گواهینامه امنیتی SSL برای دامنه های ملی

قابل صدور براي سایت های ایرانی که دامنه آنها ir. باشد یا در نام دامنه آنها ایران و امثال آن باشد. قبل از خرید گواهینامه امنیتی در زمانهایی که بازار دارای نوسان است حتما قبل از ثبت سفارش از طریق پشتیبانی قیمت را استعلام نمایید.

Certum Commercial DV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 200.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Certum Commercial DV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 200.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی و زیردامنه ها
-عدم نیاز به نامه نگاری
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Certum Trusted OV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 400.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی
-نیاز به نامه نگاری رسمی
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Certum Trusted OV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 400.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی و زیردامنه ها
-نیاز به نامه نگاری رسمی
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Certum Premium EV SSL

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 1.000.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی
-نیاز به نامه نگاری رسمی
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها

Certum Premium EV SSL Wild Card

-بیمه شدن وب سایت تا سقف 1.000.000 یورو
-ایمن سازی دامنه اصلی و 9 زیردامنه دیگر
-نیاز به نامه نگاری رسمی
-پشتیبانی توسط تمامی مرورگرها