ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های لحظه ای
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • 
 • COM.
 • 73,600
 • 73,600
 • 73,600
 • NET.
 • 103,100
 • 103,100
 • 103,100
 • ORG.
 • 110,300
 • 110,300
 • 110,300
 • BIZ.
 • 110,300
 • 110,300
 • 110,300
 • INFO.
 • 33,430
 • 97,200
 • 97,200
 • ME.
 • 91,460
 • 145,600
 • 145,600
 • CO.
 • 260,400
 • 260,400
 • 260,400
 • BZ.
 • 221,900
 • 221,900
 • 221,900
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 86,100
 • 86,100
 • 86,100
 • MOBI.
 • 55,790
 • 75,100
 • 75,100
 • PRO.
 • 44,610
 • 130,200
 • 130,200
 • TEL.
 • 116,800
 • 116,800
 • 116,800
 • ASIA.
 • 130,500
 • 130,500
 • 130,500
 • MN.
 • 469,900
 • 469,900
 • 469,900
 • AT.
 • 109,200
 • 109,200
 • 109,200
 • CO.AT.
 • 109,200
 • 109,200
 • 109,200
 • OR.AT.
 • 109,200
 • 109,200
 • 109,200
 • BE.
 • 57,600
 • 57,600
 • 57,600
 • CH.
 • 93,800
 • 93,800
 • 93,800
 • DE.
 • 45,900
 • 45,900
 • 45,900
 • EU.
 • 52,220
 • 58,200
 • 58,200
 • LI.
 • 93,800
 • 93,800
 • 93,800
 • NL.
 • 58,200
 • 58,200
 • 58,200
 • SE.
 • 152,100
 • 152,100
 • 152,100
 • CO.UK.
 • 71,200
 • 71,200
 • 71,200
 • ME.UK.
 • 71,200
 • 71,200
 • 71,200
 • ORG.UK.
 • 71,200
 • 71,200
 • 71,200
 • CC.
 • 103,700
 • 103,700
 • 103,700
 • NU.
 • 159,400
 • 159,400
 • 159,400
 • PW.
 • 243,170
 • 78,300
 • 78,300
 • TV.
 • 326,300
 • 326,300
 • 326,300
 • WS.
 • 247,300
 • 247,300
 • 247,300
 • COM.CO.
 • 103,700
 • 103,700
 • 103,700
 • NET.CO.
 • 103,700
 • 103,700
 • 103,700
 • ACADEMY.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • ACCOUNTANT.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • ACCOUNTANTS.
 • 111,690
 • 848,100
 • 848,100
 • ACTOR.
 • 111,690
 • 325,700
 • 325,700
 • AGENCY.
 • 22,250
 • 162,800
 • 162,800
 • APARTMENTS.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • APP.
 • 148,800
 • 148,800
 • 148,800
 • ART.
 • 66,970
 • 101,000
 • 101,000
 • AUCTION.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • AUDIO.
 • 117,100
 • 117,100
 • 117,100
 • BAND.
 • 55,790
 • 195,500
 • 195,500
 • BAR.
 • 645,400
 • 645,400
 • 645,400
 • BIKE.
 • 55,790
 • 260,400
 • 260,400
 • BINGO.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • BLACK.
 • 145,230
 • 384,700
 • 384,700
 • BLACKFRIDAY.
 • 326,000
 • 326,000
 • 326,000
 • BLUE.
 • 55,790
 • 129,900
 • 129,900
 • BOUTIQUE.
 • 167,590
 • 254,200
 • 254,200
 • BUSINESS.
 • 162,800
 • 162,800
 • 162,800
 • CAB.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • CAFE.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • CAMERA.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • CAMP.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • CARDS.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • CARE.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • CAREERS.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • CASH.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • CENTER.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • CHAT.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • CHEAP.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • CITY.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • CLICK.
 • 60,700
 • 60,700
 • 60,700
 • CLINIC.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • CLOUD.
 • 99,510
 • 64,600
 • 64,600
 • CLUB.
 • 127,300
 • 127,300
 • 127,300
 • CODES.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • COFFEE.
 • 55,790
 • 260,400
 • 260,400
 • COMMUNITY.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • COMPANY.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • COMPUTER.
 • 223,490
 • 254,200
 • 254,200
 • CONSULTING.
 • 167,590
 • 254,200
 • 254,200
 • COOKING.
 • 91,300
 • 91,300
 • 91,300
 • COOL.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • COUNTRY.
 • 91,300
 • 91,300
 • 91,300
 • CREDIT.
 • 55,790
 • 848,100
 • 848,100
 • CREDITCARD.
 • 1,233,400
 • 1,233,400
 • 1,233,400
 • DANCE.
 • 55,790
 • 195,500
 • 195,500
 • DATE.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • DEALS.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • DELIVERY.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • DESIGN.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • DIGITAL.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • DIRECT.
 • 223,490
 • 254,200
 • 254,200
 • DIRECTORY.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • DISCOUNT.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • DOG.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • DOMAINS.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • DOWNLOAD.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • EDUCATION.
 • 162,800
 • 162,800
 • 162,800
 • EMAIL.
 • 55,790
 • 169,000
 • 169,000
 • ENERGY.
 • 111,690
 • 848,100
 • 848,100
 • ENGINEER.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • ENGINEERING.
 • 167,590
 • 423,800
 • 423,800
 • ESTATE.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • EVENTS.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • EXCHANGE.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • EXPERT.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • FAMILY.
 • 223,490
 • 195,500
 • 195,500
 • FANS.
 • 645,400
 • 645,400
 • 645,400
 • FASHION.
 • 130,400
 • 130,400
 • 130,400
 • FEEDBACK.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • FINANCE.
 • 223,490
 • 423,800
 • 423,800
 • FINANCIAL.
 • 223,490
 • 423,800
 • 423,800
 • FISH.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • FIT.
 • 130,400
 • 130,400
 • 130,400
 • FITNESS.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • FLOWERS.
 • 228,000
 • 228,000
 • 228,000
 • FOOTBALL.
 • 162,800
 • 162,800
 • 162,800
 • FORSALE.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • FOUNDATION.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • FUND.
 • 55,790
 • 423,800
 • 423,800
 • GALLERY.
 • 162,800
 • 162,800
 • 162,800
 • GAME.
 • 3,843,900
 • 3,843,900
 • 3,843,900
 • GAMES.
 • 167,590
 • 134,600
 • 134,600
 • GIFT.
 • 169,300
 • 169,300
 • 169,300
 • GIFTS.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • GLASS.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • GLOBAL.
 • 645,400
 • 645,400
 • 645,400
 • GOLD.
 • 55,790
 • 837,500
 • 837,500
 • GOLF.
 • 55,790
 • 423,800
 • 423,800
 • GRAPHICS.
 • 162,800
 • 162,800
 • 162,800
 • GREEN.
 • 145,230
 • 645,400
 • 645,400
 • GUIDE.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • GROUP.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • HELP.
 • 169,300
 • 169,300
 • 169,300
 • HOLIDAY.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • HOST.
 • 815,800
 • 815,800
 • 815,800
 • HOSTING.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • HOUSE.
 • 111,690
 • 260,400
 • 260,400
 • INSTITUTE.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • INTERNATIONAL.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • INVESTMENTS.
 • 111,690
 • 848,100
 • 848,100
 • IN.
 • 95,600
 • 83,100
 • 95,600
 • IO.
 • 619,300
 • 619,300
 • 619,300
 • KITCHEN.
 • 223,490
 • 254,200
 • 254,200
 • LAND.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • LEGAL.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • LIFE.
 • 22,250
 • 254,200
 • 254,200
 • LIMITED.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • LINK.
 • 84,600
 • 84,600
 • 84,600
 • LIVE.
 • 22,250
 • 195,500
 • 195,500
 • LOL.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • LOVE.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • LTD.
 • 55,790
 • 130,200
 • 130,200
 • LTDA.
 • 89,330
 • 351,700
 • 351,700
 • MBA.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • MARKET.
 • 223,490
 • 254,200
 • 254,200
 • MARKETING.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • MEDIA.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • MEN.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • MONEY.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • NETWORK.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • NEWS.
 • 111,690
 • 195,500
 • 195,500
 • ONLINE.
 • 486,330
 • 325,700
 • 325,700
 • PARTY.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • PET.
 • 55,790
 • 129,900
 • 129,900
 • PHOTO.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • PHOTOS.
 • 111,690
 • 162,800
 • 162,800
 • PHOTOGRAPHY.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • PICS.
 • 169,300
 • 169,300
 • 169,300
 • PICTURES.
 • 55,790
 • 91,100
 • 91,100
 • PINK.
 • 55,790
 • 129,900
 • 129,900
 • PIZZA.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • PLACE.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • PLUS.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • PRESS.
 • 638,900
 • 638,900
 • 638,900
 • PRODUCTIONS.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • PROPERTY.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • PROPERTIES.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • PROTECTION.
 • 24,140,000
 • 24,140,000
 • 24,140,000
 • RACING.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • RED.
 • 55,790
 • 129,900
 • 129,900
 • REPAIR.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • REPORT.
 • 111,690
 • 162,800
 • 162,800
 • REST.
 • 325,700
 • 325,700
 • 325,700
 • RESTAURANT.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • REVIEW.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • REVIEWS.
 • 111,690
 • 195,500
 • 195,500
 • ROCKS.
 • 22,250
 • 103,700
 • 103,700
 • RUN.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • SALE.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • SCIENCE.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • SECURITY.
 • 24,140,000
 • 24,140,000
 • 24,140,000
 • SERVICES.
 • 22,250
 • 254,200
 • 254,200
 • SCHOOL.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • SHOES.
 • 223,490
 • 254,200
 • 254,200
 • SHOP.
 • 111,690
 • 269,400
 • 269,400
 • SITE.
 • 405,280
 • 254,200
 • 254,200
 • SOCIAL.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • SOFTWARE.
 • 111,690
 • 224,500
 • 224,500
 • SOLAR.
 • 260,400
 • 260,400
 • 260,400
 • SOLUTIONS.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • SPACE.
 • 243,170
 • 78,000
 • 78,000
 • STREAM.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • STORE.
 • 891,610
 • 514,900
 • 514,900
 • STUDIO.
 • 111,690
 • 195,500
 • 195,500
 • STYLE.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • SUPPORT.
 • 111,690
 • 162,800
 • 162,800
 • SYSTEMS.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • TAX.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • TAXI.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • TECH.
 • 810,550
 • 450,300
 • 450,300
 • TECHNOLOGY.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • TENNIS.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • TIPS.
 • 111,690
 • 169,000
 • 169,000
 • TODAY.
 • 22,250
 • 162,800
 • 162,800
 • TOOLS.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • TOURS.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • TOWN.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • TOYS.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • TRADE.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • TRAINING.
 • 223,490
 • 254,200
 • 254,200
 • UK.
 • 71,200
 • 71,200
 • 71,200
 • UK.COM.
 • 325,700
 • 325,700
 • 325,700
 • UK.NET.
 • 325,700
 • 325,700
 • 325,700
 • UNIVERSITY.
 • 223,490
 • 423,800
 • 423,800
 • US.
 • 84,200
 • 84,200
 • 84,200
 • US.COM.
 • 195,100
 • 195,100
 • 195,100
 • US.ORG.
 • 195,100
 • 195,100
 • 195,100
 • VIDEO.
 • 111,690
 • 195,500
 • 195,500
 • VIP.
 • 130,200
 • 130,200
 • 130,200
 • VISION.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • WATCH.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • WEBCAM.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • WEBSITE.
 • 324,220
 • 195,100
 • 195,100
 • WEDDING.
 • 130,400
 • 130,400
 • 130,400
 • WIKI.
 • 247,300
 • 247,300
 • 247,300
 • WIN.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • WORK.
 • 64,600
 • 64,600
 • 64,600
 • WORKS.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • WORLD.
 • 22,250
 • 254,200
 • 254,200
 • YOGA.
 • 130,400
 • 130,400
 • 130,400
 • XYZ.
 • 22,250
 • 103,700
 • 103,700
 • ZONE.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • CAPITAL.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • CATERING.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • DIET.
 • 169,300
 • 169,300
 • 169,300
 • REHAB.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • RIP.
 • 111,690
 • 155,900
 • 155,900
 • BUILD.
 • 645,400
 • 645,400
 • 645,400
 • CLEANING.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • CLOTHING.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • COLLEGE.
 • 586,700
 • 586,700
 • 586,700
 • DENTAL.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • EQUIPMENT.
 • 162,800
 • 162,800
 • 162,800
 • FARM.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • FISHING.
 • 91,300
 • 91,300
 • 91,300
 • FLIGHTS.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • FLORIST.
 • 260,400
 • 260,400
 • 260,400
 • FURNITURE.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • GARDEN.
 • 65,200
 • 65,200
 • 65,200
 • GUITARS.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • HOLDINGS.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • RENT.
 • 580,200
 • 580,200
 • 580,200
 • THEATER.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • VILLAS.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • TICKETS.
 • 4,170,200
 • 4,170,200
 • 4,170,200
 • SURGERY.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • SURF.
 • 130,400
 • 130,400
 • 130,400
 • SKI.
 • 145,230
 • 363,300
 • 363,300
 • SINGLES.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • LIGHTING.
 • 162,800
 • 162,800
 • 162,800
 • INSURE.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • HORSE.
 • 91,300
 • 91,300
 • 91,300
 • GIVES.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • FAITH.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • FAIL.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • EXPOSED.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • DIAMONDS.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • DEGREE.
 • 111,690
 • 390,900
 • 390,900
 • DATING.
 • 335,290
 • 423,800
 • 423,800
 • CONSTRUCTION.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • COACH.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • CHRISTMAS.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • BUILDERS.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • BARGAINS.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • ASSOCIATES.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • VENTURES.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • HOCKEY.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • HU.COM.
 • 325,700
 • 325,700
 • 325,700
 • EU.COM.
 • 195,100
 • 195,100
 • 195,100
 • CO.COM.
 • 260,400
 • 260,400
 • 260,400
 • AC.
 • 619,300
 • 619,300
 • 619,300
 • COM.DE.
 • 51,600
 • 51,600
 • 51,600
 • COM.SE.
 • 103,700
 • 103,700
 • 103,700
 • CONDOS.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • CONTRACTORS.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • AE.ORG.
 • 195,100
 • 195,100
 • 195,100
 • AFRICA.COM.
 • 260,400
 • 260,400
 • 260,400
 • AG.
 • 978,900
 • 978,900
 • 978,900
 • AR.COM.
 • 227,700
 • 227,700
 • 227,700
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 283,500
 • 283,500
 • 283,500
 • BEER.
 • 130,400
 • 130,400
 • 130,400
 • BERLIN.
 • 363,300
 • 363,300
 • 363,300
 • BET.
 • 129,900
 • 129,900
 • 129,900
 • BID.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • BIO.
 • 145,230
 • 502,300
 • 502,300
 • BR.COM.
 • 423,500
 • 423,500
 • 423,500
 • CAR.
 • 24,140,000
 • 24,140,000
 • 24,140,000
 • CARS.
 • 24,140,000
 • 24,140,000
 • 24,140,000
 • CASA.
 • 35,700
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 111,690
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 111,690
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 223,490
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 167,590
 • 167,590
 • 167,590
 • CRUISES.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • CYMRU.
 • 155,900
 • 155,900
 • 155,900
 • DE.COM.
 • 182,100
 • 182,100
 • 182,100
 • DEMOCRAT.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • ENTERPRISES.
 • 223,490
 • 254,200
 • 254,200
 • EXPRESS.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • FUTBOL.
 • 55,790
 • 103,700
 • 103,700
 • FYI.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • GB.COM.
 • 652,000
 • 652,000
 • 652,000
 • GB.NET.
 • 97,200
 • 97,200
 • 97,200
 • GR.COM.
 • 155,900
 • 155,900
 • 155,900
 • GRATIS.
 • 111,690
 • 162,800
 • 162,800
 • GRIPE.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • GURU.
 • 55,790
 • 260,400
 • 260,400
 • HAMBURG.
 • 363,300
 • 363,300
 • 363,300
 • HAUS.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • HEALTHCARE.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • HIPHOP.
 • 169,300
 • 169,300
 • 169,300
 • HIV.
 • 2,147,000
 • 2,147,000
 • 2,147,000
 • HU.NET.
 • 325,700
 • 325,700
 • 325,700
 • IMMO.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • IMMOBILIEN.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • IN.NET.
 • 77,700
 • 77,700
 • 77,700
 • INDUSTRIES.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • INK.
 • 247,300
 • 247,300
 • 247,300
 • IRISH.
 • 55,790
 • 325,700
 • 325,700
 • JETZT.
 • 169,300
 • 169,300
 • 169,300
 • JP.NET.
 • 90,700
 • 90,700
 • 90,700
 • JPN.COM.
 • 390,900
 • 390,900
 • 390,900
 • JUEGOS.
 • 117,100
 • 117,100
 • 117,100
 • KAUFEN.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • KIM.
 • 55,790
 • 129,900
 • 129,900
 • KR.COM.
 • 325,700
 • 325,700
 • 325,700
 • LA.
 • 325,700
 • 325,700
 • 325,700
 • LC.
 • 234,900
 • 234,900
 • 234,900
 • LEASE.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • LIMO.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • LOANS.
 • 111,690
 • 848,100
 • 848,100
 • MAISON.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • MEMORIAL.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • MEX.COM.
 • 129,900
 • 129,900
 • 129,900
 • MODA.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • MOM.
 • 325,700
 • 325,700
 • 325,700
 • MORTGAGE.
 • 167,590
 • 390,900
 • 390,900
 • NET.UK.
 • 71,200
 • 71,200
 • 71,200
 • NINJA.
 • 55,790
 • 134,600
 • 134,600
 • NO.COM.
 • 325,700
 • 325,700
 • 325,700
 • NRW.
 • 363,300
 • 363,300
 • 363,300
 • PARTNERS.
 • 223,490
 • 423,800
 • 423,800
 • PARTS.
 • 223,490
 • 254,200
 • 254,200
 • PLC.UK.
 • 71,200
 • 71,200
 • 71,200
 • PLUMBING.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • PUB.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • QC.COM.
 • 214,800
 • 214,800
 • 214,800
 • RECIPES.
 • 55,790
 • 423,800
 • 423,800
 • REISE.
 • 558,890
 • 848,100
 • 848,100
 • REISEN.
 • 55,790
 • 162,800
 • 162,800
 • RENTALS.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • REPUBLICAN.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • RODEO.
 • 65,200
 • 65,200
 • 65,200
 • RU.COM.
 • 390,900
 • 390,900
 • 390,900
 • RUHR.
 • 290,500
 • 290,500
 • 290,500
 • SA.COM.
 • 390,900
 • 390,900
 • 390,900
 • SARL.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • SC.
 • 432,670
 • 978,900
 • 978,900
 • SCHULE.
 • 167,590
 • 162,800
 • 162,800
 • SE.COM.
 • 325,700
 • 325,700
 • 325,700
 • SE.NET.
 • 325,700
 • 325,700
 • 325,700
 • SH.
 • 619,300
 • 619,300
 • 619,300
 • SHIKSHA.
 • 129,900
 • 129,900
 • 129,900
 • SOCCER.
 • 162,800
 • 162,800
 • 162,800
 • SRL.
 • 89,330
 • 325,700
 • 325,700
 • SUPPLIES.
 • 162,800
 • 162,800
 • 162,800
 • SUPPLY.
 • 162,800
 • 162,800
 • 162,800
 • TATTOO.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • THEATRE.
 • 6,056,200
 • 6,056,200
 • 6,056,200
 • TIENDA.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • TIRES.
 • 111,690
 • 848,100
 • 848,100
 • GMBH.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • RADIO.AM.
 • 134,160
 • 134,160
 • 134,160
 • SALON.
 • 423,800
 • 423,800
 • 423,800
 • UY.COM.
 • 423,500
 • 423,500
 • 423,500
 • VACATIONS.
 • 254,200
 • 254,200
 • 254,200
 • VC.
 • 326,300
 • 326,300
 • 326,300
 • VET.
 • 111,690
 • 254,200
 • 254,200
 • VIAJES.
 • 55,790
 • 423,800
 • 423,800
 • VIN.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • VOYAGE.
 • 111,690
 • 423,800
 • 423,800
 • WALES.
 • 155,900
 • 155,900
 • 155,900
 • WIEN.
 • 261,300
 • 261,300
 • 261,300
 • WTF.
 • 55,790
 • 254,200
 • 254,200
 • ZA.COM.
 • 423,500
 • 423,500
 • 423,500
نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.33,430----------
AGENCY.22,250----------
ACTOR.111,690----------
AUCTION.111,690----------
BAND.55,790----------
MBA.55,790----------
MARKET.223,490----------
MONEY.111,690----------
BIKE.55,790----------
BOUTIQUE.167,590----------
BLACK.145,230----------
BLUE.55,790----------
CAFE.111,690----------
CAPITAL.111,690----------
CENTER.55,790----------
CODES.111,690----------
COMPANY.55,790----------
COMPUTER.223,490----------
EMAIL.55,790----------
ENERGY.111,690----------
ENGINEER.111,690----------
EXPERT.111,690----------
FINANCE.223,490----------
FITNESS.111,690----------
GOLD.55,790----------
GREEN.145,230----------
HOLIDAY.111,690----------
INTERNATIONAL.55,790----------
KITCHEN.223,490----------
LAND.111,690----------
LIFE.22,250----------
NETWORK.55,790----------
NEWS.111,690----------
ONLINE.486,330----------
PIZZA.111,690----------
PLUS.111,690----------
RED.55,790----------
REPORT.111,690----------
RIP.111,690----------
RUN.55,790----------
SALE.55,790----------
SOCIAL.111,690----------
SHOES.223,490----------
SITE.405,280----------
SPACE.243,170----------
STYLE.111,690----------
SUPPORT.111,690----------
TAXI.111,690----------
TECH.810,550----------
TECHNOLOGY.55,790----------
TIPS.111,690----------
TOOLS.55,790----------
TOYS.111,690----------
TOWN.111,690----------
UNIVERSITY.223,490----------
VIDEO.111,690----------
WATCH.111,690----------
WEBSITE.324,220----------
WORLD.22,250----------
XYZ.22,250----------
ZONE.55,790----------
CASH.55,790----------
CHEAP.111,690----------
CITY.55,790----------
COFFEE.55,790----------
CREDIT.55,790----------
DATE.167,590167,590167,590
DELIVERY.111,690----------
DOWNLOAD.167,590167,590167,590
ESTATE.111,690----------
EVENTS.111,690----------
EXCHANGE.111,690----------
FARM.111,690----------
FORSALE.111,690----------
FUND.55,790----------
INSTITUTE.55,790----------
LIVE.22,250----------
MEDIA.111,690----------
PICTURES.55,790----------
RESTAURANT.111,690----------
SERVICES.22,250----------
SOFTWARE.111,690----------
SYSTEMS.55,790----------
TRADE.167,590167,590167,590
WEBCAM.167,590167,590167,590
TRAINING.223,490----------
TOURS.111,690----------
SKI.145,230----------
ROCKS.22,250----------
REVIEW.167,590167,590167,590
MARKETING.111,690----------
LOAN.167,590167,590167,590
INVESTMENTS.111,690----------
GIVES.111,690----------
FINANCIAL.223,490----------
FAITH.167,590167,590167,590
FAIL.55,790----------
EXPOSED.55,790----------
ENGINEERING.167,590----------
DIRECTORY.55,790----------
DEGREE.111,690----------
DATING.335,290----------
COOL.55,790----------
CONSULTING.167,590----------
COACH.111,690----------
BARGAINS.55,790----------
ASSOCIATES.111,690----------
ACCOUNTANT.167,590167,590167,590
VENTURES.111,690----------
ME.91,460----------
CLOUD.99,510----------
ACCOUNTANTS.111,690----------
BID.167,590167,590167,590
BIO.145,230----------
CARE.111,690----------
CHURCH.111,690----------
CLAIMS.111,690----------
COUPONS.223,490----------
CRICKET.167,590167,590167,590
DANCE.55,790----------
DEMOCRAT.111,690----------
DIGITAL.111,690----------
DIRECT.223,490----------
DOG.111,690----------
ENTERPRISES.223,490----------
EU.52,220----------
EXPRESS.55,790----------
FAMILY.223,490----------
FOUNDATION.111,690----------
FUTBOL.55,790----------
FYI.55,790----------
GOLF.55,790----------
GRATIS.111,690----------
GUIDE.111,690----------
GURU.55,790----------
HAUS.111,690----------
HOUSE.111,690----------
IMMO.111,690----------
IMMOBILIEN.111,690----------
IRISH.55,790----------
KAUFEN.111,690----------
KIM.55,790----------
LOANS.111,690----------
LTDA.89,330----------
MEN.167,590167,590167,590
MOBI.55,790----------
MODA.111,690----------
MORTGAGE.167,590----------
NINJA.55,790----------
PARTNERS.223,490----------
PARTS.223,490----------
PARTY.167,590167,590167,590
PET.55,790----------
PHOTOGRAPHY.55,790----------
PHOTOS.111,690----------
PINK.55,790----------
PRO.44,610----------
PRODUCTIONS.111,690----------
PROPERTIES.55,790----------
PUB.111,690----------
PW.243,170----------
RACING.167,590167,590167,590
RECIPES.55,790----------
REISE.558,890----------
REISEN.55,790----------
RENTALS.111,690----------
REPAIR.111,690----------
REPUBLICAN.111,690----------
REVIEWS.111,690----------
SC.432,670----------
SCHULE.167,590----------
SCIENCE.167,590167,590167,590
SOLUTIONS.55,790----------
SRL.89,330----------
STUDIO.111,690----------
TAX.111,690----------
TIRES.111,690----------
TODAY.22,250----------
VET.111,690----------
VIAJES.55,790----------
VIN.111,690----------
VOYAGE.111,690----------
WIN.167,590167,590167,590
WORKS.55,790----------
WTF.55,790----------
STORE.891,610----------
LTD.55,790----------
STREAM.167,590167,590167,590
GROUP.55,790----------
RADIO.AM.134,160134,160134,160
ART.66,970----------
SHOP.111,690----------
GAMES.167,590----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

 • US.ORG.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه