ارسال درخواست پشتیبانی


برای رفع هرگونه مشکل و دریافت راهنمایی از سمت کارشناسان ایران نیک از این قسمت درخواست های خود را مطرح کرده و تا رفع مشکل از طریق حساب کاربری و تیکت ، مساله را دنبال نمایید.


 فروش محصولات

مسایل مرتبط با بخش فروش

 پشتیبانی فنی

مسایل مرتبط با بخش پشتیبانی

 امور مالی و حسابداری

مسایل مربوط به پرداخت ها و فاکتورها

 مدیریت و مسایل حقوقی

مسایل مرتبط با مدیریت ایران نیک