پیشنهاد ایران نیک برای سرورهای متعارف

برای انتخاب تعرفه سایر بازه های زمانی روند سفارش را ادامه دهید

سرور مجازی استاندارد 1

-ترافیک ماهانه 20 ترابایت

 • 1 عدد -تعداد هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت -میزان رم
 • 20 گیگابایت -فضای دیسک
سرور مجازی استاندارد 2

-ترافیک ماهانه 20 ترابایت

 • 2 عدد -تعداد هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت -میزان رم
 • 40 گیگابایت -فضای دیسک
سرور مجازی استاندارد 3

-ترافیک ماهانه 20 ترابایت

 • 2 عدد -تعداد هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت -میزان رم
 • 80 گیگابایت -فضای دیسک
سرور مجازی استاندارد 4

-ترافیک ماهانه 20 ترابایت

 • 4 عدد -تعداد هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت -میزان رم
 • 160 گیگابایت -فضای دیسک
سرور مجازی استاندارد 5

-ترافیک ماهانه 20 ترابایت

 • 8 عدد -تعداد هسته پردازنده
 • 16 گیگابایت -میزان رم
 • 240 گیگابایت -فضای دیسک
سرور مجازی استاندارد 6

-ترافیک ماهانه 20 ترابایت

 • 8 عدد -تعداد هسته پردازنده
 • 32 گیگابایت -میزان رم
 • 240 گیگابایت -فضای دیسک