ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های ساعتی
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • COM.
 • 117,500
 • 117,500
 • 117,500
 • NET.
 • 148,800
 • 148,800
 • 148,800
 • ORG.
 • 156,400
 • 156,400
 • 156,400
 • BIZ.
 • 192,400
 • 192,400
 • 192,400
 • INFO.
 • 49,850
 • 169,600
 • 169,600
 • ME.
 • 178,780
 • 254,100
 • 254,100
 • CO.
 • 454,200
 • 454,200
 • 454,200
 • BZ.
 • 387,000
 • 387,000
 • 387,000
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 150,300
 • 150,300
 • 150,300
 • MOBI.
 • 83,090
 • 130,900
 • 130,900
 • PRO.
 • 83,090
 • 227,000
 • 227,000
 • TEL.
 • 203,700
 • 203,700
 • 203,700
 • ASIA.
 • 227,600
 • 227,600
 • 227,600
 • MN.
 • 819,600
 • 819,600
 • 819,600
 • AT.
 • 190,500
 • 190,500
 • 190,500
 • CO.AT.
 • 190,500
 • 190,500
 • 190,500
 • OR.AT.
 • 190,500
 • 190,500
 • 190,500
 • BE.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • CH.
 • 163,700
 • 163,700
 • 163,700
 • DE.
 • 80,100
 • 80,100
 • 80,100
 • EU.
 • 56,660
 • 101,500
 • 101,500
 • LI.
 • 163,700
 • 163,700
 • 163,700
 • NL.
 • 101,500
 • 101,500
 • 101,500
 • SE.
 • 265,400
 • 265,400
 • 265,400
 • CO.UK.
 • 124,000
 • 124,000
 • 124,000
 • ME.UK.
 • 124,000
 • 124,000
 • 124,000
 • ORG.UK.
 • 124,000
 • 124,000
 • 124,000
 • CC.
 • 181,000
 • 181,000
 • 181,000
 • NU.
 • 278,100
 • 278,100
 • 278,100
 • PW.
 • 30,030
 • 136,500
 • 136,500
 • TV.
 • 569,100
 • 569,100
 • 569,100
 • WS.
 • 431,400
 • 431,400
 • 431,400
 • COM.CO.
 • 181,000
 • 181,000
 • 181,000
 • NET.CO.
 • 181,000
 • 181,000
 • 181,000
 • ACADEMY.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • ACCOUNTANT.
 • 299,900
 • 299,900
 • 443,400
 • ACCOUNTANTS.
 • 240,040
 • 1,479,200
 • 1,479,200
 • ACTOR.
 • 159,960
 • 568,000
 • 568,000
 • AGENCY.
 • 79,880
 • 284,000
 • 284,000
 • APARTMENTS.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • APP.
 • 259,500
 • 259,500
 • 259,500
 • ART.
 • 176,300
 • 176,300
 • 176,300
 • AUCTION.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • AUDIO.
 • 204,300
 • 204,300
 • 204,300
 • BAND.
 • 79,880
 • 340,900
 • 340,900
 • BAR.
 • 1,125,700
 • 1,125,700
 • 1,125,700
 • BIKE.
 • 159,960
 • 454,200
 • 454,200
 • BINGO.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • BLACK.
 • 278,280
 • 671,000
 • 671,000
 • BLACKFRIDAY.
 • 568,600
 • 568,600
 • 568,600
 • BLUE.
 • 83,090
 • 226,500
 • 226,500
 • BOUTIQUE.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • BUSINESS.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • CAB.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • CAFE.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • CAMERA.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • CAMP.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • CARDS.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • CARE.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • CAREERS.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • CASH.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • CENTER.
 • 79,880
 • 284,000
 • 284,000
 • CHAT.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • CHEAP.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • CITY.
 • 79,880
 • 284,000
 • 284,000
 • CLICK.
 • 105,800
 • 105,800
 • 105,800
 • CLINIC.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • CLOUD.
 • 178,180
 • 112,700
 • 112,700
 • CLUB.
 • 221,900
 • 221,900
 • 221,900
 • CODES.
 • 159,960
 • 739,300
 • 739,300
 • COFFEE.
 • 159,960
 • 454,200
 • 454,200
 • COMMUNITY.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • COMPANY.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • COMPUTER.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • CONSULTING.
 • 240,040
 • 443,400
 • 443,400
 • COOKING.
 • 159,200
 • 159,200
 • 159,200
 • COOL.
 • 79,880
 • 443,400
 • 443,400
 • COUNTRY.
 • 159,200
 • 159,200
 • 159,200
 • CREDIT.
 • 159,960
 • 1,479,200
 • 1,479,200
 • CREDITCARD.
 • 2,151,300
 • 2,151,300
 • 2,151,300
 • DANCE.
 • 159,960
 • 340,900
 • 340,900
 • DATE.
 • 79,680
 • 79,680
 • 79,680
 • DEALS.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • DELIVERY.
 • 159,960
 • 739,300
 • 739,300
 • DESIGN.
 • 150,150
 • 739,300
 • 739,300
 • DIGITAL.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • DIRECT.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • DIRECTORY.
 • 159,960
 • 284,000
 • 284,000
 • DISCOUNT.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • DOG.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • DOMAINS.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • DOWNLOAD.
 • 79,680
 • 79,680
 • 79,680
 • EDUCATION.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • EMAIL.
 • 79,880
 • 294,800
 • 294,800
 • ENERGY.
 • 240,040
 • 1,479,200
 • 1,479,200
 • ENGINEER.
 • 240,040
 • 443,400
 • 443,400
 • ENGINEERING.
 • 240,040
 • 739,300
 • 739,300
 • ESTATE.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • EVENTS.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • EXCHANGE.
 • 240,040
 • 443,400
 • 443,400
 • EXPERT.
 • 159,960
 • 739,300
 • 739,300
 • FAMILY.
 • 240,040
 • 340,900
 • 340,900
 • FANS.
 • 1,125,700
 • 1,125,700
 • 1,125,700
 • FASHION.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • FEEDBACK.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • FINANCE.
 • 320,120
 • 739,300
 • 739,300
 • FINANCIAL.
 • 320,120
 • 739,300
 • 739,300
 • FISH.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • FIT.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • FITNESS.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • FLOWERS.
 • 397,800
 • 397,800
 • 397,800
 • FOOTBALL.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • FORSALE.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • FOUNDATION.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • FUND.
 • 79,880
 • 739,300
 • 739,300
 • GALLERY.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • GAME.
 • 6,704,400
 • 6,704,400
 • 6,704,400
 • GAMES.
 • 240,040
 • 234,800
 • 234,800
 • GIFT.
 • 295,400
 • 295,400
 • 295,400
 • GIFTS.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • GLASS.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • GLOBAL.
 • 1,125,700
 • 1,125,700
 • 1,125,700
 • GOLD.
 • 159,960
 • 1,460,700
 • 1,460,700
 • GOLF.
 • 79,880
 • 739,300
 • 739,300
 • GRAPHICS.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • GREEN.
 • 278,280
 • 1,125,700
 • 1,125,700
 • GUIDE.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • GROUP.
 • 159,960
 • 284,000
 • 284,000
 • HELP.
 • 298,300
 • 295,400
 • 295,400
 • HOLIDAY.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • HOST.
 • 1,422,800
 • 1,422,800
 • 1,422,800
 • HOSTING.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • HOUSE.
 • 240,040
 • 454,200
 • 454,200
 • INSTITUTE.
 • 79,880
 • 284,000
 • 284,000
 • INTERNATIONAL.
 • 79,880
 • 284,000
 • 284,000
 • INVESTMENTS.
 • 159,960
 • 1,479,200
 • 1,479,200
 • IN.
 • 166,800
 • 145,000
 • 166,800
 • IO.
 • 999,000
 • 1,080,200
 • 1,080,200
 • KITCHEN.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • LAND.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • LEGAL.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • LIFE.
 • 79,880
 • 443,400
 • 443,400
 • LIMITED.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • LINK.
 • 147,400
 • 147,400
 • 147,400
 • LIVE.
 • 31,840
 • 340,900
 • 340,900
 • LOL.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • LOVE.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • LTD.
 • 159,960
 • 227,000
 • 227,000
 • LTDA.
 • 118,120
 • 613,500
 • 613,500
 • MBA.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • MARKET.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • MARKETING.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • MEDIA.
 • 240,040
 • 443,400
 • 443,400
 • MEN.
 • 79,680
 • 79,680
 • 79,680
 • MONEY.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • NETWORK.
 • 79,880
 • 284,000
 • 284,000
 • NEWS.
 • 240,040
 • 340,900
 • 340,900
 • ONLINE.
 • 79,880
 • 568,000
 • 568,000
 • PARTY.
 • 79,680
 • 79,680
 • 79,680
 • PET.
 • 83,090
 • 226,500
 • 226,500
 • PHOTO.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • PHOTOS.
 • 159,960
 • 284,000
 • 284,000
 • PHOTOGRAPHY.
 • 159,960
 • 284,000
 • 284,000
 • PICS.
 • 295,400
 • 295,400
 • 295,400
 • PICTURES.
 • 158,800
 • 158,800
 • 158,800
 • PINK.
 • 83,090
 • 226,500
 • 226,500
 • PIZZA.
 • 159,960
 • 739,300
 • 739,300
 • PLACE.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • PLUS.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • PRESS.
 • 1,114,400
 • 1,114,400
 • 1,114,400
 • PRODUCTIONS.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • PROPERTY.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • PROPERTIES.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • PROTECTION.
 • 42,104,100
 • 42,104,100
 • 42,104,100
 • RACING.
 • 139,740
 • 139,740
 • 443,400
 • RED.
 • 83,090
 • 226,500
 • 226,500
 • REPAIR.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • REPORT.
 • 159,960
 • 284,000
 • 284,000
 • REST.
 • 568,000
 • 568,000
 • 568,000
 • RESTAURANT.
 • 159,960
 • 739,300
 • 739,300
 • REVIEW.
 • 139,740
 • 139,740
 • 443,400
 • REVIEWS.
 • 159,960
 • 340,900
 • 340,900
 • ROCKS.
 • 79,880
 • 181,000
 • 181,000
 • RUN.
 • 79,880
 • 284,000
 • 284,000
 • SALE.
 • 79,880
 • 443,400
 • 443,400
 • SCIENCE.
 • 139,740
 • 139,740
 • 443,400
 • SECURITY.
 • 42,104,100
 • 42,104,100
 • 42,104,100
 • SERVICES.
 • 79,880
 • 443,400
 • 443,400
 • SCHOOL.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • SHOES.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • SHOP.
 • 49,850
 • 469,900
 • 469,900
 • SITE.
 • 39,840
 • 443,400
 • 443,400
 • SOCIAL.
 • 240,040
 • 443,400
 • 443,400
 • SOFTWARE.
 • 159,960
 • 391,500
 • 391,500
 • SOLAR.
 • 454,200
 • 454,200
 • 454,200
 • SOLUTIONS.
 • 159,960
 • 284,000
 • 284,000
 • SPACE.
 • 30,030
 • 136,000
 • 136,000
 • STREAM.
 • 79,680
 • 79,680
 • 79,680
 • STORE.
 • 99,900
 • 898,000
 • 898,000
 • STUDIO.
 • 240,040
 • 340,900
 • 340,900
 • STYLE.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • SUPPORT.
 • 159,960
 • 284,000
 • 284,000
 • SYSTEMS.
 • 159,960
 • 284,000
 • 284,000
 • TAX.
 • 240,040
 • 739,300
 • 739,300
 • TAXI.
 • 159,960
 • 739,300
 • 739,300
 • TECH.
 • 99,900
 • 785,400
 • 785,400
 • TECHNOLOGY.
 • 159,960
 • 284,000
 • 284,000
 • TENNIS.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • TIPS.
 • 240,040
 • 294,800
 • 294,800
 • TODAY.
 • 79,880
 • 284,000
 • 284,000
 • TOOLS.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • TOURS.
 • 159,960
 • 739,300
 • 739,300
 • TOWN.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • TOYS.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • TRADE.
 • 79,680
 • 79,680
 • 79,680
 • TRAINING.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • UK.
 • 124,000
 • 124,000
 • 124,000
 • UK.COM.
 • 568,000
 • 568,000
 • 568,000
 • UK.NET.
 • 568,000
 • 568,000
 • 568,000
 • UNIVERSITY.
 • 320,120
 • 739,300
 • 739,300
 • US.
 • 146,900
 • 146,900
 • 146,900
 • US.COM.
 • 340,400
 • 340,400
 • 340,400
 • US.ORG.
 • 340,400
 • 340,400
 • 340,400
 • VIDEO.
 • 340,900
 • 340,900
 • 340,900
 • VIP.
 • 227,000
 • 227,000
 • 227,000
 • VISION.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • WATCH.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • WEBCAM.
 • 139,740
 • 139,740
 • 443,400
 • WEBSITE.
 • 30,030
 • 340,400
 • 340,400
 • WEDDING.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • WIKI.
 • 431,400
 • 431,400
 • 431,400
 • WIN.
 • 79,680
 • 79,680
 • 79,680
 • WORK.
 • 112,700
 • 112,700
 • 112,700
 • WORKS.
 • 79,880
 • 443,400
 • 443,400
 • WORLD.
 • 31,840
 • 443,400
 • 443,400
 • YOGA.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • XYZ.
 • 39,840
 • 181,000
 • 181,000
 • ZONE.
 • 79,880
 • 443,400
 • 443,400
 • CAPITAL.
 • 240,040
 • 739,300
 • 739,300
 • CATERING.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • DIET.
 • 295,400
 • 295,400
 • 295,400
 • REHAB.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • RIP.
 • 272,100
 • 272,100
 • 272,100
 • BUILD.
 • 1,125,700
 • 1,125,700
 • 1,125,700
 • CLEANING.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • CLOTHING.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • COLLEGE.
 • 498,500
 • 1,023,300
 • 1,023,300
 • DENTAL.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • EQUIPMENT.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • FARM.
 • 240,040
 • 443,400
 • 443,400
 • FISHING.
 • 159,200
 • 159,200
 • 159,200
 • FLIGHTS.
 • 320,120
 • 739,300
 • 739,300
 • FLORIST.
 • 454,200
 • 454,200
 • 454,200
 • FURNITURE.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • GARDEN.
 • 113,600
 • 113,600
 • 113,600
 • GUITARS.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • HOLDINGS.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • RENT.
 • 498,500
 • 1,011,900
 • 1,011,900
 • THEATER.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • VILLAS.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • TICKETS.
 • 7,273,500
 • 7,273,500
 • 7,273,500
 • SURGERY.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • SURF.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • SKI.
 • 278,280
 • 633,700
 • 633,700
 • SINGLES.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 79,680
 • 79,680
 • 79,680
 • LIGHTING.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • INSURE.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • HORSE.
 • 159,200
 • 159,200
 • 159,200
 • GIVES.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • FAITH.
 • 139,740
 • 139,740
 • 443,400
 • FAIL.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • EXPOSED.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • DIAMONDS.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • DEGREE.
 • 681,800
 • 681,800
 • 681,800
 • DATING.
 • 480,280
 • 739,300
 • 739,300
 • CONSTRUCTION.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • COACH.
 • 159,960
 • 739,300
 • 739,300
 • CHRISTMAS.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • BUILDERS.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • BARGAINS.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • ASSOCIATES.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • VENTURES.
 • 159,960
 • 739,300
 • 739,300
 • HOCKEY.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • HU.COM.
 • 568,000
 • 568,000
 • 568,000
 • EU.COM.
 • 340,400
 • 340,400
 • 340,400
 • CO.COM.
 • 454,200
 • 454,200
 • 454,200
 • AC.
 • 999,000
 • 1,080,200
 • 1,080,200
 • COM.DE.
 • 89,900
 • 89,900
 • 89,900
 • COM.SE.
 • 181,000
 • 181,000
 • 181,000
 • CONDOS.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • CONTRACTORS.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • AE.ORG.
 • 340,400
 • 340,400
 • 340,400
 • AFRICA.COM.
 • 454,200
 • 454,200
 • 454,200
 • AG.
 • 1,707,400
 • 1,707,400
 • 1,707,400
 • AR.COM.
 • 471,400
 • 471,400
 • 471,400
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 494,400
 • 494,400
 • 494,400
 • BEER.
 • 227,400
 • 227,400
 • 227,400
 • BERLIN.
 • 633,700
 • 633,700
 • 633,700
 • BET.
 • 226,500
 • 226,500
 • 226,500
 • BID.
 • 79,680
 • 79,680
 • 79,680
 • BIO.
 • 278,280
 • 876,100
 • 876,100
 • BR.COM.
 • 738,700
 • 738,700
 • 738,700
 • CAR.
 • 42,104,100
 • 42,104,100
 • 42,104,100
 • CARS.
 • 42,104,100
 • 42,104,100
 • 42,104,100
 • CASA.
 • 35,700
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 159,960
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 159,960
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 320,120
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 299,900
 • 299,900
 • 443,400
 • CRUISES.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • CYMRU.
 • 272,100
 • 272,100
 • 272,100
 • DE.COM.
 • 317,500
 • 317,500
 • 317,500
 • DEMOCRAT.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • ENTERPRISES.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • EXPRESS.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • FUTBOL.
 • 181,000
 • 181,000
 • 181,000
 • FYI.
 • 320,120
 • 284,000
 • 284,000
 • GB.COM.
 • 1,137,100
 • 1,137,100
 • 1,137,100
 • GB.NET.
 • 169,600
 • 169,600
 • 169,600
 • GR.COM.
 • 272,100
 • 272,100
 • 272,100
 • GRATIS.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • GRIPE.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • GURU.
 • 159,960
 • 454,200
 • 454,200
 • HAMBURG.
 • 633,700
 • 633,700
 • 633,700
 • HAUS.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • HEALTHCARE.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • HIPHOP.
 • 295,400
 • 295,400
 • 295,400
 • HIV.
 • 3,744,800
 • 3,744,800
 • 3,744,800
 • HU.NET.
 • 568,000
 • 568,000
 • 568,000
 • IMMO.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • IMMOBILIEN.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • IN.NET.
 • 135,400
 • 135,400
 • 135,400
 • INDUSTRIES.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • INK.
 • 431,400
 • 431,400
 • 431,400
 • IRISH.
 • 79,880
 • 568,000
 • 568,000
 • JETZT.
 • 295,400
 • 295,400
 • 295,400
 • JP.NET.
 • 158,200
 • 158,200
 • 158,200
 • JPN.COM.
 • 681,800
 • 681,800
 • 681,800
 • JUEGOS.
 • 204,300
 • 204,300
 • 204,300
 • KAUFEN.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • KIM.
 • 83,090
 • 226,500
 • 226,500
 • KR.COM.
 • 568,000
 • 568,000
 • 568,000
 • LA.
 • 568,000
 • 568,000
 • 568,000
 • LC.
 • 409,700
 • 409,700
 • 409,700
 • LEASE.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • LIMO.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • LOANS.
 • 1,479,200
 • 1,479,200
 • 1,479,200
 • MAISON.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • MEMORIAL.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • MEX.COM.
 • 226,500
 • 226,500
 • 226,500
 • MODA.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • MOM.
 • 568,000
 • 568,000
 • 568,000
 • MORTGAGE.
 • 240,040
 • 681,800
 • 681,800
 • NET.UK.
 • 124,000
 • 124,000
 • 124,000
 • NINJA.
 • 159,960
 • 234,800
 • 234,800
 • NO.COM.
 • 568,000
 • 568,000
 • 568,000
 • NRW.
 • 633,700
 • 633,700
 • 633,700
 • PARTNERS.
 • 320,120
 • 739,300
 • 739,300
 • PARTS.
 • 320,120
 • 443,400
 • 443,400
 • PLC.UK.
 • 124,000
 • 124,000
 • 124,000
 • PLUMBING.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • PUB.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • QC.COM.
 • 374,500
 • 374,500
 • 374,500
 • RECIPES.
 • 79,880
 • 739,300
 • 739,300
 • REISE.
 • 1,479,200
 • 1,479,200
 • 1,479,200
 • REISEN.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • RENTALS.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • REPUBLICAN.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • RODEO.
 • 113,600
 • 113,600
 • 113,600
 • RU.COM.
 • 681,800
 • 681,800
 • 681,800
 • RUHR.
 • 506,500
 • 506,500
 • 506,500
 • SA.COM.
 • 681,800
 • 681,800
 • 681,800
 • SARL.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • SC.
 • 700,700
 • 1,707,400
 • 1,707,400
 • SCHULE.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • SE.COM.
 • 568,000
 • 568,000
 • 568,000
 • SE.NET.
 • 568,000
 • 568,000
 • 568,000
 • SH.
 • 999,000
 • 1,080,200
 • 1,080,200
 • SHIKSHA.
 • 226,500
 • 226,500
 • 226,500
 • SOCCER.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • SRL.
 • 118,120
 • 568,000
 • 568,000
 • SUPPLIES.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • SUPPLY.
 • 284,000
 • 284,000
 • 284,000
 • TATTOO.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • THEATRE.
 • 10,563,000
 • 10,563,000
 • 10,563,000
 • TIENDA.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • TIRES.
 • 1,479,200
 • 1,479,200
 • 1,479,200
 • GMBH.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • RADIO.AM.
 • 240,240
 • 240,240
 • 240,240
 • SALON.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • UY.COM.
 • 738,700
 • 738,700
 • 738,700
 • VACATIONS.
 • 443,400
 • 443,400
 • 443,400
 • VC.
 • 569,100
 • 569,100
 • 569,100
 • VET.
 • 159,960
 • 443,400
 • 443,400
 • VIAJES.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • VIN.
 • 159,960
 • 739,300
 • 739,300
 • VOYAGE.
 • 739,300
 • 739,300
 • 739,300
 • WALES.
 • 272,100
 • 272,100
 • 272,100
 • WIEN.
 • 455,700
 • 455,700
 • 455,700
 • WTF.
 • 79,880
 • 443,400
 • 443,400
 • ZA.COM.
 • 738,700
 • 738,700
 • 738,700
 • DEV.
 • 199,000
 • 199,000
 • 199,000

آخرین بروزرسانی تخفیف ها : 5 فروردین 1398 ساعت 12 عصر

نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.49,850----------
ACADEMY.320,120----------
AGENCY.79,880----------
ACTOR.159,960----------
AUCTION.159,960----------
BAND.79,880----------
MBA.320,120----------
MARKET.320,120----------
MONEY.159,960----------
BIKE.159,960----------
BOUTIQUE.159,960----------
BLACK.278,280----------
BLUE.83,090----------
CAFE.159,960----------
CAPITAL.240,040----------
CENTER.79,880----------
CODES.159,960----------
COMPUTER.320,120----------
CHAT.159,960----------
DESIGN.150,150----------
EMAIL.79,880----------
ENERGY.240,040----------
ENGINEER.240,040----------
EXPERT.159,960----------
FINANCE.320,120----------
FITNESS.159,960----------
GOLD.159,960----------
GREEN.278,280----------
HELP.298,300----------
INTERNATIONAL.79,880----------
KITCHEN.320,120----------
LAND.320,120----------
LIFE.79,880----------
NETWORK.79,880----------
NEWS.240,040----------
ONLINE.79,880----------
PIZZA.159,960----------
PLUS.159,960----------
RED.83,090----------
REPORT.159,960----------
RUN.79,880----------
SALE.79,880----------
SOCIAL.240,040----------
SHOES.320,120----------
SITE.39,840----------
SPACE.30,030----------
STYLE.159,960----------
SUPPORT.159,960----------
TAXI.159,960----------
TECH.99,900----------
TECHNOLOGY.159,960----------
TIPS.240,040----------
TOOLS.159,960----------
TOYS.159,960----------
TOWN.159,960----------
UNIVERSITY.320,120----------
WATCH.159,960----------
WEBSITE.30,030----------
WORLD.31,840----------
XYZ.39,840----------
ZONE.79,880----------
IO.999,000----------
CASH.159,960----------
CHEAP.159,960----------
CITY.79,880----------
COFFEE.159,960----------
COLLEGE.498,500----------
CREDIT.159,960----------
DATE.79,68079,68079,680
DELIVERY.159,960----------
DOWNLOAD.79,68079,68079,680
ESTATE.159,960----------
EVENTS.159,960----------
EXCHANGE.240,040----------
FARM.240,040----------
FLIGHTS.320,120----------
FORSALE.159,960----------
FUND.79,880----------
INSTITUTE.79,880----------
LIVE.31,840----------
MEDIA.240,040----------
RENT.498,500----------
RESTAURANT.159,960----------
SERVICES.79,880----------
SOFTWARE.159,960----------
SYSTEMS.159,960----------
TRADE.79,68079,68079,680
WEBCAM.139,740139,740-----
TRAINING.320,120----------
TOURS.159,960----------
SKI.278,280----------
SINGLES.159,960----------
ROCKS.79,880----------
REVIEW.139,740139,740-----
MARKETING.159,960----------
LOAN.79,68079,68079,680
INVESTMENTS.159,960----------
GIVES.159,960----------
FINANCIAL.320,120----------
FAITH.139,740139,740-----
ENGINEERING.240,040----------
DIRECTORY.159,960----------
DATING.480,280----------
COOL.79,880----------
CONSULTING.240,040----------
COACH.159,960----------
BARGAINS.159,960----------
ASSOCIATES.320,120----------
ACCOUNTANT.299,900299,900-----
VENTURES.159,960----------
ME.178,780----------
CLOUD.178,180----------
AC.999,000----------
CONTRACTORS.320,120----------
ACCOUNTANTS.240,040----------
BID.79,68079,68079,680
BIO.278,280----------
CARE.320,120----------
CHURCH.159,960----------
CLAIMS.159,960----------
COUPONS.320,120----------
CRICKET.299,900299,900-----
DANCE.159,960----------
DIGITAL.159,960----------
DIRECT.320,120----------
DOG.159,960----------
ENTERPRISES.320,120----------
EU.56,660----------
EXPRESS.159,960----------
FAMILY.240,040----------
FOUNDATION.159,960----------
FYI.320,120----------
GOLF.79,880----------
GURU.159,960----------
HAUS.159,960----------
HOUSE.240,040----------
IRISH.79,880----------
KIM.83,090----------
LTDA.118,120----------
MEN.79,68079,68079,680
MOBI.83,090----------
MODA.159,960----------
MORTGAGE.240,040----------
NINJA.159,960----------
PARTNERS.320,120----------
PARTS.320,120----------
PARTY.79,68079,68079,680
PET.83,090----------
PHOTOGRAPHY.159,960----------
PHOTOS.159,960----------
PINK.83,090----------
PRO.83,090----------
PRODUCTIONS.159,960----------
PROPERTIES.159,960----------
PUB.159,960----------
PW.30,030----------
RACING.139,740139,740-----
RECIPES.79,880----------
RENTALS.159,960----------
REPAIR.159,960----------
REVIEWS.159,960----------
SC.700,700----------
SCIENCE.139,740139,740-----
SH.999,000----------
SOLUTIONS.159,960----------
SRL.118,120----------
STUDIO.240,040----------
TAX.240,040----------
TODAY.79,880----------
VET.159,960----------
VIN.159,960----------
WIN.79,68079,68079,680
WORKS.79,880----------
WTF.79,880----------
STORE.99,900----------
LTD.159,960----------
STREAM.79,68079,68079,680
GROUP.159,960----------
RADIO.AM.240,240240,240240,240
SHOP.49,850----------
GAMES.240,040----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • DEV.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه