ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های ساعتی
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • COM.
 • 141,300
 • 141,300
 • 141,300
 • NET.
 • 166,000
 • 166,000
 • 166,000
 • ORG.
 • 169,800
 • 169,800
 • 169,800
 • BIZ.
 • 250,100
 • 250,100
 • 250,100
 • INFO.
 • 74,130
 • 234,500
 • 234,500
 • ME.
 • 157,980
 • 282,400
 • 282,400
 • CO.
 • 378,500
 • 378,500
 • 378,500
 • BZ.
 • 430,200
 • 430,200
 • 430,200
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 145,000
 • 145,000
 • 145,000
 • MOBI.
 • 125,980
 • 145,500
 • 145,500
 • PRO.
 • 89,930
 • 252,400
 • 252,400
 • TEL.
 • 226,500
 • 226,500
 • 226,500
 • ASIA.
 • 217,600
 • 217,600
 • 217,600
 • MN.
 • 910,900
 • 910,900
 • 910,900
 • AT.
 • 211,700
 • 211,700
 • 211,700
 • CO.AT.
 • 211,700
 • 211,700
 • 211,700
 • OR.AT.
 • 211,700
 • 211,700
 • 211,700
 • BE.
 • 111,600
 • 111,600
 • 111,600
 • CH.
 • 181,900
 • 181,900
 • 181,900
 • DE.
 • 91,900
 • 68,500
 • 68,500
 • EU.
 • 60,560
 • 97,400
 • 91,400
 • LI.
 • 181,900
 • 181,900
 • 181,900
 • NL.
 • 112,800
 • 112,800
 • 112,800
 • SE.
 • 295,000
 • 295,000
 • 295,000
 • CO.UK.
 • 137,900
 • 137,900
 • 137,900
 • ME.UK.
 • 137,900
 • 137,900
 • 137,900
 • ORG.UK.
 • 137,900
 • 137,900
 • 137,900
 • CC.
 • 201,200
 • 201,200
 • 201,200
 • NU.
 • 309,100
 • 309,100
 • 309,100
 • PW.
 • 33,830
 • 151,900
 • 151,900
 • TV.
 • 632,600
 • 632,600
 • 632,600
 • WS.
 • 479,500
 • 479,500
 • 479,500
 • COM.CO.
 • 201,200
 • 201,200
 • 201,200
 • NET.CO.
 • 201,200
 • 201,200
 • 201,200
 • ACADEMY.
 • 337,820
 • 435,200
 • 435,200
 • ACCOUNTANT.
 • 336,810
 • 336,810
 • 492,800
 • ACCOUNTANTS.
 • 506,730
 • 1,644,200
 • 1,644,200
 • ACTOR.
 • 337,820
 • 544,000
 • 544,000
 • AGENCY.
 • 84,260
 • 283,000
 • 283,000
 • APARTMENTS.
 • 718,300
 • 718,300
 • 718,300
 • APP.
 • 288,500
 • 288,500
 • 288,500
 • ART.
 • 65,420
 • 195,900
 • 195,900
 • AUCTION.
 • 435,200
 • 435,200
 • 435,200
 • AUDIO.
 • 2,264,800
 • 2,264,800
 • 2,264,800
 • BAND.
 • 337,820
 • 326,400
 • 326,400
 • BAR.
 • 1,251,300
 • 1,251,300
 • 1,251,300
 • BIKE.
 • 253,170
 • 504,800
 • 504,800
 • BINGO.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • BLACK.
 • 315,140
 • 745,900
 • 745,900
 • BLACKFRIDAY.
 • 632,000
 • 632,000
 • 632,000
 • BLUE.
 • 125,980
 • 251,800
 • 251,800
 • BOUTIQUE.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • BUSINESS.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • CAB.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • CAFE.
 • 253,170
 • 492,800
 • 492,800
 • CAMERA.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • CAMP.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • CARDS.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • CARE.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • CAREERS.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • CASH.
 • 134,890
 • 492,800
 • 492,800
 • CENTER.
 • 84,260
 • 315,700
 • 315,700
 • CHAT.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • CHEAP.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • CITY.
 • 134,890
 • 315,700
 • 315,700
 • CLICK.
 • 112,610
 • 117,600
 • 117,600
 • CLINIC.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • CLOUD.
 • 326,400
 • 164,000
 • 164,000
 • CLUB.
 • 246,700
 • 246,700
 • 246,700
 • CODES.
 • 134,890
 • 821,800
 • 821,800
 • COFFEE.
 • 202,740
 • 504,800
 • 504,800
 • COMMUNITY.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • COMPANY.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • COMPUTER.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • CONSULTING.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • COOKING.
 • 176,900
 • 176,900
 • 176,900
 • COOL.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • COUNTRY.
 • 176,900
 • 176,900
 • 176,900
 • CREDIT.
 • 202,740
 • 1,644,200
 • 1,644,200
 • CREDITCARD.
 • 2,391,300
 • 2,391,300
 • 2,391,300
 • DANCE.
 • 253,170
 • 379,000
 • 379,000
 • DATE.
 • 67,240
 • 67,240
 • 67,240
 • DEALS.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • DELIVERY.
 • 168,710
 • 821,800
 • 821,800
 • DESIGN.
 • 313,320
 • 821,800
 • 821,800
 • DIGITAL.
 • 84,260
 • 492,800
 • 492,800
 • DIRECT.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • DIRECTORY.
 • 168,710
 • 315,700
 • 315,700
 • DISCOUNT.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • DOG.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • DOMAINS.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • DOWNLOAD.
 • 67,240
 • 67,240
 • 67,240
 • EDUCATION.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • EMAIL.
 • 67,240
 • 327,700
 • 327,700
 • ENERGY.
 • 253,170
 • 1,644,200
 • 1,644,200
 • ENGINEER.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • ENGINEERING.
 • 253,170
 • 821,800
 • 821,800
 • ESTATE.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • EVENTS.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • EXCHANGE.
 • 253,170
 • 492,800
 • 492,800
 • EXPERT.
 • 134,890
 • 821,800
 • 821,800
 • FAMILY.
 • 379,000
 • 379,000
 • 379,000
 • FANS.
 • 1,251,300
 • 1,251,300
 • 1,251,300
 • FASHION.
 • 252,800
 • 252,800
 • 252,800
 • FEEDBACK.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • FINANCE.
 • 337,820
 • 821,800
 • 821,800
 • FINANCIAL.
 • 337,820
 • 821,800
 • 821,800
 • FISH.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • FIT.
 • 252,800
 • 252,800
 • 252,800
 • FITNESS.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • FLOWERS.
 • 442,200
 • 442,200
 • 442,200
 • FOOTBALL.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • FORSALE.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • FOUNDATION.
 • 134,890
 • 492,800
 • 492,800
 • FUND.
 • 134,890
 • 821,800
 • 821,800
 • GALLERY.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • GAME.
 • 7,452,300
 • 7,452,300
 • 7,452,300
 • GAMES.
 • 261,100
 • 261,100
 • 261,100
 • GIFT.
 • 328,300
 • 328,300
 • 328,300
 • GIFTS.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • GLASS.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • GLOBAL.
 • 1,251,300
 • 1,251,300
 • 1,251,300
 • GOLD.
 • 168,710
 • 1,623,700
 • 1,623,700
 • GOLF.
 • 84,260
 • 821,800
 • 821,800
 • GRAPHICS.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • GREEN.
 • 314,330
 • 1,251,300
 • 1,251,300
 • GUIDE.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • GROUP.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • HELP.
 • 225,020
 • 328,300
 • 328,300
 • HOLIDAY.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • HOST.
 • 1,581,600
 • 1,581,600
 • 1,581,600
 • HOSTING.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • HOUSE.
 • 253,170
 • 504,800
 • 504,800
 • INSTITUTE.
 • 168,710
 • 315,700
 • 315,700
 • INTERNATIONAL.
 • 168,710
 • 315,700
 • 315,700
 • INVESTMENTS.
 • 337,820
 • 1,644,200
 • 1,644,200
 • IN.
 • 185,400
 • 161,100
 • 185,400
 • IO.
 • 1,013,060
 • 1,013,060
 • 1,013,060
 • KITCHEN.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • LAND.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • LEGAL.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • LIFE.
 • 67,240
 • 492,800
 • 492,800
 • LIMITED.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • LINK.
 • 112,610
 • 158,600
 • 158,600
 • LIVE.
 • 67,240
 • 379,000
 • 379,000
 • LOL.
 • 435,200
 • 435,200
 • 435,200
 • LOVE.
 • 435,200
 • 435,200
 • 435,200
 • LTD.
 • 202,740
 • 252,400
 • 252,400
 • LTDA.
 • 94,590
 • 681,900
 • 681,900
 • MBA.
 • 337,820
 • 435,200
 • 435,200
 • MARKET.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • MARKETING.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • MEDIA.
 • 253,170
 • 492,800
 • 492,800
 • MEN.
 • 434,800
 • 434,800
 • 434,800
 • MONEY.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • NETWORK.
 • 84,260
 • 315,700
 • 315,700
 • NEWS.
 • 337,820
 • 379,000
 • 379,000
 • ONLINE.
 • 89,930
 • 631,400
 • 631,400
 • PARTY.
 • 67,240
 • 67,240
 • 67,240
 • PET.
 • 125,980
 • 251,800
 • 251,800
 • PHOTO.
 • 225,020
 • 492,800
 • 492,800
 • PHOTOS.
 • 202,740
 • 315,700
 • 315,700
 • PHOTOGRAPHY.
 • 253,170
 • 315,700
 • 315,700
 • PICS.
 • 225,020
 • 328,300
 • 328,300
 • PICTURES.
 • 176,500
 • 176,500
 • 176,500
 • PINK.
 • 125,980
 • 251,800
 • 251,800
 • PIZZA.
 • 253,170
 • 821,800
 • 821,800
 • PLACE.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • PLUS.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • PRESS.
 • 1,238,700
 • 1,238,700
 • 1,238,700
 • PRODUCTIONS.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • PROPERTY.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • PROPERTIES.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • PROTECTION.
 • 46,801,400
 • 46,801,400
 • 46,801,400
 • RACING.
 • 157,570
 • 157,570
 • 492,800
 • RED.
 • 125,980
 • 251,800
 • 251,800
 • REPAIR.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • REPORT.
 • 168,710
 • 315,700
 • 315,700
 • REST.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • RESTAURANT.
 • 337,820
 • 821,800
 • 821,800
 • REVIEW.
 • 157,570
 • 157,570
 • 492,800
 • REVIEWS.
 • 379,000
 • 379,000
 • 379,000
 • ROCKS.
 • 84,260
 • 201,200
 • 201,200
 • RUN.
 • 84,260
 • 315,700
 • 315,700
 • SALE.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • SCIENCE.
 • 157,570
 • 157,570
 • 492,800
 • SECURITY.
 • 46,801,400
 • 46,801,400
 • 46,801,400
 • SERVICES.
 • 134,890
 • 492,800
 • 492,800
 • SCHOOL.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • SHOES.
 • 675,850
 • 492,800
 • 492,800
 • SHOP.
 • 189,170
 • 522,300
 • 522,300
 • SITE.
 • 44,970
 • 492,800
 • 492,800
 • SOCIAL.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • SOFTWARE.
 • 337,820
 • 435,200
 • 435,200
 • SOLAR.
 • 504,800
 • 504,800
 • 504,800
 • SOLUTIONS.
 • 168,710
 • 315,700
 • 315,700
 • SPACE.
 • 33,830
 • 151,200
 • 151,200
 • STREAM.
 • 434,800
 • 434,800
 • 434,800
 • STORE.
 • 89,930
 • 998,300
 • 998,300
 • STUDIO.
 • 379,000
 • 379,000
 • 379,000
 • STYLE.
 • 253,170
 • 492,800
 • 492,800
 • SUPPORT.
 • 202,740
 • 315,700
 • 315,700
 • SYSTEMS.
 • 134,890
 • 315,700
 • 315,700
 • TAX.
 • 253,170
 • 821,800
 • 821,800
 • TAXI.
 • 253,170
 • 821,800
 • 821,800
 • TECH.
 • 112,610
 • 873,000
 • 873,000
 • TECHNOLOGY.
 • 134,890
 • 315,700
 • 315,700
 • TENNIS.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • TIPS.
 • 253,170
 • 327,700
 • 327,700
 • TODAY.
 • 84,260
 • 315,700
 • 315,700
 • TOOLS.
 • 202,740
 • 492,800
 • 492,800
 • TOURS.
 • 168,710
 • 821,800
 • 821,800
 • TOWN.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • TOYS.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • TRADE.
 • 67,240
 • 67,240
 • 67,240
 • TRAINING.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • UK.
 • 137,900
 • 137,900
 • 137,900
 • UK.COM.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • UK.NET.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • UNIVERSITY.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • US.
 • 141,500
 • 141,500
 • 141,500
 • US.COM.
 • 378,300
 • 378,300
 • 378,300
 • US.ORG.
 • 378,300
 • 378,300
 • 378,300
 • VIDEO.
 • 379,000
 • 379,000
 • 379,000
 • VIP.
 • 252,400
 • 252,400
 • 252,400
 • VISION.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • WATCH.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • WEBCAM.
 • 157,570
 • 157,570
 • 492,800
 • WEBSITE.
 • 33,830
 • 378,300
 • 378,300
 • WEDDING.
 • 252,800
 • 252,800
 • 252,800
 • WIKI.
 • 313,320
 • 479,500
 • 479,500
 • WIN.
 • 67,240
 • 67,240
 • 67,240
 • WORK.
 • 125,200
 • 125,200
 • 125,200
 • WORKS.
 • 101,070
 • 492,800
 • 492,800
 • WORLD.
 • 67,240
 • 492,800
 • 492,800
 • YOGA.
 • 252,800
 • 252,800
 • 252,800
 • XYZ.
 • 42,740
 • 201,200
 • 201,200
 • ZONE.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • CAPITAL.
 • 253,170
 • 821,800
 • 821,800
 • CATERING.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • DIET.
 • 328,300
 • 328,300
 • 328,300
 • REHAB.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • RIP.
 • 302,400
 • 302,400
 • 302,400
 • BUILD.
 • 1,251,300
 • 1,251,300
 • 1,251,300
 • CLEANING.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • CLOTHING.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • COLLEGE.
 • 473,110
 • 1,137,500
 • 1,137,500
 • DENTAL.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • EQUIPMENT.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • FARM.
 • 253,170
 • 492,800
 • 492,800
 • FISHING.
 • 176,900
 • 176,900
 • 176,900
 • FLIGHTS.
 • 675,850
 • 821,800
 • 821,800
 • FLORIST.
 • 504,800
 • 504,800
 • 504,800
 • FURNITURE.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • GARDEN.
 • 126,400
 • 126,400
 • 126,400
 • GUITARS.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • HOLDINGS.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • RENT.
 • 473,110
 • 1,124,800
 • 1,124,800
 • THEATER.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • VILLAS.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • TICKETS.
 • 8,084,900
 • 8,084,900
 • 8,084,900
 • SURGERY.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • SURF.
 • 252,800
 • 252,800
 • 252,800
 • SKI.
 • 336,810
 • 704,300
 • 704,300
 • SINGLES.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 67,240
 • 67,240
 • 67,240
 • LIGHTING.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • INSURE.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • HORSE.
 • 176,900
 • 176,900
 • 176,900
 • GIVES.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • FAITH.
 • 157,570
 • 157,570
 • 492,800
 • FAIL.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • EXPOSED.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • DIAMONDS.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • DEGREE.
 • 757,800
 • 757,800
 • 757,800
 • DATING.
 • 506,730
 • 821,800
 • 821,800
 • CONSTRUCTION.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • COACH.
 • 253,170
 • 821,800
 • 821,800
 • CHRISTMAS.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • BUILDERS.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • BARGAINS.
 • 253,170
 • 492,800
 • 492,800
 • ASSOCIATES.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • VENTURES.
 • 253,170
 • 821,800
 • 821,800
 • HOCKEY.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • HU.COM.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • EU.COM.
 • 378,300
 • 378,300
 • 378,300
 • CO.COM.
 • 504,800
 • 504,800
 • 504,800
 • AC.
 • 1,013,060
 • 1,013,060
 • 1,013,060
 • COM.DE.
 • 100,000
 • 100,000
 • 100,000
 • COM.SE.
 • 201,200
 • 201,200
 • 201,200
 • CONDOS.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • CONTRACTORS.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • AE.ORG.
 • 378,300
 • 378,300
 • 378,300
 • AFRICA.COM.
 • 504,800
 • 504,800
 • 504,800
 • AG.
 • 1,897,900
 • 1,897,900
 • 1,897,900
 • AR.COM.
 • 471,400
 • 471,400
 • 471,400
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 549,500
 • 549,500
 • 549,500
 • BEER.
 • 252,800
 • 252,800
 • 252,800
 • BERLIN.
 • 704,300
 • 704,300
 • 704,300
 • BET.
 • 251,800
 • 251,800
 • 251,800
 • BID.
 • 67,240
 • 67,240
 • 67,240
 • BIO.
 • 314,330
 • 973,800
 • 973,800
 • BR.COM.
 • 821,100
 • 821,100
 • 821,100
 • CAR.
 • 46,801,400
 • 46,801,400
 • 46,801,400
 • CARS.
 • 46,801,400
 • 46,801,400
 • 46,801,400
 • CASA.
 • 36,040
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 157,740
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 337,820
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 337,820
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 336,810
 • 336,810
 • 492,800
 • CRUISES.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • CYMRU.
 • 302,400
 • 302,400
 • 302,400
 • DE.COM.
 • 353,000
 • 353,000
 • 353,000
 • DEMOCRAT.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • ENTERPRISES.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • EXPRESS.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • FUTBOL.
 • 201,200
 • 201,200
 • 201,200
 • FYI.
 • 168,710
 • 315,700
 • 315,700
 • GB.COM.
 • 1,264,000
 • 1,264,000
 • 1,264,000
 • GB.NET.
 • 188,500
 • 188,500
 • 188,500
 • GR.COM.
 • 302,400
 • 302,400
 • 302,400
 • GRATIS.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • GRIPE.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • GURU.
 • 134,890
 • 504,800
 • 504,800
 • HAMBURG.
 • 704,300
 • 704,300
 • 704,300
 • HAUS.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • HEALTHCARE.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • HIPHOP.
 • 328,300
 • 328,300
 • 328,300
 • HIV.
 • 4,162,600
 • 4,162,600
 • 4,162,600
 • HU.NET.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • IMMO.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • IMMOBILIEN.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • IN.NET.
 • 150,500
 • 150,500
 • 150,500
 • INDUSTRIES.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • INK.
 • 313,320
 • 479,500
 • 479,500
 • IRISH.
 • 168,710
 • 631,400
 • 631,400
 • JETZT.
 • 328,300
 • 328,300
 • 328,300
 • JP.NET.
 • 175,900
 • 175,900
 • 175,900
 • JPN.COM.
 • 757,800
 • 757,800
 • 757,800
 • JUEGOS.
 • 227,100
 • 227,100
 • 227,100
 • KAUFEN.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • KIM.
 • 125,980
 • 251,800
 • 251,800
 • KR.COM.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • LA.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • LC.
 • 455,500
 • 455,500
 • 455,500
 • LEASE.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • LIMO.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • LOANS.
 • 337,820
 • 1,644,200
 • 1,644,200
 • MAISON.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • MEMORIAL.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • MEX.COM.
 • 251,800
 • 251,800
 • 251,800
 • MODA.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • MOM.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • MORTGAGE.
 • 757,800
 • 757,800
 • 757,800
 • NET.UK.
 • 137,900
 • 137,900
 • 137,900
 • NINJA.
 • 168,710
 • 261,100
 • 261,100
 • NO.COM.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • NRW.
 • 704,300
 • 704,300
 • 704,300
 • PARTNERS.
 • 337,820
 • 821,800
 • 821,800
 • PARTS.
 • 337,820
 • 492,800
 • 492,800
 • PLC.UK.
 • 137,900
 • 137,900
 • 137,900
 • PLUMBING.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • PUB.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • QC.COM.
 • 416,200
 • 416,200
 • 416,200
 • RECIPES.
 • 168,710
 • 821,800
 • 821,800
 • REISE.
 • 1,644,200
 • 1,644,200
 • 1,644,200
 • REISEN.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • RENTALS.
 • 168,710
 • 492,800
 • 492,800
 • REPUBLICAN.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • RODEO.
 • 126,400
 • 126,400
 • 126,400
 • RU.COM.
 • 757,800
 • 757,800
 • 757,800
 • RUHR.
 • 563,000
 • 563,000
 • 563,000
 • SA.COM.
 • 757,800
 • 757,800
 • 757,800
 • SARL.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • SC.
 • 1,897,900
 • 1,897,900
 • 1,897,900
 • SCHULE.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • SE.COM.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • SE.NET.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • SH.
 • 1,013,060
 • 1,013,060
 • 1,013,060
 • SHIKSHA.
 • 251,800
 • 251,800
 • 251,800
 • SOCCER.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • SRL.
 • 94,590
 • 631,400
 • 631,400
 • SUPPLIES.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • SUPPLY.
 • 315,700
 • 315,700
 • 315,700
 • TATTOO.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • THEATRE.
 • 11,741,500
 • 11,741,500
 • 11,741,500
 • TIENDA.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • TIRES.
 • 1,644,200
 • 1,644,200
 • 1,644,200
 • GMBH.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • RADIO.AM.
 • 291,850
 • 291,850
 • 291,850
 • SALON.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • UY.COM.
 • 821,100
 • 821,100
 • 821,100
 • VACATIONS.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • VC.
 • 632,600
 • 632,600
 • 632,600
 • VET.
 • 492,800
 • 492,800
 • 492,800
 • VIAJES.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • VIN.
 • 168,710
 • 821,800
 • 821,800
 • VOYAGE.
 • 821,800
 • 821,800
 • 821,800
 • WALES.
 • 302,400
 • 302,400
 • 302,400
 • WIEN.
 • 363,340
 • 506,600
 • 506,600
 • WTF.
 • 84,260
 • 492,800
 • 492,800
 • ZA.COM.
 • 821,100
 • 821,100
 • 821,100
 • DEV.
 • 240,400
 • 240,400
 • 240,400

آخرین بروزرسانی تخفیف ها : 16 فروردین 1399 ساعت 04 عصر

نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.74,130----------
ACADEMY.337,820----------
AGENCY.84,260----------
ACTOR.337,820----------
BAND.337,820----------
LINK.112,610----------
MBA.337,820----------
MONEY.168,710----------
BIKE.253,170----------
BOUTIQUE.168,710----------
BLACK.315,140----------
BLUE.125,980----------
CAFE.253,170----------
CAPITAL.253,170----------
CENTER.84,260----------
CLICK.112,610----------
CODES.134,890----------
COMPUTER.337,820----------
CHAT.337,820----------
DESIGN.313,320----------
EMAIL.67,240----------
ENERGY.253,170----------
EXPERT.134,890----------
FINANCE.337,820----------
FITNESS.168,710----------
GOLD.168,710----------
GREEN.314,330----------
HELP.225,020----------
INTERNATIONAL.168,710----------
KITCHEN.337,820----------
LAND.337,820----------
LIFE.67,240----------
NETWORK.84,260----------
NEWS.337,820----------
ONLINE.89,930----------
PHOTO.225,020----------
PIZZA.253,170----------
PLUS.168,710----------
RED.125,980----------
REPORT.168,710----------
RUN.84,260----------
SALE.337,820----------
SOCIAL.337,820----------
SHOES.675,850----------
SITE.44,970----------
SPACE.33,830----------
STYLE.253,170----------
SUPPORT.202,740----------
TAXI.253,170----------
TECH.112,610----------
TECHNOLOGY.134,890----------
TIPS.253,170----------
TOOLS.202,740----------
TOYS.337,820----------
TOWN.337,820----------
WATCH.168,710----------
WEBSITE.33,830----------
WIKI.313,320----------
WORLD.67,240----------
XYZ.42,740----------
ZONE.168,710----------
IO.1,013,0601,013,0601,013,060
CASH.134,890----------
CHEAP.168,710----------
CITY.134,890----------
COFFEE.202,740----------
COLLEGE.473,110----------
CREDIT.202,740----------
DATE.67,24067,24067,240
DELIVERY.168,710----------
DOWNLOAD.67,24067,24067,240
ESTATE.168,710----------
EVENTS.337,820----------
EXCHANGE.253,170----------
FARM.253,170----------
FLIGHTS.675,850----------
FORSALE.337,820----------
FUND.134,890----------
INSTITUTE.168,710----------
LIVE.67,240----------
PICS.225,020----------
MEDIA.253,170----------
RENT.473,110----------
RESTAURANT.337,820----------
SERVICES.134,890----------
SOFTWARE.337,820----------
SYSTEMS.134,890----------
TRADE.67,24067,24067,240
WEBCAM.157,570157,570-----
TRAINING.337,820----------
TOURS.168,710----------
SKI.336,810----------
SINGLES.168,710----------
ROCKS.84,260----------
REVIEW.157,570157,570-----
MARKETING.168,710----------
LOAN.67,24067,24067,240
INVESTMENTS.337,820----------
FINANCIAL.337,820----------
FAITH.157,570157,570-----
ENGINEERING.253,170----------
DIRECTORY.168,710----------
DATING.506,730----------
COOL.168,710----------
CONSULTING.337,820----------
COACH.253,170----------
BARGAINS.253,170----------
ASSOCIATES.337,820----------
ACCOUNTANT.336,810336,810-----
VENTURES.253,170----------
ME.157,980----------
AC.1,013,0601,013,0601,013,060
ACCOUNTANTS.506,730----------
BID.67,24067,24067,240
BIO.314,330----------
CARE.337,820----------
CLAIMS.337,820----------
COUPONS.337,820----------
CRICKET.336,810336,810-----
DANCE.253,170----------
DIGITAL.84,260----------
DIRECT.337,820----------
DOG.168,710----------
ENTERPRISES.337,820----------
EU.60,560----------
EXPRESS.168,710----------
FOUNDATION.134,890----------
FYI.168,710----------
GOLF.84,260----------
GURU.134,890----------
HAUS.337,820----------
HOUSE.253,170----------
INK.313,320----------
IRISH.168,710----------
KIM.125,980----------
LOANS.337,820----------
LTDA.94,590----------
MOBI.125,980----------
NINJA.168,710----------
PARTNERS.337,820----------
PARTS.337,820----------
PARTY.67,24067,24067,240
PET.125,980----------
PHOTOGRAPHY.253,170----------
PHOTOS.202,740----------
PINK.125,980----------
PRO.89,930----------
PRODUCTIONS.168,710----------
PROPERTIES.168,710----------
PW.33,830----------
RACING.157,570157,570-----
RECIPES.168,710----------
RENTALS.168,710----------
REPAIR.168,710----------
SCIENCE.157,570157,570-----
SH.1,013,0601,013,0601,013,060
SOLUTIONS.168,710----------
SRL.94,590----------
TAX.253,170----------
TODAY.84,260----------
VIN.168,710----------
WIEN.363,340----------
WIN.67,24067,24067,240
WORKS.101,070----------
WTF.84,260----------
STORE.89,930----------
LTD.202,740----------
RADIO.AM.291,850291,850291,850
ART.65,420----------
SHOP.189,170----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • DEV.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه