لایسنس سرور

با توجه به نوع لایسنس زمان فعالسازی بین 30 دقیقه تا 5 ساعت خواهد بود. برای انتخاب تعرفه سایر بازه های زمانی روند سفارش را ادامه دهید

cPanel & WHM VPS

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید

cPanel & WHM Dedicated

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید

Direct Admin VPS

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید

Direct Admin Dedicated

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید

Cloud Linux OS

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید

Cloud Linux Kernel Care

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید

Plesk 12 Web App Edition

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید

Plesk 12 Web Admin Edition

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید

Plesk 12 Web Pro Edition VPS

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید

Plesk 12 Web Pro Edition Dedicated

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید

Plesk 12 Web Host Edition VPS

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید

Plesk 12 Web Host Edition Dedicated

قبل از ثبت سفارش از موجودی و قیمت استعلام بگیرید