ایران نیک بیش از 400 پسوند دامنه برای شما فراهم کرده است. باور نمی کنید ؟!

آیا تمایل دارید دامنه های متنوع تری را ثبت کنید ؟ آیا نام دامنه ای در نظر دارید که ایران نیک آن را نداشته باشد ؟!

توضیحات پایانی قبل از ثبت دامنه

تمامی قیمت ها سالانه و به تومان هستند
انتقال دامنه به ایران نیک رایگان بوده و هزینه دریافتی برای تمدید سالانه آن می باشد.
خواهشمند است قبل از ثبت دامنه حتما نکات قابل توجه موجود در صفحه ثبت دامنه را به دقت مطالعه نمایید.

قیمت ثبت دامنه به صورت خودکار با تخفیف های بین المللی تغییر می کند لذا ممکن است در روزهای مختلف قیمت های متفاوتی را مشاهده نمایید. همچنین قیمت های تخفیف دار اعمال شده اند و نیازی به ورود کد تخفیف نمی باشد.

 • تعرفه دامنه ها
 • تخفیف های لحظه ای
 • جدیدترین دامنه ها
 • نام دامنه
 • ثبت دامنه (تخفیف ساعتی)
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه
 • 
 • COM.
 • 75,100
 • 75,100
 • 75,100
 • NET.
 • 105,100
 • 105,100
 • 105,100
 • ORG.
 • 112,500
 • 112,500
 • 112,500
 • BIZ.
 • 112,500
 • 112,500
 • 112,500
 • INFO.
 • 56,760
 • 99,100
 • 99,100
 • ME.
 • 154,310
 • 148,500
 • 148,500
 • CO.
 • 265,400
 • 265,400
 • 265,400
 • BZ.
 • 226,200
 • 226,200
 • 226,200
 • IR.
 • 5,000
 • 5,000
 • 5,000
 • ORG.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NET.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • GOV.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • CO.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • AC.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • SCH.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • ID.IR.
 • 4,000
 • 4,000
 • 4,000
 • NAME.
 • 87,800
 • 87,800
 • 87,800
 • MOBI.
 • 94,720
 • 76,500
 • 76,500
 • PRO.
 • 75,740
 • 132,700
 • 132,700
 • TEL.
 • 119,100
 • 119,100
 • 119,100
 • ASIA.
 • 133,000
 • 133,000
 • 133,000
 • MN.
 • 479,000
 • 479,000
 • 479,000
 • AT.
 • 111,300
 • 111,300
 • 111,300
 • CO.AT.
 • 111,300
 • 111,300
 • 111,300
 • OR.AT.
 • 111,300
 • 111,300
 • 111,300
 • BE.
 • 58,700
 • 58,700
 • 58,700
 • CH.
 • 95,700
 • 95,700
 • 95,700
 • DE.
 • 46,800
 • 46,800
 • 46,800
 • EU.
 • 61,880
 • 59,300
 • 59,300
 • LI.
 • 95,700
 • 95,700
 • 95,700
 • NL.
 • 59,300
 • 59,300
 • 59,300
 • SE.
 • 155,100
 • 155,100
 • 155,100
 • CO.UK.
 • 72,600
 • 72,600
 • 72,600
 • ME.UK.
 • 72,600
 • 72,600
 • 72,600
 • ORG.UK.
 • 72,600
 • 72,600
 • 72,600
 • CC.
 • 105,700
 • 105,700
 • 105,700
 • NU.
 • 162,500
 • 162,500
 • 162,500
 • PW.
 • 412,820
 • 79,800
 • 79,800
 • TV.
 • 332,600
 • 332,600
 • 332,600
 • WS.
 • 252,100
 • 252,100
 • 252,100
 • COM.CO.
 • 105,700
 • 105,700
 • 105,700
 • NET.CO.
 • 105,700
 • 105,700
 • 105,700
 • ACADEMY.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • ACCOUNTANT.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • ACCOUNTANTS.
 • 189,620
 • 864,600
 • 864,600
 • ACTOR.
 • 189,620
 • 332,000
 • 332,000
 • AGENCY.
 • 37,780
 • 166,000
 • 166,000
 • APARTMENTS.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • APP.
 • 151,700
 • 151,700
 • 151,700
 • ART.
 • 103,000
 • 103,000
 • 103,000
 • AUCTION.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • AUDIO.
 • 119,400
 • 119,400
 • 119,400
 • BAND.
 • 94,720
 • 199,300
 • 199,300
 • BAR.
 • 657,900
 • 657,900
 • 657,900
 • BIKE.
 • 94,720
 • 265,400
 • 265,400
 • BINGO.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • BLACK.
 • 246,560
 • 392,200
 • 392,200
 • BLACKFRIDAY.
 • 332,300
 • 332,300
 • 332,300
 • BLUE.
 • 94,720
 • 132,400
 • 132,400
 • BOUTIQUE.
 • 284,520
 • 259,100
 • 259,100
 • BUSINESS.
 • 166,000
 • 166,000
 • 166,000
 • CAB.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • CAFE.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • CAMERA.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • CAMP.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • CARDS.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • CARE.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • CAREERS.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • CASH.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • CENTER.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • CHAT.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • CHEAP.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • CITY.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • CLICK.
 • 61,800
 • 61,800
 • 61,800
 • CLINIC.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • CLOUD.
 • 168,930
 • 65,800
 • 65,800
 • CLUB.
 • 129,800
 • 129,800
 • 129,800
 • CODES.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • COFFEE.
 • 94,720
 • 265,400
 • 265,400
 • COMMUNITY.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • COMPANY.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • COMPUTER.
 • 379,420
 • 259,100
 • 259,100
 • CONSULTING.
 • 284,520
 • 259,100
 • 259,100
 • COOKING.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • COOL.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • COUNTRY.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • CREDIT.
 • 94,720
 • 864,600
 • 864,600
 • CREDITCARD.
 • 1,257,400
 • 1,257,400
 • 1,257,400
 • DANCE.
 • 94,720
 • 199,300
 • 199,300
 • DATE.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • DEALS.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • DELIVERY.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • DESIGN.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • DIGITAL.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • DIRECT.
 • 379,420
 • 259,100
 • 259,100
 • DIRECTORY.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • DISCOUNT.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • DOG.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • DOMAINS.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • DOWNLOAD.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • EDUCATION.
 • 166,000
 • 166,000
 • 166,000
 • EMAIL.
 • 94,720
 • 172,300
 • 172,300
 • ENERGY.
 • 189,620
 • 864,600
 • 864,600
 • ENGINEER.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • ENGINEERING.
 • 284,520
 • 432,100
 • 432,100
 • ESTATE.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • EVENTS.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • EXCHANGE.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • EXPERT.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • FAMILY.
 • 379,420
 • 199,300
 • 199,300
 • FANS.
 • 657,900
 • 657,900
 • 657,900
 • FASHION.
 • 132,900
 • 132,900
 • 132,900
 • FEEDBACK.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • FINANCE.
 • 379,420
 • 432,100
 • 432,100
 • FINANCIAL.
 • 379,420
 • 432,100
 • 432,100
 • FISH.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • FIT.
 • 132,900
 • 132,900
 • 132,900
 • FITNESS.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • FLOWERS.
 • 232,500
 • 232,500
 • 232,500
 • FOOTBALL.
 • 166,000
 • 166,000
 • 166,000
 • FORSALE.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • FOUNDATION.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • FUND.
 • 94,720
 • 432,100
 • 432,100
 • GALLERY.
 • 166,000
 • 166,000
 • 166,000
 • GAME.
 • 3,918,500
 • 3,918,500
 • 3,918,500
 • GAMES.
 • 284,520
 • 137,200
 • 137,200
 • GIFT.
 • 172,600
 • 172,600
 • 172,600
 • GIFTS.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • GLASS.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • GLOBAL.
 • 244,850
 • 657,900
 • 657,900
 • GOLD.
 • 94,720
 • 853,800
 • 853,800
 • GOLF.
 • 94,720
 • 432,100
 • 432,100
 • GRAPHICS.
 • 166,000
 • 166,000
 • 166,000
 • GREEN.
 • 246,560
 • 657,900
 • 657,900
 • GUIDE.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • GROUP.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • HELP.
 • 172,600
 • 172,600
 • 172,600
 • HOLIDAY.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • HOST.
 • 831,600
 • 831,600
 • 831,600
 • HOSTING.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • HOUSE.
 • 189,620
 • 265,400
 • 265,400
 • INSTITUTE.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • INTERNATIONAL.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • INVESTMENTS.
 • 189,620
 • 864,600
 • 864,600
 • IN.
 • 97,400
 • 84,700
 • 97,400
 • IO.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • KITCHEN.
 • 379,420
 • 259,100
 • 259,100
 • LAND.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • LEGAL.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • LIFE.
 • 37,780
 • 259,100
 • 259,100
 • LIMITED.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • LINK.
 • 86,200
 • 86,200
 • 86,200
 • LIVE.
 • 37,780
 • 199,300
 • 199,300
 • LOL.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • LOVE.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • LTD.
 • 94,720
 • 132,700
 • 132,700
 • LTDA.
 • 151,660
 • 358,600
 • 358,600
 • MBA.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • MARKET.
 • 379,420
 • 259,100
 • 259,100
 • MARKETING.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • MEDIA.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • MEN.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • MONEY.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • NETWORK.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • NEWS.
 • 189,620
 • 199,300
 • 199,300
 • ONLINE.
 • 825,630
 • 332,000
 • 332,000
 • PARTY.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • PET.
 • 94,720
 • 132,400
 • 132,400
 • PHOTO.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • PHOTOS.
 • 189,620
 • 166,000
 • 166,000
 • PHOTOGRAPHY.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • PICS.
 • 172,600
 • 172,600
 • 172,600
 • PICTURES.
 • 94,720
 • 92,800
 • 92,800
 • PINK.
 • 94,720
 • 132,400
 • 132,400
 • PIZZA.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • PLACE.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • PLUS.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • PRESS.
 • 651,300
 • 651,300
 • 651,300
 • PRODUCTIONS.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • PROPERTY.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • PROPERTIES.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • PROTECTION.
 • 24,608,700
 • 24,608,700
 • 24,608,700
 • RACING.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • RED.
 • 94,720
 • 132,400
 • 132,400
 • REPAIR.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • REPORT.
 • 189,620
 • 166,000
 • 166,000
 • REST.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • RESTAURANT.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • REVIEW.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • REVIEWS.
 • 189,620
 • 199,300
 • 199,300
 • ROCKS.
 • 37,780
 • 105,700
 • 105,700
 • RUN.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • SALE.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • SCIENCE.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • SECURITY.
 • 24,608,700
 • 24,608,700
 • 24,608,700
 • SERVICES.
 • 37,780
 • 259,100
 • 259,100
 • SCHOOL.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • SHOES.
 • 379,420
 • 259,100
 • 259,100
 • SHOP.
 • 52,960
 • 274,700
 • 274,700
 • SITE.
 • 688,030
 • 259,100
 • 259,100
 • SOCIAL.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • SOFTWARE.
 • 189,620
 • 228,900
 • 228,900
 • SOLAR.
 • 265,400
 • 265,400
 • 265,400
 • SOLUTIONS.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • SPACE.
 • 412,820
 • 79,500
 • 79,500
 • STREAM.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • STORE.
 • 1,513,660
 • 524,900
 • 524,900
 • STUDIO.
 • 189,620
 • 199,300
 • 199,300
 • STYLE.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • SUPPORT.
 • 189,620
 • 166,000
 • 166,000
 • SYSTEMS.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • TAX.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • TAXI.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • TECH.
 • 1,376,050
 • 459,100
 • 459,100
 • TECHNOLOGY.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • TENNIS.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • TIPS.
 • 189,620
 • 172,300
 • 172,300
 • TODAY.
 • 37,780
 • 166,000
 • 166,000
 • TOOLS.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • TOURS.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • TOWN.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • TOYS.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • TRADE.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • TRAINING.
 • 379,420
 • 259,100
 • 259,100
 • UK.
 • 72,600
 • 72,600
 • 72,600
 • UK.COM.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • UK.NET.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • UNIVERSITY.
 • 379,420
 • 432,100
 • 432,100
 • US.
 • 85,800
 • 85,800
 • 85,800
 • US.COM.
 • 198,900
 • 198,900
 • 198,900
 • US.ORG.
 • 198,900
 • 198,900
 • 198,900
 • VIDEO.
 • 189,620
 • 199,300
 • 199,300
 • VIP.
 • 132,700
 • 132,700
 • 132,700
 • VISION.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • WATCH.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • WEBCAM.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • WEBSITE.
 • 550,420
 • 198,900
 • 198,900
 • WEDDING.
 • 132,900
 • 132,900
 • 132,900
 • WIKI.
 • 252,100
 • 252,100
 • 252,100
 • WIN.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • WORK.
 • 65,800
 • 65,800
 • 65,800
 • WORKS.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • WORLD.
 • 37,780
 • 259,100
 • 259,100
 • YOGA.
 • 132,900
 • 132,900
 • 132,900
 • XYZ.
 • 37,780
 • 105,700
 • 105,700
 • ZONE.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • CAPITAL.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • CATERING.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • DIET.
 • 172,600
 • 172,600
 • 172,600
 • REHAB.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • RIP.
 • 189,620
 • 159,000
 • 159,000
 • BUILD.
 • 657,900
 • 657,900
 • 657,900
 • CLEANING.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • CLOTHING.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • COLLEGE.
 • 598,100
 • 598,100
 • 598,100
 • DENTAL.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • EQUIPMENT.
 • 166,000
 • 166,000
 • 166,000
 • FARM.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • FISHING.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • FLIGHTS.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • FLORIST.
 • 265,400
 • 265,400
 • 265,400
 • FURNITURE.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • GARDEN.
 • 66,500
 • 66,500
 • 66,500
 • GUITARS.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • HOLDINGS.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • RENT.
 • 591,500
 • 591,500
 • 591,500
 • THEATER.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • VILLAS.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • TICKETS.
 • 4,251,100
 • 4,251,100
 • 4,251,100
 • SURGERY.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • SURF.
 • 132,900
 • 132,900
 • 132,900
 • SKI.
 • 246,560
 • 370,300
 • 370,300
 • SINGLES.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • MANAGEMENT.
 • 82,200
 • 82,200
 • 82,200
 • LOAN.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • LIGHTING.
 • 166,000
 • 166,000
 • 166,000
 • INSURE.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • HORSE.
 • 93,000
 • 93,000
 • 93,000
 • GIVES.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • FAITH.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • FAIL.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • EXPOSED.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • DIAMONDS.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • DEGREE.
 • 189,620
 • 398,500
 • 398,500
 • DATING.
 • 569,220
 • 432,100
 • 432,100
 • CONSTRUCTION.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • COACH.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • CHRISTMAS.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • BUILDERS.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • BARGAINS.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • ASSOCIATES.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • VENTURES.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • HOCKEY.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • HU.COM.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • EU.COM.
 • 198,900
 • 198,900
 • 198,900
 • CO.COM.
 • 265,400
 • 265,400
 • 265,400
 • AC.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • COM.DE.
 • 52,600
 • 52,600
 • 52,600
 • COM.SE.
 • 105,700
 • 105,700
 • 105,700
 • CONDOS.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • CONTRACTORS.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • AE.ORG.
 • 198,900
 • 198,900
 • 198,900
 • AFRICA.COM.
 • 265,400
 • 265,400
 • 265,400
 • AG.
 • 997,900
 • 997,900
 • 997,900
 • AR.COM.
 • 232,200
 • 232,200
 • 232,200
 • AUTO.
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • 13,315,000
 • BAYERN.
 • 289,000
 • 289,000
 • 289,000
 • BEER.
 • 132,900
 • 132,900
 • 132,900
 • BERLIN.
 • 370,300
 • 370,300
 • 370,300
 • BET.
 • 132,400
 • 132,400
 • 132,400
 • BID.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • BIO.
 • 246,560
 • 512,100
 • 512,100
 • BR.COM.
 • 431,800
 • 431,800
 • 431,800
 • CAR.
 • 24,608,700
 • 24,608,700
 • 24,608,700
 • CARS.
 • 24,608,700
 • 24,608,700
 • 24,608,700
 • CASA.
 • 35,700
 • 35,700
 • 35,700
 • CHURCH.
 • 189,620
 • 140,200
 • 140,200
 • CLAIMS.
 • 189,620
 • 233,800
 • 233,800
 • CN.
 • 64,800
 • 64,800
 • 64,800
 • CN.COM.
 • 100,400
 • 100,400
 • 100,400
 • COUPONS.
 • 379,420
 • 233,800
 • 233,800
 • CRICKET.
 • 284,520
 • 284,520
 • 284,520
 • CRUISES.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • CYMRU.
 • 159,000
 • 159,000
 • 159,000
 • DE.COM.
 • 185,600
 • 185,600
 • 185,600
 • DEMOCRAT.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • ENTERPRISES.
 • 379,420
 • 259,100
 • 259,100
 • EXPRESS.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • FUTBOL.
 • 94,720
 • 105,700
 • 105,700
 • FYI.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • GB.COM.
 • 664,700
 • 664,700
 • 664,700
 • GB.NET.
 • 99,100
 • 99,100
 • 99,100
 • GR.COM.
 • 159,000
 • 159,000
 • 159,000
 • GRATIS.
 • 189,620
 • 166,000
 • 166,000
 • GRIPE.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • GURU.
 • 94,720
 • 265,400
 • 265,400
 • HAMBURG.
 • 370,300
 • 370,300
 • 370,300
 • HAUS.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • HEALTHCARE.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • HIPHOP.
 • 172,600
 • 172,600
 • 172,600
 • HIV.
 • 2,188,700
 • 2,188,700
 • 2,188,700
 • HU.NET.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • IMMO.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • IMMOBILIEN.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • IN.NET.
 • 79,200
 • 79,200
 • 79,200
 • INDUSTRIES.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • INK.
 • 252,100
 • 252,100
 • 252,100
 • IRISH.
 • 94,720
 • 332,000
 • 332,000
 • JETZT.
 • 172,600
 • 172,600
 • 172,600
 • JP.NET.
 • 92,500
 • 92,500
 • 92,500
 • JPN.COM.
 • 398,500
 • 398,500
 • 398,500
 • JUEGOS.
 • 119,400
 • 119,400
 • 119,400
 • KAUFEN.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • KIM.
 • 94,720
 • 132,400
 • 132,400
 • KR.COM.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • LA.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • LC.
 • 239,500
 • 239,500
 • 239,500
 • LEASE.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • LIMO.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • LOANS.
 • 189,620
 • 864,600
 • 864,600
 • MAISON.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • MEMORIAL.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • MEX.COM.
 • 132,400
 • 132,400
 • 132,400
 • MODA.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • MOM.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • MORTGAGE.
 • 284,520
 • 398,500
 • 398,500
 • NET.UK.
 • 72,600
 • 72,600
 • 72,600
 • NINJA.
 • 94,720
 • 137,200
 • 137,200
 • NO.COM.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • NRW.
 • 370,300
 • 370,300
 • 370,300
 • PARTNERS.
 • 379,420
 • 432,100
 • 432,100
 • PARTS.
 • 379,420
 • 259,100
 • 259,100
 • PLC.UK.
 • 72,600
 • 72,600
 • 72,600
 • PLUMBING.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • PUB.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • QC.COM.
 • 218,900
 • 218,900
 • 218,900
 • RECIPES.
 • 94,720
 • 432,100
 • 432,100
 • REISE.
 • 948,820
 • 864,600
 • 864,600
 • REISEN.
 • 94,720
 • 166,000
 • 166,000
 • RENTALS.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • REPUBLICAN.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • RODEO.
 • 66,500
 • 66,500
 • 66,500
 • RU.COM.
 • 398,500
 • 398,500
 • 398,500
 • RUHR.
 • 296,100
 • 296,100
 • 296,100
 • SA.COM.
 • 398,500
 • 398,500
 • 398,500
 • SARL.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • SC.
 • 997,900
 • 997,900
 • 997,900
 • SCHULE.
 • 284,520
 • 166,000
 • 166,000
 • SE.COM.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • SE.NET.
 • 332,000
 • 332,000
 • 332,000
 • SH.
 • 631,400
 • 631,400
 • 631,400
 • SHIKSHA.
 • 132,400
 • 132,400
 • 132,400
 • SOCCER.
 • 166,000
 • 166,000
 • 166,000
 • SRL.
 • 151,660
 • 332,000
 • 332,000
 • SUPPLIES.
 • 166,000
 • 166,000
 • 166,000
 • SUPPLY.
 • 166,000
 • 166,000
 • 166,000
 • TATTOO.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • THEATRE.
 • 6,173,800
 • 6,173,800
 • 6,173,800
 • TIENDA.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • TIRES.
 • 189,620
 • 864,600
 • 864,600
 • GMBH.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • RADIO.AM.
 • 227,760
 • 227,760
 • 227,760
 • SALON.
 • 432,100
 • 432,100
 • 432,100
 • UY.COM.
 • 431,800
 • 431,800
 • 431,800
 • VACATIONS.
 • 259,100
 • 259,100
 • 259,100
 • VC.
 • 332,600
 • 332,600
 • 332,600
 • VET.
 • 189,620
 • 259,100
 • 259,100
 • VIAJES.
 • 94,720
 • 432,100
 • 432,100
 • VIN.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • VOYAGE.
 • 189,620
 • 432,100
 • 432,100
 • WALES.
 • 159,000
 • 159,000
 • 159,000
 • WIEN.
 • 266,400
 • 266,400
 • 266,400
 • WTF.
 • 94,720
 • 259,100
 • 259,100
 • ZA.COM.
 • 431,800
 • 431,800
 • 431,800
نام دامنه تخفیف ثبت دامنه تخفیف انتقال دامنه تخفیف تمدید دامنه
INFO.56,760----------
AGENCY.37,780----------
ACTOR.189,620----------
AUCTION.189,620----------
BAND.94,720----------
MBA.94,720----------
MARKET.379,420----------
MONEY.189,620----------
BIKE.94,720----------
BOUTIQUE.284,520----------
BLACK.246,560----------
BLUE.94,720----------
CAFE.189,620----------
CAPITAL.189,620----------
CENTER.94,720----------
CODES.189,620----------
COMPANY.94,720----------
COMPUTER.379,420----------
EMAIL.94,720----------
ENERGY.189,620----------
ENGINEER.189,620----------
EXPERT.189,620----------
FINANCE.379,420----------
FITNESS.189,620----------
GOLD.94,720----------
GREEN.246,560----------
HOLIDAY.189,620----------
INTERNATIONAL.94,720----------
KITCHEN.379,420----------
LAND.189,620----------
LIFE.37,780----------
NETWORK.94,720----------
NEWS.189,620----------
ONLINE.825,630----------
PIZZA.189,620----------
PLUS.189,620----------
RED.94,720----------
REPORT.189,620----------
RIP.189,620----------
RUN.94,720----------
SALE.94,720----------
SOCIAL.189,620----------
SHOES.379,420----------
SITE.688,030----------
SPACE.412,820----------
STYLE.189,620----------
SUPPORT.189,620----------
TAXI.189,620----------
TECH.1,376,050----------
TECHNOLOGY.94,720----------
TIPS.189,620----------
TOOLS.94,720----------
TOYS.189,620----------
TOWN.189,620----------
UNIVERSITY.379,420----------
VIDEO.189,620----------
WATCH.189,620----------
WEBSITE.550,420----------
WORLD.37,780----------
XYZ.37,780----------
ZONE.94,720----------
CASH.94,720----------
CHEAP.189,620----------
CITY.94,720----------
COFFEE.94,720----------
CREDIT.94,720----------
DATE.284,520284,520284,520
DELIVERY.189,620----------
DOWNLOAD.284,520284,520284,520
ESTATE.189,620----------
EVENTS.189,620----------
EXCHANGE.189,620----------
FARM.189,620----------
FORSALE.189,620----------
FUND.94,720----------
GLOBAL.244,850----------
INSTITUTE.94,720----------
LIVE.37,780----------
MEDIA.189,620----------
PICTURES.94,720----------
RESTAURANT.189,620----------
SERVICES.37,780----------
SOFTWARE.189,620----------
SYSTEMS.94,720----------
TRADE.284,520284,520284,520
WEBCAM.284,520284,520284,520
TRAINING.379,420----------
TOURS.189,620----------
SKI.246,560----------
ROCKS.37,780----------
REVIEW.284,520284,520284,520
MARKETING.189,620----------
LOAN.284,520284,520284,520
INVESTMENTS.189,620----------
GIVES.189,620----------
FINANCIAL.379,420----------
FAITH.284,520284,520284,520
FAIL.94,720----------
EXPOSED.94,720----------
ENGINEERING.284,520----------
DIRECTORY.94,720----------
DEGREE.189,620----------
DATING.569,220----------
COOL.94,720----------
CONSULTING.284,520----------
COACH.189,620----------
BARGAINS.94,720----------
ASSOCIATES.189,620----------
ACCOUNTANT.284,520284,520284,520
VENTURES.189,620----------
ME.154,310----------
CLOUD.168,930----------
ACCOUNTANTS.189,620----------
BID.284,520284,520284,520
BIO.246,560----------
CARE.189,620----------
CHURCH.189,620----------
CLAIMS.189,620----------
COUPONS.379,420----------
CRICKET.284,520284,520284,520
DANCE.94,720----------
DEMOCRAT.189,620----------
DIGITAL.189,620----------
DIRECT.379,420----------
DOG.189,620----------
ENTERPRISES.379,420----------
EU.61,880----------
EXPRESS.94,720----------
FAMILY.379,420----------
FOUNDATION.189,620----------
FUTBOL.94,720----------
FYI.94,720----------
GOLF.94,720----------
GRATIS.189,620----------
GUIDE.189,620----------
GURU.94,720----------
HAUS.189,620----------
HOUSE.189,620----------
IMMO.189,620----------
IMMOBILIEN.189,620----------
IRISH.94,720----------
KAUFEN.189,620----------
KIM.94,720----------
LOANS.189,620----------
LTDA.151,660----------
MEN.284,520284,520284,520
MOBI.94,720----------
MODA.189,620----------
MORTGAGE.284,520----------
NINJA.94,720----------
PARTNERS.379,420----------
PARTS.379,420----------
PARTY.284,520284,520284,520
PET.94,720----------
PHOTOGRAPHY.94,720----------
PHOTOS.189,620----------
PINK.94,720----------
PRO.75,740----------
PRODUCTIONS.189,620----------
PROPERTIES.94,720----------
PUB.189,620----------
PW.412,820----------
RACING.284,520284,520284,520
RECIPES.94,720----------
REISE.948,820----------
REISEN.94,720----------
RENTALS.189,620----------
REPAIR.189,620----------
REPUBLICAN.189,620----------
REVIEWS.189,620----------
SCHULE.284,520----------
SCIENCE.284,520284,520284,520
SOLUTIONS.94,720----------
SRL.151,660----------
STUDIO.189,620----------
TAX.189,620----------
TIRES.189,620----------
TODAY.37,780----------
VET.189,620----------
VIAJES.94,720----------
VIN.189,620----------
VOYAGE.189,620----------
WIN.284,520284,520284,520
WORKS.94,720----------
WTF.94,720----------
STORE.1,513,660----------
LTD.94,720----------
STREAM.284,520284,520284,520
GROUP.94,720----------
RADIO.AM.227,760227,760227,760
SHOP.52,960----------
GAMES.284,520----------

تمامی تخفیف های فوق تنها برای ثبت دامنه قابل استفاده بوده و در حاضر اعمال شده است و نیاز به ورود کد تخفیف نمی باشد.

لیست کامل تخفیف ها در صفحه تخفیف های ایران نیک موجود است.

 • APP.

 • IN.

 • GAMES.

 • SHOP.

 • ART.

 • RADIO.AM.

 • SALON.

 • GMBH.

 • ZA.COM.

 • WTF.

 • WIEN.

 • WALES.

 • VOYAGE.

 • VIN.

 • VIAJES.

 • VET.

 • VC.

 • VACATIONS.

 • UY.COM.

 • US.ORG.

تمامی قیمت ها به تومان هستند.

برگشت به ابتدای صفحه