ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های ساعتی
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • COM.
 • 117,900
 • 117,900
 • 117,900
 • NET.
 • 148,400
 • 148,400
 • 148,400
 • ORG.
 • 153,900
 • 153,900
 • 153,900
 • BIZ.
 • 215,800
 • 215,800
 • 215,800
 • INFO.
 • 42,120
 • 202,300
 • 202,300
 • ME.
 • 134,090
 • 243,600
 • 243,600
 • CO.
 • 375,400
 • 375,400
 • 375,400
 • BZ.
 • 371,200
 • 371,200
 • 371,200
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 125,100
 • 125,100
 • 125,100
 • MOBI.
 • 69,330
 • 125,500
 • 125,500
 • PRO.
 • 67,570
 • 217,800
 • 217,800
 • TEL.
 • 195,400
 • 195,400
 • 195,400
 • ASIA.
 • 187,700
 • 187,700
 • 187,700
 • MN.
 • 785,900
 • 785,900
 • 785,900
 • AT.
 • 182,600
 • 182,600
 • 182,600
 • CO.AT.
 • 182,600
 • 182,600
 • 182,600
 • OR.AT.
 • 182,600
 • 182,600
 • 182,600
 • BE.
 • 96,300
 • 96,300
 • 96,300
 • CH.
 • 157,000
 • 157,000
 • 157,000
 • DE.
 • 79,400
 • 59,200
 • 59,200
 • EU.
 • 46,690
 • 84,100
 • 78,800
 • LI.
 • 157,000
 • 157,000
 • 157,000
 • NL.
 • 97,400
 • 97,400
 • 97,400
 • SE.
 • 254,500
 • 254,500
 • 254,500
 • CO.UK.
 • 119,000
 • 119,000
 • 119,000
 • ME.UK.
 • 119,000
 • 119,000
 • 119,000
 • ORG.UK.
 • 119,000
 • 119,000
 • 119,000
 • CC.
 • 173,500
 • 173,500
 • 173,500
 • NU.
 • 266,700
 • 266,700
 • 266,700
 • PW.
 • 26,330
 • 130,900
 • 130,900
 • TV.
 • 545,800
 • 545,800
 • 545,800
 • WS.
 • 413,700
 • 413,700
 • 413,700
 • COM.CO.
 • 173,500
 • 173,500
 • 173,500
 • NET.CO.
 • 173,500
 • 173,500
 • 173,500
 • ACADEMY.
 • 245,700
 • 375,400
 • 375,400
 • ACCOUNTANT.
 • 245,180
 • 245,180
 • 425,100
 • ACCOUNTANTS.
 • 307,130
 • 1,418,500
 • 1,418,500
 • ACTOR.
 • 469,400
 • 469,400
 • 469,400
 • AGENCY.
 • 73,710
 • 244,100
 • 244,100
 • APARTMENTS.
 • 619,700
 • 619,700
 • 619,700
 • APP.
 • 248,900
 • 248,900
 • 248,900
 • ART.
 • 81,440
 • 169,000
 • 169,000
 • AUCTION.
 • 375,400
 • 375,400
 • 375,400
 • AUDIO.
 • 1,953,900
 • 1,953,900
 • 1,953,900
 • BAND.
 • 281,600
 • 281,600
 • 281,600
 • BAR.
 • 1,079,600
 • 1,079,600
 • 1,079,600
 • BIKE.
 • 122,850
 • 435,500
 • 435,500
 • BINGO.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • BLACK.
 • 243,950
 • 643,400
 • 643,400
 • BLACKFRIDAY.
 • 545,300
 • 545,300
 • 545,300
 • BLUE.
 • 69,330
 • 217,200
 • 217,200
 • BOUTIQUE.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • BUSINESS.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • CAB.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • CAFE.
 • 184,280
 • 425,100
 • 425,100
 • CAMERA.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • CAMP.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • CARDS.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • CARE.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • CAREERS.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • CASH.
 • 98,280
 • 425,100
 • 425,100
 • CENTER.
 • 122,850
 • 272,400
 • 272,400
 • CHAT.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • CHEAP.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • CITY.
 • 122,850
 • 272,400
 • 272,400
 • CLICK.
 • 101,600
 • 101,600
 • 101,600
 • CLINIC.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • CLOUD.
 • 281,600
 • 141,500
 • 141,500
 • CLUB.
 • 212,800
 • 212,800
 • 212,800
 • CODES.
 • 98,280
 • 709,000
 • 709,000
 • COFFEE.
 • 147,420
 • 435,500
 • 435,500
 • COMMUNITY.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • COMPANY.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • COMPUTER.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • CONSULTING.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • COOKING.
 • 152,600
 • 152,600
 • 152,600
 • COOL.
 • 98,280
 • 425,100
 • 425,100
 • COUNTRY.
 • 152,600
 • 152,600
 • 152,600
 • CREDIT.
 • 147,420
 • 1,418,500
 • 1,418,500
 • CREDITCARD.
 • 2,063,100
 • 2,063,100
 • 2,063,100
 • DANCE.
 • 327,000
 • 327,000
 • 327,000
 • DATE.
 • 52,130
 • 52,130
 • 52,130
 • DEALS.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • DELIVERY.
 • 122,850
 • 709,000
 • 709,000
 • DESIGN.
 • 298,350
 • 709,000
 • 709,000
 • DIGITAL.
 • 98,280
 • 425,100
 • 425,100
 • DIRECT.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • DIRECTORY.
 • 122,850
 • 272,400
 • 272,400
 • DISCOUNT.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • DOG.
 • 98,280
 • 425,100
 • 425,100
 • DOMAINS.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • DOWNLOAD.
 • 52,130
 • 52,130
 • 52,130
 • EDUCATION.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • EMAIL.
 • 49,140
 • 282,700
 • 282,700
 • ENERGY.
 • 184,280
 • 1,418,500
 • 1,418,500
 • ENGINEER.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • ENGINEERING.
 • 184,280
 • 709,000
 • 709,000
 • ESTATE.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • EVENTS.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • EXCHANGE.
 • 184,280
 • 425,100
 • 425,100
 • EXPERT.
 • 98,280
 • 709,000
 • 709,000
 • FAMILY.
 • 327,000
 • 327,000
 • 327,000
 • FANS.
 • 1,079,600
 • 1,079,600
 • 1,079,600
 • FASHION.
 • 218,100
 • 218,100
 • 218,100
 • FEEDBACK.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • FINANCE.
 • 245,700
 • 709,000
 • 709,000
 • FINANCIAL.
 • 245,700
 • 709,000
 • 709,000
 • FISH.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • FIT.
 • 218,100
 • 218,100
 • 218,100
 • FITNESS.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • FLOWERS.
 • 381,500
 • 381,500
 • 381,500
 • FOOTBALL.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • FORSALE.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • FOUNDATION.
 • 98,280
 • 425,100
 • 425,100
 • FUND.
 • 122,850
 • 709,000
 • 709,000
 • GALLERY.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • GAME.
 • 6,429,300
 • 6,429,300
 • 6,429,300
 • GAMES.
 • 225,200
 • 225,200
 • 225,200
 • GIFT.
 • 283,300
 • 283,300
 • 283,300
 • GIFTS.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • GLASS.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • GLOBAL.
 • 1,079,600
 • 1,079,600
 • 1,079,600
 • GOLD.
 • 122,850
 • 1,400,800
 • 1,400,800
 • GOLF.
 • 122,850
 • 709,000
 • 709,000
 • GRAPHICS.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • GREEN.
 • 209,730
 • 1,079,600
 • 1,079,600
 • GUIDE.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • GROUP.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • HELP.
 • 283,300
 • 283,300
 • 283,300
 • HOLIDAY.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • HOST.
 • 1,364,500
 • 1,364,500
 • 1,364,500
 • HOSTING.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • HOUSE.
 • 184,280
 • 435,500
 • 435,500
 • INSTITUTE.
 • 122,850
 • 272,400
 • 272,400
 • INTERNATIONAL.
 • 61,430
 • 272,400
 • 272,400
 • INVESTMENTS.
 • 184,280
 • 1,418,500
 • 1,418,500
 • IN.
 • 159,900
 • 138,900
 • 159,900
 • IO.
 • 770,450
 • 1,035,900
 • 1,035,900
 • KITCHEN.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • LAND.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • LEGAL.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • LIFE.
 • 61,430
 • 425,100
 • 425,100
 • LIMITED.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • LINK.
 • 136,800
 • 136,800
 • 136,800
 • LIVE.
 • 49,140
 • 327,000
 • 327,000
 • LOL.
 • 375,400
 • 375,400
 • 375,400
 • LOVE.
 • 375,400
 • 375,400
 • 375,400
 • LTD.
 • 122,850
 • 217,800
 • 217,800
 • LTDA.
 • 68,450
 • 588,400
 • 588,400
 • MBA.
 • 245,700
 • 375,400
 • 375,400
 • MARKET.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • MARKETING.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • MEDIA.
 • 184,280
 • 425,100
 • 425,100
 • MEN.
 • 375,100
 • 375,100
 • 375,100
 • MONEY.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • NETWORK.
 • 61,430
 • 272,400
 • 272,400
 • NEWS.
 • 327,000
 • 327,000
 • 327,000
 • ONLINE.
 • 70,030
 • 544,700
 • 544,700
 • PARTY.
 • 52,130
 • 52,130
 • 52,130
 • PET.
 • 69,330
 • 217,200
 • 217,200
 • PHOTO.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • PHOTOS.
 • 122,850
 • 272,400
 • 272,400
 • PHOTOGRAPHY.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • PICS.
 • 283,300
 • 283,300
 • 283,300
 • PICTURES.
 • 152,200
 • 152,200
 • 152,200
 • PINK.
 • 69,330
 • 217,200
 • 217,200
 • PIZZA.
 • 122,850
 • 709,000
 • 709,000
 • PLACE.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • PLUS.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • PRESS.
 • 1,068,700
 • 1,068,700
 • 1,068,700
 • PRODUCTIONS.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • PROPERTY.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • PROPERTIES.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • PROTECTION.
 • 40,376,900
 • 40,376,900
 • 40,376,900
 • RACING.
 • 122,330
 • 122,330
 • 425,100
 • RED.
 • 69,330
 • 217,200
 • 217,200
 • REPAIR.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • REPORT.
 • 122,850
 • 272,400
 • 272,400
 • REST.
 • 544,700
 • 544,700
 • 544,700
 • RESTAURANT.
 • 245,700
 • 709,000
 • 709,000
 • REVIEW.
 • 122,330
 • 122,330
 • 425,100
 • REVIEWS.
 • 327,000
 • 327,000
 • 327,000
 • ROCKS.
 • 173,500
 • 173,500
 • 173,500
 • RUN.
 • 61,430
 • 272,400
 • 272,400
 • SALE.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • SCIENCE.
 • 122,330
 • 122,330
 • 425,100
 • SECURITY.
 • 40,376,900
 • 40,376,900
 • 40,376,900
 • SERVICES.
 • 98,280
 • 425,100
 • 425,100
 • SCHOOL.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • SHOES.
 • 491,400
 • 425,100
 • 425,100
 • SHOP.
 • 136,890
 • 450,600
 • 450,600
 • SITE.
 • 34,930
 • 425,100
 • 425,100
 • SOCIAL.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • SOFTWARE.
 • 375,400
 • 375,400
 • 375,400
 • SOLAR.
 • 435,500
 • 435,500
 • 435,500
 • SOLUTIONS.
 • 147,420
 • 272,400
 • 272,400
 • SPACE.
 • 26,330
 • 130,400
 • 130,400
 • STREAM.
 • 375,100
 • 375,100
 • 375,100
 • STORE.
 • 87,580
 • 861,300
 • 861,300
 • STUDIO.
 • 327,000
 • 327,000
 • 327,000
 • STYLE.
 • 184,280
 • 425,100
 • 425,100
 • SUPPORT.
 • 147,420
 • 272,400
 • 272,400
 • SYSTEMS.
 • 98,280
 • 272,400
 • 272,400
 • TAX.
 • 184,280
 • 709,000
 • 709,000
 • TAXI.
 • 122,850
 • 709,000
 • 709,000
 • TECH.
 • 87,580
 • 753,200
 • 753,200
 • TECHNOLOGY.
 • 98,280
 • 272,400
 • 272,400
 • TENNIS.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • TIPS.
 • 184,280
 • 282,700
 • 282,700
 • TODAY.
 • 61,430
 • 272,400
 • 272,400
 • TOOLS.
 • 147,420
 • 425,100
 • 425,100
 • TOURS.
 • 122,850
 • 709,000
 • 709,000
 • TOWN.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • TOYS.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • TRADE.
 • 52,130
 • 52,130
 • 52,130
 • TRAINING.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • UK.
 • 62,660
 • 119,000
 • 62,660
 • UK.COM.
 • 544,700
 • 544,700
 • 544,700
 • UK.NET.
 • 544,700
 • 544,700
 • 544,700
 • UNIVERSITY.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • US.
 • 122,100
 • 122,100
 • 122,100
 • US.COM.
 • 326,400
 • 326,400
 • 326,400
 • US.ORG.
 • 326,400
 • 326,400
 • 326,400
 • VIDEO.
 • 327,000
 • 327,000
 • 327,000
 • VIP.
 • 75,470
 • 217,800
 • 217,800
 • VISION.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • WATCH.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • WEBCAM.
 • 122,330
 • 122,330
 • 425,100
 • WEBSITE.
 • 26,330
 • 326,400
 • 326,400
 • WEDDING.
 • 218,100
 • 218,100
 • 218,100
 • WIKI.
 • 228,150
 • 413,700
 • 413,700
 • WIN.
 • 52,130
 • 52,130
 • 52,130
 • WORK.
 • 59,670
 • 108,100
 • 108,100
 • WORKS.
 • 73,710
 • 425,100
 • 425,100
 • WORLD.
 • 49,140
 • 425,100
 • 425,100
 • YOGA.
 • 218,100
 • 218,100
 • 218,100
 • XYZ.
 • 34,930
 • 173,500
 • 173,500
 • ZONE.
 • 98,280
 • 425,100
 • 425,100
 • CAPITAL.
 • 184,280
 • 709,000
 • 709,000
 • CATERING.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • DIET.
 • 283,300
 • 283,300
 • 283,300
 • REHAB.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • RIP.
 • 260,900
 • 260,900
 • 260,900
 • BUILD.
 • 1,079,600
 • 1,079,600
 • 1,079,600
 • CLEANING.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • CLOTHING.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • COLLEGE.
 • 437,000
 • 981,300
 • 981,300
 • DENTAL.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • EQUIPMENT.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • FARM.
 • 184,280
 • 425,100
 • 425,100
 • FISHING.
 • 152,600
 • 152,600
 • 152,600
 • FLIGHTS.
 • 491,400
 • 709,000
 • 709,000
 • FLORIST.
 • 435,500
 • 435,500
 • 435,500
 • FURNITURE.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • GARDEN.
 • 109,000
 • 109,000
 • 109,000
 • GUITARS.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • HOLDINGS.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • RENT.
 • 437,000
 • 970,400
 • 970,400
 • THEATER.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • VILLAS.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • TICKETS.
 • 6,975,100
 • 6,975,100
 • 6,975,100
 • SURGERY.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • SURF.
 • 218,100
 • 218,100
 • 218,100
 • SKI.
 • 243,950
 • 607,700
 • 607,700
 • SINGLES.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 52,130
 • 52,130
 • 52,130
 • LIGHTING.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • INSURE.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • HORSE.
 • 152,600
 • 152,600
 • 152,600
 • GIVES.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • FAITH.
 • 122,330
 • 122,330
 • 425,100
 • FAIL.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • EXPOSED.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • DIAMONDS.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • DEGREE.
 • 653,800
 • 653,800
 • 653,800
 • DATING.
 • 368,550
 • 709,000
 • 709,000
 • CONSTRUCTION.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • COACH.
 • 122,850
 • 709,000
 • 709,000
 • CHRISTMAS.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • BUILDERS.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • BARGAINS.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • ASSOCIATES.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • VENTURES.
 • 184,280
 • 709,000
 • 709,000
 • HOCKEY.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • HU.COM.
 • 544,700
 • 544,700
 • 544,700
 • EU.COM.
 • 326,400
 • 326,400
 • 326,400
 • CO.COM.
 • 435,500
 • 435,500
 • 435,500
 • AC.
 • 770,450
 • 1,035,900
 • 1,035,900
 • COM.DE.
 • 86,300
 • 86,300
 • 86,300
 • COM.SE.
 • 173,500
 • 173,500
 • 173,500
 • CONDOS.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • CONTRACTORS.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • AE.ORG.
 • 326,400
 • 326,400
 • 326,400
 • AFRICA.COM.
 • 435,500
 • 435,500
 • 435,500
 • AG.
 • 1,637,300
 • 1,637,300
 • 1,637,300
 • AR.COM.
 • 471,400
 • 471,400
 • 471,400
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 126,360
 • 474,100
 • 474,100
 • BEER.
 • 218,100
 • 218,100
 • 218,100
 • BERLIN.
 • 607,700
 • 607,700
 • 607,700
 • BET.
 • 217,200
 • 217,200
 • 217,200
 • BID.
 • 52,130
 • 52,130
 • 52,130
 • BIO.
 • 209,730
 • 840,200
 • 840,200
 • BR.COM.
 • 708,400
 • 708,400
 • 708,400
 • CAR.
 • 40,376,900
 • 40,376,900
 • 40,376,900
 • CARS.
 • 40,376,900
 • 40,376,900
 • 40,376,900
 • CASA.
 • 31,590
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 157,740
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 131,630
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 245,700
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 245,180
 • 245,180
 • 425,100
 • CRUISES.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • CYMRU.
 • 260,900
 • 260,900
 • 260,900
 • DE.COM.
 • 304,600
 • 304,600
 • 304,600
 • DEMOCRAT.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • ENTERPRISES.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • EXPRESS.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • FUTBOL.
 • 173,500
 • 173,500
 • 173,500
 • FYI.
 • 122,850
 • 272,400
 • 272,400
 • GB.COM.
 • 1,090,500
 • 1,090,500
 • 1,090,500
 • GB.NET.
 • 162,600
 • 162,600
 • 162,600
 • GR.COM.
 • 260,900
 • 260,900
 • 260,900
 • GRATIS.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • GRIPE.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • GURU.
 • 98,280
 • 435,500
 • 435,500
 • HAMBURG.
 • 607,700
 • 607,700
 • 607,700
 • HAUS.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • HEALTHCARE.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • HIPHOP.
 • 283,300
 • 283,300
 • 283,300
 • HIV.
 • 3,591,300
 • 3,591,300
 • 3,591,300
 • HU.NET.
 • 544,700
 • 544,700
 • 544,700
 • IMMO.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • IMMOBILIEN.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • IN.NET.
 • 129,800
 • 129,800
 • 129,800
 • INDUSTRIES.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • INK.
 • 228,150
 • 413,700
 • 413,700
 • IRISH.
 • 122,850
 • 544,700
 • 544,700
 • JETZT.
 • 283,300
 • 283,300
 • 283,300
 • JP.NET.
 • 151,700
 • 151,700
 • 151,700
 • JPN.COM.
 • 653,800
 • 653,800
 • 653,800
 • JUEGOS.
 • 195,900
 • 195,900
 • 195,900
 • KAUFEN.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • KIM.
 • 69,330
 • 217,200
 • 217,200
 • KR.COM.
 • 544,700
 • 544,700
 • 544,700
 • LA.
 • 544,700
 • 544,700
 • 544,700
 • LC.
 • 392,900
 • 392,900
 • 392,900
 • LEASE.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • LIMO.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • LOANS.
 • 245,700
 • 1,418,500
 • 1,418,500
 • MAISON.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • MEMORIAL.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • MEX.COM.
 • 217,200
 • 217,200
 • 217,200
 • MODA.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • MOM.
 • 544,700
 • 544,700
 • 544,700
 • MORTGAGE.
 • 653,800
 • 653,800
 • 653,800
 • NET.UK.
 • 119,000
 • 119,000
 • 119,000
 • NINJA.
 • 225,200
 • 225,200
 • 225,200
 • NO.COM.
 • 544,700
 • 544,700
 • 544,700
 • NRW.
 • 126,360
 • 607,700
 • 607,700
 • PARTNERS.
 • 245,700
 • 709,000
 • 709,000
 • PARTS.
 • 245,700
 • 425,100
 • 425,100
 • PLC.UK.
 • 119,000
 • 119,000
 • 119,000
 • PLUMBING.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • PUB.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • QC.COM.
 • 359,200
 • 359,200
 • 359,200
 • RECIPES.
 • 61,430
 • 709,000
 • 709,000
 • REISE.
 • 1,418,500
 • 1,418,500
 • 1,418,500
 • REISEN.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • RENTALS.
 • 122,850
 • 425,100
 • 425,100
 • REPUBLICAN.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • RODEO.
 • 109,000
 • 109,000
 • 109,000
 • RU.COM.
 • 653,800
 • 653,800
 • 653,800
 • RUHR.
 • 485,700
 • 485,700
 • 485,700
 • SA.COM.
 • 653,800
 • 653,800
 • 653,800
 • SARL.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • SC.
 • 565,990
 • 1,637,300
 • 1,637,300
 • SCHULE.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • SE.COM.
 • 544,700
 • 544,700
 • 544,700
 • SE.NET.
 • 544,700
 • 544,700
 • 544,700
 • SH.
 • 770,450
 • 1,035,900
 • 1,035,900
 • SHIKSHA.
 • 217,200
 • 217,200
 • 217,200
 • SOCCER.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • SRL.
 • 68,450
 • 544,700
 • 544,700
 • SUPPLIES.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • SUPPLY.
 • 272,400
 • 272,400
 • 272,400
 • TATTOO.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • THEATRE.
 • 10,129,700
 • 10,129,700
 • 10,129,700
 • TIENDA.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • TIRES.
 • 1,418,500
 • 1,418,500
 • 1,418,500
 • GMBH.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • RADIO.AM.
 • 210,600
 • 210,600
 • 210,600
 • SALON.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • UY.COM.
 • 708,400
 • 708,400
 • 708,400
 • VACATIONS.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • VC.
 • 545,800
 • 545,800
 • 545,800
 • VET.
 • 425,100
 • 425,100
 • 425,100
 • VIAJES.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • VIN.
 • 122,850
 • 709,000
 • 709,000
 • VOYAGE.
 • 709,000
 • 709,000
 • 709,000
 • WALES.
 • 260,900
 • 260,900
 • 260,900
 • WIEN.
 • 437,000
 • 437,000
 • 437,000
 • WTF.
 • 61,430
 • 425,100
 • 425,100
 • ZA.COM.
 • 708,400
 • 708,400
 • 708,400
 • DEV.
 • 207,400
 • 207,400
 • 207,400

آخرین بروزرسانی تخفیف ها : 29 آبان 1398 ساعت 09 عصر

نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.42,120----------
ACADEMY.245,700----------
AGENCY.73,710----------
MBA.245,700----------
MONEY.122,850----------
BIKE.122,850----------
BOUTIQUE.122,850----------
BLACK.243,950----------
BLUE.69,330----------
CAFE.184,280----------
CAPITAL.184,280----------
CENTER.122,850----------
CODES.98,280----------
COMPUTER.245,700----------
CHAT.245,700----------
DESIGN.298,350----------
EMAIL.49,140----------
ENERGY.184,280----------
EXPERT.98,280----------
FINANCE.245,700----------
FITNESS.122,850----------
GOLD.122,850----------
GREEN.209,730----------
INTERNATIONAL.61,430----------
KITCHEN.245,700----------
LAND.245,700----------
LIFE.61,430----------
NETWORK.61,430----------
ONLINE.70,030----------
PIZZA.122,850----------
PLUS.122,850----------
RED.69,330----------
REPORT.122,850----------
RUN.61,430----------
SHOES.491,400----------
SITE.34,930----------
SPACE.26,330----------
STYLE.184,280----------
SUPPORT.147,420----------
TAXI.122,850----------
TECH.87,580----------
TECHNOLOGY.98,280----------
TIPS.184,280----------
TOOLS.147,420----------
TOYS.245,700----------
TOWN.245,700----------
WATCH.122,850----------
WEBSITE.26,330----------
WIKI.228,150----------
WORK.59,670----------
WORLD.49,140----------
XYZ.34,930----------
ZONE.98,280----------
IO.770,450----------
CASH.98,280----------
CHEAP.122,850----------
CITY.122,850----------
COFFEE.147,420----------
COLLEGE.437,000----------
CREDIT.147,420----------
DATE.52,13052,13052,130
DELIVERY.122,850----------
DOWNLOAD.52,13052,13052,130
ESTATE.122,850----------
EVENTS.245,700----------
EXCHANGE.184,280----------
FARM.184,280----------
FLIGHTS.491,400----------
FUND.122,850----------
INSTITUTE.122,850----------
LIVE.49,140----------
MEDIA.184,280----------
RENT.437,000----------
RESTAURANT.245,700----------
SERVICES.98,280----------
SYSTEMS.98,280----------
TRADE.52,13052,13052,130
WEBCAM.122,330122,330-----
TRAINING.245,700----------
TOURS.122,850----------
SKI.243,950----------
SINGLES.122,850----------
REVIEW.122,330122,330-----
MARKETING.122,850----------
LOAN.52,13052,13052,130
INVESTMENTS.184,280----------
FINANCIAL.245,700----------
FAITH.122,330122,330-----
ENGINEERING.184,280----------
DIRECTORY.122,850----------
DATING.368,550----------
COOL.98,280----------
COACH.122,850----------
BARGAINS.245,700----------
ASSOCIATES.245,700----------
ACCOUNTANT.245,180245,180-----
VENTURES.184,280----------
ME.134,090----------
AC.770,450----------
ACCOUNTANTS.307,130----------
BAYERN.126,360----------
BID.52,13052,13052,130
BIO.209,730----------
CARE.245,700----------
CASA.31,590----------
COUPONS.245,700----------
CRICKET.245,180245,180-----
DIGITAL.98,280----------
DIRECT.245,700----------
DOG.98,280----------
ENTERPRISES.245,700----------
EU.46,690----------
EXPRESS.122,850----------
FOUNDATION.98,280----------
FYI.122,850----------
GOLF.122,850----------
GURU.98,280----------
HAUS.245,700----------
HOUSE.184,280----------
INK.228,150----------
IRISH.122,850----------
KIM.69,330----------
LOANS.245,700----------
LTDA.68,450----------
MOBI.69,330----------
NRW.126,360----------
PARTNERS.245,700----------
PARTS.245,700----------
PARTY.52,13052,13052,130
PET.69,330----------
PHOTOS.122,850----------
PINK.69,330----------
PRO.67,570----------
PRODUCTIONS.122,850----------
PROPERTIES.122,850----------
PW.26,330----------
RACING.122,330122,330-----
RECIPES.61,430----------
RENTALS.122,850----------
REPAIR.122,850----------
SC.565,990----------
SCIENCE.122,330122,330-----
SH.770,450----------
SOLUTIONS.147,420----------
SRL.68,450----------
TAX.184,280----------
TODAY.61,430----------
UK.----------62,660
VIN.122,850----------
VIP.75,470----------
WIN.52,13052,13052,130
WORKS.73,710----------
WTF.61,430----------
STORE.87,580----------
LTD.122,850----------
RADIO.AM.210,600210,600210,600
ART.81,440----------
SHOP.136,890----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • DEV.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه