ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های ساعتی
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • COM.
 • 136,100
 • 136,100
 • 136,100
 • NET.
 • 171,100
 • 171,100
 • 171,100
 • ORG.
 • 171,500
 • 171,500
 • 171,500
 • BIZ.
 • 210,500
 • 210,500
 • 210,500
 • INFO.
 • 51,600
 • 185,600
 • 185,600
 • ME.
 • 58,760
 • 278,000
 • 278,000
 • CO.
 • 442,600
 • 442,600
 • 442,600
 • BZ.
 • 423,500
 • 423,500
 • 423,500
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 164,400
 • 164,400
 • 164,400
 • MOBI.
 • 83,190
 • 143,200
 • 143,200
 • PRO.
 • 83,190
 • 248,500
 • 248,500
 • TEL.
 • 223,000
 • 223,000
 • 223,000
 • ASIA.
 • 249,100
 • 249,100
 • 249,100
 • MN.
 • 896,900
 • 896,900
 • 896,900
 • AT.
 • 208,400
 • 208,400
 • 208,400
 • CO.AT.
 • 208,400
 • 208,400
 • 208,400
 • OR.AT.
 • 208,400
 • 208,400
 • 208,400
 • BE.
 • 109,800
 • 109,800
 • 109,800
 • CH.
 • 179,100
 • 179,100
 • 179,100
 • DE.
 • 87,600
 • 87,600
 • 87,600
 • EU.
 • 23,590
 • 111,100
 • 111,100
 • LI.
 • 179,100
 • 179,100
 • 179,100
 • NL.
 • 111,100
 • 111,100
 • 111,100
 • SE.
 • 290,400
 • 290,400
 • 290,400
 • CO.UK.
 • 135,700
 • 135,700
 • 135,700
 • ME.UK.
 • 135,700
 • 135,700
 • 135,700
 • ORG.UK.
 • 135,700
 • 135,700
 • 135,700
 • CC.
 • 198,000
 • 198,000
 • 198,000
 • NU.
 • 304,300
 • 304,300
 • 304,300
 • PW.
 • 31,590
 • 149,400
 • 149,400
 • TV.
 • 622,800
 • 622,800
 • 622,800
 • WS.
 • 472,100
 • 472,100
 • 472,100
 • COM.CO.
 • 198,000
 • 198,000
 • 198,000
 • NET.CO.
 • 198,000
 • 198,000
 • 198,000
 • ACADEMY.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • ACCOUNTANT.
 • 315,480
 • 315,480
 • 485,200
 • ACCOUNTANTS.
 • 236,720
 • 1,618,700
 • 1,618,700
 • ACTOR.
 • 157,740
 • 621,500
 • 621,500
 • AGENCY.
 • 78,770
 • 310,800
 • 310,800
 • APARTMENTS.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • APP.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • ART.
 • 192,800
 • 192,800
 • 192,800
 • AUCTION.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • AUDIO.
 • 223,600
 • 223,600
 • 223,600
 • BAND.
 • 78,770
 • 373,000
 • 373,000
 • BAR.
 • 1,232,000
 • 1,232,000
 • 1,232,000
 • BIKE.
 • 157,740
 • 497,000
 • 497,000
 • BINGO.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • BLACK.
 • 292,740
 • 734,300
 • 734,300
 • BLACKFRIDAY.
 • 622,200
 • 622,200
 • 622,200
 • BLUE.
 • 83,190
 • 247,900
 • 247,900
 • BOUTIQUE.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • BUSINESS.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • CAB.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • CAFE.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • CAMERA.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • CAMP.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • CARDS.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • CARE.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • CAREERS.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • CASH.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • CENTER.
 • 157,740
 • 310,800
 • 310,800
 • CHAT.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • CHEAP.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • CITY.
 • 78,770
 • 310,800
 • 310,800
 • CLICK.
 • 115,800
 • 115,800
 • 115,800
 • CLINIC.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • CLOUD.
 • 157,950
 • 123,300
 • 123,300
 • CLUB.
 • 242,900
 • 242,900
 • 242,900
 • CODES.
 • 157,740
 • 809,000
 • 809,000
 • COFFEE.
 • 157,740
 • 497,000
 • 497,000
 • COMMUNITY.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • COMPANY.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • COMPUTER.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • CONSULTING.
 • 236,720
 • 485,200
 • 485,200
 • COOKING.
 • 174,200
 • 174,200
 • 174,200
 • COOL.
 • 78,770
 • 485,200
 • 485,200
 • COUNTRY.
 • 174,200
 • 174,200
 • 174,200
 • CREDIT.
 • 157,740
 • 1,618,700
 • 1,618,700
 • CREDITCARD.
 • 2,354,300
 • 2,354,300
 • 2,354,300
 • DANCE.
 • 157,740
 • 373,000
 • 373,000
 • DATE.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • DEALS.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • DELIVERY.
 • 157,740
 • 809,000
 • 809,000
 • DESIGN.
 • 157,950
 • 809,000
 • 809,000
 • DIGITAL.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • DIRECT.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • DIRECTORY.
 • 157,740
 • 310,800
 • 310,800
 • DISCOUNT.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • DOG.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • DOMAINS.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • DOWNLOAD.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • EDUCATION.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • EMAIL.
 • 78,770
 • 322,700
 • 322,700
 • ENERGY.
 • 236,720
 • 1,618,700
 • 1,618,700
 • ENGINEER.
 • 236,720
 • 485,200
 • 485,200
 • ENGINEERING.
 • 236,720
 • 809,000
 • 809,000
 • ESTATE.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • EVENTS.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • EXCHANGE.
 • 236,720
 • 485,200
 • 485,200
 • EXPERT.
 • 157,740
 • 809,000
 • 809,000
 • FAMILY.
 • 236,720
 • 373,000
 • 373,000
 • FANS.
 • 1,232,000
 • 1,232,000
 • 1,232,000
 • FASHION.
 • 248,900
 • 248,900
 • 248,900
 • FEEDBACK.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • FINANCE.
 • 315,690
 • 809,000
 • 809,000
 • FINANCIAL.
 • 315,690
 • 809,000
 • 809,000
 • FISH.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • FIT.
 • 248,900
 • 248,900
 • 248,900
 • FITNESS.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • FLOWERS.
 • 435,300
 • 435,300
 • 435,300
 • FOOTBALL.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • FORSALE.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • FOUNDATION.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • FUND.
 • 78,770
 • 809,000
 • 809,000
 • GALLERY.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • GAME.
 • 7,336,900
 • 7,336,900
 • 7,336,900
 • GAMES.
 • 236,720
 • 257,000
 • 257,000
 • GIFT.
 • 323,200
 • 323,200
 • 323,200
 • GIFTS.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • GLASS.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • GLOBAL.
 • 1,232,000
 • 1,232,000
 • 1,232,000
 • GOLD.
 • 157,740
 • 1,598,600
 • 1,598,600
 • GOLF.
 • 78,770
 • 809,000
 • 809,000
 • GRAPHICS.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • GREEN.
 • 292,740
 • 1,232,000
 • 1,232,000
 • GUIDE.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • GROUP.
 • 157,740
 • 310,800
 • 310,800
 • HELP.
 • 323,200
 • 323,200
 • 323,200
 • HOLIDAY.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • HOST.
 • 1,557,100
 • 1,557,100
 • 1,557,100
 • HOSTING.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • HOUSE.
 • 236,720
 • 497,000
 • 497,000
 • INSTITUTE.
 • 78,770
 • 310,800
 • 310,800
 • INTERNATIONAL.
 • 78,770
 • 310,800
 • 310,800
 • INVESTMENTS.
 • 157,740
 • 1,618,700
 • 1,618,700
 • IN.
 • 182,500
 • 158,600
 • 182,500
 • IO.
 • 1,006,670
 • 1,182,200
 • 1,182,200
 • KITCHEN.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • LAND.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • LEGAL.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • LIFE.
 • 78,770
 • 485,200
 • 485,200
 • LIMITED.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • LINK.
 • 161,300
 • 161,300
 • 161,300
 • LIVE.
 • 31,380
 • 373,000
 • 373,000
 • LOL.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • LOVE.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • LTD.
 • 157,740
 • 248,500
 • 248,500
 • LTDA.
 • 124,260
 • 671,400
 • 671,400
 • MBA.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • MARKET.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • MARKETING.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • MEDIA.
 • 236,720
 • 485,200
 • 485,200
 • MEN.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • MONEY.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • NETWORK.
 • 78,770
 • 310,800
 • 310,800
 • NEWS.
 • 236,720
 • 373,000
 • 373,000
 • ONLINE.
 • 84,030
 • 621,500
 • 621,500
 • PARTY.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • PET.
 • 83,190
 • 247,900
 • 247,900
 • PHOTO.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • PHOTOS.
 • 157,740
 • 310,800
 • 310,800
 • PHOTOGRAPHY.
 • 157,740
 • 310,800
 • 310,800
 • PICS.
 • 323,200
 • 323,200
 • 323,200
 • PICTURES.
 • 173,800
 • 173,800
 • 173,800
 • PINK.
 • 83,190
 • 247,900
 • 247,900
 • PIZZA.
 • 157,740
 • 809,000
 • 809,000
 • PLACE.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • PLUS.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • PRESS.
 • 1,219,500
 • 1,219,500
 • 1,219,500
 • PRODUCTIONS.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • PROPERTY.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • PROPERTIES.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • PROTECTION.
 • 46,076,900
 • 46,076,900
 • 46,076,900
 • RACING.
 • 147,000
 • 147,000
 • 485,200
 • RED.
 • 83,190
 • 247,900
 • 247,900
 • REPAIR.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • REPORT.
 • 157,740
 • 310,800
 • 310,800
 • REST.
 • 621,500
 • 621,500
 • 621,500
 • RESTAURANT.
 • 157,740
 • 809,000
 • 809,000
 • REVIEW.
 • 147,000
 • 147,000
 • 485,200
 • REVIEWS.
 • 157,740
 • 373,000
 • 373,000
 • ROCKS.
 • 78,770
 • 198,000
 • 198,000
 • RUN.
 • 78,770
 • 310,800
 • 310,800
 • SALE.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • SCIENCE.
 • 147,000
 • 147,000
 • 485,200
 • SECURITY.
 • 46,076,900
 • 46,076,900
 • 46,076,900
 • SERVICES.
 • 78,770
 • 485,200
 • 485,200
 • SCHOOL.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • SHOES.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • SHOP.
 • 176,910
 • 514,300
 • 514,300
 • SITE.
 • 41,910
 • 485,200
 • 485,200
 • SOCIAL.
 • 236,720
 • 485,200
 • 485,200
 • SOFTWARE.
 • 157,740
 • 428,500
 • 428,500
 • SOLAR.
 • 497,000
 • 497,000
 • 497,000
 • SOLUTIONS.
 • 157,740
 • 310,800
 • 310,800
 • SPACE.
 • 31,590
 • 148,900
 • 148,900
 • STREAM.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • STORE.
 • 105,090
 • 982,800
 • 982,800
 • STUDIO.
 • 236,720
 • 373,000
 • 373,000
 • STYLE.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • SUPPORT.
 • 157,740
 • 310,800
 • 310,800
 • SYSTEMS.
 • 157,740
 • 310,800
 • 310,800
 • TAX.
 • 236,720
 • 809,000
 • 809,000
 • TAXI.
 • 157,740
 • 809,000
 • 809,000
 • TECH.
 • 105,090
 • 859,500
 • 859,500
 • TECHNOLOGY.
 • 157,740
 • 310,800
 • 310,800
 • TENNIS.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • TIPS.
 • 236,720
 • 322,700
 • 322,700
 • TODAY.
 • 78,770
 • 310,800
 • 310,800
 • TOOLS.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • TOURS.
 • 157,740
 • 809,000
 • 809,000
 • TOWN.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • TOYS.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • TRADE.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • TRAINING.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • UK.
 • 135,700
 • 135,700
 • 135,700
 • UK.COM.
 • 621,500
 • 621,500
 • 621,500
 • UK.NET.
 • 621,500
 • 621,500
 • 621,500
 • UNIVERSITY.
 • 315,690
 • 809,000
 • 809,000
 • US.
 • 160,700
 • 160,700
 • 160,700
 • US.COM.
 • 372,400
 • 372,400
 • 372,400
 • US.ORG.
 • 372,400
 • 372,400
 • 372,400
 • VIDEO.
 • 373,000
 • 373,000
 • 373,000
 • VIP.
 • 248,500
 • 248,500
 • 248,500
 • VISION.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • WATCH.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • WEBCAM.
 • 147,000
 • 147,000
 • 485,200
 • WEBSITE.
 • 31,590
 • 372,400
 • 372,400
 • WEDDING.
 • 248,900
 • 248,900
 • 248,900
 • WIKI.
 • 472,100
 • 472,100
 • 472,100
 • WIN.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • WORK.
 • 123,300
 • 123,300
 • 123,300
 • WORKS.
 • 78,770
 • 485,200
 • 485,200
 • WORLD.
 • 31,380
 • 485,200
 • 485,200
 • YOGA.
 • 248,900
 • 248,900
 • 248,900
 • XYZ.
 • 41,910
 • 198,000
 • 198,000
 • ZONE.
 • 78,770
 • 485,200
 • 485,200
 • CAPITAL.
 • 236,720
 • 809,000
 • 809,000
 • CATERING.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • DIET.
 • 323,200
 • 323,200
 • 323,200
 • REHAB.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • RIP.
 • 297,700
 • 297,700
 • 297,700
 • BUILD.
 • 1,232,000
 • 1,232,000
 • 1,232,000
 • CLEANING.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • CLOTHING.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • COLLEGE.
 • 524,400
 • 1,119,900
 • 1,119,900
 • DENTAL.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • EQUIPMENT.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • FARM.
 • 236,720
 • 485,200
 • 485,200
 • FISHING.
 • 174,200
 • 174,200
 • 174,200
 • FLIGHTS.
 • 315,690
 • 809,000
 • 809,000
 • FLORIST.
 • 497,000
 • 497,000
 • 497,000
 • FURNITURE.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • GARDEN.
 • 124,300
 • 124,300
 • 124,300
 • GUITARS.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • HOLDINGS.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • RENT.
 • 524,400
 • 1,107,300
 • 1,107,300
 • THEATER.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • VILLAS.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • TICKETS.
 • 7,959,700
 • 7,959,700
 • 7,959,700
 • SURGERY.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • SURF.
 • 248,900
 • 248,900
 • 248,900
 • SKI.
 • 292,740
 • 693,400
 • 693,400
 • SINGLES.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • LIGHTING.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • INSURE.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • HORSE.
 • 174,200
 • 174,200
 • 174,200
 • GIVES.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • FAITH.
 • 147,000
 • 147,000
 • 485,200
 • FAIL.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • EXPOSED.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • DIAMONDS.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • DEGREE.
 • 746,200
 • 746,200
 • 746,200
 • DATING.
 • 473,640
 • 809,000
 • 809,000
 • CONSTRUCTION.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • COACH.
 • 157,740
 • 809,000
 • 809,000
 • CHRISTMAS.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • BUILDERS.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • BARGAINS.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • ASSOCIATES.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • VENTURES.
 • 157,740
 • 809,000
 • 809,000
 • HOCKEY.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • HU.COM.
 • 621,500
 • 621,500
 • 621,500
 • EU.COM.
 • 372,400
 • 372,400
 • 372,400
 • CO.COM.
 • 497,000
 • 497,000
 • 497,000
 • AC.
 • 924,540
 • 1,182,200
 • 1,182,200
 • COM.DE.
 • 98,400
 • 98,400
 • 98,400
 • COM.SE.
 • 198,000
 • 198,000
 • 198,000
 • CONDOS.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • CONTRACTORS.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • AE.ORG.
 • 372,400
 • 372,400
 • 372,400
 • AFRICA.COM.
 • 497,000
 • 497,000
 • 497,000
 • AG.
 • 1,868,500
 • 1,868,500
 • 1,868,500
 • AR.COM.
 • 471,400
 • 471,400
 • 471,400
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 541,000
 • 541,000
 • 541,000
 • BEER.
 • 248,900
 • 248,900
 • 248,900
 • BERLIN.
 • 693,400
 • 693,400
 • 693,400
 • BET.
 • 139,000
 • 247,900
 • 247,900
 • BID.
 • 83,820
 • 83,820
 • 83,820
 • BIO.
 • 292,740
 • 958,800
 • 958,800
 • BR.COM.
 • 808,500
 • 808,500
 • 808,500
 • CAR.
 • 46,076,900
 • 46,076,900
 • 46,076,900
 • CARS.
 • 46,076,900
 • 46,076,900
 • 46,076,900
 • CASA.
 • 35,700
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 157,740
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 157,740
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 315,690
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 315,480
 • 315,480
 • 485,200
 • CRUISES.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • CYMRU.
 • 297,700
 • 297,700
 • 297,700
 • DE.COM.
 • 347,500
 • 347,500
 • 347,500
 • DEMOCRAT.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • ENTERPRISES.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • EXPRESS.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • FUTBOL.
 • 198,000
 • 198,000
 • 198,000
 • FYI.
 • 157,740
 • 310,800
 • 310,800
 • GB.COM.
 • 1,244,400
 • 1,244,400
 • 1,244,400
 • GB.NET.
 • 185,600
 • 185,600
 • 185,600
 • GR.COM.
 • 297,700
 • 297,700
 • 297,700
 • GRATIS.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • GRIPE.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • GURU.
 • 157,740
 • 497,000
 • 497,000
 • HAMBURG.
 • 693,400
 • 693,400
 • 693,400
 • HAUS.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • HEALTHCARE.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • HIPHOP.
 • 323,200
 • 323,200
 • 323,200
 • HIV.
 • 4,098,200
 • 4,098,200
 • 4,098,200
 • HU.NET.
 • 621,500
 • 621,500
 • 621,500
 • IMMO.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • IMMOBILIEN.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • IN.NET.
 • 148,300
 • 148,300
 • 148,300
 • INDUSTRIES.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • INK.
 • 472,100
 • 472,100
 • 472,100
 • IRISH.
 • 78,770
 • 621,500
 • 621,500
 • JETZT.
 • 323,200
 • 323,200
 • 323,200
 • JP.NET.
 • 173,100
 • 173,100
 • 173,100
 • JPN.COM.
 • 746,200
 • 746,200
 • 746,200
 • JUEGOS.
 • 223,600
 • 223,600
 • 223,600
 • KAUFEN.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • KIM.
 • 83,190
 • 247,900
 • 247,900
 • KR.COM.
 • 621,500
 • 621,500
 • 621,500
 • LA.
 • 621,500
 • 621,500
 • 621,500
 • LC.
 • 448,400
 • 448,400
 • 448,400
 • LEASE.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • LIMO.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • LOANS.
 • 315,690
 • 1,618,700
 • 1,618,700
 • MAISON.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • MEMORIAL.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • MEX.COM.
 • 247,900
 • 247,900
 • 247,900
 • MODA.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • MOM.
 • 621,500
 • 621,500
 • 621,500
 • MORTGAGE.
 • 236,720
 • 746,200
 • 746,200
 • NET.UK.
 • 135,700
 • 135,700
 • 135,700
 • NINJA.
 • 78,770
 • 257,000
 • 257,000
 • NO.COM.
 • 621,500
 • 621,500
 • 621,500
 • NRW.
 • 693,400
 • 693,400
 • 693,400
 • PARTNERS.
 • 315,690
 • 809,000
 • 809,000
 • PARTS.
 • 315,690
 • 485,200
 • 485,200
 • PLC.UK.
 • 135,700
 • 135,700
 • 135,700
 • PLUMBING.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • PUB.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • QC.COM.
 • 409,800
 • 409,800
 • 409,800
 • RECIPES.
 • 78,770
 • 809,000
 • 809,000
 • REISE.
 • 1,618,700
 • 1,618,700
 • 1,618,700
 • REISEN.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • RENTALS.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • REPUBLICAN.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • RODEO.
 • 124,300
 • 124,300
 • 124,300
 • RU.COM.
 • 746,200
 • 746,200
 • 746,200
 • RUHR.
 • 554,300
 • 554,300
 • 554,300
 • SA.COM.
 • 746,200
 • 746,200
 • 746,200
 • SARL.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • SC.
 • 1,868,500
 • 1,868,500
 • 1,868,500
 • SCHULE.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • SE.COM.
 • 621,500
 • 621,500
 • 621,500
 • SE.NET.
 • 621,500
 • 621,500
 • 621,500
 • SH.
 • 924,540
 • 1,182,200
 • 1,182,200
 • SHIKSHA.
 • 247,900
 • 247,900
 • 247,900
 • SOCCER.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • SRL.
 • 124,260
 • 621,500
 • 621,500
 • SUPPLIES.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • SUPPLY.
 • 310,800
 • 310,800
 • 310,800
 • TATTOO.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • THEATRE.
 • 11,559,700
 • 11,559,700
 • 11,559,700
 • TIENDA.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • TIRES.
 • 1,618,700
 • 1,618,700
 • 1,618,700
 • GMBH.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • RADIO.AM.
 • 252,720
 • 252,720
 • 252,720
 • SALON.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • UY.COM.
 • 808,500
 • 808,500
 • 808,500
 • VACATIONS.
 • 485,200
 • 485,200
 • 485,200
 • VC.
 • 622,800
 • 622,800
 • 622,800
 • VET.
 • 157,740
 • 485,200
 • 485,200
 • VIAJES.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • VIN.
 • 157,740
 • 809,000
 • 809,000
 • VOYAGE.
 • 809,000
 • 809,000
 • 809,000
 • WALES.
 • 297,700
 • 297,700
 • 297,700
 • WIEN.
 • 498,700
 • 498,700
 • 498,700
 • WTF.
 • 78,770
 • 485,200
 • 485,200
 • ZA.COM.
 • 808,500
 • 808,500
 • 808,500
 • DEV.
 • 236,700
 • 236,700
 • 236,700

آخرین بروزرسانی تخفیف ها : 31 اردیبهشت 1398 ساعت 01 عصر

نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.51,600----------
ACADEMY.315,690----------
AGENCY.78,770----------
ACTOR.157,740----------
AUCTION.157,740----------
BAND.78,770----------
MBA.315,690----------
MARKET.315,690----------
MONEY.157,740----------
BIKE.157,740----------
BOUTIQUE.157,740----------
BLACK.292,740----------
BLUE.83,190----------
CAFE.157,740----------
CAPITAL.236,720----------
CENTER.157,740----------
CODES.157,740----------
COMPUTER.315,690----------
CHAT.315,690----------
DESIGN.157,950----------
EMAIL.78,770----------
ENERGY.236,720----------
ENGINEER.236,720----------
EXPERT.157,740----------
FINANCE.315,690----------
FITNESS.157,740----------
GOLD.157,740----------
GREEN.292,740----------
INTERNATIONAL.78,770----------
KITCHEN.315,690----------
LAND.315,690----------
LIFE.78,770----------
NETWORK.78,770----------
NEWS.236,720----------
ONLINE.84,030----------
PIZZA.157,740----------
PLUS.157,740----------
RED.83,190----------
REPORT.157,740----------
RUN.78,770----------
SALE.157,740----------
SOCIAL.236,720----------
SHOES.315,690----------
SITE.41,910----------
SPACE.31,590----------
STYLE.157,740----------
SUPPORT.157,740----------
TAXI.157,740----------
TECH.105,090----------
TECHNOLOGY.157,740----------
TIPS.236,720----------
TOOLS.157,740----------
TOYS.157,740----------
TOWN.157,740----------
UNIVERSITY.315,690----------
WATCH.157,740----------
WEBSITE.31,590----------
WORLD.31,380----------
XYZ.41,910----------
ZONE.78,770----------
IO.1,006,670----------
CASH.157,740----------
CHEAP.157,740----------
CITY.78,770----------
COFFEE.157,740----------
COLLEGE.524,400----------
CREDIT.157,740----------
DATE.83,82083,82083,820
DELIVERY.157,740----------
DOWNLOAD.83,82083,82083,820
ESTATE.157,740----------
EVENTS.157,740----------
EXCHANGE.236,720----------
FARM.236,720----------
FLIGHTS.315,690----------
FORSALE.157,740----------
FUND.78,770----------
INSTITUTE.78,770----------
LIVE.31,380----------
MEDIA.236,720----------
RENT.524,400----------
RESTAURANT.157,740----------
SERVICES.78,770----------
SOFTWARE.157,740----------
SYSTEMS.157,740----------
TRADE.83,82083,82083,820
WEBCAM.147,000147,000-----
TRAINING.315,690----------
TOURS.157,740----------
SKI.292,740----------
SINGLES.157,740----------
ROCKS.78,770----------
REVIEW.147,000147,000-----
MARKETING.157,740----------
LOAN.83,82083,82083,820
INVESTMENTS.157,740----------
GIVES.157,740----------
FINANCIAL.315,690----------
FAITH.147,000147,000-----
ENGINEERING.236,720----------
DIRECTORY.157,740----------
DATING.473,640----------
COOL.78,770----------
CONSULTING.236,720----------
COACH.157,740----------
BARGAINS.157,740----------
ASSOCIATES.315,690----------
ACCOUNTANT.315,480315,480-----
VENTURES.157,740----------
ME.58,760----------
CLOUD.157,950----------
AC.924,540----------
ACCOUNTANTS.236,720----------
BET.139,000----------
BID.83,82083,82083,820
BIO.292,740----------
CARE.315,690----------
CHURCH.157,740----------
CLAIMS.157,740----------
COUPONS.315,690----------
CRICKET.315,480315,480-----
DANCE.157,740----------
DIGITAL.157,740----------
DIRECT.315,690----------
DOG.157,740----------
ENTERPRISES.315,690----------
EU.23,590----------
EXPRESS.157,740----------
FAMILY.236,720----------
FOUNDATION.157,740----------
FYI.157,740----------
GOLF.78,770----------
GURU.157,740----------
HAUS.157,740----------
HOUSE.236,720----------
IRISH.78,770----------
KIM.83,190----------
LOANS.315,690----------
LTDA.124,260----------
MEN.83,82083,82083,820
MOBI.83,190----------
MODA.157,740----------
MORTGAGE.236,720----------
NINJA.78,770----------
PARTNERS.315,690----------
PARTS.315,690----------
PARTY.83,82083,82083,820
PET.83,190----------
PHOTOGRAPHY.157,740----------
PHOTOS.157,740----------
PINK.83,190----------
PRO.83,190----------
PRODUCTIONS.157,740----------
PROPERTIES.157,740----------
PUB.157,740----------
PW.31,590----------
RACING.147,000147,000-----
RECIPES.78,770----------
RENTALS.157,740----------
REPAIR.157,740----------
REVIEWS.157,740----------
SCIENCE.147,000147,000-----
SH.924,540----------
SOLUTIONS.157,740----------
SRL.124,260----------
STUDIO.236,720----------
TAX.236,720----------
TODAY.78,770----------
VET.157,740----------
VIN.157,740----------
WIN.83,82083,82083,820
WORKS.78,770----------
WTF.78,770----------
STORE.105,090----------
LTD.157,740----------
STREAM.83,82083,82083,820
GROUP.157,740----------
RADIO.AM.252,720252,720252,720
SHOP.176,910----------
GAMES.236,720----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • DEV.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه