مطالب حاوی تگ 'برگشت هزینه'

 عودت هزینه دامنه های لغو شده

با سلام : کاربران عزیز دقت داشته باشند با توجه به این مسئله که دامنه های ملی قبل از ثبت نهایی ،...