ایران نیک در حدود 230 نام دامنه را برای شما فراهم کرده است ! باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

دسته بندی نام های دامنه

نام های دامنه دسته بندی های مختلفی دارند که هر یک موارد استفاده خود را دارند. به عنوان مثال برخی اسامی برای استفاده های عمومی هستند که می توان به عنوان نمونه Com, Net, Org و ... را نام برد و یا برخی برای برخی کسب و کارها ارائه می شوند که می توان از جمله آنها به Edu, Academy, Ac و ... اشاره کرد و برخی دیگر نیز متعلق به کشورها و مناطق خاص می باشند. البته انواع دیگری نیز وجود دارند که همگی آنها در زیر آورده شده اند.

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

 • تعرفه دامنه ها
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • 
 • COM.
 • 35,000
 • 35,000
 • 35,000
 • NET.
 • 42,000
 • 42,000
 • 42,000
 • ORG.
 • 43,000
 • 43,000
 • 43,000
 • BIZ.
 • 41,000
 • 41,000
 • 41,000
 • INFO.
 • 41,000
 • 41,000
 • 41,000
 • ME.
 • 59,000
 • 59,000
 • 59,000
 • BZ.
 • 159,000
 • 159,000
 • 159,000
 • CO.
 • 87,000
 • 87,000
 • 87,000
 • CA.
 • 103,000
 • 103,000
 • 103,000
 • US.
 • 29,000
 • 29,000
 • 29,000
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 32,000
 • 32,000
 • 32,000
 • COOP.
 • 369,000
 • 369,000
 • 369,000
 • MOBI.
 • 37,000
 • 53,000
 • 53,000
 • PRO.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • TEL.
 • 41,000
 • 41,000
 • 41,000
 • AM.
 • 251,000
 • 251,000
 • 251,000
 • ASIA.
 • 41,000
 • 41,000
 • 41,000
 • FM.
 • 251,000
 • 251,000
 • 251,000
 • IN.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • CO.IN.
 • 19,000
 • 19,000
 • 19,000
 • FIRM.IN.
 • 19,000
 • 19,000
 • 19,000
 • GEN.IN.
 • 19,000
 • 19,000
 • 19,000
 • IND.IN.
 • 19,000
 • 19,000
 • 19,000
 • ORG.IN.
 • 19,000
 • 19,000
 • 19,000
 • NET.IN.
 • 19,000
 • 19,000
 • 19,000
 • MN.
 • 204,000
 • 204,000
 • 204,000
 • TW.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • CLUB.TW.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • COM.TW.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • EBIZ.TW.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • GAME.TW.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • IDV.TW.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • ORG.TW.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • AT.
 • 57,000
 • 57,000
 • 57,000
 • CO.AT.
 • 57,000
 • 57,000
 • 57,000
 • OR.AT.
 • 57,000
 • 57,000
 • 57,000
 • BE.
 • 35,000
 • 35,000
 • 35,000
 • CH.
 • 47,000
 • 47,000
 • 47,000
 • DE.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • DK.
 • 39,000
 • 39,000
 • 39,000
 • ES.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • COM.ES.
 • 18,000
 • 18,000
 • 18,000
 • NOM.ES.
 • 18,000
 • 18,000
 • 18,000
 • ORG.ES.
 • 18,000
 • 18,000
 • 18,000
 • EDU.ES.
 • 18,000
 • 18,000
 • 18,000
 • GOB.ES.
 • 18,000
 • 18,000
 • 18,000
 • EU.
 • 27,000
 • 27,000
 • 27,000
 • FR.
 • 32,000
 • 32,000
 • 32,000
 • IT.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • LI.
 • 47,000
 • 47,000
 • 47,000
 • NL.
 • 31,000
 • 31,000
 • 31,000
 • RU.
 • 17,000
 • 17,000
 • 17,000
 • SE.
 • 59,000
 • 59,000
 • 59,000
 • CO.UK.
 • 39,000
 • 39,000
 • 39,000
 • ME.UK.
 • 39,000
 • 39,000
 • 39,000
 • ORG.UK.
 • 39,000
 • 39,000
 • 39,000
 • COM.AU.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • NET.AU.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • CC.
 • 72,000
 • 72,000
 • 72,000
 • NU.
 • 63,000
 • 63,000
 • 63,000
 • CO.NZ.
 • 131,000
 • 131,000
 • 131,000
 • NET.NZ.
 • 131,000
 • 131,000
 • 131,000
 • ORG.NZ.
 • 131,000
 • 131,000
 • 131,000
 • PW.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • TO.
 • 409,000
 • 59,000
 • 234,000
 • TV.
 • 102,000
 • 102,000
 • 102,000
 • WF.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • WS.
 • 74,000
 • 74,000
 • 74,000
 • RE.
 • 32,000
 • 32,000
 • 32,000
 • TF.
 • 32,000
 • 32,000
 • 32,000
 • YT.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • COM.CO.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • NET.CO.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • NOM.CO.
 • 45,000
 • 45,000
 • 45,000
 • PM.
 • 32,000
 • 32,000
 • 32,000
 • ACADEMY.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • ACCOUNTANT.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • ACCOUNTANTS.
 • 283,000
 • 283,000
 • 283,000
 • ACTOR.
 • 105,000
 • 105,000
 • 105,000
 • AGENCY.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • AUDIO.
 • 40,000
 • 40,000
 • 40,000
 • BAND.
 • 60,000
 • 60,000
 • 60,000
 • BLACK.
 • 123,000
 • 123,000
 • 123,000
 • BLUE.
 • 42,000
 • 42,000
 • 42,000
 • CAMERA.
 • 139,000
 • 139,000
 • 139,000
 • CAMP.
 • 139,000
 • 139,000
 • 139,000
 • CAREERS.
 • 137,000
 • 137,000
 • 137,000
 • CASH.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • CENTER.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • CHAT.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • CHEAP.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • CITY.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • CLICK.
 • 25,000
 • 25,000
 • 25,000
 • CLINIC.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • CLOUD.
 • 64,000
 • 64,000
 • 64,000
 • CLUB.
 • 44,000
 • 44,000
 • 44,000
 • CODES.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • COFFEE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • COMMUNITY.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • COMPANY.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • COMPUTER.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • COOL.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • CREDIT.
 • 262,000
 • 262,000
 • 262,000
 • CREDITCARD.
 • 420,000
 • 420,000
 • 420,000
 • DATE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • DELIVERY.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • DENTIST.
 • 105,000
 • 105,000
 • 105,000
 • DIGITAL.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • DIRECT.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • DIRECTORY.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • DISCOUNT.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • DOG.
 • 139,000
 • 139,000
 • 139,000
 • DOMAINS.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • DOWNLOAD.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • EDUCATION.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • EMAIL.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • ENERGY.
 • 276,000
 • 276,000
 • 276,000
 • ENGINEER.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • ENGINEERING.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • ESTATE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • EVENTS.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • EXCHANGE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • EXPERT.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • FANS.
 • 210,000
 • 210,000
 • 210,000
 • FINANCE.
 • 138,000
 • 138,000
 • 138,000
 • FINANCIAL.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • FISH.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • FIT.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • FITNESS.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • FLOWERS.
 • 74,000
 • 74,000
 • 74,000
 • FORSALE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • FOUNDATION.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • FUND.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • GALLERY.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • GAME.
 • 97,000
 • 97,000
 • 97,000
 • GIFT.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • GIFTS.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • GLASS.
 • 139,000
 • 139,000
 • 139,000
 • GLOBAL.
 • 214,000
 • 214,000
 • 214,000
 • GOLD.
 • 277,000
 • 277,000
 • 277,000
 • GOLF.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • GRAPHICS.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • GREEN.
 • 210,000
 • 210,000
 • 210,000
 • GUIDE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • HELP.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • HOLIDAY.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • HOST.
 • 273,000
 • 273,000
 • 273,000
 • HOUSE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • INSTITUTE.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • INTERNATIONAL.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • INVESTMENTS.
 • 277,000
 • 277,000
 • 277,000
 • KITCHEN.
 • 139,000
 • 139,000
 • 139,000
 • LAND.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • LEGAL.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • LIFE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • LIMITED.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • LINK.
 • 28,000
 • 28,000
 • 28,000
 • LIVE.
 • 59,000
 • 59,000
 • 59,000
 • LOL.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • LOVE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • MBA.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • MARKET.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • MARKETING.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • MEDIA.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • MEN.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • MONEY.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • NETWORK.
 • 55,000
 • 55,000
 • 55,000
 • NEWS.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • ONLINE.
 • 116,000
 • 116,000
 • 116,000
 • PHOTO.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • PHOTOS.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • PHOTOGRAPHY.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • PICS.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • PICTURES.
 • 35,000
 • 35,000
 • 35,000
 • PINK.
 • 42,000
 • 42,000
 • 42,000
 • PLACE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • PLUS.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • POKER.
 • 124,000
 • 124,000
 • 124,000
 • PRESS.
 • 203,000
 • 203,000
 • 203,000
 • RACING.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • RED.
 • 42,000
 • 42,000
 • 42,000
 • REVIEW.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • REVIEWS.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • ROCKS.
 • 37,000
 • 37,000
 • 37,000
 • RUN.
 • 55,000
 • 55,000
 • 55,000
 • SALE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • SERVICES.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • SCHOOL.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • SCIENCE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • SHOP.
 • 115,000
 • 115,000
 • 115,000
 • SHOES.
 • 139,000
 • 139,000
 • 139,000
 • SITE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SOCIAL.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • SOFTWARE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • SOLAR.
 • 139,000
 • 139,000
 • 139,000
 • SOLUTIONS.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • SPACE.
 • 29,000
 • 29,000
 • 29,000
 • STORE.
 • 191,000
 • 191,000
 • 191,000
 • STREAM.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • STYLE.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • SUPPORT.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • SYSTEMS.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • TAX.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • TAXI.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • TEAM.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • TECH.
 • 158,000
 • 158,000
 • 158,000
 • TECHNOLOGY.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • TODAY.
 • 56,000
 • 56,000
 • 56,000
 • TOOLS.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • TOURS.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • TOWN.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • TOYS.
 • 139,000
 • 139,000
 • 139,000
 • TRADE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • TRAINING.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • UNIVERSITY.
 • 136,000
 • 136,000
 • 136,000
 • VIDEO.
 • 61,000
 • 61,000
 • 61,000
 • VOTE.
 • 209,000
 • 209,000
 • 209,000
 • WATCH.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • WEBCAM.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WEBSITE.
 • 65,000
 • 65,000
 • 65,000
 • WEDDING.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • WIKI.
 • 81,000
 • 81,000
 • 81,000
 • WIN.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • WORK.
 • 26,000
 • 26,000
 • 26,000
 • WORKS.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • WORLD.
 • 84,000
 • 84,000
 • 84,000
 • YOGA.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • XYZ.
 • 34,000
 • 34,000
 • 34,000
 • ZONE.
 • 91,000
 • 91,000
 • 91,000
 • STREAM.

 • MEN.

 • SHOP.

 • SOLAR.

 • KITCHEN.

 • GLASS.

 • WIN.

 • WEBCAM.

 • STORE.

 • TRADE.

 • SCIENCE.

 • REVIEW.

 • RACING.

 • DOWNLOAD.

 • DATE.

 • ACCOUNTANT.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه
نظرسنجی کاربران ایران نیک
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران