ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های لحظه ای
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف لحظه ای)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • 
 • COM.
 • 33,242
 • 37,900
 • 37,900
 • NET.
 • 36,586
 • 50,600
 • 50,600
 • ORG.
 • 54,100
 • 54,100
 • 54,100
 • BIZ.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • INFO.
 • 7,409
 • 47,700
 • 47,700
 • ME.
 • 11,409
 • 71,400
 • 71,400
 • CO.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • US.
 • 41,300
 • 41,300
 • 41,300
 • BZ.
 • 108,800
 • 108,800
 • 108,800
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 42,200
 • 42,200
 • 42,200
 • MOBI.
 • 9,966
 • 36,800
 • 36,800
 • PRO.
 • 13,310
 • 63,800
 • 63,800
 • TEL.
 • 57,300
 • 57,300
 • 57,300
 • ASIA.
 • 64,000
 • 64,000
 • 64,000
 • MN.
 • 230,400
 • 230,400
 • 230,400
 • AT.
 • 53,500
 • 53,500
 • 53,500
 • CO.AT.
 • 53,500
 • 53,500
 • 53,500
 • OR.AT.
 • 53,500
 • 53,500
 • 53,500
 • BE.
 • 28,200
 • 28,200
 • 28,200
 • CH.
 • 46,000
 • 46,000
 • 46,000
 • DE.
 • 22,500
 • 22,500
 • 22,500
 • EU.
 • 11,769
 • 28,500
 • 28,500
 • LI.
 • 46,000
 • 46,000
 • 46,000
 • NL.
 • 28,500
 • 28,500
 • 28,500
 • SE.
 • 74,600
 • 74,600
 • 74,600
 • CO.UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • ME.UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • ORG.UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • CC.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • NU.
 • 78,200
 • 78,200
 • 78,200
 • PW.
 • 6,622
 • 38,400
 • 38,400
 • TV.
 • 160,000
 • 160,000
 • 160,000
 • WS.
 • 121,300
 • 121,300
 • 121,300
 • COM.CO.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • NET.CO.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • ACADEMY.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • ACCOUNTANT.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • ACCOUNTANTS.
 • 6,622
 • 415,800
 • 415,800
 • ACTOR.
 • 33,242
 • 159,700
 • 159,700
 • AGENCY.
 • 6,622
 • 79,800
 • 79,800
 • APARTMENTS.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • AUCTION.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • AUDIO.
 • 57,400
 • 57,400
 • 57,400
 • BAND.
 • 16,588
 • 95,800
 • 95,800
 • BAR.
 • 316,400
 • 316,400
 • 316,400
 • BIKE.
 • 16,588
 • 127,700
 • 127,700
 • BLACK.
 • 43,110
 • 188,600
 • 188,600
 • BLACKFRIDAY.
 • 159,800
 • 159,800
 • 159,800
 • BLUE.
 • 9,966
 • 63,700
 • 63,700
 • CAB.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CAFE.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • CAMERA.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • CAMP.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • CARDS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CARE.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • CAREERS.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • CASH.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • CENTER.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • CHAT.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • CHEAP.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • CITY.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • CLICK.
 • 29,800
 • 29,800
 • 29,800
 • CLINIC.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • CLOUD.
 • 22,981
 • 31,700
 • 31,700
 • CLUB.
 • 62,400
 • 62,400
 • 62,400
 • CODES.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • COFFEE.
 • 16,588
 • 127,700
 • 127,700
 • COMMUNITY.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • COMPANY.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • COMPUTER.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • CONSULTING.
 • 66,517
 • 124,600
 • 124,600
 • COOKING.
 • 44,700
 • 44,700
 • 44,700
 • COOL.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • COUNTRY.
 • 44,700
 • 44,700
 • 44,700
 • CREDIT.
 • 16,588
 • 415,800
 • 415,800
 • CREDITCARD.
 • 604,700
 • 604,700
 • 604,700
 • DANCE.
 • 16,588
 • 95,800
 • 95,800
 • DATE.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • DEALS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • DELIVERY.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • DESIGN.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • DIGITAL.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • DIRECT.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • DIRECTORY.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • DISCOUNT.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • DOG.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • DOMAINS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • DOWNLOAD.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • EDUCATION.
 • 33,242
 • 79,800
 • 79,800
 • EMAIL.
 • 16,588
 • 82,900
 • 82,900
 • ENERGY.
 • 33,242
 • 415,800
 • 415,800
 • ENGINEER.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • ENGINEERING.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • ESTATE.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • EVENTS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • EXCHANGE.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • EXPERT.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • FAMILY.
 • 33,242
 • 95,800
 • 95,800
 • FANS.
 • 316,400
 • 316,400
 • 316,400
 • FASHION.
 • 63,900
 • 63,900
 • 63,900
 • FEEDBACK.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • FINANCE.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • FINANCIAL.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • FISH.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • FIT.
 • 63,900
 • 63,900
 • 63,900
 • FITNESS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • FLOWERS.
 • 111,800
 • 111,800
 • 111,800
 • FOOTBALL.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • FORSALE.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • FOUNDATION.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • FUND.
 • 16,588
 • 207,800
 • 207,800
 • GALLERY.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • GAME.
 • 1,884,500
 • 1,884,500
 • 1,884,500
 • GIFT.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • GIFTS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • GLASS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • GLOBAL.
 • 316,400
 • 316,400
 • 316,400
 • GOLD.
 • 16,588
 • 415,800
 • 415,800
 • GOLF.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • GRAPHICS.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • GREEN.
 • 43,110
 • 316,400
 • 316,400
 • GUIDE.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • GROUP.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • HELP.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • HOLIDAY.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • HOST.
 • 399,900
 • 399,900
 • 399,900
 • HOSTING.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • HOUSE.
 • 33,242
 • 127,700
 • 127,700
 • INSTITUTE.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • INTERNATIONAL.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • INVESTMENTS.
 • 33,242
 • 415,800
 • 415,800
 • KITCHEN.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • LAND.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • LEGAL.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • LIFE.
 • 6,622
 • 124,600
 • 124,600
 • LIMITED.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • LINK.
 • 41,400
 • 41,400
 • 41,400
 • LIVE.
 • 16,588
 • 95,800
 • 95,800
 • LOL.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • LOVE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • LTD.
 • 16,588
 • 63,800
 • 63,800
 • LTDA.
 • 172,500
 • 172,500
 • 172,500
 • MBA.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • MARKET.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • MARKETING.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • MEDIA.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • MEN.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • MONEY.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • NETWORK.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • NEWS.
 • 33,242
 • 95,800
 • 95,800
 • ONLINE.
 • 9,966
 • 159,700
 • 159,700
 • PARTY.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • PET.
 • 9,966
 • 63,700
 • 63,700
 • PHOTO.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • PHOTOS.
 • 33,242
 • 79,800
 • 79,800
 • PHOTOGRAPHY.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • PICS.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • PICTURES.
 • 16,588
 • 44,600
 • 44,600
 • PINK.
 • 9,966
 • 63,700
 • 63,700
 • PIZZA.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • PLACE.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • PLUS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • PRESS.
 • 313,200
 • 313,200
 • 313,200
 • RACING.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • RED.
 • 9,966
 • 63,700
 • 63,700
 • REPAIR.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • REPORT.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • REST.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • RESTAURANT.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • REVIEW.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • REVIEWS.
 • 33,242
 • 95,800
 • 95,800
 • ROCKS.
 • 16,588
 • 50,900
 • 50,900
 • RUN.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • SALE.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • SCIENCE.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • SERVICES.
 • 6,622
 • 124,600
 • 124,600
 • SCHOOL.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • SHOES.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • SITE.
 • 6,622
 • 124,600
 • 124,600
 • SOCIAL.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • SOFTWARE.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • SOLAR.
 • 33,242
 • 127,700
 • 127,700
 • SOLUTIONS.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • SPACE.
 • 6,622
 • 38,200
 • 38,200
 • STREAM.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • STORE.
 • 13,310
 • 252,400
 • 252,400
 • STUDIO.
 • 33,242
 • 95,800
 • 95,800
 • STYLE.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • SUPPORT.
 • 33,242
 • 79,800
 • 79,800
 • SYSTEMS.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • TAX.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • TAXI.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • TECH.
 • 13,310
 • 220,800
 • 220,800
 • TECHNOLOGY.
 • 6,622
 • 79,800
 • 79,800
 • TENNIS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • TIPS.
 • 33,242
 • 82,900
 • 82,900
 • TODAY.
 • 6,622
 • 79,800
 • 79,800
 • TOOLS.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • TOURS.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • TOWN.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • TOYS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • TRADE.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • TRAINING.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • UNIVERSITY.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • VIDEO.
 • 33,242
 • 95,800
 • 95,800
 • VIP.
 • 63,800
 • 63,800
 • 63,800
 • VISION.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • WATCH.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • WEBCAM.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • WEBSITE.
 • 6,622
 • 95,700
 • 95,700
 • WEDDING.
 • 63,900
 • 63,900
 • 63,900
 • WIKI.
 • 121,300
 • 121,300
 • 121,300
 • WIN.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • WORK.
 • 31,700
 • 31,700
 • 31,700
 • WORKS.
 • 16,326
 • 124,600
 • 124,600
 • WORLD.
 • 6,622
 • 124,600
 • 124,600
 • YOGA.
 • 63,900
 • 63,900
 • 63,900
 • XYZ.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • ZONE.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • BINGO.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • BOUTIQUE.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • BUSINESS.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • CAPITAL.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • CATERING.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • DIET.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • REHAB.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • RIP.
 • 16,588
 • 76,500
 • 76,500
 • IO.
 • 303,600
 • 303,600
 • 303,600
 • BUILD.
 • 316,400
 • 316,400
 • 316,400
 • CLEANING.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • CLOTHING.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • COLLEGE.
 • 287,600
 • 287,600
 • 287,600
 • DENTAL.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • EQUIPMENT.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • FARM.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • FISHING.
 • 44,700
 • 44,700
 • 44,700
 • FLIGHTS.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • FLORIST.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • FURNITURE.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • GARDEN.
 • 31,900
 • 31,900
 • 31,900
 • GUITARS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • HOLDINGS.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • RENT.
 • 284,400
 • 284,400
 • 284,400
 • THEATER.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • VILLAS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • TICKETS.
 • 2,044,500
 • 2,044,500
 • 2,044,500
 • SURGERY.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • SURF.
 • 32,980
 • 63,900
 • 63,900
 • SKI.
 • 43,110
 • 178,100
 • 178,100
 • SINGLES.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • MANAGEMENT.
 • 16,588
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • LIGHTING.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • INSURE.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • HORSE.
 • 44,700
 • 44,700
 • 44,700
 • GIVES.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • FAITH.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • FAIL.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • EXPOSED.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • DIAMONDS.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • DEGREE.
 • 33,242
 • 191,700
 • 191,700
 • DATING.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • CONSTRUCTION.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • COACH.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • CHRISTMAS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • BUILDERS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • BARGAINS.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • ASSOCIATES.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • VENTURES.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • HOCKEY.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • HU.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • EU.COM.
 • 95,700
 • 95,700
 • 95,700
 • CO.COM.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • AC.
 • 303,600
 • 303,600
 • 303,600
 • COM.DE.
 • 25,300
 • 25,300
 • 25,300
 • COM.SE.
 • 50,900
 • 50,900
 • 50,900
 • CONDOS.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • CONTRACTORS.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • AE.ORG.
 • 95,700
 • 95,700
 • 95,700
 • AFRICA.COM.
 • 127,700
 • 127,700
 • 127,700
 • AG.
 • 214,731
 • 479,900
 • 479,900
 • AR.COM.
 • 111,700
 • 111,700
 • 111,700
 • AUTO.
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • BAYERN.
 • 139,000
 • 139,000
 • 139,000
 • BEER.
 • 63,900
 • 63,900
 • 63,900
 • BERLIN.
 • 178,100
 • 178,100
 • 178,100
 • BET.
 • 63,700
 • 63,700
 • 63,700
 • BID.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • BIO.
 • 43,110
 • 246,300
 • 246,300
 • BR.COM.
 • 207,600
 • 207,600
 • 207,600
 • CAR.
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • CARS.
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • CASA.
 • 31,700
 • 31,700
 • 31,700
 • CHURCH.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • CLAIMS.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • CN.
 • 57,600
 • 57,600
 • 57,600
 • CN.COM.
 • 89,300
 • 89,300
 • 89,300
 • COUPONS.
 • 16,588
 • 207,800
 • 207,800
 • CRICKET.
 • 59,862
 • 59,862
 • 59,862
 • CRUISES.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • CYMRU.
 • 76,500
 • 76,500
 • 76,500
 • DE.COM.
 • 89,300
 • 89,300
 • 89,300
 • DEMOCRAT.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • ENTERPRISES.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • EXPRESS.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • FUTBOL.
 • 16,588
 • 50,900
 • 50,900
 • FYI.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • GB.COM.
 • 319,600
 • 319,600
 • 319,600
 • GB.NET.
 • 47,700
 • 47,700
 • 47,700
 • GR.COM.
 • 76,500
 • 76,500
 • 76,500
 • GRATIS.
 • 33,242
 • 79,800
 • 79,800
 • GRIPE.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • GURU.
 • 33,242
 • 127,700
 • 127,700
 • HAMBURG.
 • 178,100
 • 178,100
 • 178,100
 • HAUS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • HEALTHCARE.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • HIPHOP.
 • 83,000
 • 83,000
 • 83,000
 • HIV.
 • 1,052,600
 • 1,052,600
 • 1,052,600
 • HU.NET.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • IMMO.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • IMMOBILIEN.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • IN.NET.
 • 38,100
 • 38,100
 • 38,100
 • INDUSTRIES.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • INK.
 • 121,300
 • 121,300
 • 121,300
 • IRISH.
 • 16,588
 • 159,700
 • 159,700
 • JETZT.
 • 6,622
 • 83,000
 • 83,000
 • JP.NET.
 • 44,500
 • 44,500
 • 44,500
 • JPN.COM.
 • 191,700
 • 191,700
 • 191,700
 • JUEGOS.
 • 57,400
 • 57,400
 • 57,400
 • KAUFEN.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • KIM.
 • 9,966
 • 63,700
 • 63,700
 • KR.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • LA.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • LC.
 • 49,601
 • 115,200
 • 115,200
 • LEASE.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • LIMO.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • LOANS.
 • 33,242
 • 415,800
 • 415,800
 • MAISON.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • MEMORIAL.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • MEX.COM.
 • 63,700
 • 63,700
 • 63,700
 • MODA.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • MOM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • MORTGAGE.
 • 33,242
 • 191,700
 • 191,700
 • NET.UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • NINJA.
 • 16,588
 • 76,500
 • 76,500
 • NO.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • NRW.
 • 178,100
 • 178,100
 • 178,100
 • PARTNERS.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • PARTS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • PLC.UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • PLUMBING.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • PRODUCTIONS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • PROPERTIES.
 • 16,588
 • 124,600
 • 124,600
 • PROPERTY.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • PROTECTION.
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • PUB.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • QC.COM.
 • 105,300
 • 105,300
 • 105,300
 • RECIPES.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • REISE.
 • 6,622
 • 415,800
 • 415,800
 • REISEN.
 • 6,622
 • 79,800
 • 79,800
 • RENTALS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • REPUBLICAN.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • RODEO.
 • 19,637
 • 31,900
 • 31,900
 • RU.COM.
 • 191,700
 • 191,700
 • 191,700
 • RUHR.
 • 142,400
 • 142,400
 • 142,400
 • SA.COM.
 • 191,700
 • 191,700
 • 191,700
 • SARL.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • SC.
 • 479,900
 • 479,900
 • 479,900
 • SCHULE.
 • 6,622
 • 79,800
 • 79,800
 • SE.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • SE.NET.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • SECURITY.
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • 11,835,000
 • SH.
 • 303,600
 • 303,600
 • 303,600
 • SHIKSHA.
 • 63,700
 • 63,700
 • 63,700
 • SOCCER.
 • 16,588
 • 79,800
 • 79,800
 • SRL.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • SUPPLIES.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • SUPPLY.
 • 79,800
 • 79,800
 • 79,800
 • TATTOO.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • THEATRE.
 • 2,969,100
 • 2,969,100
 • 2,969,100
 • TIENDA.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • TIRES.
 • 33,242
 • 415,800
 • 415,800
 • UK.
 • 34,900
 • 34,900
 • 34,900
 • GMBH.
 • 124,600
 • 124,600
 • 124,600
 • RADIO.AM.
 • 39,930
 • 39,930
 • 39,930
 • SALON.
 • 207,800
 • 207,800
 • 207,800
 • UK.COM.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • UK.NET.
 • 159,700
 • 159,700
 • 159,700
 • US.COM.
 • 95,700
 • 95,700
 • 95,700
 • US.ORG.
 • 95,700
 • 95,700
 • 95,700
 • UY.COM.
 • 207,600
 • 207,600
 • 207,600
 • VACATIONS.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • VC.
 • 160,000
 • 160,000
 • 160,000
 • VET.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • VIAJES.
 • 16,588
 • 207,800
 • 207,800
 • VIN.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • VOYAGE.
 • 33,242
 • 207,800
 • 207,800
 • WALES.
 • 76,500
 • 76,500
 • 76,500
 • WIEN.
 • 128,100
 • 128,100
 • 128,100
 • WTF.
 • 33,242
 • 124,600
 • 124,600
 • ZA.COM.
 • 207,600
 • 207,600
 • 207,600
نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
COM.33,242----------
NET.36,586----------
INFO.7,409----------
ACADEMY.33,242----------
AGENCY.6,622----------
ACTOR.33,242----------
APARTMENTS.33,242----------
AUCTION.33,242----------
BAND.16,588----------
MBA.16,588----------
MARKET.33,242----------
MONEY.33,242----------
BIKE.16,588----------
BINGO.33,242----------
BOUTIQUE.33,242----------
BLACK.43,110----------
BLUE.9,966----------
BUSINESS.16,588----------
CAFE.33,242----------
CAMERA.16,588----------
CAMP.33,242----------
CAPITAL.33,242----------
CENTER.16,588----------
CLINIC.33,242----------
CODES.33,242----------
COMPANY.16,588----------
COMPUTER.33,242----------
CHAT.33,242----------
DOMAINS.33,242----------
EMAIL.16,588----------
ENERGY.33,242----------
ENGINEER.33,242----------
EXPERT.33,242----------
EDUCATION.33,242----------
FINANCE.33,242----------
FITNESS.33,242----------
FOOTBALL.16,588----------
GOLD.16,588----------
GRAPHICS.16,588----------
GREEN.43,110----------
HOLIDAY.33,242----------
INTERNATIONAL.16,588----------
KITCHEN.33,242----------
LAND.33,242----------
LEGAL.33,242----------
LIFE.6,622----------
NETWORK.16,588----------
NEWS.33,242----------
ONLINE.9,966----------
PIZZA.33,242----------
PLUS.33,242----------
RED.9,966----------
REHAB.33,242----------
REPORT.16,588----------
RIP.16,588----------
RUN.16,588----------
SALE.33,242----------
SOCIAL.33,242----------
SHOES.33,242----------
SITE.6,622----------
SCHOOL.33,242----------
SPACE.6,622----------
STYLE.33,242----------
SUPPORT.33,242----------
TAXI.33,242----------
TECH.13,310----------
TECHNOLOGY.6,622----------
TIPS.33,242----------
TOOLS.16,588----------
TOYS.33,242----------
TOWN.33,242----------
UNIVERSITY.33,242----------
VIDEO.33,242----------
VISION.33,242----------
WATCH.33,242----------
WEBSITE.6,622----------
WORLD.6,622----------
ZONE.16,588----------
CAREERS.33,242----------
CASH.16,588----------
CHEAP.33,242----------
CITY.16,588----------
CLOTHING.33,242----------
COFFEE.16,588----------
CREDIT.16,588----------
DATE.59,86259,86259,862
DELIVERY.33,242----------
DENTAL.33,242----------
DOWNLOAD.59,86259,86259,862
EQUIPMENT.16,588----------
ESTATE.33,242----------
EVENTS.33,242----------
EXCHANGE.33,242----------
FARM.33,242----------
FISH.33,242----------
FLIGHTS.33,242----------
FORSALE.33,242----------
FUND.16,588----------
HOLDINGS.33,242----------
INSTITUTE.16,588----------
LIVE.16,588----------
MEDIA.33,242----------
PICTURES.16,588----------
RESTAURANT.33,242----------
SERVICES.6,622----------
SOFTWARE.33,242----------
SYSTEMS.16,588----------
TRADE.59,86259,86259,862
WEBCAM.59,86259,86259,862
TRAINING.33,242----------
TOURS.33,242----------
SURF.32,980----------
SOLAR.33,242----------
SKI.43,110----------
ROCKS.16,588----------
REVIEW.59,86259,86259,862
MARKETING.33,242----------
MANAGEMENT.16,588----------
LOAN.59,86259,86259,862
LIMITED.33,242----------
LIGHTING.16,588----------
INVESTMENTS.33,242----------
GLASS.33,242----------
GIVES.33,242----------
FINANCIAL.33,242----------
FAITH.59,86259,86259,862
FAIL.16,588----------
EXPOSED.16,588----------
ENGINEERING.33,242----------
DIRECTORY.16,588----------
DIAMONDS.33,242----------
DEGREE.33,242----------
DEALS.33,242----------
DATING.33,242----------
COOL.16,588----------
CONSULTING.66,517----------
CONSTRUCTION.16,588----------
COMMUNITY.33,242----------
COACH.33,242----------
BARGAINS.16,588----------
ASSOCIATES.16,588----------
ACCOUNTANT.59,86259,86259,862
VENTURES.33,242----------
ME.11,408----------
CLOUD.22,981----------
ACCOUNTANTS.6,622----------
AG.214,730----------
BID.59,86259,86259,862
BIO.43,110----------
CARE.33,242----------
CHURCH.33,242----------
CLAIMS.33,242----------
COUPONS.16,588----------
CRICKET.59,86259,86259,862
DANCE.16,588----------
DEMOCRAT.33,242----------
DIGITAL.33,242----------
DIRECT.33,242----------
DOG.33,242----------
ENTERPRISES.33,242----------
EU.11,769----------
EXPRESS.16,588----------
FAMILY.33,242----------
FOUNDATION.33,242----------
FUTBOL.16,588----------
FYI.16,588----------
GIFTS.33,242----------
GOLF.33,242----------
GRATIS.33,242----------
GUIDE.33,242----------
GURU.33,242----------
HAUS.33,242----------
HOUSE.33,242----------
IMMO.33,242----------
IMMOBILIEN.33,242----------
IRISH.16,588----------
JETZT.6,622----------
KAUFEN.33,242----------
KIM.9,966----------
LC.49,601----------
LOANS.33,242----------
MEN.59,86259,86259,862
MOBI.9,966----------
MODA.33,242----------
MORTGAGE.33,242----------
NINJA.16,588----------
PARTNERS.33,242----------
PARTS.33,242----------
PARTY.59,86259,86259,862
PET.9,966----------
PHOTOGRAPHY.16,588----------
PHOTOS.33,242----------
PINK.9,966----------
PLACE.16,588----------
PRO.13,310----------
PRODUCTIONS.33,242----------
PROPERTIES.16,588----------
PUB.33,242----------
PW.6,622----------
RACING.59,86259,86259,862
RECIPES.33,242----------
REISE.6,622----------
REISEN.6,622----------
RENTALS.33,242----------
REPAIR.33,242----------
REPUBLICAN.33,242----------
REVIEWS.33,242----------
RODEO.19,637----------
SCHULE.6,622----------
SCIENCE.59,86259,86259,862
SOCCER.16,588----------
SOLUTIONS.16,588----------
STUDIO.33,242----------
TAX.33,242----------
TIRES.33,242----------
TODAY.6,622----------
VACATIONS.33,242----------
VET.33,242----------
VIAJES.16,588----------
VIN.33,242----------
VOYAGE.33,242----------
WIN.59,86259,86259,862
WORKS.16,326----------
WTF.33,242----------
STORE.13,310----------
LTD.16,588----------
STREAM.59,86259,86259,862
GROUP.16,588----------
RADIO.AM.39,93039,93039,930

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

 • US.ORG.

 • US.COM.

 • UK.NET.

 • UK.COM.

 • UK.

 • TIRES.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه