خدمات وب سایت

نصب و راه اندازی کامل سیستم وردپرس

نصب کامل سیستم Word Press
کانفیگ بخش های مدیریت سیستم
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها
نصب افزونه های مورد نیاز فعالیت اولیه سایت

نصب و راه اندازی کامل سیستم جوملا

نصب کامل سیستم Joomla
کانفیگ بخش های مدیریت سیستم
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها
تنظیم منوها و اطلاعات اولیه مورد نیاز
نصب افزونه های مورد نیاز فعالیت اولیه سایت

نصب و راه اندازی کامل سیستم دروپال

نصب کامل سیستم Drupal
کانفیگ بخش های مدیریت سیستم
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها
تنظیم منوها و اطلاعات اولیه مورد نیاز
تنظیم ساختار پیش فرض دروپال
نصب افزونه های مورد نیاز فعالیت اولیه سایت

نصب و راه اندازی کامل سیستم وی بالتین

نصب کامل سیستم Vbulletin
کانفیگ بخش های مدیریت سیستم
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها
تنظیم منوها و اطلاعات اولیه مورد نیاز

نصب و راه اندازی کامل سیستم مای بی بی

نصب کامل سیستم MyBB
کانفیگ بخش های مدیریت سیستم
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها
تنظیم منوها و اطلاعات اولیه مورد نیاز

نصب و راه اندازی کامل سیستم اپن کارت

نصب کامل سیستم Open Cart
کانفیگ بخش های مدیریت فروشگاه
تنظیم مجوزها و امنیت فایل ها و پوشه ها
نصب زبان فارسی و برطرف کردن ناسازگاری ها
تنظیم 2 زبانه بودن فروشگاه
تنظیم چند واحد پولی در فروشگاه
تنظیم منوها و اطلاعات اولیه مورد نیاز
تنظیم ساختار پیش فرض فروشگاه