ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های ساعتی
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • COM.
 • 252,500
 • 252,500
 • 252,500
 • NET.
 • 324,500
 • 324,500
 • 324,500
 • ORG.
 • 326,500
 • 326,500
 • 326,500
 • BIZ.
 • 412,700
 • 412,700
 • 412,700
 • INFO.
 • 91,510
 • 386,900
 • 386,900
 • ME.
 • 243,610
 • 465,900
 • 465,900
 • CO.
 • 718,300
 • 718,300
 • 718,300
 • BZ.
 • 709,900
 • 709,900
 • 709,900
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 239,400
 • 239,400
 • 239,400
 • MOBI.
 • 175,520
 • 240,100
 • 240,100
 • PRO.
 • 122,430
 • 416,600
 • 416,600
 • TEL.
 • 373,800
 • 373,800
 • 373,800
 • ASIA.
 • 359,200
 • 359,200
 • 359,200
 • MN.
 • 1,503,400
 • 1,503,400
 • 1,503,400
 • AT.
 • 349,400
 • 349,400
 • 349,400
 • CO.AT.
 • 349,400
 • 349,400
 • 349,400
 • OR.AT.
 • 349,400
 • 349,400
 • 349,400
 • BE.
 • 184,100
 • 184,100
 • 184,100
 • CH.
 • 300,300
 • 300,300
 • 300,300
 • DE.
 • 151,700
 • 113,100
 • 113,100
 • EU.
 • 56,220
 • 160,800
 • 150,700
 • LI.
 • 300,300
 • 300,300
 • 300,300
 • NL.
 • 186,200
 • 186,200
 • 186,200
 • SE.
 • 486,800
 • 486,800
 • 486,800
 • CO.UK.
 • 227,600
 • 227,600
 • 227,600
 • ME.UK.
 • 227,600
 • 227,600
 • 227,600
 • ORG.UK.
 • 227,600
 • 227,600
 • 227,600
 • CC.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • NU.
 • 510,100
 • 510,100
 • 510,100
 • PW.
 • 46,540
 • 250,600
 • 250,600
 • TV.
 • 1,044,000
 • 1,044,000
 • 1,044,000
 • WS.
 • 791,300
 • 791,300
 • 791,300
 • COM.CO.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • NET.CO.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • ACADEMY.
 • 512,200
 • 718,300
 • 718,300
 • ACCOUNTANT.
 • 464,410
 • 464,410
 • 813,300
 • ACCOUNTANTS.
 • 768,290
 • 2,713,400
 • 2,713,400
 • ACTOR.
 • 512,200
 • 897,900
 • 897,900
 • AGENCY.
 • 127,740
 • 467,000
 • 467,000
 • APARTMENTS.
 • 1,185,300
 • 1,185,300
 • 1,185,300
 • APP.
 • 476,100
 • 476,100
 • 476,100
 • ART.
 • 184,890
 • 323,300
 • 323,300
 • AUCTION.
 • 718,300
 • 718,300
 • 718,300
 • AUDIO.
 • 3,737,600
 • 3,737,600
 • 3,737,600
 • BAND.
 • 512,200
 • 538,700
 • 538,700
 • BAR.
 • 2,065,000
 • 2,065,000
 • 2,065,000
 • BIKE.
 • 384,150
 • 833,100
 • 833,100
 • BINGO.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • BLACK.
 • 433,180
 • 1,230,900
 • 1,230,900
 • BLACKFRIDAY.
 • 1,043,000
 • 1,043,000
 • 1,043,000
 • BLUE.
 • 175,520
 • 415,500
 • 415,500
 • BOUTIQUE.
 • 127,740
 • 813,300
 • 813,300
 • BUSINESS.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • CAB.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • CAFE.
 • 384,150
 • 813,300
 • 813,300
 • CAMERA.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • CAMP.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • CARDS.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • CARE.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • CAREERS.
 • 256,100
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • CASH.
 • 204,570
 • 813,300
 • 813,300
 • CENTER.
 • 307,320
 • 521,000
 • 521,000
 • CHAT.
 • 384,150
 • 813,300
 • 813,300
 • CHEAP.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • CITY.
 • 204,570
 • 521,000
 • 521,000
 • CLICK.
 • 152,100
 • 194,200
 • 194,200
 • CLINIC.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • CLOUD.
 • 538,700
 • 270,700
 • 270,700
 • CLUB.
 • 407,100
 • 407,100
 • 407,100
 • CODES.
 • 204,570
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • COFFEE.
 • 307,320
 • 833,100
 • 833,100
 • COMMUNITY.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • COMPANY.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • COMPUTER.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • CONSULTING.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • COOKING.
 • 291,900
 • 291,900
 • 291,900
 • COOL.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • COUNTRY.
 • 291,900
 • 291,900
 • 291,900
 • CREDIT.
 • 307,320
 • 2,713,400
 • 2,713,400
 • CREDITCARD.
 • 3,946,400
 • 3,946,400
 • 3,946,400
 • DANCE.
 • 384,150
 • 625,300
 • 625,300
 • DATE.
 • 93,070
 • 93,070
 • 93,070
 • DEALS.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • DELIVERY.
 • 204,570
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • DESIGN.
 • 528,120
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • DIGITAL.
 • 102,440
 • 813,300
 • 813,300
 • DIRECT.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • DIRECTORY.
 • 127,740
 • 521,000
 • 521,000
 • DISCOUNT.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • DOG.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • DOMAINS.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • DOWNLOAD.
 • 93,070
 • 93,070
 • 93,070
 • EDUCATION.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • EMAIL.
 • 102,440
 • 540,800
 • 540,800
 • ENERGY.
 • 384,150
 • 2,713,400
 • 2,713,400
 • ENGINEER.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • ENGINEERING.
 • 384,150
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • ESTATE.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • EVENTS.
 • 384,150
 • 813,300
 • 813,300
 • EXCHANGE.
 • 384,150
 • 813,300
 • 813,300
 • EXPERT.
 • 307,320
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • FAMILY.
 • 625,300
 • 625,300
 • 625,300
 • FANS.
 • 2,065,000
 • 2,065,000
 • 2,065,000
 • FASHION.
 • 417,300
 • 417,300
 • 417,300
 • FEEDBACK.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • FINANCE.
 • 512,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • FINANCIAL.
 • 512,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • FISH.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • FIT.
 • 58,720
 • 417,300
 • 417,300
 • FITNESS.
 • 204,570
 • 813,300
 • 813,300
 • FLOWERS.
 • 729,800
 • 729,800
 • 729,800
 • FOOTBALL.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • FORSALE.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • FOUNDATION.
 • 307,320
 • 813,300
 • 813,300
 • FUND.
 • 204,570
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • GALLERY.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • GAME.
 • 12,298,500
 • 12,298,500
 • 12,298,500
 • GAMES.
 • 430,800
 • 430,800
 • 430,800
 • GIFT.
 • 541,900
 • 541,900
 • 541,900
 • GIFTS.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • GLASS.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • GLOBAL.
 • 1,068,420
 • 2,065,000
 • 2,065,000
 • GOLD.
 • 256,100
 • 2,679,600
 • 2,679,600
 • GOLF.
 • 127,740
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • GRAPHICS.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • GREEN.
 • 433,180
 • 2,065,000
 • 2,065,000
 • GUIDE.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • GROUP.
 • 256,100
 • 521,000
 • 521,000
 • HELP.
 • 307,320
 • 541,900
 • 541,900
 • HOLIDAY.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • HOST.
 • 2,610,000
 • 2,610,000
 • 2,610,000
 • HOSTING.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • HOUSE.
 • 384,150
 • 833,100
 • 833,100
 • INSTITUTE.
 • 256,100
 • 320,300
 • 320,300
 • INTERNATIONAL.
 • 307,320
 • 521,000
 • 521,000
 • INVESTMENTS.
 • 512,200
 • 2,713,400
 • 2,713,400
 • IN.
 • 305,900
 • 265,900
 • 305,900
 • IO.
 • 1,351,070
 • 1,351,070
 • 1,351,070
 • KITCHEN.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • LAND.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • LEGAL.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • LIFE.
 • 102,440
 • 813,300
 • 813,300
 • LIMITED.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • LINK.
 • 152,100
 • 261,700
 • 261,700
 • LIVE.
 • 102,440
 • 625,300
 • 625,300
 • LOL.
 • 718,300
 • 718,300
 • 718,300
 • LOVE.
 • 718,300
 • 718,300
 • 718,300
 • LTD.
 • 307,320
 • 416,600
 • 416,600
 • LTDA.
 • 139,920
 • 1,125,400
 • 1,125,400
 • MBA.
 • 512,200
 • 718,300
 • 718,300
 • MARKET.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • MARKETING.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • MEDIA.
 • 384,150
 • 813,300
 • 813,300
 • MEN.
 • 717,600
 • 717,600
 • 717,600
 • MONEY.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • NETWORK.
 • 204,570
 • 521,000
 • 521,000
 • NEWS.
 • 512,200
 • 625,300
 • 625,300
 • ONLINE.
 • 123,990
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • PARTY.
 • 93,070
 • 93,070
 • 93,070
 • PET.
 • 175,520
 • 415,500
 • 415,500
 • PHOTO.
 • 307,320
 • 813,300
 • 813,300
 • PHOTOS.
 • 127,740
 • 521,000
 • 521,000
 • PHOTOGRAPHY.
 • 384,150
 • 521,000
 • 521,000
 • PICS.
 • 307,320
 • 541,900
 • 541,900
 • PICTURES.
 • 291,300
 • 291,300
 • 291,300
 • PINK.
 • 175,520
 • 415,500
 • 415,500
 • PIZZA.
 • 384,150
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • PLACE.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • PLUS.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • PRESS.
 • 2,044,200
 • 2,044,200
 • 2,044,200
 • PRODUCTIONS.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • PROPERTY.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • PROPERTIES.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • PROTECTION.
 • 77,236,200
 • 77,236,200
 • 77,236,200
 • RACING.
 • 217,060
 • 217,060
 • 813,300
 • RED.
 • 175,520
 • 415,500
 • 415,500
 • REPAIR.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • REPORT.
 • 256,100
 • 521,000
 • 521,000
 • REST.
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • RESTAURANT.
 • 512,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • REVIEW.
 • 217,060
 • 217,060
 • 813,300
 • REVIEWS.
 • 625,300
 • 625,300
 • 625,300
 • ROCKS.
 • 102,440
 • 332,000
 • 332,000
 • RUN.
 • 127,740
 • 521,000
 • 521,000
 • SALE.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • SCIENCE.
 • 217,060
 • 217,060
 • 813,300
 • SECURITY.
 • 77,236,200
 • 77,236,200
 • 77,236,200
 • SERVICES.
 • 307,320
 • 813,300
 • 813,300
 • SCHOOL.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • SHOES.
 • 1,024,700
 • 813,300
 • 813,300
 • SHOP.
 • 247,040
 • 862,000
 • 862,000
 • SITE.
 • 61,840
 • 813,300
 • 813,300
 • SOCIAL.
 • 204,570
 • 813,300
 • 813,300
 • SOFTWARE.
 • 512,200
 • 718,300
 • 718,300
 • SOLAR.
 • 833,100
 • 833,100
 • 833,100
 • SOLUTIONS.
 • 384,150
 • 521,000
 • 521,000
 • SPACE.
 • 46,540
 • 249,500
 • 249,500
 • STREAM.
 • 717,600
 • 717,600
 • 717,600
 • STORE.
 • 123,990
 • 1,647,400
 • 1,647,400
 • STUDIO.
 • 625,300
 • 625,300
 • 625,300
 • STYLE.
 • 384,150
 • 813,300
 • 813,300
 • SUPPORT.
 • 204,570
 • 521,000
 • 521,000
 • SYSTEMS.
 • 204,570
 • 521,000
 • 521,000
 • TAX.
 • 384,150
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • TAXI.
 • 384,150
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • TECH.
 • 155,220
 • 1,440,700
 • 1,440,700
 • TECHNOLOGY.
 • 204,570
 • 521,000
 • 521,000
 • TENNIS.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • TIPS.
 • 384,150
 • 540,800
 • 540,800
 • TODAY.
 • 102,440
 • 521,000
 • 521,000
 • TOOLS.
 • 307,320
 • 813,300
 • 813,300
 • TOURS.
 • 256,100
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • TOWN.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • TOYS.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • TRADE.
 • 93,070
 • 93,070
 • 93,070
 • TRAINING.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • UK.
 • 227,600
 • 227,600
 • 227,600
 • UK.COM.
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • UK.NET.
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • UNIVERSITY.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • US.
 • 233,500
 • 233,500
 • 233,500
 • US.COM.
 • 624,300
 • 624,300
 • 624,300
 • US.ORG.
 • 624,300
 • 624,300
 • 624,300
 • VIDEO.
 • 625,300
 • 625,300
 • 625,300
 • VIP.
 • 416,600
 • 416,600
 • 416,600
 • VISION.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • WATCH.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • WEBCAM.
 • 217,060
 • 217,060
 • 813,300
 • WEBSITE.
 • 46,540
 • 624,300
 • 624,300
 • WEDDING.
 • 417,300
 • 417,300
 • 417,300
 • WIKI.
 • 496,890
 • 791,300
 • 791,300
 • WIN.
 • 93,070
 • 93,070
 • 93,070
 • WORK.
 • 206,800
 • 206,800
 • 206,800
 • WORKS.
 • 153,350
 • 813,300
 • 813,300
 • WORLD.
 • 102,440
 • 813,300
 • 813,300
 • YOGA.
 • 417,300
 • 417,300
 • 417,300
 • XYZ.
 • 52,790
 • 332,000
 • 332,000
 • ZONE.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • CAPITAL.
 • 384,150
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • CATERING.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • DIET.
 • 541,900
 • 541,900
 • 541,900
 • REHAB.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • RIP.
 • 499,000
 • 499,000
 • 499,000
 • BUILD.
 • 2,065,000
 • 2,065,000
 • 2,065,000
 • CLEANING.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • CLOTHING.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • COLLEGE.
 • 601,210
 • 1,877,100
 • 1,877,100
 • DENTAL.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • EQUIPMENT.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • FARM.
 • 384,150
 • 813,300
 • 813,300
 • FISHING.
 • 291,900
 • 291,900
 • 291,900
 • FLIGHTS.
 • 1,024,700
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • FLORIST.
 • 833,100
 • 833,100
 • 833,100
 • FURNITURE.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • GARDEN.
 • 208,500
 • 208,500
 • 208,500
 • GUITARS.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • HOLDINGS.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • RENT.
 • 601,210
 • 1,856,200
 • 1,856,200
 • THEATER.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • VILLAS.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • TICKETS.
 • 13,342,500
 • 13,342,500
 • 13,342,500
 • SURGERY.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • SURF.
 • 417,300
 • 417,300
 • 417,300
 • SKI.
 • 433,180
 • 1,162,300
 • 1,162,300
 • SINGLES.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 93,070
 • 93,070
 • 93,070
 • LIGHTING.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • INSURE.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • HORSE.
 • 291,900
 • 291,900
 • 291,900
 • GIVES.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • FAITH.
 • 217,060
 • 217,060
 • 813,300
 • FAIL.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • EXPOSED.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • DIAMONDS.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • DEGREE.
 • 1,250,800
 • 1,250,800
 • 1,250,800
 • DATING.
 • 768,290
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • CONSTRUCTION.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • COACH.
 • 384,150
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • CHRISTMAS.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • BUILDERS.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • BARGAINS.
 • 384,150
 • 813,300
 • 813,300
 • ASSOCIATES.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • VENTURES.
 • 384,150
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • HOCKEY.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • HU.COM.
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • EU.COM.
 • 624,300
 • 624,300
 • 624,300
 • CO.COM.
 • 833,100
 • 833,100
 • 833,100
 • AC.
 • 1,351,070
 • 1,351,070
 • 1,351,070
 • COM.DE.
 • 165,000
 • 165,000
 • 165,000
 • COM.SE.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • CONDOS.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • CONTRACTORS.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • AE.ORG.
 • 624,300
 • 624,300
 • 624,300
 • AFRICA.COM.
 • 833,100
 • 833,100
 • 833,100
 • AG.
 • 3,132,000
 • 3,132,000
 • 3,132,000
 • AR.COM.
 • 471,400
 • 471,400
 • 471,400
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 906,900
 • 906,900
 • 906,900
 • BEER.
 • 417,300
 • 417,300
 • 417,300
 • BERLIN.
 • 1,162,300
 • 1,162,300
 • 1,162,300
 • BET.
 • 415,500
 • 415,500
 • 415,500
 • BID.
 • 93,070
 • 93,070
 • 93,070
 • BIO.
 • 433,180
 • 1,607,100
 • 1,607,100
 • BR.COM.
 • 1,355,100
 • 1,355,100
 • 1,355,100
 • CAR.
 • 77,236,200
 • 77,236,200
 • 77,236,200
 • CARS.
 • 77,236,200
 • 77,236,200
 • 77,236,200
 • CASA.
 • 58,720
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 157,740
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 512,200
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 384,150
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 464,410
 • 464,410
 • 813,300
 • CRUISES.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • CYMRU.
 • 499,000
 • 499,000
 • 499,000
 • DE.COM.
 • 582,500
 • 582,500
 • 582,500
 • DEMOCRAT.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • ENTERPRISES.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • EXPRESS.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • FUTBOL.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • FYI.
 • 256,100
 • 521,000
 • 521,000
 • GB.COM.
 • 2,085,900
 • 2,085,900
 • 2,085,900
 • GB.NET.
 • 311,100
 • 311,100
 • 311,100
 • GR.COM.
 • 499,000
 • 499,000
 • 499,000
 • GRATIS.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • GRIPE.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • GURU.
 • 102,440
 • 833,100
 • 833,100
 • HAMBURG.
 • 1,162,300
 • 1,162,300
 • 1,162,300
 • HAUS.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • HEALTHCARE.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • HIPHOP.
 • 541,900
 • 541,900
 • 541,900
 • HIV.
 • 6,869,600
 • 6,869,600
 • 6,869,600
 • HU.NET.
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • IMMO.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • IMMOBILIEN.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • IN.NET.
 • 248,400
 • 248,400
 • 248,400
 • INDUSTRIES.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • INK.
 • 496,890
 • 791,300
 • 791,300
 • IRISH.
 • 256,100
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • JETZT.
 • 541,900
 • 541,900
 • 541,900
 • JP.NET.
 • 290,200
 • 290,200
 • 290,200
 • JPN.COM.
 • 1,250,800
 • 1,250,800
 • 1,250,800
 • JUEGOS.
 • 374,800
 • 374,800
 • 374,800
 • KAUFEN.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • KIM.
 • 175,520
 • 415,500
 • 415,500
 • KR.COM.
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • LA.
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • LC.
 • 751,700
 • 751,700
 • 751,700
 • LEASE.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • LIMO.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • LOANS.
 • 512,200
 • 2,713,400
 • 2,713,400
 • MAISON.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • MEMORIAL.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • MEX.COM.
 • 415,500
 • 415,500
 • 415,500
 • MODA.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • MOM.
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • MORTGAGE.
 • 1,250,800
 • 1,250,800
 • 1,250,800
 • NET.UK.
 • 227,600
 • 227,600
 • 227,600
 • NINJA.
 • 256,100
 • 430,800
 • 430,800
 • NO.COM.
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • NRW.
 • 1,162,300
 • 1,162,300
 • 1,162,300
 • PARTNERS.
 • 512,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • PARTS.
 • 512,200
 • 813,300
 • 813,300
 • PLC.UK.
 • 227,600
 • 227,600
 • 227,600
 • PLUMBING.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • PUB.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • QC.COM.
 • 687,000
 • 687,000
 • 687,000
 • RECIPES.
 • 256,100
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • REISE.
 • 2,713,400
 • 2,713,400
 • 2,713,400
 • REISEN.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • RENTALS.
 • 256,100
 • 813,300
 • 813,300
 • REPUBLICAN.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • RODEO.
 • 208,500
 • 208,500
 • 208,500
 • RU.COM.
 • 1,250,800
 • 1,250,800
 • 1,250,800
 • RUHR.
 • 929,100
 • 929,100
 • 929,100
 • SA.COM.
 • 1,250,800
 • 1,250,800
 • 1,250,800
 • SARL.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • SC.
 • 3,132,000
 • 3,132,000
 • 3,132,000
 • SCHULE.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • SE.COM.
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • SE.NET.
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • SH.
 • 1,351,070
 • 1,351,070
 • 1,351,070
 • SHIKSHA.
 • 415,500
 • 415,500
 • 415,500
 • SOCCER.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • SRL.
 • 139,920
 • 1,041,900
 • 1,041,900
 • SUPPLIES.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • SUPPLY.
 • 521,000
 • 521,000
 • 521,000
 • TATTOO.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • THEATRE.
 • 19,376,900
 • 19,376,900
 • 19,376,900
 • TIENDA.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • TIRES.
 • 2,713,400
 • 2,713,400
 • 2,713,400
 • GMBH.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • RADIO.AM.
 • 61,840
 • 499,000
 • 499,000
 • SALON.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • UY.COM.
 • 1,355,100
 • 1,355,100
 • 1,355,100
 • VACATIONS.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • VC.
 • 1,044,000
 • 1,044,000
 • 1,044,000
 • VET.
 • 813,300
 • 813,300
 • 813,300
 • VIAJES.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • VIN.
 • 256,100
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • VOYAGE.
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • 1,356,200
 • WALES.
 • 499,000
 • 499,000
 • 499,000
 • WIEN.
 • 835,900
 • 835,900
 • 835,900
 • WTF.
 • 127,740
 • 813,300
 • 813,300
 • ZA.COM.
 • 1,355,100
 • 1,355,100
 • 1,355,100
 • DEV.
 • 396,700
 • 396,700
 • 396,700

آخرین بروزرسانی تخفیف ها : 13 آذر 1399 ساعت 04 عصر

نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.91,510----------
ACADEMY.512,200----------
AGENCY.127,740----------
ACTOR.512,200----------
BAND.512,200----------
LINK.152,100----------
MBA.512,200----------
MONEY.256,100----------
BIKE.384,150----------
BOUTIQUE.127,740----------
BLACK.433,180----------
BLUE.175,520----------
CAFE.384,150----------
CAPITAL.384,150----------
CENTER.307,320----------
CLICK.152,100----------
CODES.204,570----------
COMPUTER.512,200----------
CHAT.384,150----------
DESIGN.528,120----------
EMAIL.102,440----------
ENERGY.384,150----------
EXPERT.307,320----------
FINANCE.512,200----------
FIT.58,720----------
FITNESS.204,570----------
GOLD.256,100----------
GREEN.433,180----------
HELP.307,320----------
INTERNATIONAL.307,320----------
KITCHEN.512,200----------
LAND.512,200----------
LIFE.102,440----------
NETWORK.204,570----------
NEWS.512,200----------
ONLINE.123,990----------
PHOTO.307,320----------
PIZZA.384,150----------
PLUS.256,100----------
RED.175,520----------
REPORT.256,100----------
RUN.127,740----------
SALE.256,100----------
SOCIAL.204,570----------
SHOES.1,024,700----------
SITE.61,840----------
SCHOOL.256,100----------
SPACE.46,540----------
STYLE.384,150----------
SUPPORT.204,570----------
TAXI.384,150----------
TECH.155,220----------
TECHNOLOGY.204,570----------
TIPS.384,150----------
TOOLS.307,320----------
TOYS.512,200----------
TOWN.256,100----------
WATCH.256,100----------
WEBSITE.46,540----------
WIKI.496,890----------
WORLD.102,440----------
XYZ.52,790----------
ZONE.256,100----------
IO.1,351,0701,351,0701,351,070
CAREERS.256,100----------
CASH.204,570----------
CHEAP.256,100----------
CITY.204,570----------
CLOTHING.256,100----------
COFFEE.307,320----------
COLLEGE.601,210----------
CREDIT.307,320----------
DATE.93,07093,07093,070
DELIVERY.204,570----------
DOWNLOAD.93,07093,07093,070
ESTATE.256,100----------
EVENTS.384,150----------
EXCHANGE.384,150----------
FARM.384,150----------
FLIGHTS.1,024,700----------
FORSALE.512,200----------
FUND.204,570----------
GLOBAL.1,068,420----------
INSTITUTE.256,100----------
LIVE.102,440----------
PICS.307,320----------
MEDIA.384,150----------
RENT.601,210----------
RESTAURANT.512,200----------
SERVICES.307,320----------
SOFTWARE.512,200----------
SYSTEMS.204,570----------
TRADE.93,07093,07093,070
WEBCAM.217,060217,060-----
TRAINING.512,200----------
TOURS.256,100----------
SKI.433,180----------
SINGLES.256,100----------
ROCKS.102,440----------
REVIEW.217,060217,060-----
MARKETING.256,100----------
LOAN.93,07093,07093,070
INVESTMENTS.512,200----------
FINANCIAL.512,200----------
FAITH.217,060217,060-----
ENGINEERING.384,150----------
DIRECTORY.127,740----------
DEALS.256,100----------
DATING.768,290----------
COOL.256,100----------
CONSULTING.512,200----------
CONSTRUCTION.256,100----------
COACH.384,150----------
BARGAINS.384,150----------
ASSOCIATES.512,200----------
ACCOUNTANT.464,410464,410-----
VENTURES.384,150----------
ME.243,610----------
AC.1,351,0701,351,0701,351,070
ACCOUNTANTS.768,290----------
BID.93,07093,07093,070
BIO.433,180----------
CARE.512,200----------
CASA.58,720----------
CLAIMS.512,200----------
COUPONS.384,150----------
CRICKET.464,410464,410-----
DANCE.384,150----------
DIGITAL.102,440----------
DIRECT.512,200----------
DOG.256,100----------
ENTERPRISES.512,200----------
EU.56,220----------
EXPRESS.256,100----------
FOUNDATION.307,320----------
FYI.256,100----------
GOLF.127,740----------
GURU.102,440----------
HAUS.512,200----------
HOUSE.384,150----------
INK.496,890----------
IRISH.256,100----------
KIM.175,520----------
LOANS.512,200----------
LTDA.139,920----------
MOBI.175,520----------
NINJA.256,100----------
PARTNERS.512,200----------
PARTS.512,200----------
PARTY.93,07093,07093,070
PET.175,520----------
PHOTOGRAPHY.384,150----------
PHOTOS.127,740----------
PINK.175,520----------
PRO.122,430----------
PRODUCTIONS.256,100----------
PROPERTIES.256,100----------
PW.46,540----------
RACING.217,060217,060-----
RECIPES.256,100----------
RENTALS.256,100----------
REPAIR.256,100----------
SCIENCE.217,060217,060-----
SH.1,351,0701,351,0701,351,070
SOLUTIONS.384,150----------
SRL.139,920----------
TAX.384,150----------
TODAY.102,440----------
VIN.256,100----------
WIN.93,07093,07093,070
WORKS.153,350----------
WTF.127,740----------
STORE.123,990----------
LTD.307,320----------
GROUP.256,100----------
RADIO.AM.61,840----------
ART.184,890----------
SHOP.247,040----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • DEV.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه