ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های ساعتی
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • 
 • COM.
 • 99,800
 • 99,800
 • 99,800
 • NET.
 • 124,300
 • 124,300
 • 124,300
 • ORG.
 • 133,000
 • 133,000
 • 133,000
 • BIZ.
 • 133,000
 • 133,000
 • 133,000
 • INFO.
 • 38,850
 • 117,200
 • 117,200
 • ME.
 • 140,560
 • 175,600
 • 175,600
 • CO.
 • 313,900
 • 313,900
 • 313,900
 • BZ.
 • 267,400
 • 267,400
 • 267,400
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 103,900
 • 103,900
 • 103,900
 • MOBI.
 • 64,750
 • 90,400
 • 90,400
 • PRO.
 • 64,750
 • 156,900
 • 156,900
 • TEL.
 • 140,800
 • 140,800
 • 140,800
 • ASIA.
 • 157,300
 • 157,300
 • 157,300
 • MN.
 • 566,400
 • 566,400
 • 566,400
 • AT.
 • 131,600
 • 131,600
 • 131,600
 • CO.AT.
 • 131,600
 • 131,600
 • 131,600
 • OR.AT.
 • 131,600
 • 131,600
 • 131,600
 • BE.
 • 69,300
 • 69,300
 • 69,300
 • CH.
 • 113,100
 • 113,100
 • 113,100
 • DE.
 • 55,300
 • 55,300
 • 55,300
 • EU.
 • 26,680
 • 70,200
 • 70,200
 • LI.
 • 113,100
 • 113,100
 • 113,100
 • NL.
 • 70,200
 • 70,200
 • 70,200
 • SE.
 • 183,400
 • 183,400
 • 183,400
 • CO.UK.
 • 85,700
 • 85,700
 • 85,700
 • ME.UK.
 • 85,700
 • 85,700
 • 85,700
 • ORG.UK.
 • 85,700
 • 85,700
 • 85,700
 • CC.
 • 125,100
 • 125,100
 • 125,100
 • NU.
 • 192,200
 • 192,200
 • 192,200
 • PW.
 • 23,400
 • 94,400
 • 94,400
 • TV.
 • 393,400
 • 393,400
 • 393,400
 • WS.
 • 298,100
 • 298,100
 • 298,100
 • COM.CO.
 • 125,100
 • 125,100
 • 125,100
 • NET.CO.
 • 125,100
 • 125,100
 • 125,100
 • ACADEMY.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • ACCOUNTANT.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • ACCOUNTANTS.
 • 187,050
 • 1,022,300
 • 1,022,300
 • ACTOR.
 • 124,650
 • 392,600
 • 392,600
 • AGENCY.
 • 62,250
 • 196,300
 • 196,300
 • APARTMENTS.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • APP.
 • 179,400
 • 179,400
 • 179,400
 • ART.
 • 72,390
 • 121,800
 • 121,800
 • AUCTION.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • AUDIO.
 • 141,200
 • 141,200
 • 141,200
 • BAND.
 • 62,250
 • 235,600
 • 235,600
 • BAR.
 • 778,000
 • 778,000
 • 778,000
 • BIKE.
 • 124,650
 • 313,900
 • 313,900
 • BINGO.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • BLACK.
 • 216,840
 • 463,800
 • 463,800
 • BLACKFRIDAY.
 • 392,900
 • 392,900
 • 392,900
 • BLUE.
 • 64,750
 • 156,600
 • 156,600
 • BOUTIQUE.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • BUSINESS.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • CAB.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • CAFE.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • CAMERA.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • CAMP.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • CARDS.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • CARE.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • CAREERS.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • CASH.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • CENTER.
 • 62,250
 • 196,300
 • 196,300
 • CHAT.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • CHEAP.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • CITY.
 • 62,250
 • 196,300
 • 196,300
 • CLICK.
 • 73,100
 • 73,100
 • 73,100
 • CLINIC.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • CLOUD.
 • 138,840
 • 77,900
 • 77,900
 • CLUB.
 • 153,400
 • 153,400
 • 153,400
 • CODES.
 • 124,650
 • 510,900
 • 510,900
 • COFFEE.
 • 124,650
 • 313,900
 • 313,900
 • COMMUNITY.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • COMPANY.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • COMPUTER.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • CONSULTING.
 • 187,050
 • 306,400
 • 306,400
 • COOKING.
 • 110,000
 • 110,000
 • 110,000
 • COOL.
 • 62,250
 • 306,400
 • 306,400
 • COUNTRY.
 • 110,000
 • 110,000
 • 110,000
 • CREDIT.
 • 124,650
 • 1,022,300
 • 1,022,300
 • CREDITCARD.
 • 1,486,800
 • 1,486,800
 • 1,486,800
 • DANCE.
 • 124,650
 • 235,600
 • 235,600
 • DATE.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • DEALS.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • DELIVERY.
 • 124,650
 • 510,900
 • 510,900
 • DESIGN.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • DIGITAL.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • DIRECT.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • DIRECTORY.
 • 124,650
 • 196,300
 • 196,300
 • DISCOUNT.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • DOG.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • DOMAINS.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • DOWNLOAD.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • EDUCATION.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • EMAIL.
 • 62,250
 • 203,700
 • 203,700
 • ENERGY.
 • 187,050
 • 1,022,300
 • 1,022,300
 • ENGINEER.
 • 187,050
 • 306,400
 • 306,400
 • ENGINEERING.
 • 187,050
 • 510,900
 • 510,900
 • ESTATE.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • EVENTS.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • EXCHANGE.
 • 187,050
 • 306,400
 • 306,400
 • EXPERT.
 • 124,650
 • 510,900
 • 510,900
 • FAMILY.
 • 187,050
 • 235,600
 • 235,600
 • FANS.
 • 778,000
 • 778,000
 • 778,000
 • FASHION.
 • 157,200
 • 157,200
 • 157,200
 • FEEDBACK.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • FINANCE.
 • 249,450
 • 510,900
 • 510,900
 • FINANCIAL.
 • 249,450
 • 510,900
 • 510,900
 • FISH.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • FIT.
 • 157,200
 • 157,200
 • 157,200
 • FITNESS.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • FLOWERS.
 • 274,900
 • 274,900
 • 274,900
 • FOOTBALL.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • FORSALE.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • FOUNDATION.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • FUND.
 • 62,250
 • 510,900
 • 510,900
 • GALLERY.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • GAME.
 • 4,633,600
 • 4,633,600
 • 4,633,600
 • GAMES.
 • 187,050
 • 162,300
 • 162,300
 • GIFT.
 • 204,200
 • 204,200
 • 204,200
 • GIFTS.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • GLASS.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • GLOBAL.
 • 778,000
 • 778,000
 • 778,000
 • GOLD.
 • 124,650
 • 1,009,600
 • 1,009,600
 • GOLF.
 • 62,250
 • 510,900
 • 510,900
 • GRAPHICS.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • GREEN.
 • 216,840
 • 778,000
 • 778,000
 • GUIDE.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • GROUP.
 • 124,650
 • 196,300
 • 196,300
 • HELP.
 • 204,200
 • 204,200
 • 204,200
 • HOLIDAY.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • HOST.
 • 983,400
 • 983,400
 • 983,400
 • HOSTING.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • HOUSE.
 • 187,050
 • 313,900
 • 313,900
 • INSTITUTE.
 • 62,250
 • 196,300
 • 196,300
 • INTERNATIONAL.
 • 62,250
 • 196,300
 • 196,300
 • INVESTMENTS.
 • 124,650
 • 1,022,300
 • 1,022,300
 • IN.
 • 115,200
 • 100,200
 • 115,200
 • IO.
 • 778,440
 • 746,600
 • 746,600
 • KITCHEN.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • LAND.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • LEGAL.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • LIFE.
 • 62,250
 • 306,400
 • 306,400
 • LIMITED.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • LINK.
 • 101,900
 • 101,900
 • 101,900
 • LIVE.
 • 24,810
 • 235,600
 • 235,600
 • LOL.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • LOVE.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • LTD.
 • 124,650
 • 156,900
 • 156,900
 • LTDA.
 • 92,040
 • 424,000
 • 424,000
 • MBA.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • MARKET.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • MARKETING.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • MEDIA.
 • 187,050
 • 306,400
 • 306,400
 • MEN.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • MONEY.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • NETWORK.
 • 62,250
 • 196,300
 • 196,300
 • NEWS.
 • 187,050
 • 235,600
 • 235,600
 • ONLINE.
 • 62,250
 • 392,600
 • 392,600
 • PARTY.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • PET.
 • 64,750
 • 156,600
 • 156,600
 • PHOTO.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • PHOTOS.
 • 124,650
 • 196,300
 • 196,300
 • PHOTOGRAPHY.
 • 124,650
 • 196,300
 • 196,300
 • PICS.
 • 204,200
 • 204,200
 • 204,200
 • PICTURES.
 • 109,800
 • 109,800
 • 109,800
 • PINK.
 • 64,750
 • 156,600
 • 156,600
 • PIZZA.
 • 124,650
 • 510,900
 • 510,900
 • PLACE.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • PLUS.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • PRESS.
 • 770,100
 • 770,100
 • 770,100
 • PRODUCTIONS.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • PROPERTY.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • PROPERTIES.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • PROTECTION.
 • 29,100,100
 • 29,100,100
 • 29,100,100
 • RACING.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • RED.
 • 64,750
 • 156,600
 • 156,600
 • REPAIR.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • REPORT.
 • 124,650
 • 196,300
 • 196,300
 • REST.
 • 392,600
 • 392,600
 • 392,600
 • RESTAURANT.
 • 124,650
 • 510,900
 • 510,900
 • REVIEW.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • REVIEWS.
 • 124,650
 • 235,600
 • 235,600
 • ROCKS.
 • 62,250
 • 125,100
 • 125,100
 • RUN.
 • 62,250
 • 196,300
 • 196,300
 • SALE.
 • 62,250
 • 306,400
 • 306,400
 • SCIENCE.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • SECURITY.
 • 29,100,100
 • 29,100,100
 • 29,100,100
 • SERVICES.
 • 62,250
 • 306,400
 • 306,400
 • SCHOOL.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • SHOES.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • SHOP.
 • 140,250
 • 324,800
 • 324,800
 • SITE.
 • 31,050
 • 306,400
 • 306,400
 • SOCIAL.
 • 187,050
 • 306,400
 • 306,400
 • SOFTWARE.
 • 124,650
 • 270,600
 • 270,600
 • SOLAR.
 • 313,900
 • 313,900
 • 313,900
 • SOLUTIONS.
 • 124,650
 • 196,300
 • 196,300
 • SPACE.
 • 23,400
 • 94,100
 • 94,100
 • STREAM.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • STORE.
 • 77,850
 • 620,700
 • 620,700
 • STUDIO.
 • 187,050
 • 235,600
 • 235,600
 • STYLE.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • SUPPORT.
 • 124,650
 • 196,300
 • 196,300
 • SYSTEMS.
 • 124,650
 • 196,300
 • 196,300
 • TAX.
 • 187,050
 • 510,900
 • 510,900
 • TAXI.
 • 124,650
 • 510,900
 • 510,900
 • TECH.
 • 77,850
 • 542,800
 • 542,800
 • TECHNOLOGY.
 • 124,650
 • 196,300
 • 196,300
 • TENNIS.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • TIPS.
 • 187,050
 • 203,700
 • 203,700
 • TODAY.
 • 62,250
 • 196,300
 • 196,300
 • TOOLS.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • TOURS.
 • 124,650
 • 510,900
 • 510,900
 • TOWN.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • TOYS.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • TRADE.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • TRAINING.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • UK.
 • 85,700
 • 85,700
 • 85,700
 • UK.COM.
 • 392,600
 • 392,600
 • 392,600
 • UK.NET.
 • 392,600
 • 392,600
 • 392,600
 • UNIVERSITY.
 • 249,450
 • 510,900
 • 510,900
 • US.
 • 101,400
 • 101,400
 • 101,400
 • US.COM.
 • 235,300
 • 235,300
 • 235,300
 • US.ORG.
 • 235,300
 • 235,300
 • 235,300
 • VIDEO.
 • 235,600
 • 235,600
 • 235,600
 • VIP.
 • 156,900
 • 156,900
 • 156,900
 • VISION.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • WATCH.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • WEBCAM.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • WEBSITE.
 • 23,400
 • 235,300
 • 235,300
 • WEDDING.
 • 157,200
 • 157,200
 • 157,200
 • WIKI.
 • 298,100
 • 298,100
 • 298,100
 • WIN.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • WORK.
 • 77,900
 • 77,900
 • 77,900
 • WORKS.
 • 62,250
 • 306,400
 • 306,400
 • WORLD.
 • 24,810
 • 306,400
 • 306,400
 • YOGA.
 • 157,200
 • 157,200
 • 157,200
 • XYZ.
 • 31,050
 • 125,100
 • 125,100
 • ZONE.
 • 62,250
 • 306,400
 • 306,400
 • CAPITAL.
 • 187,050
 • 510,900
 • 510,900
 • CATERING.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • DIET.
 • 204,200
 • 204,200
 • 204,200
 • REHAB.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • RIP.
 • 188,000
 • 188,000
 • 188,000
 • BUILD.
 • 778,000
 • 778,000
 • 778,000
 • CLEANING.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • CLOTHING.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • COLLEGE.
 • 388,440
 • 707,300
 • 707,300
 • DENTAL.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • EQUIPMENT.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • FARM.
 • 187,050
 • 306,400
 • 306,400
 • FISHING.
 • 110,000
 • 110,000
 • 110,000
 • FLIGHTS.
 • 249,450
 • 510,900
 • 510,900
 • FLORIST.
 • 313,900
 • 313,900
 • 313,900
 • FURNITURE.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • GARDEN.
 • 78,500
 • 78,500
 • 78,500
 • GUITARS.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • HOLDINGS.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • RENT.
 • 388,440
 • 699,400
 • 699,400
 • THEATER.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • VILLAS.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • TICKETS.
 • 5,027,000
 • 5,027,000
 • 5,027,000
 • SURGERY.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • SURF.
 • 157,200
 • 157,200
 • 157,200
 • SKI.
 • 216,840
 • 437,900
 • 437,900
 • SINGLES.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • LIGHTING.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • INSURE.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • HORSE.
 • 110,000
 • 110,000
 • 110,000
 • GIVES.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • FAITH.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • FAIL.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • EXPOSED.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • DIAMONDS.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • DEGREE.
 • 471,300
 • 471,300
 • 471,300
 • DATING.
 • 374,250
 • 510,900
 • 510,900
 • CONSTRUCTION.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • COACH.
 • 124,650
 • 510,900
 • 510,900
 • CHRISTMAS.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • BUILDERS.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • BARGAINS.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • ASSOCIATES.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • VENTURES.
 • 124,650
 • 510,900
 • 510,900
 • HOCKEY.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • HU.COM.
 • 392,600
 • 392,600
 • 392,600
 • EU.COM.
 • 235,300
 • 235,300
 • 235,300
 • CO.COM.
 • 313,900
 • 313,900
 • 313,900
 • AC.
 • 778,440
 • 746,600
 • 746,600
 • COM.DE.
 • 62,100
 • 62,100
 • 62,100
 • COM.SE.
 • 125,100
 • 125,100
 • 125,100
 • CONDOS.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • CONTRACTORS.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • AE.ORG.
 • 235,300
 • 235,300
 • 235,300
 • AFRICA.COM.
 • 313,900
 • 313,900
 • 313,900
 • AG.
 • 1,180,100
 • 1,180,100
 • 1,180,100
 • AR.COM.
 • 471,400
 • 471,400
 • 471,400
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 341,700
 • 341,700
 • 341,700
 • BEER.
 • 157,200
 • 157,200
 • 157,200
 • BERLIN.
 • 437,900
 • 437,900
 • 437,900
 • BET.
 • 156,600
 • 156,600
 • 156,600
 • BID.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • BIO.
 • 216,840
 • 605,500
 • 605,500
 • BR.COM.
 • 510,600
 • 510,600
 • 510,600
 • CAR.
 • 29,100,100
 • 29,100,100
 • 29,100,100
 • CARS.
 • 29,100,100
 • 29,100,100
 • 29,100,100
 • CASA.
 • 35,700
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 124,650
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 124,650
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 249,450
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 233,690
 • 233,690
 • 233,690
 • CRUISES.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • CYMRU.
 • 188,000
 • 188,000
 • 188,000
 • DE.COM.
 • 219,500
 • 219,500
 • 219,500
 • DEMOCRAT.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • ENTERPRISES.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • EXPRESS.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • FUTBOL.
 • 125,100
 • 125,100
 • 125,100
 • FYI.
 • 249,450
 • 196,300
 • 196,300
 • GB.COM.
 • 785,900
 • 785,900
 • 785,900
 • GB.NET.
 • 117,200
 • 117,200
 • 117,200
 • GR.COM.
 • 188,000
 • 188,000
 • 188,000
 • GRATIS.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • GRIPE.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • GURU.
 • 124,650
 • 313,900
 • 313,900
 • HAMBURG.
 • 437,900
 • 437,900
 • 437,900
 • HAUS.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • HEALTHCARE.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • HIPHOP.
 • 204,200
 • 204,200
 • 204,200
 • HIV.
 • 2,588,200
 • 2,588,200
 • 2,588,200
 • HU.NET.
 • 392,600
 • 392,600
 • 392,600
 • IMMO.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • IMMOBILIEN.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • IN.NET.
 • 93,600
 • 93,600
 • 93,600
 • INDUSTRIES.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • INK.
 • 298,100
 • 298,100
 • 298,100
 • IRISH.
 • 62,250
 • 392,600
 • 392,600
 • JETZT.
 • 204,200
 • 204,200
 • 204,200
 • JP.NET.
 • 109,300
 • 109,300
 • 109,300
 • JPN.COM.
 • 471,300
 • 471,300
 • 471,300
 • JUEGOS.
 • 141,200
 • 141,200
 • 141,200
 • KAUFEN.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • KIM.
 • 64,750
 • 156,600
 • 156,600
 • KR.COM.
 • 392,600
 • 392,600
 • 392,600
 • LA.
 • 392,600
 • 392,600
 • 392,600
 • LC.
 • 283,200
 • 283,200
 • 283,200
 • LEASE.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • LIMO.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • LOANS.
 • 1,022,300
 • 1,022,300
 • 1,022,300
 • MAISON.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • MEMORIAL.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • MEX.COM.
 • 156,600
 • 156,600
 • 156,600
 • MODA.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • MOM.
 • 392,600
 • 392,600
 • 392,600
 • MORTGAGE.
 • 187,050
 • 471,300
 • 471,300
 • NET.UK.
 • 85,700
 • 85,700
 • 85,700
 • NINJA.
 • 124,650
 • 162,300
 • 162,300
 • NO.COM.
 • 392,600
 • 392,600
 • 392,600
 • NRW.
 • 437,900
 • 437,900
 • 437,900
 • PARTNERS.
 • 249,450
 • 510,900
 • 510,900
 • PARTS.
 • 249,450
 • 306,400
 • 306,400
 • PLC.UK.
 • 85,700
 • 85,700
 • 85,700
 • PLUMBING.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • PUB.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • QC.COM.
 • 258,800
 • 258,800
 • 258,800
 • RECIPES.
 • 62,250
 • 510,900
 • 510,900
 • REISE.
 • 1,022,300
 • 1,022,300
 • 1,022,300
 • REISEN.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • RENTALS.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • REPUBLICAN.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • RODEO.
 • 78,500
 • 78,500
 • 78,500
 • RU.COM.
 • 471,300
 • 471,300
 • 471,300
 • RUHR.
 • 350,100
 • 350,100
 • 350,100
 • SA.COM.
 • 471,300
 • 471,300
 • 471,300
 • SARL.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • SC.
 • 546,000
 • 1,180,100
 • 1,180,100
 • SCHULE.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • SE.COM.
 • 392,600
 • 392,600
 • 392,600
 • SE.NET.
 • 392,600
 • 392,600
 • 392,600
 • SH.
 • 778,440
 • 746,600
 • 746,600
 • SHIKSHA.
 • 156,600
 • 156,600
 • 156,600
 • SOCCER.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • SRL.
 • 92,040
 • 392,600
 • 392,600
 • SUPPLIES.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • SUPPLY.
 • 196,300
 • 196,300
 • 196,300
 • TATTOO.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • THEATRE.
 • 7,300,600
 • 7,300,600
 • 7,300,600
 • TIENDA.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • TIRES.
 • 1,022,300
 • 1,022,300
 • 1,022,300
 • GMBH.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • RADIO.AM.
 • 187,200
 • 187,200
 • 187,200
 • SALON.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • UY.COM.
 • 510,600
 • 510,600
 • 510,600
 • VACATIONS.
 • 306,400
 • 306,400
 • 306,400
 • VC.
 • 393,400
 • 393,400
 • 393,400
 • VET.
 • 124,650
 • 306,400
 • 306,400
 • VIAJES.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • VIN.
 • 124,650
 • 510,900
 • 510,900
 • VOYAGE.
 • 510,900
 • 510,900
 • 510,900
 • WALES.
 • 188,000
 • 188,000
 • 188,000
 • WIEN.
 • 314,900
 • 314,900
 • 314,900
 • WTF.
 • 62,250
 • 306,400
 • 306,400
 • ZA.COM.
 • 510,600
 • 510,600
 • 510,600
نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.38,850----------
ACADEMY.249,450----------
AGENCY.62,250----------
ACTOR.124,650----------
AUCTION.124,650----------
BAND.62,250----------
MBA.249,450----------
MARKET.249,450----------
MONEY.124,650----------
BIKE.124,650----------
BOUTIQUE.124,650----------
BLACK.216,840----------
BLUE.64,750----------
CAFE.124,650----------
CAPITAL.187,050----------
CENTER.62,250----------
CODES.124,650----------
COMPUTER.249,450----------
CHAT.124,650----------
EMAIL.62,250----------
ENERGY.187,050----------
ENGINEER.187,050----------
EXPERT.124,650----------
FINANCE.249,450----------
FITNESS.124,650----------
GOLD.124,650----------
GREEN.216,840----------
INTERNATIONAL.62,250----------
KITCHEN.249,450----------
LAND.249,450----------
LIFE.62,250----------
NETWORK.62,250----------
NEWS.187,050----------
ONLINE.62,250----------
PIZZA.124,650----------
PLUS.124,650----------
RED.64,750----------
REPORT.124,650----------
RUN.62,250----------
SALE.62,250----------
SOCIAL.187,050----------
SHOES.249,450----------
SITE.31,050----------
SPACE.23,400----------
STYLE.124,650----------
SUPPORT.124,650----------
TAXI.124,650----------
TECH.77,850----------
TECHNOLOGY.124,650----------
TIPS.187,050----------
TOOLS.124,650----------
TOYS.124,650----------
TOWN.124,650----------
UNIVERSITY.249,450----------
WATCH.124,650----------
WEBSITE.23,400----------
WORLD.24,810----------
XYZ.31,050----------
ZONE.62,250----------
IO.778,440----------
CASH.124,650----------
CHEAP.124,650----------
CITY.62,250----------
COFFEE.124,650----------
COLLEGE.388,440----------
CREDIT.124,650----------
DATE.233,690233,690233,690
DELIVERY.124,650----------
DOWNLOAD.233,690233,690233,690
ESTATE.124,650----------
EVENTS.124,650----------
EXCHANGE.187,050----------
FARM.187,050----------
FLIGHTS.249,450----------
FORSALE.124,650----------
FUND.62,250----------
INSTITUTE.62,250----------
LIVE.24,810----------
MEDIA.187,050----------
RENT.388,440----------
RESTAURANT.124,650----------
SERVICES.62,250----------
SOFTWARE.124,650----------
SYSTEMS.124,650----------
TRADE.233,690233,690233,690
WEBCAM.233,690233,690233,690
TRAINING.249,450----------
TOURS.124,650----------
SKI.216,840----------
SINGLES.124,650----------
ROCKS.62,250----------
REVIEW.233,690233,690233,690
MARKETING.124,650----------
LOAN.233,690233,690233,690
INVESTMENTS.124,650----------
GIVES.124,650----------
FINANCIAL.249,450----------
FAITH.233,690233,690233,690
ENGINEERING.187,050----------
DIRECTORY.124,650----------
DATING.374,250----------
COOL.62,250----------
CONSULTING.187,050----------
COACH.124,650----------
BARGAINS.124,650----------
ASSOCIATES.249,450----------
ACCOUNTANT.233,690233,690233,690
VENTURES.124,650----------
ME.140,560----------
CLOUD.138,840----------
AC.778,440----------
CONTRACTORS.249,450----------
ACCOUNTANTS.187,050----------
BID.233,690233,690233,690
BIO.216,840----------
CARE.249,450----------
CHURCH.124,650----------
CLAIMS.124,650----------
COUPONS.249,450----------
CRICKET.233,690233,690233,690
DANCE.124,650----------
DIGITAL.124,650----------
DIRECT.249,450----------
DOG.124,650----------
ENTERPRISES.249,450----------
EU.26,680----------
EXPRESS.124,650----------
FAMILY.187,050----------
FOUNDATION.124,650----------
FYI.249,450----------
GOLF.62,250----------
GURU.124,650----------
HAUS.124,650----------
HOUSE.187,050----------
IRISH.62,250----------
KIM.64,750----------
LTDA.92,040----------
MEN.233,690233,690233,690
MOBI.64,750----------
MODA.124,650----------
MORTGAGE.187,050----------
NINJA.124,650----------
PARTNERS.249,450----------
PARTS.249,450----------
PARTY.233,690233,690233,690
PET.64,750----------
PHOTOGRAPHY.124,650----------
PHOTOS.124,650----------
PINK.64,750----------
PRO.64,750----------
PRODUCTIONS.124,650----------
PROPERTIES.124,650----------
PUB.124,650----------
PW.23,400----------
RACING.233,690233,690233,690
RECIPES.62,250----------
RENTALS.124,650----------
REPAIR.124,650----------
REVIEWS.124,650----------
SC.546,000----------
SCIENCE.233,690233,690233,690
SH.778,440----------
SOLUTIONS.124,650----------
SRL.92,040----------
STUDIO.187,050----------
TAX.187,050----------
TODAY.62,250----------
VET.124,650----------
VIN.124,650----------
WIN.233,690233,690233,690
WORKS.62,250----------
WTF.62,250----------
STORE.77,850----------
LTD.124,650----------
STREAM.233,690233,690233,690
GROUP.124,650----------
RADIO.AM.187,200187,200187,200
ART.72,390----------
SHOP.140,250----------
GAMES.187,050----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

 • US.ORG.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه