مطالب حاوی تگ 'تغییرات درگاه پرداخت'

 تغییرات درگاه های پرداخت

با سلام : با توجه به قوانین جدید تعیین شده برای درگاه های بانکی ، تمامی درگاه های بانکی فعال در...