARD.
 • 469,000
 • 469,000
 • 469,000
 • DATE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DELIVERY.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • DENTIST.
 • 117,000
 • 117,000
 • 117,000
 • DIGITAL.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DIRECT.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DIRECTORY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • DISCOUNT.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DOG.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DOMAINS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DOWNLOAD.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • EDUCATION.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • EMAIL.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • ENERGY.
 • 308,000
 • 308,000
 • 308,000
 • ENGINEER.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • ENGINEERING.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • ESTATE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • EVENTS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • EXCHANGE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • EXPERT.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • FANS.
 • 210,000
 • 210,000
 • 210,000
 • FINANCE.
 • 138,000
 • 138,000
 • 138,000
 • FINANCIAL.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • FISH.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FIT.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FITNESS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FLOWERS.
 • 74,000
 • 74,000
 • 74,000
 • FORSALE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FOUNDATION.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • FUND.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • GALLERY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • GAME.
 • 1,251,000
 • 1,251,000
 • 1,251,000
 • GIFT.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • GIFTS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • GLASS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • GLOBAL.
 • 234,000
 • 234,000
 • 234,000
 • GOLD.
 • 308,000
 • 308,000
 • 308,000
 • GOLF.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • GRAPHICS.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • GREEN.
 • 234,000
 • 234,000
 • 234,000
 • GUIDE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • HELP.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • HOLIDAY.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • HOST.
 • 305,000
 • 305,000
 • 305,000
 • HOSTING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • HOUSE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • INSTITUTE.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • INTERNATIONAL.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • INVESTMENTS.
 • 308,000
 • 308,000
 • 308,000
 • KITCHEN.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LAND.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LEGAL.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • LIFE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LIMITED.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LINK.
 • 29,000
 • 29,000
 • 29,000
 • LIVE.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • LOL.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • LOVE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MBA.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MARKET.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MARKETING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MEDIA.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MEN.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MONEY.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • NETWORK.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • NEWS.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • ONLINE.
 • 116,000
 • 116,000
 • 116,000
 • PHOTO.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • PHOTOS.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • PHOTOGRAPHY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • PICS.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • PICTURES.
 • 37,000
 • 37,000
 • 37,000
 • PINK.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • PLACE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • PLUS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • POKER.
 • 124,000
 • 124,000
 • 124,000
 • PRESS.
 • 203,000
 • 203,000
 • 203,000
 • RACING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • RED.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • REVIEW.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • REVIEWS.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • ROCKS.
 • 37,000
 • 37,000
 • 37,000
 • RUN.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • SALE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SERVICES.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SCHOOL.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SCIENCE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SHOP.
 • 117,000
 • 117,000
 • 117,000
 • SHOES.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SITE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SOCIAL.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SOFTWARE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SOLAR.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SOLUTIONS.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • SPACE.
 • 29,000
 • 29,000
 • 29,000
 • STORE.
 • 194,000
 • 194,000
 • 194,000
 • STREAM.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • STYLE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SUPPORT.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • SYSTEMS.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • TAX.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • TAXI.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • TEAM.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TECH.
 • 159,000
 • 159,000
 • 159,000
 • TECHNOLOGY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • TODAY.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • TOOLS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TOURS.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • TOWN.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TOYS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TRADE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TRAINING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • UNIVERSITY.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • VIDEO.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • VOTE.
 • 232,000
 • 232,000
 • 232,000
 • WATCH.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WEBCAM.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WEBSITE.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • WEDDING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WIKI.
 • 88,000
 • 88,000
 • 88,000
 • WIN.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WORK.
 • 26,000
 • 26,000
 • 26,000
 • WORKS.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WORLD.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • YOGA.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • XYZ.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • ZONE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
کد تخفیف میزان تخفیف تعرفه تخفیفی دامنه بازه زمانی
IN-PROMO5182 درصدSTREAM  91,000  16,380
12 دی 1395 الی 11 فروردین 1396
IN-PROMO5074 درصدMEN  91,000  23,660
12 دی 1395 الی 11 فروردین 1396
IN-PROMO4885 درصدACCOUNTANT  91,000  13,650
DATE  91,000  13,650
DOWNLOAD  91,000  13,650
RACING  91,000  13,650
REVIEW  91,000  13,650
SCIENCE  91,000  13,650
TRADE  91,000  13,650
WEBCAM  91,000  13,650
WIN  91,000  13,650
12 دی 1395 الی 11 فروردین 1396
IN-PROMO4537 درصدCLOUD  65,000  40,950
13 فروردین 1395 الی 11 فروردین 1396
IN-PROMO4344 درصدSOCIAL  91,000  50,960
12 دی 1395 الی 11 فروردین 1396
IN-PROMO2848 درصدME  61,000  31,720
11 شهریور 1395 الی 11 فروردین 1396
IN-PROMO2658 درصدSPACE  29,000  12,180
11 شهریور 1395 الی 10 اسفند 1395
IN-PROMO2565 درصدTECH  159,000  55,650
11 شهریور 1395 الی 10 اسفند 1395
IN-PROMO2485 درصدSITE  91,000  13,650
11 شهریور 1395 الی 10 اسفند 1395
IN-PROMO1984 درصدWEBSITE  65,000  10,400
11 شهریور 1395 الی 10 اسفند 1395
IN-PROMO1879 درصدONLINE  116,000  24,360
11 شهریور 1395 الی 10 اسفند 1395
IN-PROMO1738 درصدNEWS  65,000  40,300
12 دی 1395 الی 11 فروردین 1396
IN-PROMO1657 درصدSTORE  194,000  83,420
11 شهریور 1395 الی 10 اسفند 1395
IN-PROMO548 درصدIN  28,000  14,560
12 دی 1395 الی 11 فروردین 1396

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و برای انتقال و یا تمدید دامنه معتبر نیستند.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • HOSTING.

 • STREAM.

 • MEN.

 • SHOP.

 • SOLAR.

 • KITCHEN.

 • GLASS.

 • WIN.

 • WEBCAM.

 • STORE.

 • TRADE.

 • SCIENCE.

 • REVIEW.

 • RACING.

 • DOWNLOAD.

 • DATE.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه
نظرسنجی کاربران ایران نیک