ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های ساعتی
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • COM.
 • 127,600
 • 127,600
 • 127,600
 • NET.
 • 160,700
 • 160,700
 • 160,700
 • ORG.
 • 162,300
 • 162,300
 • 162,300
 • BIZ.
 • 234,900
 • 234,900
 • 234,900
 • INFO.
 • 71,880
 • 220,200
 • 220,200
 • ME.
 • 144,550
 • 265,300
 • 265,300
 • CO.
 • 408,800
 • 408,800
 • 408,800
 • BZ.
 • 404,100
 • 404,100
 • 404,100
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 136,200
 • 136,200
 • 136,200
 • MOBI.
 • 119,120
 • 136,600
 • 136,600
 • PRO.
 • 89,890
 • 237,100
 • 237,100
 • TEL.
 • 212,700
 • 212,700
 • 212,700
 • ASIA.
 • 204,400
 • 204,400
 • 204,400
 • MN.
 • 855,700
 • 855,700
 • 855,700
 • AT.
 • 198,900
 • 198,900
 • 198,900
 • CO.AT.
 • 198,900
 • 198,900
 • 198,900
 • OR.AT.
 • 198,900
 • 198,900
 • 198,900
 • BE.
 • 104,800
 • 104,800
 • 104,800
 • CH.
 • 171,000
 • 171,000
 • 171,000
 • DE.
 • 86,400
 • 64,400
 • 64,400
 • EU.
 • 50,860
 • 91,500
 • 85,800
 • LI.
 • 171,000
 • 171,000
 • 171,000
 • NL.
 • 106,000
 • 106,000
 • 106,000
 • SE.
 • 277,100
 • 277,100
 • 277,100
 • CO.UK.
 • 129,500
 • 129,500
 • 129,500
 • ME.UK.
 • 129,500
 • 129,500
 • 129,500
 • ORG.UK.
 • 129,500
 • 129,500
 • 129,500
 • CC.
 • 189,000
 • 189,000
 • 189,000
 • NU.
 • 290,400
 • 290,400
 • 290,400
 • PW.
 • 30,030
 • 142,600
 • 142,600
 • TV.
 • 594,200
 • 594,200
 • 594,200
 • WS.
 • 450,500
 • 450,500
 • 450,500
 • COM.CO.
 • 189,000
 • 189,000
 • 189,000
 • NET.CO.
 • 189,000
 • 189,000
 • 189,000
 • ACADEMY.
 • 320,120
 • 408,800
 • 408,800
 • ACCOUNTANT.
 • 299,300
 • 299,300
 • 462,900
 • ACCOUNTANTS.
 • 480,280
 • 1,544,500
 • 1,544,500
 • ACTOR.
 • 320,120
 • 511,000
 • 511,000
 • AGENCY.
 • 79,880
 • 265,900
 • 265,900
 • APARTMENTS.
 • 674,700
 • 674,700
 • 674,700
 • APP.
 • 271,000
 • 271,000
 • 271,000
 • ART.
 • 59,060
 • 184,000
 • 184,000
 • AUCTION.
 • 408,800
 • 408,800
 • 408,800
 • AUDIO.
 • 2,127,300
 • 2,127,300
 • 2,127,300
 • BAND.
 • 320,120
 • 306,600
 • 306,600
 • BAR.
 • 1,175,400
 • 1,175,400
 • 1,175,400
 • BIKE.
 • 240,040
 • 474,200
 • 474,200
 • BINGO.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • BLACK.
 • 299,300
 • 700,600
 • 700,600
 • BLACKFRIDAY.
 • 593,600
 • 593,600
 • 593,600
 • BLUE.
 • 119,120
 • 236,500
 • 236,500
 • BOUTIQUE.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • BUSINESS.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • CAB.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • CAFE.
 • 240,040
 • 462,900
 • 462,900
 • CAMERA.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • CAMP.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • CARDS.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • CARE.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • CAREERS.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • CASH.
 • 127,930
 • 462,900
 • 462,900
 • CENTER.
 • 79,880
 • 296,500
 • 296,500
 • CHAT.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • CHEAP.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • CITY.
 • 127,930
 • 296,500
 • 296,500
 • CLICK.
 • 110,500
 • 110,500
 • 110,500
 • CLINIC.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • CLOUD.
 • 306,600
 • 154,100
 • 154,100
 • CLUB.
 • 231,700
 • 231,700
 • 231,700
 • CODES.
 • 127,930
 • 771,900
 • 771,900
 • COFFEE.
 • 192,000
 • 474,200
 • 474,200
 • COMMUNITY.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • COMPANY.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • COMPUTER.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • CONSULTING.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • COOKING.
 • 166,200
 • 166,200
 • 166,200
 • COOL.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • COUNTRY.
 • 166,200
 • 166,200
 • 166,200
 • CREDIT.
 • 192,000
 • 1,544,500
 • 1,544,500
 • CREDITCARD.
 • 2,246,200
 • 2,246,200
 • 2,246,200
 • DANCE.
 • 240,040
 • 356,000
 • 356,000
 • DATE.
 • 63,870
 • 63,870
 • 63,870
 • DEALS.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • DELIVERY.
 • 159,960
 • 771,900
 • 771,900
 • DESIGN.
 • 278,280
 • 771,900
 • 771,900
 • DIGITAL.
 • 79,880
 • 462,900
 • 462,900
 • DIRECT.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • DIRECTORY.
 • 159,960
 • 296,500
 • 296,500
 • DISCOUNT.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • DOG.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • DOMAINS.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • DOWNLOAD.
 • 63,870
 • 63,870
 • 63,870
 • EDUCATION.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • EMAIL.
 • 63,870
 • 307,800
 • 307,800
 • ENERGY.
 • 240,040
 • 1,544,500
 • 1,544,500
 • ENGINEER.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • ENGINEERING.
 • 240,040
 • 771,900
 • 771,900
 • ESTATE.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • EVENTS.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • EXCHANGE.
 • 240,040
 • 462,900
 • 462,900
 • EXPERT.
 • 127,930
 • 771,900
 • 771,900
 • FAMILY.
 • 356,000
 • 356,000
 • 356,000
 • FANS.
 • 1,175,400
 • 1,175,400
 • 1,175,400
 • FASHION.
 • 237,500
 • 237,500
 • 237,500
 • FEEDBACK.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • FINANCE.
 • 320,120
 • 771,900
 • 771,900
 • FINANCIAL.
 • 320,120
 • 771,900
 • 771,900
 • FISH.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • FIT.
 • 237,500
 • 237,500
 • 237,500
 • FITNESS.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • FLOWERS.
 • 415,400
 • 415,400
 • 415,400
 • FOOTBALL.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • FORSALE.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • FOUNDATION.
 • 127,930
 • 462,900
 • 462,900
 • FUND.
 • 127,930
 • 771,900
 • 771,900
 • GALLERY.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • GAME.
 • 7,000,100
 • 7,000,100
 • 7,000,100
 • GAMES.
 • 245,200
 • 245,200
 • 245,200
 • GIFT.
 • 308,400
 • 308,400
 • 308,400
 • GIFTS.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • GLASS.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • GLOBAL.
 • 1,175,400
 • 1,175,400
 • 1,175,400
 • GOLD.
 • 159,960
 • 1,525,200
 • 1,525,200
 • GOLF.
 • 79,880
 • 771,900
 • 771,900
 • GRAPHICS.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • GREEN.
 • 299,300
 • 1,175,400
 • 1,175,400
 • GUIDE.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • GROUP.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • HELP.
 • 308,400
 • 308,400
 • 308,400
 • HOLIDAY.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • HOST.
 • 1,485,600
 • 1,485,600
 • 1,485,600
 • HOSTING.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • HOUSE.
 • 240,040
 • 474,200
 • 474,200
 • INSTITUTE.
 • 159,960
 • 296,500
 • 296,500
 • INTERNATIONAL.
 • 159,960
 • 296,500
 • 296,500
 • INVESTMENTS.
 • 320,120
 • 1,544,500
 • 1,544,500
 • IN.
 • 174,100
 • 151,400
 • 174,100
 • IO.
 • 899,900
 • 899,900
 • 899,900
 • KITCHEN.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • LAND.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • LEGAL.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • LIFE.
 • 63,870
 • 462,900
 • 462,900
 • LIMITED.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • LINK.
 • 149,000
 • 149,000
 • 149,000
 • LIVE.
 • 63,870
 • 356,000
 • 356,000
 • LOL.
 • 408,800
 • 408,800
 • 408,800
 • LOVE.
 • 408,800
 • 408,800
 • 408,800
 • LTD.
 • 192,000
 • 237,100
 • 237,100
 • LTDA.
 • 84,090
 • 640,500
 • 640,500
 • MBA.
 • 320,120
 • 408,800
 • 408,800
 • MARKET.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • MARKETING.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • MEDIA.
 • 240,040
 • 462,900
 • 462,900
 • MEN.
 • 408,400
 • 408,400
 • 408,400
 • MONEY.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • NETWORK.
 • 79,880
 • 296,500
 • 296,500
 • NEWS.
 • 320,120
 • 356,000
 • 356,000
 • ONLINE.
 • 79,880
 • 593,000
 • 593,000
 • PARTY.
 • 63,870
 • 63,870
 • 63,870
 • PET.
 • 119,120
 • 236,500
 • 236,500
 • PHOTO.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • PHOTOS.
 • 192,000
 • 296,500
 • 296,500
 • PHOTOGRAPHY.
 • 240,040
 • 296,500
 • 296,500
 • PICS.
 • 308,400
 • 308,400
 • 308,400
 • PICTURES.
 • 165,800
 • 165,800
 • 165,800
 • PINK.
 • 119,120
 • 236,500
 • 236,500
 • PIZZA.
 • 240,040
 • 771,900
 • 771,900
 • PLACE.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • PLUS.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • PRESS.
 • 1,163,500
 • 1,163,500
 • 1,163,500
 • PRODUCTIONS.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • PROPERTY.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • PROPERTIES.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • PROTECTION.
 • 43,961,400
 • 43,961,400
 • 43,961,400
 • RACING.
 • 139,940
 • 139,940
 • 462,900
 • RED.
 • 119,120
 • 236,500
 • 236,500
 • REPAIR.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • REPORT.
 • 159,960
 • 296,500
 • 296,500
 • REST.
 • 593,000
 • 593,000
 • 593,000
 • RESTAURANT.
 • 320,120
 • 771,900
 • 771,900
 • REVIEW.
 • 139,940
 • 139,940
 • 462,900
 • REVIEWS.
 • 356,000
 • 356,000
 • 356,000
 • ROCKS.
 • 79,880
 • 189,000
 • 189,000
 • RUN.
 • 79,880
 • 296,500
 • 296,500
 • SALE.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • SCIENCE.
 • 139,940
 • 139,940
 • 462,900
 • SECURITY.
 • 43,961,400
 • 43,961,400
 • 43,961,400
 • SERVICES.
 • 127,930
 • 462,900
 • 462,900
 • SCHOOL.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • SHOES.
 • 640,440
 • 462,900
 • 462,900
 • SHOP.
 • 49,850
 • 490,600
 • 490,600
 • SITE.
 • 39,840
 • 462,900
 • 462,900
 • SOCIAL.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • SOFTWARE.
 • 320,120
 • 408,800
 • 408,800
 • SOLAR.
 • 474,200
 • 474,200
 • 474,200
 • SOLUTIONS.
 • 159,960
 • 296,500
 • 296,500
 • SPACE.
 • 30,030
 • 142,000
 • 142,000
 • STREAM.
 • 408,400
 • 408,400
 • 408,400
 • STORE.
 • 79,880
 • 937,700
 • 937,700
 • STUDIO.
 • 356,000
 • 356,000
 • 356,000
 • STYLE.
 • 240,040
 • 462,900
 • 462,900
 • SUPPORT.
 • 192,000
 • 296,500
 • 296,500
 • SYSTEMS.
 • 127,930
 • 296,500
 • 296,500
 • TAX.
 • 240,040
 • 771,900
 • 771,900
 • TAXI.
 • 240,040
 • 771,900
 • 771,900
 • TECH.
 • 99,900
 • 820,000
 • 820,000
 • TECHNOLOGY.
 • 127,930
 • 296,500
 • 296,500
 • TENNIS.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • TIPS.
 • 240,040
 • 307,800
 • 307,800
 • TODAY.
 • 79,880
 • 296,500
 • 296,500
 • TOOLS.
 • 192,000
 • 462,900
 • 462,900
 • TOURS.
 • 159,960
 • 771,900
 • 771,900
 • TOWN.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • TOYS.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • TRADE.
 • 63,870
 • 63,870
 • 63,870
 • TRAINING.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • UK.
 • 129,500
 • 129,500
 • 129,500
 • UK.COM.
 • 593,000
 • 593,000
 • 593,000
 • UK.NET.
 • 593,000
 • 593,000
 • 593,000
 • UNIVERSITY.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • US.
 • 132,900
 • 132,900
 • 132,900
 • US.COM.
 • 355,400
 • 355,400
 • 355,400
 • US.ORG.
 • 355,400
 • 355,400
 • 355,400
 • VIDEO.
 • 356,000
 • 356,000
 • 356,000
 • VIP.
 • 237,100
 • 237,100
 • 237,100
 • VISION.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • WATCH.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • WEBCAM.
 • 139,940
 • 139,940
 • 462,900
 • WEBSITE.
 • 30,030
 • 355,400
 • 355,400
 • WEDDING.
 • 237,500
 • 237,500
 • 237,500
 • WIKI.
 • 278,280
 • 450,500
 • 450,500
 • WIN.
 • 63,870
 • 63,870
 • 63,870
 • WORK.
 • 117,600
 • 117,600
 • 117,600
 • WORKS.
 • 95,900
 • 462,900
 • 462,900
 • WORLD.
 • 63,870
 • 462,900
 • 462,900
 • YOGA.
 • 237,500
 • 237,500
 • 237,500
 • XYZ.
 • 39,840
 • 189,000
 • 189,000
 • ZONE.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • CAPITAL.
 • 240,040
 • 771,900
 • 771,900
 • CATERING.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • DIET.
 • 308,400
 • 308,400
 • 308,400
 • REHAB.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • RIP.
 • 284,100
 • 284,100
 • 284,100
 • BUILD.
 • 1,175,400
 • 1,175,400
 • 1,175,400
 • CLEANING.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • CLOTHING.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • COLLEGE.
 • 420,420
 • 1,068,500
 • 1,068,500
 • DENTAL.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • EQUIPMENT.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • FARM.
 • 240,040
 • 462,900
 • 462,900
 • FISHING.
 • 166,200
 • 166,200
 • 166,200
 • FLIGHTS.
 • 640,440
 • 771,900
 • 771,900
 • FLORIST.
 • 474,200
 • 474,200
 • 474,200
 • FURNITURE.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • GARDEN.
 • 118,600
 • 118,600
 • 118,600
 • GUITARS.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • HOLDINGS.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • RENT.
 • 420,420
 • 1,056,600
 • 1,056,600
 • THEATER.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • VILLAS.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • TICKETS.
 • 7,594,300
 • 7,594,300
 • 7,594,300
 • SURGERY.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • SURF.
 • 237,500
 • 237,500
 • 237,500
 • SKI.
 • 299,300
 • 661,600
 • 661,600
 • SINGLES.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 63,870
 • 63,870
 • 63,870
 • LIGHTING.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • INSURE.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • HORSE.
 • 166,200
 • 166,200
 • 166,200
 • GIVES.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • FAITH.
 • 139,940
 • 139,940
 • 462,900
 • FAIL.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • EXPOSED.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • DIAMONDS.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • DEGREE.
 • 711,900
 • 711,900
 • 711,900
 • DATING.
 • 480,280
 • 771,900
 • 771,900
 • CONSTRUCTION.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • COACH.
 • 240,040
 • 771,900
 • 771,900
 • CHRISTMAS.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • BUILDERS.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • BARGAINS.
 • 240,040
 • 462,900
 • 462,900
 • ASSOCIATES.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • VENTURES.
 • 240,040
 • 771,900
 • 771,900
 • HOCKEY.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • HU.COM.
 • 593,000
 • 593,000
 • 593,000
 • EU.COM.
 • 355,400
 • 355,400
 • 355,400
 • CO.COM.
 • 474,200
 • 474,200
 • 474,200
 • AC.
 • 899,900
 • 899,900
 • 899,900
 • COM.DE.
 • 93,900
 • 93,900
 • 93,900
 • COM.SE.
 • 189,000
 • 189,000
 • 189,000
 • CONDOS.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • CONTRACTORS.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • AE.ORG.
 • 355,400
 • 355,400
 • 355,400
 • AFRICA.COM.
 • 474,200
 • 474,200
 • 474,200
 • AG.
 • 1,782,700
 • 1,782,700
 • 1,782,700
 • AR.COM.
 • 471,400
 • 471,400
 • 471,400
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 516,200
 • 516,200
 • 516,200
 • BEER.
 • 237,500
 • 237,500
 • 237,500
 • BERLIN.
 • 661,600
 • 661,600
 • 661,600
 • BET.
 • 236,500
 • 236,500
 • 236,500
 • BID.
 • 63,870
 • 63,870
 • 63,870
 • BIO.
 • 299,300
 • 914,700
 • 914,700
 • BR.COM.
 • 771,300
 • 771,300
 • 771,300
 • CAR.
 • 43,961,400
 • 43,961,400
 • 43,961,400
 • CARS.
 • 43,961,400
 • 43,961,400
 • 43,961,400
 • CASA.
 • 36,040
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 157,740
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 320,120
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 320,120
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 299,300
 • 299,300
 • 462,900
 • CRUISES.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • CYMRU.
 • 284,100
 • 284,100
 • 284,100
 • DE.COM.
 • 331,500
 • 331,500
 • 331,500
 • DEMOCRAT.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • ENTERPRISES.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • EXPRESS.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • FUTBOL.
 • 189,000
 • 189,000
 • 189,000
 • FYI.
 • 159,960
 • 296,500
 • 296,500
 • GB.COM.
 • 1,187,300
 • 1,187,300
 • 1,187,300
 • GB.NET.
 • 177,100
 • 177,100
 • 177,100
 • GR.COM.
 • 284,100
 • 284,100
 • 284,100
 • GRATIS.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • GRIPE.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • GURU.
 • 127,930
 • 474,200
 • 474,200
 • HAMBURG.
 • 661,600
 • 661,600
 • 661,600
 • HAUS.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • HEALTHCARE.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • HIPHOP.
 • 308,400
 • 308,400
 • 308,400
 • HIV.
 • 3,910,000
 • 3,910,000
 • 3,910,000
 • HU.NET.
 • 593,000
 • 593,000
 • 593,000
 • IMMO.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • IMMOBILIEN.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • IN.NET.
 • 141,400
 • 141,400
 • 141,400
 • INDUSTRIES.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • INK.
 • 278,280
 • 450,500
 • 450,500
 • IRISH.
 • 159,960
 • 593,000
 • 593,000
 • JETZT.
 • 308,400
 • 308,400
 • 308,400
 • JP.NET.
 • 165,200
 • 165,200
 • 165,200
 • JPN.COM.
 • 711,900
 • 711,900
 • 711,900
 • JUEGOS.
 • 213,300
 • 213,300
 • 213,300
 • KAUFEN.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • KIM.
 • 119,120
 • 236,500
 • 236,500
 • KR.COM.
 • 593,000
 • 593,000
 • 593,000
 • LA.
 • 593,000
 • 593,000
 • 593,000
 • LC.
 • 427,800
 • 427,800
 • 427,800
 • LEASE.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • LIMO.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • LOANS.
 • 320,120
 • 1,544,500
 • 1,544,500
 • MAISON.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • MEMORIAL.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • MEX.COM.
 • 236,500
 • 236,500
 • 236,500
 • MODA.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • MOM.
 • 593,000
 • 593,000
 • 593,000
 • MORTGAGE.
 • 711,900
 • 711,900
 • 711,900
 • NET.UK.
 • 129,500
 • 129,500
 • 129,500
 • NINJA.
 • 159,960
 • 245,200
 • 245,200
 • NO.COM.
 • 593,000
 • 593,000
 • 593,000
 • NRW.
 • 661,600
 • 661,600
 • 661,600
 • PARTNERS.
 • 320,120
 • 771,900
 • 771,900
 • PARTS.
 • 320,120
 • 462,900
 • 462,900
 • PLC.UK.
 • 129,500
 • 129,500
 • 129,500
 • PLUMBING.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • PUB.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • QC.COM.
 • 391,000
 • 391,000
 • 391,000
 • RECIPES.
 • 159,960
 • 771,900
 • 771,900
 • REISE.
 • 1,544,500
 • 1,544,500
 • 1,544,500
 • REISEN.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • RENTALS.
 • 159,960
 • 462,900
 • 462,900
 • REPUBLICAN.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • RODEO.
 • 118,600
 • 118,600
 • 118,600
 • RU.COM.
 • 711,900
 • 711,900
 • 711,900
 • RUHR.
 • 528,800
 • 528,800
 • 528,800
 • SA.COM.
 • 711,900
 • 711,900
 • 711,900
 • SARL.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • SC.
 • 1,782,700
 • 1,782,700
 • 1,782,700
 • SCHULE.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • SE.COM.
 • 593,000
 • 593,000
 • 593,000
 • SE.NET.
 • 593,000
 • 593,000
 • 593,000
 • SH.
 • 899,900
 • 899,900
 • 899,900
 • SHIKSHA.
 • 236,500
 • 236,500
 • 236,500
 • SOCCER.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • SRL.
 • 84,090
 • 593,000
 • 593,000
 • SUPPLIES.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • SUPPLY.
 • 296,500
 • 296,500
 • 296,500
 • TATTOO.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • THEATRE.
 • 11,028,900
 • 11,028,900
 • 11,028,900
 • TIENDA.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • TIRES.
 • 1,544,500
 • 1,544,500
 • 1,544,500
 • GMBH.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • RADIO.AM.
 • 279,280
 • 279,280
 • 279,280
 • SALON.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • UY.COM.
 • 771,300
 • 771,300
 • 771,300
 • VACATIONS.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • VC.
 • 594,200
 • 594,200
 • 594,200
 • VET.
 • 462,900
 • 462,900
 • 462,900
 • VIAJES.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • VIN.
 • 159,960
 • 771,900
 • 771,900
 • VOYAGE.
 • 771,900
 • 771,900
 • 771,900
 • WALES.
 • 284,100
 • 284,100
 • 284,100
 • WIEN.
 • 475,800
 • 475,800
 • 475,800
 • WTF.
 • 79,880
 • 462,900
 • 462,900
 • ZA.COM.
 • 771,300
 • 771,300
 • 771,300
 • DEV.
 • 225,800
 • 225,800
 • 225,800

آخرین بروزرسانی تخفیف ها : 29 دی 1398 ساعت 10 صبح

نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.71,880----------
ACADEMY.320,120----------
AGENCY.79,880----------
ACTOR.320,120----------
BAND.320,120----------
MBA.320,120----------
MONEY.159,960----------
BIKE.240,040----------
BOUTIQUE.159,960----------
BLACK.299,300----------
BLUE.119,120----------
CAFE.240,040----------
CAPITAL.240,040----------
CENTER.79,880----------
CODES.127,930----------
COMPUTER.320,120----------
CHAT.320,120----------
DESIGN.278,280----------
EMAIL.63,870----------
ENERGY.240,040----------
EXPERT.127,930----------
FINANCE.320,120----------
FITNESS.159,960----------
GOLD.159,960----------
GREEN.299,300----------
INTERNATIONAL.159,960----------
KITCHEN.320,120----------
LAND.320,120----------
LIFE.63,870----------
NETWORK.79,880----------
NEWS.320,120----------
ONLINE.79,880----------
PIZZA.240,040----------
PLUS.159,960----------
RED.119,120----------
REPORT.159,960----------
RUN.79,880----------
SALE.320,120----------
SOCIAL.320,120----------
SHOES.640,440----------
SITE.39,840----------
SPACE.30,030----------
STYLE.240,040----------
SUPPORT.192,000----------
TAXI.240,040----------
TECH.99,900----------
TECHNOLOGY.127,930----------
TIPS.240,040----------
TOOLS.192,000----------
TOYS.320,120----------
TOWN.320,120----------
WATCH.159,960----------
WEBSITE.30,030----------
WIKI.278,280----------
WORLD.63,870----------
XYZ.39,840----------
ZONE.159,960----------
IO.899,900899,900899,900
CASH.127,930----------
CHEAP.159,960----------
CITY.127,930----------
COFFEE.192,000----------
COLLEGE.420,420----------
CREDIT.192,000----------
DATE.63,87063,87063,870
DELIVERY.159,960----------
DOWNLOAD.63,87063,87063,870
ESTATE.159,960----------
EVENTS.320,120----------
EXCHANGE.240,040----------
FARM.240,040----------
FLIGHTS.640,440----------
FORSALE.320,120----------
FUND.127,930----------
INSTITUTE.159,960----------
LIVE.63,870----------
MEDIA.240,040----------
RENT.420,420----------
RESTAURANT.320,120----------
SERVICES.127,930----------
SOFTWARE.320,120----------
SYSTEMS.127,930----------
TRADE.63,87063,87063,870
WEBCAM.139,940139,940-----
TRAINING.320,120----------
TOURS.159,960----------
SKI.299,300----------
SINGLES.159,960----------
ROCKS.79,880----------
REVIEW.139,940139,940-----
MARKETING.159,960----------
LOAN.63,87063,87063,870
INVESTMENTS.320,120----------
FINANCIAL.320,120----------
FAITH.139,940139,940-----
ENGINEERING.240,040----------
DIRECTORY.159,960----------
DATING.480,280----------
COOL.159,960----------
CONSULTING.320,120----------
COACH.240,040----------
BARGAINS.240,040----------
ASSOCIATES.320,120----------
ACCOUNTANT.299,300299,300-----
VENTURES.240,040----------
ME.144,550----------
AC.899,900899,900899,900
ACCOUNTANTS.480,280----------
BID.63,87063,87063,870
BIO.299,300----------
CARE.320,120----------
CLAIMS.320,120----------
COUPONS.320,120----------
CRICKET.299,300299,300-----
DANCE.240,040----------
DIGITAL.79,880----------
DIRECT.320,120----------
DOG.159,960----------
ENTERPRISES.320,120----------
EU.50,860----------
EXPRESS.159,960----------
FOUNDATION.127,930----------
FYI.159,960----------
GOLF.79,880----------
GURU.127,930----------
HAUS.320,120----------
HOUSE.240,040----------
INK.278,280----------
IRISH.159,960----------
KIM.119,120----------
LOANS.320,120----------
LTDA.84,090----------
MOBI.119,120----------
NINJA.159,960----------
PARTNERS.320,120----------
PARTS.320,120----------
PARTY.63,87063,87063,870
PET.119,120----------
PHOTOGRAPHY.240,040----------
PHOTOS.192,000----------
PINK.119,120----------
PRO.89,890----------
PRODUCTIONS.159,960----------
PROPERTIES.159,960----------
PW.30,030----------
RACING.139,940139,940-----
RECIPES.159,960----------
RENTALS.159,960----------
REPAIR.159,960----------
SCIENCE.139,940139,940-----
SH.899,900899,900899,900
SOLUTIONS.159,960----------
SRL.84,090----------
TAX.240,040----------
TODAY.79,880----------
VIN.159,960----------
WIN.63,87063,87063,870
WORKS.95,900----------
WTF.79,880----------
STORE.79,880----------
LTD.192,000----------
RADIO.AM.279,280279,280279,280
ART.59,060----------
SHOP.49,850----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • DEV.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه