ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های لحظه ای
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • 
 • COM.
 • 125,300
 • 125,300
 • 125,300
 • NET.
 • 176,600
 • 176,600
 • 176,600
 • ORG.
 • 185,700
 • 185,700
 • 185,700
 • BIZ.
 • 226,200
 • 226,200
 • 226,200
 • INFO.
 • 66,080
 • 199,500
 • 199,500
 • ME.
 • 72,710
 • 298,700
 • 298,700
 • CO.
 • 534,100
 • 534,100
 • 534,100
 • BZ.
 • 455,000
 • 455,000
 • 455,000
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 176,600
 • 176,600
 • 176,600
 • MOBI.
 • 110,280
 • 153,900
 • 153,900
 • PRO.
 • 88,180
 • 267,000
 • 267,000
 • TEL.
 • 239,600
 • 239,600
 • 239,600
 • ASIA.
 • 267,700
 • 267,700
 • 267,700
 • MN.
 • 963,700
 • 963,700
 • 963,700
 • AT.
 • 224,000
 • 224,000
 • 224,000
 • CO.AT.
 • 224,000
 • 224,000
 • 224,000
 • OR.AT.
 • 224,000
 • 224,000
 • 224,000
 • BE.
 • 118,000
 • 118,000
 • 118,000
 • CH.
 • 192,500
 • 192,500
 • 192,500
 • DE.
 • 94,200
 • 94,200
 • 94,200
 • EU.
 • 48,850
 • 119,300
 • 119,300
 • LI.
 • 192,500
 • 192,500
 • 192,500
 • NL.
 • 119,300
 • 119,300
 • 119,300
 • SE.
 • 312,100
 • 312,100
 • 312,100
 • CO.UK.
 • 145,900
 • 145,900
 • 145,900
 • ME.UK.
 • 145,900
 • 145,900
 • 145,900
 • ORG.UK.
 • 145,900
 • 145,900
 • 145,900
 • CC.
 • 212,800
 • 212,800
 • 212,800
 • NU.
 • 327,000
 • 327,000
 • 327,000
 • PW.
 • 21,880
 • 160,600
 • 160,600
 • TV.
 • 669,200
 • 669,200
 • 669,200
 • WS.
 • 507,300
 • 507,300
 • 507,300
 • COM.CO.
 • 212,800
 • 212,800
 • 212,800
 • NET.CO.
 • 212,800
 • 212,800
 • 212,800
 • ACADEMY.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • ACCOUNTANT.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • ACCOUNTANTS.
 • 220,780
 • 1,739,300
 • 1,739,300
 • ACTOR.
 • 220,780
 • 667,900
 • 667,900
 • AGENCY.
 • 43,980
 • 333,900
 • 333,900
 • APARTMENTS.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • APP.
 • 305,100
 • 305,100
 • 305,100
 • ART.
 • 207,200
 • 207,200
 • 207,200
 • AUCTION.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • AUDIO.
 • 240,200
 • 240,200
 • 240,200
 • BAND.
 • 110,280
 • 400,800
 • 400,800
 • BAR.
 • 1,323,700
 • 1,323,700
 • 1,323,700
 • BIKE.
 • 110,280
 • 534,100
 • 534,100
 • BINGO.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • BLACK.
 • 287,080
 • 789,000
 • 789,000
 • BLACKFRIDAY.
 • 668,500
 • 668,500
 • 668,500
 • BLUE.
 • 110,280
 • 266,400
 • 266,400
 • BOUTIQUE.
 • 331,280
 • 521,400
 • 521,400
 • BUSINESS.
 • 333,900
 • 333,900
 • 333,900
 • CAB.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • CAFE.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • CAMERA.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • CAMP.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • CARDS.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • CARE.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • CAREERS.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • CASH.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • CENTER.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • CHAT.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • CHEAP.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • CITY.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • CLICK.
 • 124,500
 • 124,500
 • 124,500
 • CLINIC.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • CLOUD.
 • 196,690
 • 132,500
 • 132,500
 • CLUB.
 • 261,000
 • 261,000
 • 261,000
 • CODES.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • COFFEE.
 • 110,280
 • 534,100
 • 534,100
 • COMMUNITY.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • COMPANY.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • COMPUTER.
 • 441,780
 • 521,400
 • 521,400
 • CONSULTING.
 • 331,280
 • 521,400
 • 521,400
 • COOKING.
 • 187,100
 • 187,100
 • 187,100
 • COOL.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • COUNTRY.
 • 187,100
 • 187,100
 • 187,100
 • CREDIT.
 • 110,280
 • 1,739,300
 • 1,739,300
 • CREDITCARD.
 • 2,529,700
 • 2,529,700
 • 2,529,700
 • DANCE.
 • 110,280
 • 400,800
 • 400,800
 • DATE.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • DEALS.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • DELIVERY.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • DESIGN.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • DIGITAL.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • DIRECT.
 • 441,780
 • 521,400
 • 521,400
 • DIRECTORY.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • DISCOUNT.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • DOG.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • DOMAINS.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • DOWNLOAD.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • EDUCATION.
 • 333,900
 • 333,900
 • 333,900
 • EMAIL.
 • 110,280
 • 346,600
 • 346,600
 • ENERGY.
 • 220,780
 • 1,739,300
 • 1,739,300
 • ENGINEER.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • ENGINEERING.
 • 331,280
 • 869,300
 • 869,300
 • ESTATE.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • EVENTS.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • EXCHANGE.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • EXPERT.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • FAMILY.
 • 441,780
 • 400,800
 • 400,800
 • FANS.
 • 1,323,700
 • 1,323,700
 • 1,323,700
 • FASHION.
 • 267,500
 • 267,500
 • 267,500
 • FEEDBACK.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • FINANCE.
 • 441,780
 • 869,300
 • 869,300
 • FINANCIAL.
 • 441,780
 • 869,300
 • 869,300
 • FISH.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • FIT.
 • 267,500
 • 267,500
 • 267,500
 • FITNESS.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • FLOWERS.
 • 467,800
 • 467,800
 • 467,800
 • FOOTBALL.
 • 333,900
 • 333,900
 • 333,900
 • FORSALE.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • FOUNDATION.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • FUND.
 • 110,280
 • 869,300
 • 869,300
 • GALLERY.
 • 333,900
 • 333,900
 • 333,900
 • GAME.
 • 7,883,500
 • 7,883,500
 • 7,883,500
 • GAMES.
 • 331,280
 • 276,200
 • 276,200
 • GIFT.
 • 347,300
 • 347,300
 • 347,300
 • GIFTS.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • GLASS.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • GLOBAL.
 • 1,323,700
 • 1,323,700
 • 1,323,700
 • GOLD.
 • 110,280
 • 1,717,700
 • 1,717,700
 • GOLF.
 • 110,280
 • 869,300
 • 869,300
 • GRAPHICS.
 • 333,900
 • 333,900
 • 333,900
 • GREEN.
 • 287,080
 • 1,323,700
 • 1,323,700
 • GUIDE.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • GROUP.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • HELP.
 • 347,300
 • 347,300
 • 347,300
 • HOLIDAY.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • HOST.
 • 1,673,100
 • 1,673,100
 • 1,673,100
 • HOSTING.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • HOUSE.
 • 220,780
 • 534,100
 • 534,100
 • INSTITUTE.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • INTERNATIONAL.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • INVESTMENTS.
 • 220,780
 • 1,739,300
 • 1,739,300
 • IN.
 • 196,100
 • 170,400
 • 196,100
 • IO.
 • 1,270,200
 • 1,270,200
 • 1,270,200
 • KITCHEN.
 • 441,780
 • 521,400
 • 521,400
 • LAND.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • LEGAL.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • LIFE.
 • 43,980
 • 521,400
 • 521,400
 • LIMITED.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • LINK.
 • 173,300
 • 173,300
 • 173,300
 • LIVE.
 • 43,980
 • 400,800
 • 400,800
 • LOL.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • LOVE.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • LTD.
 • 110,280
 • 267,000
 • 267,000
 • LTDA.
 • 176,580
 • 721,400
 • 721,400
 • MBA.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • MARKET.
 • 441,780
 • 521,400
 • 521,400
 • MARKETING.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • MEDIA.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • MEN.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • MONEY.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • NETWORK.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • NEWS.
 • 220,780
 • 400,800
 • 400,800
 • ONLINE.
 • 66,080
 • 667,900
 • 667,900
 • PARTY.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • PET.
 • 110,280
 • 266,400
 • 266,400
 • PHOTO.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • PHOTOS.
 • 220,780
 • 333,900
 • 333,900
 • PHOTOGRAPHY.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • PICS.
 • 347,300
 • 347,300
 • 347,300
 • PICTURES.
 • 110,280
 • 186,700
 • 186,700
 • PINK.
 • 110,280
 • 266,400
 • 266,400
 • PIZZA.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • PLACE.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • PLUS.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • PRESS.
 • 1,310,400
 • 1,310,400
 • 1,310,400
 • PRODUCTIONS.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • PROPERTY.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • PROPERTIES.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • PROTECTION.
 • 49,509,800
 • 49,509,800
 • 49,509,800
 • RACING.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • RED.
 • 110,280
 • 266,400
 • 266,400
 • REPAIR.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • REPORT.
 • 220,780
 • 333,900
 • 333,900
 • REST.
 • 667,900
 • 667,900
 • 667,900
 • RESTAURANT.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • REVIEW.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • REVIEWS.
 • 220,780
 • 400,800
 • 400,800
 • ROCKS.
 • 43,980
 • 212,800
 • 212,800
 • RUN.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • SALE.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • SCIENCE.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • SECURITY.
 • 49,509,800
 • 49,509,800
 • 49,509,800
 • SERVICES.
 • 43,980
 • 521,400
 • 521,400
 • SCHOOL.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • SHOES.
 • 441,780
 • 521,400
 • 521,400
 • SHOP.
 • 61,660
 • 552,500
 • 552,500
 • SITE.
 • 21,880
 • 521,400
 • 521,400
 • SOCIAL.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • SOFTWARE.
 • 220,780
 • 460,400
 • 460,400
 • SOLAR.
 • 534,100
 • 534,100
 • 534,100
 • SOLUTIONS.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • SPACE.
 • 21,880
 • 160,000
 • 160,000
 • STREAM.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • STORE.
 • 66,080
 • 1,056,000
 • 1,056,000
 • STUDIO.
 • 220,780
 • 400,800
 • 400,800
 • STYLE.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • SUPPORT.
 • 220,780
 • 333,900
 • 333,900
 • SYSTEMS.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • TAX.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • TAXI.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • TECH.
 • 110,280
 • 923,500
 • 923,500
 • TECHNOLOGY.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • TENNIS.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • TIPS.
 • 220,780
 • 346,600
 • 346,600
 • TODAY.
 • 43,980
 • 333,900
 • 333,900
 • TOOLS.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • TOURS.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • TOWN.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • TOYS.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • TRADE.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • TRAINING.
 • 441,780
 • 521,400
 • 521,400
 • UK.
 • 145,900
 • 145,900
 • 145,900
 • UK.COM.
 • 667,900
 • 667,900
 • 667,900
 • UK.NET.
 • 667,900
 • 667,900
 • 667,900
 • UNIVERSITY.
 • 441,780
 • 869,300
 • 869,300
 • US.
 • 172,700
 • 172,700
 • 172,700
 • US.COM.
 • 400,200
 • 400,200
 • 400,200
 • US.ORG.
 • 400,200
 • 400,200
 • 400,200
 • VIDEO.
 • 220,780
 • 400,800
 • 400,800
 • VIP.
 • 267,000
 • 267,000
 • 267,000
 • VISION.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • WATCH.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • WEBCAM.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • WEBSITE.
 • 21,880
 • 400,200
 • 400,200
 • WEDDING.
 • 267,500
 • 267,500
 • 267,500
 • WIKI.
 • 507,300
 • 507,300
 • 507,300
 • WIN.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • WORK.
 • 132,500
 • 132,500
 • 132,500
 • WORKS.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • WORLD.
 • 43,980
 • 521,400
 • 521,400
 • YOGA.
 • 267,500
 • 267,500
 • 267,500
 • XYZ.
 • 43,980
 • 212,800
 • 212,800
 • ZONE.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • CAPITAL.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • CATERING.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • DIET.
 • 347,300
 • 347,300
 • 347,300
 • REHAB.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • RIP.
 • 220,780
 • 319,900
 • 319,900
 • BUILD.
 • 1,323,700
 • 1,323,700
 • 1,323,700
 • CLEANING.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • CLOTHING.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • COLLEGE.
 • 1,203,300
 • 1,203,300
 • 1,203,300
 • DENTAL.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • EQUIPMENT.
 • 333,900
 • 333,900
 • 333,900
 • FARM.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • FISHING.
 • 187,100
 • 187,100
 • 187,100
 • FLIGHTS.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • FLORIST.
 • 534,100
 • 534,100
 • 534,100
 • FURNITURE.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • GARDEN.
 • 133,600
 • 133,600
 • 133,600
 • GUITARS.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • HOLDINGS.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • RENT.
 • 1,189,900
 • 1,189,900
 • 1,189,900
 • THEATER.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • VILLAS.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • TICKETS.
 • 8,552,700
 • 8,552,700
 • 8,552,700
 • SURGERY.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • SURF.
 • 267,500
 • 267,500
 • 267,500
 • SKI.
 • 287,080
 • 745,000
 • 745,000
 • SINGLES.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • LIGHTING.
 • 333,900
 • 333,900
 • 333,900
 • INSURE.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • HORSE.
 • 187,100
 • 187,100
 • 187,100
 • GIVES.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • FAITH.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • FAIL.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • EXPOSED.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • DIAMONDS.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • DEGREE.
 • 220,780
 • 801,800
 • 801,800
 • DATING.
 • 662,780
 • 869,300
 • 869,300
 • CONSTRUCTION.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • COACH.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • CHRISTMAS.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • BUILDERS.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • BARGAINS.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • ASSOCIATES.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • VENTURES.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • HOCKEY.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • HU.COM.
 • 667,900
 • 667,900
 • 667,900
 • EU.COM.
 • 400,200
 • 400,200
 • 400,200
 • CO.COM.
 • 534,100
 • 534,100
 • 534,100
 • AC.
 • 1,270,200
 • 1,270,200
 • 1,270,200
 • COM.DE.
 • 105,800
 • 105,800
 • 105,800
 • COM.SE.
 • 212,800
 • 212,800
 • 212,800
 • CONDOS.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • CONTRACTORS.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • AE.ORG.
 • 400,200
 • 400,200
 • 400,200
 • AFRICA.COM.
 • 534,100
 • 534,100
 • 534,100
 • AG.
 • 2,007,700
 • 2,007,700
 • 2,007,700
 • AR.COM.
 • 471,400
 • 471,400
 • 471,400
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 581,300
 • 581,300
 • 581,300
 • BEER.
 • 267,500
 • 267,500
 • 267,500
 • BERLIN.
 • 745,000
 • 745,000
 • 745,000
 • BET.
 • 266,400
 • 266,400
 • 266,400
 • BID.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • BIO.
 • 287,080
 • 1,030,200
 • 1,030,200
 • BR.COM.
 • 868,700
 • 868,700
 • 868,700
 • CAR.
 • 49,509,800
 • 49,509,800
 • 49,509,800
 • CARS.
 • 49,509,800
 • 49,509,800
 • 49,509,800
 • CASA.
 • 35,700
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 220,780
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 220,780
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 441,780
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 309,180
 • 309,180
 • 309,180
 • CRUISES.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • CYMRU.
 • 319,900
 • 319,900
 • 319,900
 • DE.COM.
 • 373,500
 • 373,500
 • 373,500
 • DEMOCRAT.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • ENTERPRISES.
 • 441,780
 • 521,400
 • 521,400
 • EXPRESS.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • FUTBOL.
 • 110,280
 • 212,800
 • 212,800
 • FYI.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • GB.COM.
 • 1,337,200
 • 1,337,200
 • 1,337,200
 • GB.NET.
 • 199,500
 • 199,500
 • 199,500
 • GR.COM.
 • 319,900
 • 319,900
 • 319,900
 • GRATIS.
 • 220,780
 • 333,900
 • 333,900
 • GRIPE.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • GURU.
 • 110,280
 • 534,100
 • 534,100
 • HAMBURG.
 • 745,000
 • 745,000
 • 745,000
 • HAUS.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • HEALTHCARE.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • HIPHOP.
 • 347,300
 • 347,300
 • 347,300
 • HIV.
 • 4,403,500
 • 4,403,500
 • 4,403,500
 • HU.NET.
 • 667,900
 • 667,900
 • 667,900
 • IMMO.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • IMMOBILIEN.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • IN.NET.
 • 159,300
 • 159,300
 • 159,300
 • INDUSTRIES.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • INK.
 • 507,300
 • 507,300
 • 507,300
 • IRISH.
 • 110,280
 • 667,900
 • 667,900
 • JETZT.
 • 347,300
 • 347,300
 • 347,300
 • JP.NET.
 • 186,000
 • 186,000
 • 186,000
 • JPN.COM.
 • 801,800
 • 801,800
 • 801,800
 • JUEGOS.
 • 240,200
 • 240,200
 • 240,200
 • KAUFEN.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • KIM.
 • 110,280
 • 266,400
 • 266,400
 • KR.COM.
 • 667,900
 • 667,900
 • 667,900
 • LA.
 • 667,900
 • 667,900
 • 667,900
 • LC.
 • 481,900
 • 481,900
 • 481,900
 • LEASE.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • LIMO.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • LOANS.
 • 220,780
 • 1,739,300
 • 1,739,300
 • MAISON.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • MEMORIAL.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • MEX.COM.
 • 266,400
 • 266,400
 • 266,400
 • MODA.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • MOM.
 • 667,900
 • 667,900
 • 667,900
 • MORTGAGE.
 • 331,280
 • 801,800
 • 801,800
 • NET.UK.
 • 145,900
 • 145,900
 • 145,900
 • NINJA.
 • 110,280
 • 276,200
 • 276,200
 • NO.COM.
 • 667,900
 • 667,900
 • 667,900
 • NRW.
 • 745,000
 • 745,000
 • 745,000
 • PARTNERS.
 • 441,780
 • 869,300
 • 869,300
 • PARTS.
 • 441,780
 • 521,400
 • 521,400
 • PLC.UK.
 • 145,900
 • 145,900
 • 145,900
 • PLUMBING.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • PUB.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • QC.COM.
 • 440,400
 • 440,400
 • 440,400
 • RECIPES.
 • 110,280
 • 869,300
 • 869,300
 • REISE.
 • 1,104,780
 • 1,739,300
 • 1,739,300
 • REISEN.
 • 110,280
 • 333,900
 • 333,900
 • RENTALS.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • REPUBLICAN.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • RODEO.
 • 133,600
 • 133,600
 • 133,600
 • RU.COM.
 • 801,800
 • 801,800
 • 801,800
 • RUHR.
 • 595,600
 • 595,600
 • 595,600
 • SA.COM.
 • 801,800
 • 801,800
 • 801,800
 • SARL.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • SC.
 • 2,007,700
 • 2,007,700
 • 2,007,700
 • SCHULE.
 • 331,280
 • 333,900
 • 333,900
 • SE.COM.
 • 667,900
 • 667,900
 • 667,900
 • SE.NET.
 • 667,900
 • 667,900
 • 667,900
 • SH.
 • 1,270,200
 • 1,270,200
 • 1,270,200
 • SHIKSHA.
 • 266,400
 • 266,400
 • 266,400
 • SOCCER.
 • 333,900
 • 333,900
 • 333,900
 • SRL.
 • 176,580
 • 667,900
 • 667,900
 • SUPPLIES.
 • 333,900
 • 333,900
 • 333,900
 • SUPPLY.
 • 333,900
 • 333,900
 • 333,900
 • TATTOO.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • THEATRE.
 • 12,421,000
 • 12,421,000
 • 12,421,000
 • TIENDA.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • TIRES.
 • 220,780
 • 1,739,300
 • 1,739,300
 • GMBH.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • RADIO.AM.
 • 265,200
 • 265,200
 • 265,200
 • SALON.
 • 869,300
 • 869,300
 • 869,300
 • UY.COM.
 • 868,700
 • 868,700
 • 868,700
 • VACATIONS.
 • 521,400
 • 521,400
 • 521,400
 • VC.
 • 669,200
 • 669,200
 • 669,200
 • VET.
 • 220,780
 • 521,400
 • 521,400
 • VIAJES.
 • 110,280
 • 869,300
 • 869,300
 • VIN.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • VOYAGE.
 • 220,780
 • 869,300
 • 869,300
 • WALES.
 • 319,900
 • 319,900
 • 319,900
 • WIEN.
 • 535,800
 • 535,800
 • 535,800
 • WTF.
 • 110,280
 • 521,400
 • 521,400
 • ZA.COM.
 • 868,700
 • 868,700
 • 868,700
نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.66,080----------
AGENCY.43,980----------
ACTOR.220,780----------
AUCTION.220,780----------
BAND.110,280----------
MBA.110,280----------
MARKET.441,780----------
MONEY.220,780----------
BIKE.110,280----------
BOUTIQUE.331,280----------
BLACK.287,080----------
BLUE.110,280----------
CAFE.220,780----------
CAPITAL.220,780----------
CENTER.110,280----------
CODES.220,780----------
COMPANY.110,280----------
COMPUTER.441,780----------
EMAIL.110,280----------
ENERGY.220,780----------
ENGINEER.220,780----------
EXPERT.220,780----------
FINANCE.441,780----------
FITNESS.220,780----------
GOLD.110,280----------
GREEN.287,080----------
HOLIDAY.220,780----------
INTERNATIONAL.110,280----------
KITCHEN.441,780----------
LAND.220,780----------
LIFE.43,980----------
NETWORK.110,280----------
NEWS.220,780----------
ONLINE.66,080----------
PIZZA.220,780----------
PLUS.220,780----------
RED.110,280----------
REPORT.220,780----------
RIP.220,780----------
RUN.110,280----------
SALE.110,280----------
SOCIAL.220,780----------
SHOES.441,780----------
SITE.21,880----------
SPACE.21,880----------
STYLE.220,780----------
SUPPORT.220,780----------
TAXI.220,780----------
TECH.110,280----------
TECHNOLOGY.110,280----------
TIPS.220,780----------
TOOLS.110,280----------
TOYS.220,780----------
TOWN.220,780----------
UNIVERSITY.441,780----------
VIDEO.220,780----------
WATCH.220,780----------
WEBSITE.21,880----------
WORLD.43,980----------
XYZ.43,980----------
ZONE.110,280----------
CASH.110,280----------
CHEAP.220,780----------
CITY.110,280----------
COFFEE.110,280----------
CREDIT.110,280----------
DATE.309,180309,180309,180
DELIVERY.220,780----------
DOWNLOAD.309,180309,180309,180
ESTATE.220,780----------
EVENTS.220,780----------
EXCHANGE.220,780----------
FARM.220,780----------
FORSALE.220,780----------
FUND.110,280----------
INSTITUTE.110,280----------
LIVE.43,980----------
MEDIA.220,780----------
PICTURES.110,280----------
RESTAURANT.220,780----------
SERVICES.43,980----------
SOFTWARE.220,780----------
SYSTEMS.110,280----------
TRADE.309,180309,180309,180
WEBCAM.309,180309,180309,180
TRAINING.441,780----------
TOURS.220,780----------
SKI.287,080----------
ROCKS.43,980----------
REVIEW.309,180309,180309,180
MARKETING.220,780----------
LOAN.309,180309,180309,180
INVESTMENTS.220,780----------
GIVES.220,780----------
FINANCIAL.441,780----------
FAITH.309,180309,180309,180
FAIL.110,280----------
EXPOSED.110,280----------
ENGINEERING.331,280----------
DIRECTORY.110,280----------
DEGREE.220,780----------
DATING.662,780----------
COOL.110,280----------
CONSULTING.331,280----------
COACH.220,780----------
BARGAINS.110,280----------
ASSOCIATES.220,780----------
ACCOUNTANT.309,180309,180309,180
VENTURES.220,780----------
ME.72,710----------
CLOUD.196,690----------
ACCOUNTANTS.220,780----------
BID.309,180309,180309,180
BIO.287,080----------
CARE.220,780----------
CHURCH.220,780----------
CLAIMS.220,780----------
COUPONS.441,780----------
CRICKET.309,180309,180309,180
DANCE.110,280----------
DEMOCRAT.220,780----------
DIGITAL.220,780----------
DIRECT.441,780----------
DOG.220,780----------
ENTERPRISES.441,780----------
EU.48,850----------
EXPRESS.110,280----------
FAMILY.441,780----------
FOUNDATION.220,780----------
FUTBOL.110,280----------
FYI.110,280----------
GOLF.110,280----------
GRATIS.220,780----------
GUIDE.220,780----------
GURU.110,280----------
HAUS.220,780----------
HOUSE.220,780----------
IMMO.220,780----------
IMMOBILIEN.220,780----------
IRISH.110,280----------
KAUFEN.220,780----------
KIM.110,280----------
LOANS.220,780----------
LTDA.176,580----------
MEN.309,180309,180309,180
MOBI.110,280----------
MODA.220,780----------
MORTGAGE.331,280----------
NINJA.110,280----------
PARTNERS.441,780----------
PARTS.441,780----------
PARTY.309,180309,180309,180
PET.110,280----------
PHOTOGRAPHY.110,280----------
PHOTOS.220,780----------
PINK.110,280----------
PRO.88,180----------
PRODUCTIONS.220,780----------
PROPERTIES.110,280----------
PUB.220,780----------
PW.21,880----------
RACING.309,180309,180309,180
RECIPES.110,280----------
REISE.1,104,780----------
REISEN.110,280----------
RENTALS.220,780----------
REPAIR.220,780----------
REPUBLICAN.220,780----------
REVIEWS.220,780----------
SCHULE.331,280----------
SCIENCE.309,180309,180309,180
SOLUTIONS.110,280----------
SRL.176,580----------
STUDIO.220,780----------
TAX.220,780----------
TIRES.220,780----------
TODAY.43,980----------
VET.220,780----------
VIAJES.110,280----------
VIN.220,780----------
VOYAGE.220,780----------
WIN.309,180309,180309,180
WORKS.110,280----------
WTF.110,280----------
STORE.66,080----------
LTD.110,280----------
STREAM.309,180309,180309,180
GROUP.110,280----------
RADIO.AM.265,200265,200265,200
SHOP.61,660----------
GAMES.331,280----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

 • US.ORG.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه