نام سرورهای ایران نیک

با سلام :
 

نام سرورهای سرور ایران :
ns1.irannic.org
ns2.irannic.org

نام سرورهای سرور آلمان (سرور منتقل شده به ایران) :
ns7.irannic.org
ns8.irannic.org

نام سرورهای سرور فرانسه :
ns3.irannic.org
ns4.irannic.org

نام سرورهای سرور آمریکا :
ns5.irannic.org
ns6.irannic.org
 
با تشکر
مدیریت ایران نیک
  • 4 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

هندل ایران نیک

با سلام :هندل ایران نیک : fa482-irnicبا تشکرمدیریت ایران نیک